Stambomen


Seerp Anema en Jetske Ennema


Seerp Anema
geboren op maandag 9 juli 1770 in Sexbierum
overleden op dinsdag 7 augustus 1832 in Minnertsga

Jetske Ennema
geboren op dinsdag 24 oktober 1780 in Dongjum
overleden op donderdag 10 september 1835 in Minnertsga 

Kinderen:
Antje (1806-1879) x Petrus Knoll
Pieter (1808-1881) x Saakje Heslinga
Jouke (1811-1871) x Antje van der Leen; x Anna van Braam
Paulus (1813-1884) x Baukje Tjessinga
Aaltje (1817-1871) x Jan Bruinsma
Anne (1819-1900) x Maaike Tjessinga

Uit het leven van Seerp en Jetske en hun gezin
Seerp was de derde zoon in een gezin van 5 kinderen. Een zusje, dat net na hem is geboren is jong overleden. Dus groeide hij op met nog drie broers. Zijn vader was boer in Sexbierum, ze konden volgens het quotiesatiekohier goed rondkomen.
Jetske was de tweede in een gezin met vier kinderen. Ze heeft één oudere broer,Johannes, en twee jongere zusjes. Het jongste zusje Janna is jong overleden. Het gezin woonde in Dongjum. 
 
Seerp en Jetske zijn op zondag 28 april 1805 in de kerk getrouwd. ze hebben samen 6 kinderen gekregen, die allemaal een hoge leeftijd hebben bereikt.
 

     

Dit is onder Minnertsga, alle rood omlijnde gebieden waren eigendom van Seerp, samen bijna 23 hectare = 62,5 pondemaat.
Helemaal rechts op dit kaartje zie je Dongjum, waar zwager Johannes Paulus kastelein was, boven de naam Johannes en in het dorp ten noordwesten van de kerk.
Op het kaartje rechts uit de atlas van Eekhoff 1850, nogmaals de woningen van Seerp en Jetske (rood) en Johannes Ennema (oranje). Ter oriëntatie de kerk van Dongjum (groen).