Stambomen


Parenteel Hendrik Tijssen = Bakker


 

Parenteel van Hendrik Tijssen

1 Hendrik Tijssen. Hendrik trouwde op 11 april 1734 in Sexbierum met Japke Lourens, 27 jaar oud. Japke is een dochter van Lourens Cornelis. Zij is gedoopt op 19 september 1706 in Sexbierum. Japke trouwde voorheen op 12 juni 1729 in Sexbierum met Gellius Clases.
Kinderen van Hendrik en Japke:
1 Tijs Hendriks Bakker, geboren omstreeks 1734. Volgt 1.1.
2 Marijke Hendriks [1.2]. Zij is gedoopt op 13 februari 1739 in Pietersbierum.
3 Gerlandt Hendriks [1.3]. Zij is gedoopt op 8 maart 1744 in Sexbierum.
1.1 Tijs Hendriks Bakker is geboren omstreeks 1734, zoon van Hendrik Tijssen (zie 1) en Japke Lourens. Hij is gedoopt op 11 februari 1763 in Sexbierum (op belijdenis). Tijs is overleden op 29 december 1808 in Sexbierum, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Tijs trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23 mei 1762 in Sexbierum met Geertje Alberts, ongeveer 22 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1740. Geertje is overleden vóór 1808, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen van Tijs en Geertje:
1 Japke Tijsses Bakker [1.1.1]. Zij is gedoopt op 8 april 1764 in Sexbierum.
2 Albert Tijsses Bakker [1.1.2]. Hij is gedoopt op 21 februari 1768 in Sexbierum.
3 Hendrik Thijsses Bakker, geboren op 26 september 1778 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.
1.1.3 Hendrik Thijsses Bakker is geboren op 26 september 1778 in Sexbierum, zoon van Tijs Hendriks Bakker (zie 1.1) en Geertje Alberts. Hij is gedoopt op 18 oktober 1778 in Sexbierum. Hendrik is overleden op 5 mei 1856 in Sexbierum, 77 jaar oud. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 5 mei 1799 in Sexbierum met Tietje Dirks Noordenbos, 18 jaar oud. Tietje is geboren op 13 november 1780 in Beetgum, dochter van Dirk Haantjes Noordenbos en Akke Johannes Noordenbos. Zij is gedoopt op 3 december 1780 in Beetgum. Tietje is overleden op 25 april 1821 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1821.
Kind van Hendrik en Tietje:
1 Thijs Hendriks Bakker, geboren op 9 april 1803 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.
1.1.3.1 Thijs Hendriks Bakker is geboren op 9 april 1803 in Sexbierum, zoon van Hendrik Thijsses Bakker (zie 1.1.3) en Tietje Dirks Noordenbos. Hij is gedoopt op 1 mei 1803 in Sexbierum. Thijs is overleden op 29 mei 1856 in Sexbierum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1856. Thijs trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1823 in Barradeel met Maria Hermanus Joha, 18 jaar oud. Maria is geboren op 27 maart 1805 in Sexbierum, dochter van Hermanus Out Philippus Joha en Hinke Jans Hofma. Zij is gedoopt op 5 mei 1805 in Sexbierum. Maria is overleden op 23 maart 1869 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1869.
Kinderen van Thijs en Maria:
1 Hendrik Thijsses Bakker [1.1.3.1.1], geboren op 5 februari 1824 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1848. Hendrik is overleden op 18 maart 1849 in Barradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1849. Hendrik bleef ongehuwd.
2 Hermanus Out Thijsses Bakker, geboren op 17 maart 1825 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Philippus Thijsses Bakker [1.1.3.1.3], geboren op 8 december 1826 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1826. Philippus is overleden op 3 november 1831 in Barradeel, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 november 1831.
4 Tettje Thijsses Bakker, geboren op 14 maart 1828 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.4.
5 Dirk Thijsses Bakker, geboren op 13 februari 1831 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.5.
6 Henke Thijsses Bakker, geboren op 18 oktober 1833 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.6.
7 Philippus Thijsses Bakker, geboren op 2 maart 1835 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.7.
8 Johannes Thijsses Bakker, geboren op 19 januari 1838 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.8.
9 Akke Thijsses Bakker, geboren op 22 juli 1840 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.9.
10 Mathijs Thijsses Bakker, geboren op 27 november 1843 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.10.
11 Jan Thijsses Bakker, geboren op 27 november 1843 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.11.
1.1.3.1.2 Hermanus Out Thijsses Bakker is geboren op 17 maart 1825 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1825. Hermanus is overleden op 7 augustus 1858 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1858. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 4 november 1848 in Barradeel met Atje Jans Bruinsma, 22 jaar oud. Atje is geboren op 17 mei 1826. Atje is overleden in 1906, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Atje:
1 Maria Bakker [1.1.3.1.2.1], geboren op 2 april 1849 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1849. Maria is overleden op 18 februari 1925 in Barradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1925.
2 Riemke Bakker, geboren op 2 januari 1851 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.2.2.
3 Hinke Hermanus Bakker, geboren op 3 februari 1852 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.2.3.
1.1.3.1.4 Tettje Thijsses Bakker is geboren op 14 maart 1828 in Barradeel, dochter van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1828. Tettje is overleden op 26 mei 1859 in Barradeel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1859. Tettje trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1848 in Barradeel met Johannes Gerbens Gerkema, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 31 januari 1822 in Oosterbierum. Johannes is overleden op 9 maart 1859 in Oosterbierum, 37 jaar oud.
Kinderen van Tettje en Johannes:
1 Janke Johannes Gerkema [1.1.3.1.4.1], geboren in 1849.
2 Gerben Johannes Gerkema [1.1.3.1.4.2], geboren in 1851.
3 Thijs Johannes Gerkema [1.1.3.1.4.3], geboren in 1854.
4 Maria Johannes Gerkema [1.1.3.1.4.4], geboren in 1856.
1.1.3.1.5 Dirk Thijsses Bakker is geboren op 13 februari 1831 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Dirk is overleden op 25 maart 1887 in Barradeel, 56 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 19 mei 1854 in Barradeel met Renskje Petrus Knoll, 23 jaar oud. Renskje is geboren op 10 april 1831 in Sexbierum, dochter van Petrus Johannes Wibrandus Knoll en Antje Seerps Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1831.
1.1.3.1.6 Henke Thijsses Bakker is geboren op 18 oktober 1833 in Barradeel, dochter van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Henke trouwde, 22 jaar oud, op 22 mei 1856 in Barradeel met Ulbe Sydses Dijkstra, 37 jaar oud. Ulbe is geboren op 8 mei 1819 in Barradeel, zoon van Sijtske Jans Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1819. Ulbe is weduwnaar van Trijntje Gerbens Gerkema (1820-1854), met wie hij trouwde op 13 mei 1843 in Barradeel.
Kinderen van Henke en Ulbe:
1 Sytske Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.1], geboren op 14 februari 1857 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1857.
2 Thijs Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.2], geboren op 20 februari 1859 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 februari 1859.
3 Ulbe Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.3], geboren op 21 augustus 1861 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1861.
4 Dirk Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.4], geboren op 21 augustus 1861 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1864.
5 Hendrik Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.5], geboren op 13 december 1865 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1865.
6 Hendrik Ulbes Dijkstra [1.1.3.1.6.6], geboren op 16 juli 1869 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juli 1869.
1.1.3.1.7 Philippus Thijsses Bakker is geboren op 2 maart 1835 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1835. Philippus is overleden op 28 december 1917 in Barradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 december 1917. Philippus trouwde, 22 jaar oud, op 14 mei 1857 in Barradeel met Arentje Dirks Anema, 19 jaar oud. Arentje is geboren op 9 februari 1838 in Franekeradeel, dochter van Dirk Wybes Anema en Rinske Willems Leeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1838. Arentje is overleden op 29 maart 1920 in Sexbierum, 82 jaar oud.
Kinderen van Philippus en Arentje:
1 Rinske Philippus Bakker, geboren op 27 februari 1858 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.7.1.
2 Maria Philippus Bakker [1.1.3.1.7.2], geboren op 22 augustus 1859 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1859. Maria is overleden op 23 april 1939, 79 jaar oud.
3 Thijs Philippus Bakker [1.1.3.1.7.3], geboren op 26 september 1860 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 september 1860.
4 Dirk Philippus Bakker, geboren op 19 juni 1862 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.7.4.
5 Hendrik Philippus Bakker [1.1.3.1.7.5], geboren op 29 mei 1863 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1863. Hendrik is overleden op 22 maart 1865 in Barradeel, 1 jaar oud.
6 Maria Philippus Bakker [1.1.3.1.7.6], geboren op 12 september 1864 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1864. Maria is overleden op 23 april 1939 in Rauwerd, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 april 1939. Maria bleef ongehuwd.
7 Akke Philippus Bakker [1.1.3.1.7.7], geboren op 15 november 1867 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1867.
8 Hendrik Philippus Bakker [1.1.3.1.7.8], geboren op 29 december 1869 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 januari 1870.
9 Wybe Philippus Bakker [1.1.3.1.7.9], geboren op 4 augustus 1872 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1872.
10 Akke Philippus Bakker, geboren op 3 oktober 1873 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.7.10.
11 Tietje Philippus Bakker [1.1.3.1.7.11], geboren op 28 november 1874 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1874.
12 Hermanus Out Philippus Bakker [1.1.3.1.7.12], geboren op 29 juli 1876 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1876.
1.1.3.1.8 Johannes Thijsses Bakker is geboren op 19 januari 1838 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1838. Johannes is overleden op 1 december 1862 in Barradeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 december 1862. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1859 in Barradeel met Neeltje Annes Hiemstra, 20 jaar oud. Neeltje is geboren op 6 januari 1839 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, dochter van Anne Mames Hiemstra en Trijntje Abes Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1839. Neeltje is overleden op 11 september 1915 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1915. Neeltje trouwde later op 14 december 1865 in Franekeradeel met Willem Rinzes Mulder (1840-1890).
Kinderen van Johannes en Neeltje:
1 Maria Johannes Bakker [1.1.3.1.8.1], geboren in 1860. Maria is overleden op 24 maart 1863 in Barradeel, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1863.
2 Anne Johannes Bakker [1.1.3.1.8.2], geboren op 28 juli 1861 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1861. Anne is overleden op 11 november 1861 in Barradeel, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1861.
3 Anne Johannes Bakker [1.1.3.1.8.3], geboren op 31 oktober 1862 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1862.
1.1.3.1.9 Akke Thijsses Bakker is geboren op 22 juli 1840 in Sexbierum, dochter van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Akke is overleden op 27 september 1914 in Leiden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Akke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23 april 1864 in Barradeel met Jacob Theunis van der Mei, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 21 november 1841 in Barradeel, zoon van Theunis Dirks van der Mei en Maaike Jakobs Donia. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1841. Jacob is overleden op 28 december 1870, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1870.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 4 september 1873 in Barradeel met Wiebe Zijlstra, 32 jaar oud. Wiebe is geboren op 19 maart 1841 in Peins, zoon van Cornelis Pieters Zijlstra en Aaltje Wybes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1841. Wiebe is overleden op 26 oktober 1896, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1896.
Kinderen van Akke en Jacob:
1 Maria Jacobs van der Mei [1.1.3.1.9.1], geboren op 27 februari 1865 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1865. Maria is overleden op 11 december 1901 in Harlingen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 december 1901.
2 Maaike Jacobs van der Mei [1.1.3.1.9.2], geboren op 22 mei 1866 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 mei 1866.
3 Tietje Jacobs van der Mei [1.1.3.1.9.3], geboren op 12 januari 1868 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1868.
4 Klaaske Jacobs van der Mei [1.1.3.1.9.4], geboren op 2 februari 1870 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1870. Klaaske is overleden op 14 september 1871 in Barradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1871.
Kinderen van Akke en Wiebe:
5 Thijs Wiebes Zijlstra [1.1.3.1.9.5], geboren op 5 september 1874 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1874.
6 Aaltje Wiebes Zijlstra [1.1.3.1.9.6], geboren op 16 september 1876 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1876. Aaltje is overleden op 8 juni 1935 in Leiden, 58 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
7 Dirk Wiebes Zijlstra [1.1.3.1.9.7], geboren op 14 juli 1879 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1879. Dirk is overleden op 7 augustus 1911 in Groningen, 32 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
8 Pieter Wiebes Zijlstra [1.1.3.1.9.8], geboren op 11 juni 1881 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1881. Pieter is overleden op 8 november 1960 in Leiden, 79 jaar oud.
1.1.3.1.10 Mathijs Thijsses Bakker is geboren op 27 november 1843 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1843. Mathijs is overleden op 27 juni 1898 in Barradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1898. Mathijs:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 23 april 1864 in Barradeel met Antje Rients Leeman, 18 jaar oud. Antje is geboren op 29 april 1845 om 10:00 in Arum, dochter van Rients Willems Leeman en Antje Gerlofs Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1845. Antje is overleden op 30 april 1885 in Sexbierum, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1885.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 9 juni 1886 in Barradeel met Inskje Sjoerds Janzen, 43 jaar oud. Inskje is geboren op 15 februari 1843 in Oosterbierum, dochter van Sjoerd Willems Janzen en Tettje Ernst Fokkema. Inskje is overleden op 19 januari 1922 in Westdongeradeel, 78 jaar oud.
Kinderen van Mathijs en Antje:
1 Thijs Mathijs Bakker, geboren op 23 september 1864 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.1.
2 Antje Mathijs Bakker [1.1.3.1.10.2], geboren op 25 november 1865 in Franekeradeel.
3 Maria Mathijs Bakker [1.1.3.1.10.3], geboren op 6 oktober 1867 in Sexbierum. Maria is overleden op 4 november 1867 in Sexbierum, 29 dagen oud.
4 Maria Mathijs Bakker, geboren op 5 maart 1869 in Midlum. Volgt 1.1.3.1.10.4.
5 Arentje Mathijs Bakker, geboren op 16 februari 1871 in Midlum. Volgt 1.1.3.1.10.5.
6 Tietje Mathijs Bakker, geboren op 15 maart 1875 in Midlum. Volgt 1.1.3.1.10.6.
7 Rients Mathijs Bakker [1.1.3.1.10.7], geboren op 26 maart 1877 in Barradeel.
8 Hinke Mathijs Bakker [1.1.3.1.10.8], geboren op 4 januari 1879 in Barradeel.
1.1.3.1.11 Jan Thijsses Bakker is geboren op 27 november 1843 in Barradeel, zoon van Thijs Hendriks Bakker (zie 1.1.3.1) en Maria Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1843. Jan is overleden op 1 april 1872 in Barradeel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1872. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 25 mei 1867 in Barradeel met Antje Piers Blanksma, 25 jaar oud. Antje is geboren op 7 februari 1842 in Barradeel. Antje is overleden op 9 december 1868, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1868.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Thijs Jans Bakker [1.1.3.1.11.1], geboren op 14 juli 1867 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juli 1867.
2 N.N. Jans Bakker [1.1.3.1.11.2], levenloos geboren dochter, geboren op 1 december 1868 in Barradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1868.
1.1.3.1.2.2 Riemke Bakker is geboren op 2 januari 1851 in Barradeel, dochter van Hermanus Out Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.2) en Atje Jans Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1851. Riemke is overleden op 30 november 1920 in Barradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1920. Riemke trouwde, 29 jaar oud, op 27 mei 1880 in Barradeel met Bote Zijlstra.
Kinderen van Riemke en Bote:
1 Trijntje Botes Zijlstra [1.1.3.1.2.2.1], geboren op 17 juni 1881 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juni 1881.
2 Atje Botes Zijlstra [1.1.3.1.2.2.2], geboren op 18 januari 1885 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1885.
3 Atje Botes Zijlstra [1.1.3.1.2.2.3], geboren op 15 oktober 1888 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1888.
4 Sibbeltje Jetske Botes Zijlstra [1.1.3.1.2.2.4], geboren op 6 januari 1891 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1891.
1.1.3.1.2.3 Hinke Hermanus Bakker is geboren op 3 februari 1852 in Barradeel, dochter van Hermanus Out Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.2) en Atje Jans Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1852.
Kind van Hinke uit onbekende relatie:
1 Hessel Jans Roorda, geboren op 18 september 1879 in Dongjum. Volgt 1.1.3.1.2.3.1.
1.1.3.1.7.1 Rinske Philippus Bakker is geboren op 27 februari 1858 in Barradeel, dochter van Philippus Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.7) en Arentje Dirks Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1858. Rinske is overleden op 27 december 1933 in Pietersbierum, 75 jaar oud. Rinske trouwde, 19 jaar oud, op 31 mei 1877 in Barradeel met Age Gerrits Koudenburg, 23 jaar oud. Age is geboren op 4 april 1854, zoon van Gerrit Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet Joha. Age is overleden op 23 september 1933, 79 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Rinske en Age:
1 Arentje Ages Koudenburg, geboren op 10 oktober 1878 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.7.1.1.
2 Geertrui Elisabeth Koudenburg [1.1.3.1.7.1.2], geboren op 1 januari 1881 in Sexbierum. Geertrui is overleden op 1 juli 1977, 96 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
3 Maria Ages Koudenburg, geboren op 25 januari 1883 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.7.1.3.
4 Gerrit Ages Koudenburg [1.1.3.1.7.1.4], geboren op 3 maart 1885 in Sexbierum. Gerrit is overleden op 31 maart 1885 in Sexbierum, 28 dagen oud.
5 Gerrit Ages Koudenburg [1.1.3.1.7.1.5], geboren op 24 april 1886 in Sexbierum. Gerrit is overleden op 2 juli 1954 in Harlingen, 68 jaar oud.
6 Philippus Ages Koudenburg, geboren op 5 mei 1889 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.7.1.6.
7 Jan Ages Koudenburg, geboren op 19 juli 1892 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.7.1.7.
8 Akke Ages Koudenburg [1.1.3.1.7.1.8], geboren op 8 juni 1898 in Pietersbierum. Akke is overleden op 28 februari 1909 in Pietersbierum, 10 jaar oud.
1.1.3.1.7.4 Dirk Philippus Bakker is geboren op 19 juni 1862 in Barradeel, zoon van Philippus Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.7) en Arentje Dirks Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1862. Dirk ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 12 mei 1887 in Sexbierum met Aaltje H Hibma.
1.1.3.1.7.10 Akke Philippus Bakker is geboren op 3 oktober 1873 in Barradeel, dochter van Philippus Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.7) en Arentje Dirks Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1873. Akke is overleden op 17 mei 1960 in Franeker, 86 jaar oud. Zij is begraven op 21 mei 1960 in Franeker. Akke trouwde met Joost J Oosterbaan. Joost is geboren op 25 mei 1875 in Achlum. Joost is overleden op 15 april 1945 in Franeker, 69 jaar oud.
1.1.3.1.10.1 Thijs Mathijs Bakker is geboren op 23 september 1864 in Sexbierum, zoon van Mathijs Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.10) en Antje Rients Leeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1864. Thijs is overleden op 22 juni 1939 in Zwolle, 74 jaar oud. Thijs trouwde, 20 jaar oud, op 23 mei 1885 in Franekeradeel met Maria Louise Hilarides, 20 jaar oud. Maria is geboren op 25 maart 1865 in Sexbierum, dochter van Pieter Tjeerds Hilarides en Aaltje Baukes Tijmstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1865. Maria is overleden op 6 januari 1922 in Assen, 56 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Maria:
1 Antje Thijses Bakker [1.1.3.1.10.1.1], geboren op 9 september 1886 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1886.
2 Pieter Thijses Bakker [1.1.3.1.10.1.2], geboren op 22 februari 1888 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1888.
3 Aaltje Thijses Bakker [1.1.3.1.10.1.3], geboren op 29 december 1891 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1891.
4 Hester Thijses Bakker, geboren op 12 januari 1894 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.10.1.4.
5 Maria Thijses Bakker [1.1.3.1.10.1.5], geboren op 26 juni 1896 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1896.
6 Mathijs Thijses Bakker [1.1.3.1.10.1.6], geboren op 22 juli 1898 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1898.
7 Tjeerd Thijses Bakker, geboren op 8 oktober 1899 in Harlingen. Volgt 1.1.3.1.10.1.7.
1.1.3.1.10.4 Maria Mathijs Bakker is geboren op 5 maart 1869 in Midlum, dochter van Mathijs Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.10) en Antje Rients Leeman. Maria is overleden op 22 november 1949 in Sexbierum, 80 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 25 oktober 1888 in Barradeel met Pieter Harmens Westra, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 14 juni 1867 in Sexbierum, zoon van Harmen Pieters Westra en Wilhelmina Riemers Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1867. Pieter is overleden op 1 mei 1950 in Sexbierum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Pieter: {http://www.erfgoed-fundaasje.nl/westra/kronyk/}

Kronyk – Memories Harmen Pieters Westra
KRONYK WESTRA

Harmen Pieters Westra, sjoch : Genealogy Westra (VI.1), skreau in skôging oer it libben fan syn heit en mem en himsels:
Memories over Pake Pieter en Beppe Marie en Kasteeltje en ook over mijzelf, Harmen Westra
Dat referaat is ferskynd yn stinsele foarm. Hjirûnder de tekst.

Wij schrijven nu Januari 1961 en is het 94 jaar geleden dat onze vader PIETER HARMENS WESTRA geboren werd op het Kasteeltje.
Het zal ongeveer 98 jaar geleden zijn dat het Kasteeltje door de familie Hanekuik is laten bouwen.
Het vorige oude huis werd voordien bewoond door Nanne Dijkstra, maar daarvan zijn helaas geen foto’s bekend.
Mijn grootvader Harmen P. Westra woonde in het dorp op de Nieuwe Buurt en huurde wat los land.
Het Kasteeltje werd te huur aangeboden en pake Harmen solliciteerde daarop en was steeds biddende of hij dit mocht krijgen vertelde pake Pieter ons later, en ijn gebed werd verhoord.
De vader van pake Harmen heette ook Pieter Harmens Westra en die kwamen oorspronkelijk van Boer, waar hun namen nog voorkomen in de boeken van de Kosterij aldaar.
Pake Harmen had 2 meisjes die nog in het dorp geboren waren, tantje Jantje, later gehuwd met omke Willem van Vaals, wagenmaker te Oosterbierum, en tante Reintje, later gehuwd met omke Johan Magré van Kiesterzijl.
Het derde kind uit het huwelijk van pake Harmen en beppe Wilhelmina Wiersma, was een zoon, Pieter, geboren 14 juni 1867 op het Kastseeltje.
Pake Harmen is maar 48 jaar oud geworden en stierf toen pake Pieter nog maar 17 jaar oud was.
Pake Harmen was een vrome, zeer goedige man en naar mij wel werd verteld, eigenlijk voor de stoffelijke dingen, soms tè goed. Hij was ouderling en zondagschool-onderwijzer in de Hervormde kerk, en mocht ’t liefst redeneren over het geloof. Het was na de dagen van het Reveil en was de ligging iets in het subjectieve geloofsleven, de ondervinding.
Dit kwam zo goed uit in pake Harmen zijn lievelingspsalm uit Ps. 66 ‘‘Komt luistert toe gij Godsgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.’’
Dit is ook wel te verstaan, want enkele jaren later kwam Kuyper op met een bredere visie, het Godsdienstig zijn op alle terreinen des levens.
Pake Harmen had een wakke geondheid en bracht hij soms nachten door, ittende in ijn leuningstoel.
Op zijn begrafenis waren ook al de zondagschoolkinderen op het kerkhof en ongen in de vóór-kerk het bekende ‘‘Ver boven ’t prachtig sterrendak’’.
Het was een zware tijd met geringe inkomsten, maar de levenseisen waren ook niet hoog.
Na het overlijden van pake Harmen kreeg pake Pieter dus op 17 jarige leeftijd, in 1884 de verantwoording, om met een goedkoop inwonend knechtje, het bedrijfje te leiden. Er werd in de zomer gewerkt van ’s morgens 4 tot ’s avonds 7 uur.
Tweemaal in de week gingen de verbouwde aardappelen, bessen, groente en fruit met het beurtschip naar Harlingen, waar Woensdagmorgens en Zaterdags markt was op de kleine Voorstraat, welke markt prompt ’s morgens 5 uur begon. Pake Pieter heeft 17 jaar lang deze markt (’s morgens 3 uur van huis) lopend bezocht, en terug weer per voet. Er was dan een herbergje ‘In ’t Zwarte peerd’ buiten Pietersbierum, waar omke Ynze en tante Hinke laatst woonden, en dan was het op de terugweg op de grindweg soms zo warm, en had pake soms zo’n dorst, maar liep toch maar ‘ ’t Zwarte peerd’ voorbij om dat ene dubbeltje maar uit te sparen.
Dit is een typisch voorbeeld van zuinigheid wat tot het einde van pake Pieters’s leven zo is gebleven.
Hoewel dit zeker iets eenzijdig was, was pake evenwel niet gierig als het voor Gods Koninkrijk, voor kerk en school ging, stond pake daarin steeds bovenaan.
Ook om de kinderen later financiëel te kunnen helpen, vooral in de ‘dertiger’ crisisjaren, betoonde pake zich een royale behulpzame vader.
Pake Pieter was getrouwd met Maria Mathys Bakker, een beste goede mem, die met ieder gemakkelijk omgang had. Beppe Marie was de royale kant het naast en zo vulden pake en beppe, zoals in zovele huwelijken, elkaar prachtig aan.
Toen pake nog ongetrouwd was en met onze grootmoeder beppe Wilhelmina Wiersma leefde, kwam deze trek van rekenkunde reeds prachtig uit. Beppe Mina gaf het geld ook iets gemakkelijker uit dan haar zoon Pieter, en omdat het een zeer zware tijd was met geringe opbrengsten, konden de nieuwjaars-rekeningen niet altijd prompt worden betaald.
Maar daarmee trachtte pake Pieter reeds tijdig rekening te houden, door b.v. van verkochte afval-fruit stiekum een potje te vormen, dat voor oude beppe dan een nieuwjaarsverrassing was, waaruit de kleine schulden vlot konden worden voldaan.
Toen dit een paar jaar tot beider voldoening, de begroting sluitend maakte, moest dit systeem fout lopen, want toen rekende beppe al in ’t vóór op dit spaarpotje, zodat men weer tot de gewone orde terugkeerde.
Tijdens het weduwe zijn van beppe Mina, na het overlijden van pake Harmen, moet ik nog vermelden dat al het paardewerk als ploegen, e.d. op de zes-pondemaat bouwland voor huis, steeds de circa 4 jaar gratis verricht werd door wijlen Bote Zijlstra, landbouwer op de boerderij waar nu Dirk Ph. Bakker woont, omdat dit voor een weduwe was.
Na ongeveer 4 jaar weduwschap van beppe Mina, hertrouwde deze met een timmerman-aannemer Engele Kool, uit Berlikum, die hier in Sexbierum de oude Gereformeerde Kerk bouwde op het Achterom, en de Hervormde Bewaarschool, en zodoende kennis aan beppe Mina kreeg. Beppe verhuisde dus naar Berlikum, waar zij ruim 25 jaar nog is getrouwd geweest en wij als kinderen later daardoor vaak in Berlikum logeerden.
Het snelst vervoermiddel langs de grindweg was een hondensjeesje, bespannen met 2 grote honden, waarmee ik als kleine jongen ook nog enige keren de snelle reis naar Berlikum meemaakte.
Toen we iets ouder werden, was het de gewoonste zaak van de wereld, dat mijn zuster Anna en ik, lopende gingen voor een weekend naar Berlikum. Pake Kool, de 2e man dus van beppe Mina, was een iets gierige man en dit is niet een gelukkg huwelijk geweest.
Beppe Mina heeft haar laatste levensjaren, ná het oevrlijden van pake Kool, gesleten te Oosterbierum, bij omke Willem van Vaals en tante Jantje en kwam nu en dan logeren op Kiesterzijl en bij ons op ’t Kasteeltje, wat voor ons steeds een feest was.
Toen beppe Mina dus hertrouwd was, trouwde pake Pieter met beppe Marie en bleven die de verdere bewoners van ’t Kasteeltje en toen beppe Mina overleed is zij begraven in Sexbierum, in het graf van pake Harmen. Dit was September 1921. Dit graf is later overgenomen door mijn zuster Wilhelmina uit Zeist, waarin Mina haar man, Doede Winsemius een laatste rustplaats vond. De oude grafsteen van pake Harmen en beppe Mina moest vervangen worden door een grafsteen van wijlen omke Doede, en ik heb die steen laten opknappen en staat nu tegen de westmuur van ’t Kasteeltje, tot nagedachtenis aan onze grootouders pake Harmen en beppe Mina. De tekst op de steen van pake Harmen vermeldt: ‘Spr. 20:7. Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem’.
En, zo vertelde pake Pieter later aan mij, een oude vrouw, De Ruiter uit Harlingen, deed eens de opmerking aan vader Pieter toen die door zijn handel aardig gezegend werd, Pieter onthoudt dit goed, jij plukt de rente van je vaders kapitaal, dit sloeg er op, dat pake Harmen een bijzonder vrome man was, die ook in zijn leven betoonde, dat hij de Here vreesde.
Om nog even op het Kasteeltje terug te komen, vader zeide eens tegen mij, toen ik een jaar of 13 was, als nog eens de tijd kwam, dat het Kasteeltje verkocht werd, hij dit zelf eens kon kopen, wat zou dat prachtig zijn. En op 10 februari 1920 werd publiek op de herberg verkocht de grote naastliggende boerderij ‘Latsma State’ en het Kasteeltje. De bovenzaal van de herberg was overvol van belangstellenden en strijkgeldschrijvers. Het huis met tuin werd beschreven op f 8.600,-, het oost-pondemaat f 2.100,- en de 5.2 pondemaat bouwland voor huis op per pondemaat f 1.688,- f 1.468,- f 1.400,- en f 1.367,- in 4 percelen = f 7.650.- totaal voor ruim 5 pondemaat. Het Kasteeltje met tuin en land voor huis totaal f 18.500,- plus de kosten, wat wel een hoge prijs was in die tijd.
Maar pake Pieter werd koper en heeft er zijn verder leven gewoond, dus geboren en op 83 jarige leeftijd ook op ’t Kasteeltje overleden.
In de herfst van 1945 heb ik het Kasteeltje gekocht van pake voor f 19.000,-, met de conditie dat pake en beppe er gratis mochten blijven wonen zolang ze leefden. Zo bleef ook voor alle kinderen het ouderlijk huis het centrum.
In de herfst van 1949 is beppe op 80 jarige leeftijd overleden en een halfjaar later, 1 mei 1950, plotseling pake, oud 83 jaar. Pake was de zondag, één dag tevoren nog naar de kerk geweest en had het Heilig Avondmaal nog mee gevierd.Wurdt fuortset
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Harmen Pieters Westra, geboren op 29 maart 1889 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.
2 Antje Pieters (Anje) Westra, geboren op 13 mei 1890 in Barradeel. Volgt 1.1.3.1.10.4.2.
3 Mathijs Pieters Westra [1.1.3.1.10.4.3], geboren op 4 april 1892 in Barradeel. Mathijs is overleden op 9 april 1897 in Barradeel, 5 jaar oud.
4 Rients Pieters Westra, geboren op 1 december 1895 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.4.
5 Wilhelmina Pieters Westra, geboren op 18 maart 1898 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.5.
6 Reintje Pieters Westra, geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.
7 Mathijs Pieters Westra, geboren op 24 juli 1903. Volgt 1.1.3.1.10.4.7.
8 Klaas Pieters Westra, geboren op 14 februari 1905 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.8.
9 Arendje Pieters Westra, geboren op 9 juni 1915 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.9.
1.1.3.1.10.5 Arentje Mathijs Bakker is geboren op 16 februari 1871 in Midlum, dochter van Mathijs Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.10) en Antje Rients Leeman. Arentje is overleden op 10 februari 1948 in Wons, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wons kerk. Arentje trouwde, 23 jaar oud, op 31 mei 1894 in Wonseradeel met Rommert D. Politiek.
Kinderen van Arentje en Rommert:
1 DouweJohannes Rommerts Politiek [1.1.3.1.10.5.1], geboren op 25 november 1895 in Wonseradeel.
2 Johannes Rommerts Politiek [1.1.3.1.10.5.2], geboren op 18 januari 1899 in Wonseradiel.
1.1.3.1.10.6 Tietje Mathijs Bakker is geboren op 15 maart 1875 in Midlum, dochter van Mathijs Thijsses Bakker (zie 1.1.3.1.10) en Antje Rients Leeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1875. Tietje is overleden op 13 maart 1965 in Workum, 89 jaar oud. Zij is begraven in Workum. Tietje trouwde, 29 jaar oud, op 14 oktober 1904 in Workum met Lammert Steginga, 42 jaar oud. Lammert is geboren op 11 augustus 1862 in Workum, zoon van Hielke Lammerts Steginga en Grietje Cornelis Hunia. Lammert is overleden op 29 augustus 1929 in Workum, 67 jaar oud.
1.1.3.1.2.3.1 Hessel Jans Roorda is geboren op 18 september 1879 in Dongjum, zoon van Hinke Hermanus Bakker (zie 1.1.3.1.2.3). Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1879. Hessel trouwde, 27 jaar oud, op 9 mei 1907 in Het Bildt met Sieuwke Jarigs Kramer, 27 jaar oud. Sieuwke is geboren op 25 november 1879 in St. Jacobiparochie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1879.
1.1.3.1.7.1.1 Arentje Ages Koudenburg is geboren op 10 oktober 1878 in Sexbierum, dochter van Age Gerrits Koudenburg en Rinske Philippus Bakker (zie 1.1.3.1.7.1). Arentje is overleden op 26 februari 1934, 55 jaar oud. Zij is begraven in Tzummarum. Arentje trouwde met Lolke Posthuma. Lolke is geboren op 28 juni 1878 in Tzummarum. Lolke is overleden op 26 juni 1965 in Tzummarum, 86 jaar oud.
1.1.3.1.7.1.3 Maria Ages Koudenburg is geboren op 25 januari 1883 in Sexbierum, dochter van Age Gerrits Koudenburg en Rinske Philippus Bakker (zie 1.1.3.1.7.1). Maria is overleden op 20 september 1958 in Pietersbierum, 75 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Maria trouwde, 47 jaar oud, op 24 december 1930 met Marten Jans Heida. Marten is geboren in Nijelamer.
1.1.3.1.7.1.6 Philippus Ages Koudenburg is geboren op 5 mei 1889 in Sexbierum, zoon van Age Gerrits Koudenburg en Rinske Philippus Bakker (zie 1.1.3.1.7.1). Philippus is overleden op 24 december 1961 in Sneek, 72 jaar oud. Hij is begraven in Sneek alg. Philippus trouwde, 31 jaar oud, op 27 oktober 1920 in Sexbierum met Maaike Abma, 25 jaar oud. Maaike is geboren op 8 juli 1895 in Oosterbierum.
1.1.3.1.7.1.7 Jan Ages Koudenburg is geboren op 19 juli 1892 in Sexbierum, zoon van Age Gerrits Koudenburg en Rinske Philippus Bakker (zie 1.1.3.1.7.1). Jan is overleden op 26 oktober 1959, 67 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 2 juli 1914 in Barradeel met Baukje Roelofs Zaagsma, 24 jaar oud. Baukje is geboren op 24 februari 1890. Baukje is overleden op 19 maart 1977, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
1.1.3.1.10.1.4 Hester Thijses Bakker is geboren op 12 januari 1894 in Barradeel, dochter van Thijs Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.1) en Maria Louise Hilarides. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 januari 1894. Hester is overleden op 6 juni 1973 in Utrecht, 79 jaar oud. Zij is begraven in Bunnik (algemeen). Hester trouwde met Martinus Kruishoop. Martinus is geboren op 15 maart 1893 in Kampen. Martinus is overleden op 2 april 1951 in Utrecht, 58 jaar oud. Hij is begraven in Bunnik (algemeen).
1.1.3.1.10.1.7 Tjeerd Thijses Bakker is geboren op 8 oktober 1899 in Harlingen, zoon van Thijs Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.1) en Maria Louise Hilarides. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 oktober 1899. Tjeerd is overleden op 29 maart 1965, 65 jaar oud. Hij is begraven in Assen Boskamp. Tjeerd trouwde met Woutera Hermina Sukkel. Woutera is geboren op 4 december 1904. Woutera is overleden op 3 april 2001 in Assen Boskamp, 96 jaar oud.
1.1.3.1.10.4.1 Harmen Pieters Westra is geboren op 29 maart 1889 om 06:00 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1889. Harmen is overleden op 22 november 1976 in Sexbierum, 87 jaar oud. Hij is begraven op 25 november 1976 in Sexbierum. Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Antje Hilbrands Bruinsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 5 februari 1892 in Oosterbierum, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Antje is overleden op 6 december 1946 in Sexbierum, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 25 mei 1949 in Sexbierum met Jantje Wagenaar, 47 jaar oud. Jantje is geboren op 22 oktober 1901 in Aldeboarn. Jantje is overleden op 20 maart 1988 in Sexbierum, 86 jaar oud. Zij is begraven op 24 maart 1988 in Sexbierum.
Kinderen van Harmen en Antje:
1 N.N. Westra [1.1.3.1.10.4.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 27 februari 1916 in Sexbierum.
2 Pieter Harmens Westra, geboren op 25 augustus 1917. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.2.
3 Hilbrand Harmens Westra, geboren op 25 juli 1920. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.3.
4 Gerbentje Harmens (Geb) Westra [1.1.3.1.10.4.1.4], geboren omstreeks 1921.
5 Marieke Harmens Westra, geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.5.
6 Aaltje Harmens (Aly) Westra [1.1.3.1.10.4.1.6], geboren omstreeks 1925. Aly is overleden.
7 Anna Harmens (Ans) Westra, geboren op 25 augustus 1926. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.7.
8 Rients Harmens Westra, geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.1.8.
9 Seerp Harmens Westra [1.1.3.1.10.4.1.9], geboren omstreeks 1933. Seerp is ongehuwd.
1.1.3.1.10.4.2 Antje Pieters (Anje) Westra is geboren op 13 mei 1890 in Barradeel, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Anje is overleden op 5 januari 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam Rusthof. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1914 in Barradeel met Seerp Palsma, 28 jaar oud. Seerp is geboren op 4 juli 1885, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma. Seerp is overleden op 20 maart 1968, 82 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam Rusthof.
Kind van Anje en Seerp:
1 N.N. Palsma [1.1.3.1.10.4.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 29 november 1933 in Groningen.
1.1.3.1.10.4.4 Rients Pieters Westra is geboren op 1 december 1895 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Rients is overleden op 30 november 1944 in Duitsland, 48 jaar oud. Hij is begraven op 4 september 1953 in Sexbierum.
Notitie bij Rients: Het aanvragen van de foto’s kan voorlopig alleen nog door bemiddeling van het studiezaalpersoneel. Daarbij dient niet het inventarisnummer, maar het fotonummer te worden opgegeven.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Fotonr. 64, inventarisnr. 235 François Michon (`Frans Mulder’), onderduiker te o.a. Sexbierum en Gaastmeer en later verrader van hem bekende verzetsmensen aan de bezetter 3. (1940/1945?), afm. 5,6 x 7,2 cm 4. Een andere, bijna identieke foto is opgenomen in: Friesland 1940-1945 (Leeuwarden, 1980) p. 56 5. Zijn verrader
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}Fotonrs. 6072-6250, inventarisnr. 1636 Portretten van, uit Friesland afkomstige, omgekomen verzetsstrijders en van in Friesland omgekomen verzetsstrijders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 3. 1935/1945?, afm. 9,0 x 14,0 cm, tenzij anders vermeld 4. Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Kampen / Bilthoven, 1951) deel 1, pp. 158- 177, 435-450, deel 2, pp. 619-642; Ypma, Y.N., Friesland Annis Domini 1940-’45 (Dokkum, 1953) pp. 344- 351:
6208. R. Westra, geb. 1895, overl. 30-11-1944 te Oldenburg (Duitsland), laatste woonplaats Sexbierum
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}
Rients trouwde, 23 jaar oud, op 15 mei 1919 in Barradeel met Aukje Feikes Bruinsma, 22 jaar oud, nadat zij op 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren op 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma en Jantje Rientses van Wijngaarden. Aukje is overleden op 2 februari 1984 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aukje trouwde later op 30 maart 1949 in Sexbierum met Lubbert Alberts (Dûmny) van Urk (1891-1973).
1.1.3.1.10.4.5 Wilhelmina Pieters Westra is geboren op 18 maart 1898 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Wilhelmina is overleden op 4 februari 1961 in Sexbierum, 62 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Wilhelmina trouwde met Doede Piers Winsemius. Doede is geboren op 12 november 1887. Doede is overleden op 26 maart 1951, 63 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
1.1.3.1.10.4.6 Reintje Pieters Westra is geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1899. Reintje is overleden op 12 oktober 1993 in Veenwouden, 94 jaar oud (oorzaak: De laatste jaren heeft Reintje Westra gewoond in Talmahus te Veenwouden). Zij is begraven in Sexbierum. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 22 maart 1923 in Sexbierum met Jelle Sybrens Post, 23 jaar oud, nadat zij op 8 maart 1923 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Jelle is geboren op 2 april 1899 in Sexbierum, zoon van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1899. Jelle is overleden op 6 maart 1981 in Sexbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Reintje en Jelle:
1 Sybren Jelles Post, geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.1.
2 Piter Jelles Post, geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.2.
3 Maria Jelles Post, geboren op 1 april 1927 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.3.
4 Aaltje Jelles Post, geboren op 20 april 1929 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.4.
5 Arendtje Jelles (Audrey) Post, geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum. Volgt 1.1.3.1.10.4.6.5.
6 Jint Jelles (Jim) Post [1.1.3.1.10.4.6.6], geboren op 16 november 1932 in Sexbierum.
7 Anna Jelles (Anneke) Post [1.1.3.1.10.4.6.7], geboren op 7 juli 1935 in Sexbierum.
8 Jan Jelles Post [1.1.3.1.10.4.6.8], geboren op 11 november 1939 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 februari 1941 in Sexbierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1941. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Jan: Jan wie fanôf geboarte siik, hy gûlde altyd. Mem rûn in soad mei de bernewein.
Arentje en mem op liauckema boartsje.Marike kaam sizzen, nei hûs
mem hiel lilk.
nei begraffenis
9 Post [1.1.3.1.10.4.6.9], levenloos geboren kind, geboren op 15 april 1945 in Sexbierum.
Notitie: Pake rûn mei in man mei om it berntsje fuort te bringen. Se leinen op in apart plak by tsjerke begroeven.
1.1.3.1.10.4.7 Mathijs Pieters Westra is geboren op 24 juli 1903, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Mathijs is overleden op 12 december 1988, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats. Mathijs trouwde, 24 jaar oud, op 23 april 1928 in Franekeradeel met Baukje Sjoerds Bruinsma, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Harlingen. Baukje is geboren op 25 februari 1905, dochter van Sjoerd Hilbrands Bruinsma en Baukje van der Schaaf. Baukje is overleden op 24 augustus 1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
Kinderen van Mathijs en Baukje:
1 Wilhelmina Mathijs Westra [1.1.3.1.10.4.7.1], geboren op 5 december 1934. Wilhelmina is overleden op 23 juli 2011 in Emmer-Compascuum, 76 jaar oud.
2 Reintje Mathijs Westra [1.1.3.1.10.4.7.2], geboren op 2 november 1937 in Franeker.
1.1.3.1.10.4.8 Klaas Pieters Westra is geboren op 14 februari 1905 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Klaas is overleden op 15 juli 1965, 60 jaar oud. Hij is begraven op 19 juli 1965 in Sexbierum. Klaas trouwde, 15 jaar oud, op 30 juli 1920 met Aukje Strikwerda, 12 jaar oud. Aukje is geboren op 3 januari 1908 in Winsum (Fr). Aukje is overleden op 13 april 2001 in Harlingen, 93 jaar oud. Zij is begraven op 18 april 2001 in Sexbierum.
1.1.3.1.10.4.9 Arendje Pieters Westra is geboren op 9 juni 1915 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker (zie 1.1.3.1.10.4). Arendje is overleden op 27 januari 1995, 79 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie. Arendje trouwde, 30 jaar oud, op 6 september 1945 met Douwe Krol, 33 jaar oud. Douwe is geboren op 21 april 1912 in Nieuwebildtzijl, zoon van Jan Krol en Renske Douwes Visbeek. Douwe is overleden op 20 mei 2000, 88 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie.
1.1.3.1.10.4.1.2 Pieter Harmens Westra is geboren op 25 augustus 1917, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Pieter is overleden op 28 maart 1985, 67 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1943 in Sexbierum met Aaltje Jentjes Post, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 27 november 1920 in Echtenerbrug, dochter van Jentje Sybrens Post en Antje Rientses van Wijngaarden. Aaltje is overleden op 4 september 2014 in Urk, 93 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord.
1.1.3.1.10.4.1.3 Hilbrand Harmens Westra is geboren op 25 juli 1920, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Hilbrand is overleden op 13 april 1996 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1946 met Klazina Maria Zwart, 25 jaar oud. Klazina is geboren op 30 november 1920 in Ede. Klazina is overleden op 28 juni 2015 in Ferwerd, 94 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Klazina:
1 Harmen Hilbrands Westra [1.1.3.1.10.4.1.3.1], geboren omstreeks 2 september 1949. Harmen is overleden op 2 april 1949 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), ongeveer 5 maanden oud.
2 Harmen Hilbrands Westra [1.1.3.1.10.4.1.3.2], geboren op 28 maart 1953 in Sexbierum. Harmen is overleden op 27 april 1953 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), 30 dagen oud.
3 Rena Anna Hilbrands Westra [1.1.3.1.10.4.1.3.3], geboren omstreeks 30 april 1962. Rena is overleden op 6 mei 1962 in Harlingen, ongeveer 6 dagen oud.
1.1.3.1.10.4.1.5 Marieke Harmens Westra is geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Marieke is overleden op 3 april 2007 in Sexbierum, 84 jaar oud. Zij is begraven op 7 april 2007 in Sexbierum. Marieke trouwde, 30 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Piter Jelles Post, 28 jaar oud. Zie 1.1.3.1.10.4.6.2 voor persoonsgegevens van Piter.
1.1.3.1.10.4.1.7 Anna Harmens (Ans) Westra is geboren op 25 augustus 1926, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Ans trouwde, 27 jaar oud, op 2 juni 1954 met Amse Pel, 26 jaar oud. Amse is geboren op 8 januari 1928 in Stroobos. Amse is overleden op 29 mei 2001 in Marietta USA, 73 jaar oud.
1.1.3.1.10.4.1.8 Rients Harmens Westra is geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Rients trouwde, 26 jaar oud, op 21 augustus 1957 met Hilly van der Ploeg, 23 jaar oud. Hilly is geboren op 4 augustus 1934 in Schalsum, dochter van Joris van der Ploeg en Aukje Klases Westra.
1.1.3.1.10.4.6.1 Sybren Jelles Post is geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.6). Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 3 juni 1947 in Witmarsum met Jaitske (Jeanette) Elgersma, 22 jaar oud. Jeanette is geboren op 18 juni 1924. Jeanette is overleden op 29 november 1997 in De Motte (Ind), 73 jaar oud. Zij is begraven op 1 december 1997 in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana , Section 3 3 B.
1.1.3.1.10.4.6.2 Piter Jelles Post is geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.6). Piter trouwde, 28 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Marieke Harmens Westra, 30 jaar oud. Zie 1.1.3.1.10.4.1.5 voor persoonsgegevens van Marieke.
1.1.3.1.10.4.6.3 Maria Jelles Post is geboren op 1 april 1927 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.6). Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1952 in Barradeel met Adrianus Frans Vreugdenhil, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 7 december 1926 in ’s-Gravenzande, zoon van Frans Vreugdenhil en Sophia Koene.
1.1.3.1.10.4.6.4 Aaltje Jelles Post is geboren op 20 april 1929 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.6). Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1953 in Sexbierum met Tsjipke Martens Wiersma, 24 jaar oud. Tsjipke is geboren op 22 november 1928 in Westergeest, zoon van Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof. Tsjipke is overleden op 3 december 2000 in Dokkum, 72 jaar oud. Hij is begraven op 7 december 2000 in Ee.
1.1.3.1.10.4.6.5 Arendtje Jelles (Audrey) Post is geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.1.3.1.10.4.6).
Notitie bij Audrey: Audrey Appel ~87
Ferndale, WA
Background Check & Contact Info
Known as:
A Appel Appel Audrey Audrey J Appel
Related to:
Ann M Appel, 49 Christopher J Appel, 28 Ruth A Appel, 53 Rich Appel, 52 Leilani Appel Chance, ~23 Jack Appel Vernon R Norton, 80 Rena M Appel, 59 Chance Appel, 23 Elizabeth M Appel, 26 Gerald C Appel, 56 Norma J Appel, 63
Audrey trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1957 met Jacob (Jack) Appel, 29 jaar oud. Jack is geboren op 18 september 1927 in Boskoop, zoon van Gerard Cornelis Appel en Lena Apolonia Oosterwyk. Jack is overleden op 22 september 1999 in Bellingham (WA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, Washington, USA.
Notitie bij Jack: http://www.appel-farms.com/
============
Appel, Cornelis
Spouse: Oosterwijk - Family Size: 7; Religion:
Christian Reformed
Origin: Baarn, Utrecht -- Arrival year: 1952
Destination: Windsor, Ontario
http://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report.pdf
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 26-06-2018 18:55:37