Stambomen


Parenteel Jan Harmens = Westra


Parenteel van Jan Harmens

1 Jan Harmens. Jan trouwde op 17 december 1758 in Mantgum met Berber Ages, 20 jaar oud. Berber is een dochter van Age Klazes en Geertje Tjerks. Zij is gedoopt op 6 april 1738 in Mantgum/Skillaard.
Kinderen van Jan en Berber:
1 Elske Jans [1.1], geboren op 10 november 1758 in Mantgum. Zij is gedoopt op 11 november 1758 in Wijtgaard.
2 Aeltie Jans [1.2], geboren op 9 maart 1760 in Mantgum. Zij is gedoopt op 9 maart 1760 in Mantgum.
3 Elske Jans [1.3], geboren op 1 januari 1762 in Mantgum. Zij is gedoopt op 1 januari 1762 in Mantgum.
4 Harmen Jans [1.4], geboren op 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op 25 februari 1764 in Mantgum.
5 Age Jans [1.5], geboren op 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op 25 februari 1764 in Mantgum.
6 Aeltje Jans [1.6], geboren op 6 november 1765 in Mantgum. Zij is gedoopt op 7 november 1765 in Wijtgaard.
7 Harmen Jans Westra, geboren op 20 januari 1767 in Mantgum. Volgt 1.7.
8 Age Jans [1.8], geboren op 13 mei 1768 in Mantgum. Hij is gedoopt op 15 mei 1768 in Mantgum.
9 Ale Jans [1.9], geboren op 1 oktober 1769 in Mantgum. Hij is gedoopt op 2 oktober 1769 in Wijtgaard.
10 Berent Jans [1.10], geboren op 22 september 1770 in Mantgum. Hij is gedoopt op 23 september 1770 in Mantgum.
1.7 Harmen Jans Westra is geboren op 20 januari 1767 in Mantgum, zoon van Jan Harmens (zie 1) en Berber Ages. Hij is gedoopt op 22 januari 1767 in Wijtgaard. Harmen is overleden op 19 mei 1844 om 18:00 in Boer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 mei 1844. Harmen trouwde, 29 jaar oud, op 15 mei 1796 in Franeker met Klaaske Pieters Westra, 21 jaar oud, nadat zij op 30 april 1796 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Klaaske is geboren op 14 februari 1775 in Dongjum, dochter van Pieter Sippes Westra en Dieuke Rintjes. Zij is gedoopt op 5 maart 1775 in Dongjum. Klaaske is overleden op 25 april 1855 om 03:00 in Boer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1855.
Kinderen van Harmen en Klaaske:
1 Dieuke Harmens Westra, geboren op 11 april 1799 in Dongjum. Volgt 1.7.1.
2 Jan Harmens Westra, geboren op 18 januari 1803 in Franeker. Volgt 1.7.2.
3 Pieter Harmens Westra, geboren op 27 juni 1806. Volgt 1.7.3.
4 Sippe Harmens Westra, geboren op 14 oktober 1809 in Boer. Volgt 1.7.4.
5 Age Harmens Westra [1.7.5], geboren op 17 augustus 1813 in Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1813. Age is overleden op 10 januari 1815 in Boer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1815.
6 Aagje Harmens Westra, geboren op 23 december 1815 in Boer. Volgt 1.7.6.
1.7.1 Dieuke Harmens Westra is geboren op 11 april 1799 in Dongjum, dochter van Harmen Jans Westra (zie 1.7) en Klaaske Pieters Westra. Zij is gedoopt op 28 april 1799 in Dongjum. Dieuke is overleden op 2 juni 1884 in Franekeradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1884. Dieuke trouwde met Arjen Hyltjes Jonker.
1.7.2 Jan Harmens Westra is geboren op 18 januari 1803 in Franeker, zoon van Harmen Jans Westra (zie 1.7) en Klaaske Pieters Westra. Hij is gedoopt op 2 februari 1803 in Franeker. Jan is overleden op 1 april 1847 in Sexbierum, 44 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 28 april 1838 in Sexbierum met Zara Regina Hermanus Joha, 24 jaar oud. Zara is geboren op 24 januari 1814 in Sexbierum, dochter van Hermanus Out Philippus Joha en Hinke Jans Hofma. Zara is overleden op 3 oktober 1881 in Sexbierum, 67 jaar oud. Zara trouwde later op 21 september 1850 in Barradeel met Wybe Heerkes Nijdam (1812-1881).
Kinderen van Jan en Zara:
1 Harmen Jans Westra [1.7.2.1], geboren op 20 maart 1839 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1839. Harmen is overleden op 26 augustus 1844 in Barradeel, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1844.
2 Hinke Jans Westra, geboren op 2 januari 1842 in Barradeel. Volgt 1.7.2.2.
3 Hermanus Jans Westra, geboren op 15 mei 1844 in Barradeel. Volgt 1.7.2.3.
1.7.3 Pieter Harmens Westra is geboren op 27 juni 1806, zoon van Harmen Jans Westra (zie 1.7) en Klaaske Pieters Westra. Hij is gedoopt op 27 juli 1806 in Boer. Pieter is overleden op 27 juli 1865 in Barradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1865. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1834 in Barradeel met Reintje Johannes Stellingwerf, 28 jaar oud. Reintje is geboren op 13 november 1805 in Pietersbierum, dochter van Johannes Ritskes Stellingwerf en Rigtsje Jans Hofma. Zij is gedoopt op 8 december 1805 in Pietersbierum. Reintje is overleden op 10 december 1897 in Barradeel, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1897.
Kinderen van Pieter en Reintje:
1 Harmen Pieters Westra, geboren op 18 december 1834 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.
2 Rigtje Pieters Westra [1.7.3.2], geboren op 31 januari 1837 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1837. Rigtje is overleden op 28 februari 1837 in Barradeel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1837.
3 Rigtje Pieters Westra, geboren op 19 februari 1841 in Barradeel. Volgt 1.7.3.3.
1.7.4 Sippe Harmens Westra is geboren op 14 oktober 1809 in Boer, zoon van Harmen Jans Westra (zie 1.7) en Klaaske Pieters Westra. Hij is gedoopt op 5 november 1809 in Boer. Sippe is overleden op 1 maart 1884 in Franekeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 maart 1884. Sippe trouwde, 29 jaar oud, op 4 mei 1839 in Franekeradeel met Antje Sipkes Miedema, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1815 in Boer, dochter van Sipke Jelgers Miedema en Tetje Jacobs Tamminga.
1.7.6 Aagje Harmens Westra is geboren op 23 december 1815 in Boer, dochter van Harmen Jans Westra (zie 1.7) en Klaaske Pieters Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 december 1815. Aagje is overleden op 4 oktober 1889 in Franekeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1889. Aagje trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1838 in Franekeradeel met Sybout Ykes Sigtstra, 24 jaar oud. Sybout is geboren op 7 maart 1814 in Franeker, zoon van Yke Sybouts Sigstra en Bokje Jurjens Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1814. Sybout is overleden op 17 oktober 1881 in Franekeradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1881.
Kinderen van Aagje en Sybout:
1 Eelke Sibouts Sigstra [1.7.6.1], geboren op 9 april 1839 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1839. Eelke is overleden op 13 december 1849 in Franekeradeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1849.
2 Klaske Sibouts Sigstra [1.7.6.2], geboren op 22 februari 1842 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1842. Klaske is overleden op 20 juni 1863 in Franekeradeel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1863. Klaske bleef ongehuwd.
3 Harmen Sigstra, geboren op 8 mei 1849 in Franekeradeel. Volgt 1.7.6.3.
4 N.N. Sigstra [1.7.6.4], levenloos geboren zoon, geboren op 9 mei 1849. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 mei 1849.
Notitie bij N.N.: Overlijden / aangifte 08-05-1849 / 09-05-1849
Overledene Levenloos kind
Geslacht m
Leeftijd -
Vader Sibout Ykes Sigtstra
Moeder Aagje Harmens Westra
Relatietype -
Relatie -
Bron Overlijdensregister 1849, Franekeradeel, Paginanummer B13
5 Eelke Sybouts Sigstra, geboren op 29 mei 1853 in Boer. Volgt 1.7.6.5.
6 Sippe Sigtstra [1.7.6.6], geboren op 7 januari 1857 in Franekeradeel. Sippe is overleden op 30 november 1863 in Franekeradeel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1863.
1.7.2.2 Hinke Jans Westra is geboren op 2 januari 1842 in Barradeel, dochter van Jan Harmens Westra (zie 1.7.2) en Zara Regina Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1842. Hinke is overleden op 29 mei 1915 in Franeker, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1915. Hinke trouwde, 40 jaar oud, op 31 mei 1882 in Barradeel met Bauke van der Weg.
Kind van Hinke en Bauke:
1 Hendrik Baukes van der Weg [1.7.2.2.1], geboren op 18 april 1883 in Barradeel.
1.7.2.3 Hermanus Jans Westra is geboren op 15 mei 1844 in Barradeel, zoon van Jan Harmens Westra (zie 1.7.2) en Zara Regina Hermanus Joha. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1844. Hermanus is overleden op 12 juli 1884 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juli 1884. Hermanus:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1866 met Ytje Annes Terpstra, 24 of 25 jaar oud. Ytje is geboren in 1841. Ytje is overleden in 1869, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1875 met Rinske Braam, 29 of 30 jaar oud. Zij is geboren in 1845. Zij is overleden in 1935, 89 of 90 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Rinske Braam:
1 Sara Regina Westra, geboren op 5 januari 1876 in Sexbierum. Volgt 1.7.2.3.1.
2 Hinke Hermanus Westra [1.7.2.3.2], geboren op 11 oktober 1880 in Barradeel. Hinke is overleden op 16 april 1945 in Franeker, 64 jaar oud.
1.7.3.1 Harmen Pieters Westra is geboren op 18 december 1834 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3) en Reintje Johannes Stellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1834. Harmen is overleden op 28 november 1883 in Sexbierum, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1883.
Notitie bij Harmen: {bron: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/westra/kronyk/}
Harmen Pieters Westra skreau in skôging oer it libben fan syn heit en mem en himsels:
Memories over Pake Pieter en Beppe Marie en Kasteeltje en ook over mijzelf, Harmen Westra
Dat referaat is ferskynd yn stinsele foarm. Hjirûnder de tekst.

Wij schrijven nu Januari 1961 en is het 94 jaar geleden dat onze vader PIETER HARMENS WESTRA geboren werd op het Kasteeltje.
Het zal ongeveer 98 jaar geleden zijn dat het Kasteeltje door de familie Hanekuik is laten bouwen.
Het vorige oude huis werd voordien bewoond door Nanne Dijkstra, maar daarvan zijn helaas geen foto’s bekend.
Mijn grootvader Harmen P. Westra woonde in het dorp op de Nieuwe Buurt en huurde wat los land.
Het Kasteeltje werd te huur aangeboden en pake Harmen solliciteerde daarop en was steeds biddende of hij dit mocht krijgen vertelde pake Pieter ons later, en ijn gebed werd verhoord.
De vader van pake Harmen heette ook Pieter Harmens Westra en die kwamen oorspronkelijk van Boer, waar hun namen nog voorkomen in de boeken van de Kosterij aldaar.
Pake Harmen had 2 meisjes die nog in het dorp geboren waren, tantje Jantje, later gehuwd met omke Willem van Vaals, wagenmaker te Oosterbierum, en tante Reintje, later gehuwd met omke Johan Magré van Kiesterzijl.
Het derde kind uit het huwelijk van pake Harmen en beppe Wilhelmina Wiersma, was een zoon, Pieter, geboren 14 juni 1867 op het Kastseeltje.
Pake Harmen is maar 48 jaar oud geworden en stierf toen pake Pieter nog maar 17 jaar oud was.
Pake Harmen was een vrome, zeer goedige man en naar mij wel werd verteld, eigenlijk voor de stoffelijke dingen, soms tè goed. Hij was ouderling en zondagschool-onderwijzer in de Hervormde kerk, en mocht ’t liefst redeneren over het geloof. Het was na de dagen van het Reveil en was de ligging iets in het subjectieve geloofsleven, de ondervinding.
Dit kwam zo goed uit in pake Harmen zijn lievelingspsalm uit Ps. 66 ‘‘Komt luistert toe gij Godsgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.’’
Dit is ook wel te verstaan, want enkele jaren later kwam Kuyper op met een bredere visie, het Godsdienstig zijn op alle terreinen des levens.
Pake Harmen had een wakke geondheid en bracht hij soms nachten door, ittende in ijn leuningstoel.
Op zijn begrafenis waren ook al de zondagschoolkinderen op het kerkhof en ongen in de vóór-kerk het bekende ‘‘Ver boven ’t prachtig sterrendak’’.
Het was een zware tijd met geringe inkomsten, maar de levenseisen waren ook niet hoog.
Na het overlijden van pake Harmen kreeg pake Pieter dus op 17 jarige leeftijd, in 1884 de verantwoording, om met een goedkoop inwonend knechtje, het bedrijfje te leiden. Er werd in de zomer gewerkt van ’s morgens 4 tot ’s avonds 7 uur.
Tweemaal in de week gingen de verbouwde aardappelen, bessen, groente en fruit met het beurtschip naar Harlingen, waar Woensdagmorgens en Zaterdags markt was op de kleine Voorstraat, welke markt prompt ’s morgens 5 uur begon. Pake Pieter heeft 17 jaar lang deze markt (’s morgens 3 uur van huis) lopend bezocht, en terug weer per voet. Er was dan een herbergje ‘In ’t Zwarte peerd’ buiten Pietersbierum, waar omke Ynze en tante Hinke laatst woonden, en dan was het op de terugweg op de grindweg soms zo warm, en had pake soms zo’n dorst, maar liep toch maar ‘ ’t Zwarte peerd’ voorbij om dat ene dubbeltje maar uit te sparen.
Dit is een typisch voorbeeld van zuinigheid wat tot het einde van pake Pieters’s leven zo is gebleven.
Hoewel dit zeker iets eenzijdig was, was pake evenwel niet gierig als het voor Gods Koninkrijk, voor kerk en school ging, stond pake daarin steeds bovenaan.
Ook om de kinderen later financiëel te kunnen helpen, vooral in de ‘dertiger’ crisisjaren, betoonde pake zich een royale behulpzame vader.
Pake Pieter was getrouwd met Maria Mathys Bakker, een beste goede mem, die met ieder gemakkelijk omgang had. Beppe Marie was de royale kant het naast en zo vulden pake en beppe, zoals in zovele huwelijken, elkaar prachtig aan.
Toen pake nog ongetrouwd was en met onze grootmoeder beppe Wilhelmina Wiersma leefde, kwam deze trek van rekenkunde reeds prachtig uit. Beppe Mina gaf het geld ook iets gemakkelijker uit dan haar zoon Pieter, en omdat het een zeer zware tijd was met geringe opbrengsten, konden de nieuwjaars-rekeningen niet altijd prompt worden betaald.
Maar daarmee trachtte pake Pieter reeds tijdig rekening te houden, door b.v. van verkochte afval-fruit stiekum een potje te vormen, dat voor oude beppe dan een nieuwjaarsverrassing was, waaruit de kleine schulden vlot konden worden voldaan.
Toen dit een paar jaar tot beider voldoening, de begroting sluitend maakte, moest dit systeem fout lopen, want toen rekende beppe al in ’t vóór op dit spaarpotje, zodat men weer tot de gewone orde terugkeerde.
Tijdens het weduwe zijn van beppe Mina, na het overlijden van pake Harmen, moet ik nog vermelden dat al het paardewerk als ploegen, e.d. op de zes-pondemaat bouwland voor huis, steeds de circa 4 jaar gratis verricht werd door wijlen Bote Zijlstra, landbouwer op de boerderij waar nu Dirk Ph. Bakker woont, omdat dit voor een weduwe was.
Na ongeveer 4 jaar weduwschap van beppe Mina, hertrouwde deze met een timmerman-aannemer Engele Kool, uit Berlikum, die hier in Sexbierum de oude Gereformeerde Kerk bouwde op het Achterom, en de Hervormde Bewaarschool, en zodoende kennis aan beppe Mina kreeg. Beppe verhuisde dus naar Berlikum, waar zij ruim 25 jaar nog is getrouwd geweest en wij als kinderen later daardoor vaak in Berlikum logeerden.
Het snelst vervoermiddel langs de grindweg was een hondensjeesje, bespannen met 2 grote honden, waarmee ik als kleine jongen ook nog enige keren de snelle reis naar Berlikum meemaakte.
Toen we iets ouder werden, was het de gewoonste zaak van de wereld, dat mijn zuster Anna en ik, lopende gingen voor een weekend naar Berlikum. Pake Kool, de 2e man dus van beppe Mina, was een iets gierige man en dit is niet een gelukkg huwelijk geweest.
Beppe Mina heeft haar laatste levensjaren, ná het oevrlijden van pake Kool, gesleten te Oosterbierum, bij omke Willem van Vaals en tante Jantje en kwam nu en dan logeren op Kiesterzijl en bij ons op ’t Kasteeltje, wat voor ons steeds een feest was.
Toen beppe Mina dus hertrouwd was, trouwde pake Pieter met beppe Marie en bleven die de verdere bewoners van ’t Kasteeltje en toen beppe Mina overleed is zij begraven in Sexbierum, in het graf van pake Harmen. Dit was September 1921. Dit graf is later overgenomen door mijn zuster Wilhelmina uit Zeist, waarin Mina haar man, Doede Winsemius een laatste rustplaats vond. De oude grafsteen van pake Harmen en beppe Mina moest vervangen worden door een grafsteen van wijlen omke Doede, en ik heb die steen laten opknappen en staat nu tegen de westmuur van ’t Kasteeltje, tot nagedachtenis aan onze grootouders pake Harmen en beppe Mina. De tekst op de steen van pake Harmen vermeldt: ‘Spr. 20:7. Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem’.
En, zo vertelde pake Pieter later aan mij, een oude vrouw, De Ruiter uit Harlingen, deed eens de opmerking aan vader Pieter toen die door zijn handel aardig gezegend werd, Pieter onthoudt dit goed, jij plukt de rente van je vaders kapitaal, dit sloeg er op, dat pake Harmen een bijzonder vrome man was, die ook in zijn leven betoonde, dat hij de Here vreesde.
Om nog even op het Kasteeltje terug te komen, vader zeide eens tegen mij, toen ik een jaar of 13 was, als nog eens de tijd kwam, dat het Kasteeltje verkocht werd, hij dit zelf eens kon kopen, wat zou dat prachtig zijn. En op 10 februari 1920 werd publiek op de herberg verkocht de grote naastliggende boerderij ‘Latsma State’ en het Kasteeltje. De bovenzaal van de herberg was overvol van belangstellenden en strijkgeldschrijvers. Het huis met tuin werd beschreven op f 8.600,-, het oost-pondemaat f 2.100,- en de 5.2 pondemaat bouwland voor huis op per pondemaat f 1.688,- f 1.468,- f 1.400,- en f 1.367,- in 4 percelen = f 7.650.- totaal voor ruim 5 pondemaat. Het Kasteeltje met tuin en land voor huis totaal f 18.500,- plus de kosten, wat wel een hoge prijs was in die tijd.
Maar pake Pieter werd koper en heeft er zijn verder leven gewoond, dus geboren en op 83 jarige leeftijd ook op ’t Kasteeltje overleden.
In de herfst van 1945 heb ik het Kasteeltje gekocht van pake voor f 19.000,-, met de conditie dat pake en beppe er gratis mochten blijven wonen zolang ze leefden. Zo bleef ook voor alle kinderen het ouderlijk huis het centrum.
In de herfst van 1949 is beppe op 80 jarige leeftijd overleden en een halfjaar later, 1 mei 1950, plotseling pake, oud 83 jaar. Pake was de zondag, één dag tevoren nog naar de kerk geweest en had het Heilig Avondmaal nog mee gevierd.Wurdt fuortset
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op 21 mei 1859 in Barradeel met Wilhelmina Riemers Wiersma, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 19 juli 1836 in Sexbierum, dochter van Riemer Pieters Wiersma en Jantje Pieters Ruim. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juli 1836. Wilhelmina is overleden op 18 september 1921 in Oosterbierum, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1921. Wilhelmina trouwde later op 21 februari 1889 in Barradeel met Engele Klases Kool (geb. 1841).
Kinderen van Harmen en Wilhelmina:
1 Reintje Harmens Westra, geboren op 30 juli 1861 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.1.
2 Jantje Harmens Westra, geboren op 1 oktober 1863 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.2.
3 Pieter Harmens Westra, geboren op 14 juni 1867 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.
1.7.3.3 Rigtje Pieters Westra is geboren op 19 februari 1841 in Barradeel, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3) en Reintje Johannes Stellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1841. Rigtje is overleden op 28 april 1928 in Barradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1928. Rigtje trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1864 in Barradeel met Rinze Jelles Leistra, 27 jaar oud. Rinze is geboren op 31 juli 1836 in Barradeel. Rinze is overleden op 7 november 1927 in Barradeel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 november 1927.
Kinderen van Rigtje en Rinze:
1 Pieter Rinzes Leistra [1.7.3.3.1], geboren op 2 april 1865 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1865. Pieter is overleden op 30 juli 1865 in Barradeel, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1865.
2 Pieter Rinses Leistra [1.7.3.3.2], geboren op 13 april 1866 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1866.
3 Jantsje Rinzes Leistra [1.7.3.3.3], geboren op 14 mei 1867 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1867.
4 N.N. Leistra [1.7.3.3.4], levenloos geboren zoon, geboren op 5 juni 1868. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1868.
5 Reintje Rinzes Leistra [1.7.3.3.5], geboren op 5 juni 1868 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 juni 1868. Reintje is overleden op 23 juli 1868 in Barradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1868.
6 Jelle Rinzes Leistra [1.7.3.3.6], geboren op 2 juli 1869 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juli 1869. Jelle is overleden op 22 juli 1869 in Barradeel, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juli 1869.
7 N.N. Leistra [1.7.3.3.7], levenloos geboren dochter, geboren op 22 september 1870 in Barradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1870.
8 Jelle Rinzes Leistra [1.7.3.3.8], geboren op 10 oktober 1871 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1871. Jelle is overleden op 4 januari 1872 in Barradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1872.
9 Jelle Rinzes Leistra [1.7.3.3.9], geboren op 12 januari 1873 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1873. Jelle is overleden op 13 maart 1873 in Barradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 maart 1873.
10 Reintje Rinzes Leistra [1.7.3.3.10], geboren op 2 juli 1874 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1874.
11 Heintje Rinzes Leistra [1.7.3.3.11], geboren op 30 september 1875 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1875.
12 Jelle Rinzes Leistra, geboren op 16 augustus 1877 in Pietersbierum. Volgt 1.7.3.3.12.
13 Harmen Rinzes Leistra [1.7.3.3.13], geboren op 11 december 1879 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1879. Harmen is overleden op 6 juli 1934 in Barradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juli 1934. Harmen bleef ongehuwd.
1.7.6.3 Harmen Sigstra is geboren op 8 mei 1849 in Franekeradeel, zoon van Sybout Ykes Sigtstra en Aagje Harmens Westra (zie 1.7.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1849. Harmen is overleden op 9 november 1929 in Franekeradeel, 80 jaar oud. Harmen trouwde, 24 jaar oud, op 19 juni 1873 in Barradeel met Agatha Wilhelmina van Slooten, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 15 januari 1880 in Leeuwarden. Agatha is geboren op 20 mei 1850, dochter van Jaane Jans van Slooten en Antje Pieters Ruim.
1.7.6.5 Eelke Sybouts Sigstra is geboren op 29 mei 1853 in Boer, zoon van Sybout Ykes Sigtstra en Aagje Harmens Westra (zie 1.7.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1853. Eelke is overleden op 1 april 1916 in Franekeradeel, 62 jaar oud. Eelke trouwde, 41 jaar oud, op 28 juli 1894 in Franekeradeel met Rinske Gerrits de Vries, ongeveer 36 jaar oud. Rinske is geboren omstreeks 1858 in Boer, dochter van Gerrit Douwes de Vries en Klaaske Arjens Jonker.
1.7.2.3.1 Sara Regina Westra is geboren op 5 januari 1876 in Sexbierum, dochter van Hermanus Jans Westra (zie 1.7.2.3) en Rinske Braam. Sara is overleden op 11 juli 1953 in Sexbierum, 77 jaar oud. Sara trouwde, 22 jaar oud, op 13 augustus 1898 in Barradeel met Johannes Andries Norder, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 3 mei 1863 in Sexbierum. Johannes begon eerder een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Sara en Johannes:
1 Andries Johannes Norder [1.7.2.3.1.1], geboren op 7 mei 1899 in Sexbierum. Andries is overleden op 2 maart 1945 in Barradeel, 45 jaar oud.
2 Hermanus Johannes Norder [1.7.2.3.1.2], geboren op 11 september 1900 in Sexbierum.
3 Renske Johannes Norder [1.7.2.3.1.3], geboren op 12 juni 1902 in Sexbierum.
4 Antje Johannes Norder, geboren op 3 mei 1905 in Sexbierum. Volgt 1.7.2.3.1.4.
1.7.3.1.1 Reintje Harmens Westra is geboren op 30 juli 1861 om 17:50 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1) en Wilhelmina Riemers Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1861. Reintje is overleden op 9 april 1939 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1939. Reintje trouwde, 20 jaar oud, op 6 oktober 1881 in Barradeel met Johan Andries Magré, 22 jaar oud. Johan is geboren op 13 juli 1859 in Franeker, zoon van Pieter Johans Magré en Willemke Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1859. Johan is overleden op 12 oktober 1942 in Franeker, Kiesterzijl, 83 jaar oud (oorzaak: Korte ziekte). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1942. Hij is begraven op 14 oktober 1942 in Herbayum.
Kinderen van Reintje en Johan:
1 Wilhelmina Johans Magré, geboren op 17 september 1882 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.1.1.
2 Pieter Johans Magré, geboren op 30 november 1884 in Franeker Kiesterzijl. Volgt 1.7.3.1.1.2.
3 Willemke Johans Magré, geboren op 7 juli 1886 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.1.3.
4 Harmen Johans Magré [1.7.3.1.1.4], geboren op 1 december 1887 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1887. Harmen is overleden op 14 mei 1893 in Franeker, 5 jaar oud.
5 Engele Johans Magré, geboren op 30 december 1889 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.1.5.
6 Renske Johans Magré, geboren op 12 december 1891 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.1.6.
7 Trijntje Johans Magré, geboren op 6 februari 1895 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.1.7.
1.7.3.1.2 Jantje Harmens Westra is geboren op 1 oktober 1863 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1) en Wilhelmina Riemers Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1863. Jantje is overleden op 31 januari 1945 in St. Annaparochie, 81 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1889 in Barradeel met Willem Johannes van Vaals, 29 jaar oud. Willem is geboren op 8 april 1860 in Tzummarum, zoon van Johannes Jacobus Pieters van Vaals en Gerritje Jacobs Waardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1860. Willem is overleden op 16 december 1937 om 11:30 in St. Annaparochie, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1937.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Johannes Willems van Vaals, geboren op 30 juli 1890 in Oosterbierum. Volgt 1.7.3.1.2.1.
2 Wilhelmina Willems van Vaals, geboren op 10 maart 1892 in Oosterbierum. Volgt 1.7.3.1.2.2.
3 Gerritje Willems van Vaals [1.7.3.1.2.3], geboren op 31 juli 1893 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1893.
4 Harmen Willems van Vaals, geboren op 6 oktober 1894 in Oosterbierum. Volgt 1.7.3.1.2.4.
1.7.3.1.3 Pieter Harmens Westra is geboren op 14 juni 1867 in Sexbierum, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1) en Wilhelmina Riemers Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1867. Pieter is overleden op 1 mei 1950 in Sexbierum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Pieter: {http://www.erfgoed-fundaasje.nl/westra/kronyk/}

Kronyk – Memories Harmen Pieters Westra
KRONYK WESTRA

Harmen Pieters Westra, sjoch : Genealogy Westra (VI.1), skreau in skôging oer it libben fan syn heit en mem en himsels:
Memories over Pake Pieter en Beppe Marie en Kasteeltje en ook over mijzelf, Harmen Westra
Dat referaat is ferskynd yn stinsele foarm. Hjirûnder de tekst.

Wij schrijven nu Januari 1961 en is het 94 jaar geleden dat onze vader PIETER HARMENS WESTRA geboren werd op het Kasteeltje.
Het zal ongeveer 98 jaar geleden zijn dat het Kasteeltje door de familie Hanekuik is laten bouwen.
Het vorige oude huis werd voordien bewoond door Nanne Dijkstra, maar daarvan zijn helaas geen foto’s bekend.
Mijn grootvader Harmen P. Westra woonde in het dorp op de Nieuwe Buurt en huurde wat los land.
Het Kasteeltje werd te huur aangeboden en pake Harmen solliciteerde daarop en was steeds biddende of hij dit mocht krijgen vertelde pake Pieter ons later, en ijn gebed werd verhoord.
De vader van pake Harmen heette ook Pieter Harmens Westra en die kwamen oorspronkelijk van Boer, waar hun namen nog voorkomen in de boeken van de Kosterij aldaar.
Pake Harmen had 2 meisjes die nog in het dorp geboren waren, tantje Jantje, later gehuwd met omke Willem van Vaals, wagenmaker te Oosterbierum, en tante Reintje, later gehuwd met omke Johan Magré van Kiesterzijl.
Het derde kind uit het huwelijk van pake Harmen en beppe Wilhelmina Wiersma, was een zoon, Pieter, geboren 14 juni 1867 op het Kastseeltje.
Pake Harmen is maar 48 jaar oud geworden en stierf toen pake Pieter nog maar 17 jaar oud was.
Pake Harmen was een vrome, zeer goedige man en naar mij wel werd verteld, eigenlijk voor de stoffelijke dingen, soms tè goed. Hij was ouderling en zondagschool-onderwijzer in de Hervormde kerk, en mocht ’t liefst redeneren over het geloof. Het was na de dagen van het Reveil en was de ligging iets in het subjectieve geloofsleven, de ondervinding.
Dit kwam zo goed uit in pake Harmen zijn lievelingspsalm uit Ps. 66 ‘‘Komt luistert toe gij Godsgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.’’
Dit is ook wel te verstaan, want enkele jaren later kwam Kuyper op met een bredere visie, het Godsdienstig zijn op alle terreinen des levens.
Pake Harmen had een wakke geondheid en bracht hij soms nachten door, ittende in ijn leuningstoel.
Op zijn begrafenis waren ook al de zondagschoolkinderen op het kerkhof en ongen in de vóór-kerk het bekende ‘‘Ver boven ’t prachtig sterrendak’’.
Het was een zware tijd met geringe inkomsten, maar de levenseisen waren ook niet hoog.
Na het overlijden van pake Harmen kreeg pake Pieter dus op 17 jarige leeftijd, in 1884 de verantwoording, om met een goedkoop inwonend knechtje, het bedrijfje te leiden. Er werd in de zomer gewerkt van ’s morgens 4 tot ’s avonds 7 uur.
Tweemaal in de week gingen de verbouwde aardappelen, bessen, groente en fruit met het beurtschip naar Harlingen, waar Woensdagmorgens en Zaterdags markt was op de kleine Voorstraat, welke markt prompt ’s morgens 5 uur begon. Pake Pieter heeft 17 jaar lang deze markt (’s morgens 3 uur van huis) lopend bezocht, en terug weer per voet. Er was dan een herbergje ‘In ’t Zwarte peerd’ buiten Pietersbierum, waar omke Ynze en tante Hinke laatst woonden, en dan was het op de terugweg op de grindweg soms zo warm, en had pake soms zo’n dorst, maar liep toch maar ‘ ’t Zwarte peerd’ voorbij om dat ene dubbeltje maar uit te sparen.
Dit is een typisch voorbeeld van zuinigheid wat tot het einde van pake Pieters’s leven zo is gebleven.
Hoewel dit zeker iets eenzijdig was, was pake evenwel niet gierig als het voor Gods Koninkrijk, voor kerk en school ging, stond pake daarin steeds bovenaan.
Ook om de kinderen later financiëel te kunnen helpen, vooral in de ‘dertiger’ crisisjaren, betoonde pake zich een royale behulpzame vader.
Pake Pieter was getrouwd met Maria Mathys Bakker, een beste goede mem, die met ieder gemakkelijk omgang had. Beppe Marie was de royale kant het naast en zo vulden pake en beppe, zoals in zovele huwelijken, elkaar prachtig aan.
Toen pake nog ongetrouwd was en met onze grootmoeder beppe Wilhelmina Wiersma leefde, kwam deze trek van rekenkunde reeds prachtig uit. Beppe Mina gaf het geld ook iets gemakkelijker uit dan haar zoon Pieter, en omdat het een zeer zware tijd was met geringe opbrengsten, konden de nieuwjaars-rekeningen niet altijd prompt worden betaald.
Maar daarmee trachtte pake Pieter reeds tijdig rekening te houden, door b.v. van verkochte afval-fruit stiekum een potje te vormen, dat voor oude beppe dan een nieuwjaarsverrassing was, waaruit de kleine schulden vlot konden worden voldaan.
Toen dit een paar jaar tot beider voldoening, de begroting sluitend maakte, moest dit systeem fout lopen, want toen rekende beppe al in ’t vóór op dit spaarpotje, zodat men weer tot de gewone orde terugkeerde.
Tijdens het weduwe zijn van beppe Mina, na het overlijden van pake Harmen, moet ik nog vermelden dat al het paardewerk als ploegen, e.d. op de zes-pondemaat bouwland voor huis, steeds de circa 4 jaar gratis verricht werd door wijlen Bote Zijlstra, landbouwer op de boerderij waar nu Dirk Ph. Bakker woont, omdat dit voor een weduwe was.
Na ongeveer 4 jaar weduwschap van beppe Mina, hertrouwde deze met een timmerman-aannemer Engele Kool, uit Berlikum, die hier in Sexbierum de oude Gereformeerde Kerk bouwde op het Achterom, en de Hervormde Bewaarschool, en zodoende kennis aan beppe Mina kreeg. Beppe verhuisde dus naar Berlikum, waar zij ruim 25 jaar nog is getrouwd geweest en wij als kinderen later daardoor vaak in Berlikum logeerden.
Het snelst vervoermiddel langs de grindweg was een hondensjeesje, bespannen met 2 grote honden, waarmee ik als kleine jongen ook nog enige keren de snelle reis naar Berlikum meemaakte.
Toen we iets ouder werden, was het de gewoonste zaak van de wereld, dat mijn zuster Anna en ik, lopende gingen voor een weekend naar Berlikum. Pake Kool, de 2e man dus van beppe Mina, was een iets gierige man en dit is niet een gelukkg huwelijk geweest.
Beppe Mina heeft haar laatste levensjaren, ná het oevrlijden van pake Kool, gesleten te Oosterbierum, bij omke Willem van Vaals en tante Jantje en kwam nu en dan logeren op Kiesterzijl en bij ons op ’t Kasteeltje, wat voor ons steeds een feest was.
Toen beppe Mina dus hertrouwd was, trouwde pake Pieter met beppe Marie en bleven die de verdere bewoners van ’t Kasteeltje en toen beppe Mina overleed is zij begraven in Sexbierum, in het graf van pake Harmen. Dit was September 1921. Dit graf is later overgenomen door mijn zuster Wilhelmina uit Zeist, waarin Mina haar man, Doede Winsemius een laatste rustplaats vond. De oude grafsteen van pake Harmen en beppe Mina moest vervangen worden door een grafsteen van wijlen omke Doede, en ik heb die steen laten opknappen en staat nu tegen de westmuur van ’t Kasteeltje, tot nagedachtenis aan onze grootouders pake Harmen en beppe Mina. De tekst op de steen van pake Harmen vermeldt: ‘Spr. 20:7. Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem’.
En, zo vertelde pake Pieter later aan mij, een oude vrouw, De Ruiter uit Harlingen, deed eens de opmerking aan vader Pieter toen die door zijn handel aardig gezegend werd, Pieter onthoudt dit goed, jij plukt de rente van je vaders kapitaal, dit sloeg er op, dat pake Harmen een bijzonder vrome man was, die ook in zijn leven betoonde, dat hij de Here vreesde.
Om nog even op het Kasteeltje terug te komen, vader zeide eens tegen mij, toen ik een jaar of 13 was, als nog eens de tijd kwam, dat het Kasteeltje verkocht werd, hij dit zelf eens kon kopen, wat zou dat prachtig zijn. En op 10 februari 1920 werd publiek op de herberg verkocht de grote naastliggende boerderij ‘Latsma State’ en het Kasteeltje. De bovenzaal van de herberg was overvol van belangstellenden en strijkgeldschrijvers. Het huis met tuin werd beschreven op f 8.600,-, het oost-pondemaat f 2.100,- en de 5.2 pondemaat bouwland voor huis op per pondemaat f 1.688,- f 1.468,- f 1.400,- en f 1.367,- in 4 percelen = f 7.650.- totaal voor ruim 5 pondemaat. Het Kasteeltje met tuin en land voor huis totaal f 18.500,- plus de kosten, wat wel een hoge prijs was in die tijd.
Maar pake Pieter werd koper en heeft er zijn verder leven gewoond, dus geboren en op 83 jarige leeftijd ook op ’t Kasteeltje overleden.
In de herfst van 1945 heb ik het Kasteeltje gekocht van pake voor f 19.000,-, met de conditie dat pake en beppe er gratis mochten blijven wonen zolang ze leefden. Zo bleef ook voor alle kinderen het ouderlijk huis het centrum.
In de herfst van 1949 is beppe op 80 jarige leeftijd overleden en een halfjaar later, 1 mei 1950, plotseling pake, oud 83 jaar. Pake was de zondag, één dag tevoren nog naar de kerk geweest en had het Heilig Avondmaal nog mee gevierd.Wurdt fuortset
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 25 oktober 1888 in Barradeel met Maria Mathijs Bakker, 19 jaar oud. Maria is geboren op 5 maart 1869 in Midlum, dochter van Mathijs Thijsses Bakker en Antje Rients Leeman. Maria is overleden op 22 november 1949 in Sexbierum, 80 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Harmen Pieters Westra, geboren op 29 maart 1889 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.1.
2 Antje Pieters (Anje) Westra, geboren op 13 mei 1890 in Barradeel. Volgt 1.7.3.1.3.2.
3 Mathijs Pieters Westra [1.7.3.1.3.3], geboren op 4 april 1892 in Barradeel. Mathijs is overleden op 9 april 1897 in Barradeel, 5 jaar oud.
4 Rients Pieters Westra, geboren op 1 december 1895 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.4.
5 Wilhelmina Pieters Westra, geboren op 18 maart 1898 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.5.
6 Reintje Pieters Westra, geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.
7 Mathijs Pieters Westra, geboren op 24 juli 1903. Volgt 1.7.3.1.3.7.
8 Klaas Pieters Westra, geboren op 14 februari 1905 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.8.
9 Arendje Pieters Westra, geboren op 9 juni 1915 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.9.
1.7.3.3.12 Jelle Rinzes Leistra is geboren op 16 augustus 1877 in Pietersbierum, zoon van Rinze Jelles Leistra en Rigtje Pieters Westra (zie 1.7.3.3). Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 13 juni 1903 in Aengwirden met Grietje Jans Weiland. Grietje is geboren in Gersloot.
1.7.2.3.1.4 Antje Johannes Norder is geboren op 3 mei 1905 in Sexbierum, dochter van Johannes Andries Norder en Sara Regina Westra (zie 1.7.2.3.1). Antje trouwde, 26 jaar oud, op 25 juni 1931 in Barradeel met Simon Andries Jellema.
1.7.3.1.1.1 Wilhelmina Johans Magré is geboren op 17 september 1882 in Franeker, dochter van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1882. Wilhelmina begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.1.2 Pieter Johans Magré is geboren op 30 november 1884 in Franeker Kiesterzijl, zoon van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1884. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 8 november 1917 met Aafke van der Meer, 21 jaar oud. Aafke is geboren op 9 mei 1896.
Kinderen van Pieter en Aafke:
1 Adriana Pieters Magré, geboren op 16 augustus 1917. Volgt 1.7.3.1.1.2.1.
2 Johan Pieters Magré [1.7.3.1.1.2.2], geboren op 29 maart 1920.
3 Harmen Pieters Magré [1.7.3.1.1.2.3], geboren op 26 maart 1926.
4 Piete Pieters Magré [1.7.3.1.1.2.4], geboren op 8 augustus 1930.
1.7.3.1.1.3 Willemke Johans Magré is geboren op 7 juli 1886 in Franeker, dochter van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1886. Willemke trouwde met H Kraijma.
1.7.3.1.1.5 Engele Johans Magré is geboren op 30 december 1889 in Franeker, zoon van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1889. Engele trouwde met D Nauta.
1.7.3.1.1.6 Renske Johans Magré is geboren op 12 december 1891 in Franeker, dochter van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1891. Renske is overleden op 11 mei 1964 in Groningen, 72 jaar oud. Zij is begraven in Franeker. Renske:
(1) trouwde met Jac van der Noord.
(2) trouwde met Martinus Pieter Pettinga. Martinus is geboren op 25 januari 1895 in Franeker. Martinus is overleden op 4 april 1928 in Groningen, 33 jaar oud. Hij is begraven in Franeker.
1.7.3.1.1.7 Trijntje Johans Magré is geboren op 6 februari 1895 in Franeker, dochter van Johan Andries Magré en Reintje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1895. Trijntje trouwde met P Feddema.
1.7.3.1.2.1 Johannes Willems van Vaals is geboren op 30 juli 1890 in Oosterbierum, zoon van Willem Johannes van Vaals en Jantje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1890. Johannes is overleden op 25 augustus 1973, 83 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 27 april 1916 in Barradeel met Baukje Keuning, 26 jaar oud. Baukje is geboren op 16 september 1889 in Sexbierum. Baukje is overleden op 20 maart 1962, 72 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Johannes en Baukje:
1 Niet publiek [1.7.3.1.2.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.2.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.2.1.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.2.1.4].
5 Willem Johannes van Vaals [1.7.3.1.2.1.5], geboren omstreeks december 1917 in Sexbierum. Willem is overleden op 11 mei 1918 in Sexbierum, ongeveer 5 maanden oud.
1.7.3.1.2.2 Wilhelmina Willems van Vaals is geboren op 10 maart 1892 in Oosterbierum, dochter van Willem Johannes van Vaals en Jantje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1892. Wilhelmina is overleden op 13 mei 1990, 98 jaar oud. Zij is begraven in St. Annaparochie. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 28 mei 1914 in Barradeel met IJde G Plat, 23 jaar oud. IJde is geboren op 22 september 1890 in Menaldum. IJde is overleden op 6 februari 1949, 58 jaar oud. Hij is begraven in St. Annaparochie.
Kind van Wilhelmina en IJde:
1 Gerrit Plat [1.7.3.1.2.2.1], geboren op 24 april 1915. Gerrit is overleden op 27 september 1943, 28 jaar oud. Hij is begraven in St. Annaparochie.
1.7.3.1.2.4 Harmen Willems van Vaals is geboren op 6 oktober 1894 in Oosterbierum, zoon van Willem Johannes van Vaals en Jantje Harmens Westra (zie 1.7.3.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 oktober 1894. Harmen is overleden op 28 maart 1987, 92 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude. Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 18 december 1919 in Menaldumadeel met Baukje Hendriks Dijkstra, 28 jaar oud. Baukje is geboren op 28 februari 1891 in Menaldum, dochter van Hendrik Dijkstra en Pietje van Gunst. Baukje is overleden op 3 juli 1954, 63 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
1.7.3.1.3.1 Harmen Pieters Westra is geboren op 29 maart 1889 om 06:00 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1889. Harmen is overleden op 22 november 1976 in Sexbierum, 87 jaar oud. Hij is begraven op 25 november 1976 in Sexbierum. Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Antje Hilbrands Bruinsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 5 februari 1892 in Oosterbierum, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Antje is overleden op 6 december 1946 in Sexbierum, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 25 mei 1949 in Sexbierum met Jantje Wagenaar, 47 jaar oud. Jantje is geboren op 22 oktober 1901 in Aldeboarn. Jantje is overleden op 20 maart 1988 in Sexbierum, 86 jaar oud. Zij is begraven op 24 maart 1988 in Sexbierum.
Kinderen van Harmen en Antje:
1 N.N. Westra [1.7.3.1.3.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 27 februari 1916 in Sexbierum.
2 Pieter Harmens Westra, geboren op 25 augustus 1917. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.
3 Hilbrand Harmens Westra, geboren op 25 juli 1920. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.4.
5 Marieke Harmens Westra, geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.1.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.6.
7 Anna Harmens (Ans) Westra, geboren op 25 augustus 1926. Volgt 1.7.3.1.3.1.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.8.
9 Rients Harmens Westra, geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.1.9.
10 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.10].
1.7.3.1.3.2 Antje Pieters (Anje) Westra is geboren op 13 mei 1890 in Barradeel, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Anje is overleden op 5 januari 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam Rusthof. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1914 in Barradeel met Seerp Palsma, 28 jaar oud. Seerp is geboren op 4 juli 1885, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma. Seerp is overleden op 20 maart 1968, 82 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam Rusthof.
Kind van Anje en Seerp:
1 N.N. Palsma [1.7.3.1.3.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 29 november 1933 in Groningen.
1.7.3.1.3.4 Rients Pieters Westra is geboren op 1 december 1895 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Rients is overleden op 30 november 1944 in Duitsland, 48 jaar oud. Hij is begraven op 4 september 1953 in Sexbierum.
Notitie bij Rients: Het aanvragen van de foto’s kan voorlopig alleen nog door bemiddeling van het studiezaalpersoneel. Daarbij dient niet het inventarisnummer, maar het fotonummer te worden opgegeven.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Fotonr. 64, inventarisnr. 235 François Michon (`Frans Mulder’), onderduiker te o.a. Sexbierum en Gaastmeer en later verrader van hem bekende verzetsmensen aan de bezetter 3. (1940/1945?), afm. 5,6 x 7,2 cm 4. Een andere, bijna identieke foto is opgenomen in: Friesland 1940-1945 (Leeuwarden, 1980) p. 56 5. Zijn verrader
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}Fotonrs. 6072-6250, inventarisnr. 1636 Portretten van, uit Friesland afkomstige, omgekomen verzetsstrijders en van in Friesland omgekomen verzetsstrijders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 3. 1935/1945?, afm. 9,0 x 14,0 cm, tenzij anders vermeld 4. Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Kampen / Bilthoven, 1951) deel 1, pp. 158- 177, 435-450, deel 2, pp. 619-642; Ypma, Y.N., Friesland Annis Domini 1940-’45 (Dokkum, 1953) pp. 344- 351:
6208. R. Westra, geb. 1895, overl. 30-11-1944 te Oldenburg (Duitsland), laatste woonplaats Sexbierum
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}
Rients trouwde, 23 jaar oud, op 15 mei 1919 in Barradeel met Aukje Feikes Bruinsma, 22 jaar oud, nadat zij op 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren op 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma en Jantje Rientses van Wijngaarden. Aukje is overleden op 2 februari 1984 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aukje trouwde later op 30 maart 1949 in Sexbierum met Lubbert Alberts (Dûmny) van Urk (1891-1973).
1.7.3.1.3.5 Wilhelmina Pieters Westra is geboren op 18 maart 1898 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Wilhelmina is overleden op 4 februari 1961 in Sexbierum, 62 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Wilhelmina trouwde met Doede Piers Winsemius. Doede is geboren op 12 november 1887. Doede is overleden op 26 maart 1951, 63 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
1.7.3.1.3.6 Reintje Pieters Westra is geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1899. Reintje is overleden op 12 oktober 1993 in Veenwouden, 94 jaar oud (oorzaak: De laatste jaren heeft Reintje Westra gewoond in Talmahus te Veenwouden). Zij is begraven in Sexbierum. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 22 maart 1923 in Sexbierum met Jelle Sybrens Post, 23 jaar oud, nadat zij op 8 maart 1923 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Jelle is geboren op 2 april 1899 in Sexbierum, zoon van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1899. Jelle is overleden op 6 maart 1981 in Sexbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Reintje en Jelle:
1 Sybren Jelles Post, geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.
2 Piter Jelles Post, geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.2.
3 Maria Jelles Post, geboren op 1 april 1927 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.
4 Aaltje Jelles Post, geboren op 20 april 1929 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.
5 Arendtje Jelles (Audrey) Post, geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.
6 Jint Jelles (Jim) Post, geboren op 16 november 1932 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.6.
7 Anna Jelles (Anneke) Post, geboren op 7 juli 1935 in Sexbierum. Volgt 1.7.3.1.3.6.7.
8 Jan Jelles Post [1.7.3.1.3.6.8], geboren op 11 november 1939 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 februari 1941 in Sexbierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1941. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Jan: Jan wie fanôf geboarte siik, hy gûlde altyd. Mem rûn in soad mei de bernewein.
Arentje en mem op liauckema boartsje.Marike kaam sizzen, nei hûs
mem hiel lilk.
nei begraffenis
9 Post [1.7.3.1.3.6.9], levenloos geboren kind, geboren op 15 april 1945 in Sexbierum.
Notitie: Pake rûn mei in man mei om it berntsje fuort te bringen. Se leinen op in apart plak by tsjerke begroeven.
1.7.3.1.3.7 Mathijs Pieters Westra is geboren op 24 juli 1903, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Mathijs is overleden op 12 december 1988, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats. Mathijs trouwde, 24 jaar oud, op 23 april 1928 in Franekeradeel met Baukje Sjoerds Bruinsma, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Harlingen. Baukje is geboren op 25 februari 1905, dochter van Sjoerd Hilbrands Bruinsma en Baukje van der Schaaf. Baukje is overleden op 24 augustus 1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
Kinderen van Mathijs en Baukje:
1 Wilhelmina Mathijs Westra, geboren op 5 december 1934. Volgt 1.7.3.1.3.7.1.
2 Reintje Mathijs Westra, geboren op 2 november 1937 in Franeker. Volgt 1.7.3.1.3.7.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.7.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.7.4].
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.7.5].
1.7.3.1.3.8 Klaas Pieters Westra is geboren op 14 februari 1905 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Klaas is overleden op 15 juli 1965, 60 jaar oud. Hij is begraven op 19 juli 1965 in Sexbierum. Klaas trouwde, 15 jaar oud, op 30 juli 1920 met Aukje Strikwerda, 12 jaar oud. Aukje is geboren op 3 januari 1908 in Winsum (Fr). Aukje is overleden op 13 april 2001 in Harlingen, 93 jaar oud. Zij is begraven op 18 april 2001 in Sexbierum.
1.7.3.1.3.9 Arendje Pieters Westra is geboren op 9 juni 1915 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3) en Maria Mathijs Bakker. Arendje is overleden op 27 januari 1995, 79 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie. Arendje trouwde, 30 jaar oud, op 6 september 1945 met Douwe Krol, 33 jaar oud. Douwe is geboren op 21 april 1912 in Nieuwebildtzijl, zoon van Jan Krol en Renske Douwes Visbeek. Douwe is overleden op 20 mei 2000, 88 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie.
Kinderen van Arendje en Douwe:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.7.
1.7.3.1.1.2.1 Adriana Pieters Magré is geboren op 16 augustus 1917, dochter van Pieter Johans Magré (zie 1.7.3.1.1.2) en Aafke van der Meer. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 22 oktober 1942 met Renze Nauta.
1.7.3.1.3.1.2 Pieter Harmens Westra is geboren op 25 augustus 1917, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Pieter is overleden op 28 maart 1985, 67 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1943 in Sexbierum met Aaltje Jentjes Post, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 27 november 1920 in Echtenerbrug, dochter van Jentje Sybrens Post en Antje Rientses van Wijngaarden. Aaltje is overleden op 4 september 2014 in Urk, 93 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord.
Kinderen van Pieter en Aaltje:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.2.5.
6 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.6].
1.7.3.1.3.1.3 Hilbrand Harmens Westra is geboren op 25 juli 1920, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Hilbrand is overleden op 13 april 1996 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1946 met Klazina Maria Zwart, 25 jaar oud. Klazina is geboren op 30 november 1920 in Ede. Klazina is overleden op 28 juni 2015 in Ferwerd, 94 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Klazina:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.4.
5 Harmen Hilbrands Westra [1.7.3.1.3.1.3.5], geboren omstreeks 2 september 1949. Harmen is overleden op 2 april 1949 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), ongeveer 5 maanden oud.
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.6.
7 Harmen Hilbrands Westra [1.7.3.1.3.1.3.7], geboren op 28 maart 1953 in Sexbierum. Harmen is overleden op 27 april 1953 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), 30 dagen oud.
8 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.8.
9 Rena Anna Hilbrands Westra [1.7.3.1.3.1.3.9], geboren omstreeks 30 april 1962. Rena is overleden op 6 mei 1962 in Harlingen, ongeveer 6 dagen oud.
1.7.3.1.3.1.4 Niet publiek, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.5 Marieke Harmens Westra is geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Marieke is overleden op 3 april 2007 in Sexbierum, 84 jaar oud. Zij is begraven op 7 april 2007 in Sexbierum. Marieke trouwde, 30 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Piter Jelles Post, 28 jaar oud. Zie 1.7.3.1.3.6.2 voor persoonsgegevens van Piter.
Kinderen van Marieke en Piter:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.5.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.5.2].
1.7.3.1.3.1.6 Niet publiek, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.7 Anna Harmens (Ans) Westra is geboren op 25 augustus 1926, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Ans trouwde, 27 jaar oud, op 2 juni 1954 met Amse Pel, 26 jaar oud. Amse is geboren op 8 januari 1928 in Stroobos. Amse is overleden op 29 mei 2001 in Marietta USA, 73 jaar oud.
1.7.3.1.3.1.8 Niet publiek, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.8.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.8.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.8.3].
1.7.3.1.3.1.9 Rients Harmens Westra is geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum, zoon van Harmen Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.1) en Antje Hilbrands Bruinsma. Rients trouwde, 26 jaar oud, op 21 augustus 1957 met Hilly van der Ploeg, 23 jaar oud. Hilly is geboren op 4 augustus 1934 in Schalsum, dochter van Joris van der Ploeg en Aukje Klases Westra.
Kinderen van Rients en Hilly:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.9.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.9.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.9.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.9.4.
1.7.3.1.3.6.1 Sybren Jelles Post is geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 3 juni 1947 in Witmarsum met Jaitske (Jeanette) Elgersma, 22 jaar oud. Jeanette is geboren op 18 juni 1924. Jeanette is overleden op 29 november 1997 in De Motte (Ind), 73 jaar oud. Zij is begraven op 1 december 1997 in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana , Section 3 3 B.
Kinderen van Sybren en Jeanette:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.1.
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.10.
1.7.3.1.3.6.2 Piter Jelles Post is geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Piter trouwde, 28 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Marieke Harmens Westra, 30 jaar oud. Zie 1.7.3.1.3.1.5 voor persoonsgegevens van Marieke.
Kinderen van Piter en Marieke: zie 1.7.3.1.3.1.5.
1.7.3.1.3.6.3 Maria Jelles Post is geboren op 1 april 1927 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1952 in Barradeel met Adrianus Frans Vreugdenhil, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 7 december 1926 in ’s-Gravenzande, zoon van Frans Vreugdenhil en Sophia Koene.
Kinderen van Maria en Adrianus:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.3].
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.7.
1.7.3.1.3.6.4 Aaltje Jelles Post is geboren op 20 april 1929 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1953 in Sexbierum met Tsjipke Martens Wiersma, 24 jaar oud. Tsjipke is geboren op 22 november 1928 in Westergeest, zoon van Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof. Tsjipke is overleden op 3 december 2000 in Dokkum, 72 jaar oud. Hij is begraven op 7 december 2000 in Ee.
Kinderen van Aaltje en Tsjipke:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.4.
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.5].
6 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.6.
1.7.3.1.3.6.5 Arendtje Jelles (Audrey) Post is geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6).
Notitie bij Audrey: Audrey Appel ~87
Ferndale, WA
Background Check & Contact Info
Known as:
A Appel Appel Audrey Audrey J Appel
Related to:
Ann M Appel, 49 Christopher J Appel, 28 Ruth A Appel, 53 Rich Appel, 52 Leilani Appel Chance, ~23 Jack Appel Vernon R Norton, 80 Rena M Appel, 59 Chance Appel, 23 Elizabeth M Appel, 26 Gerald C Appel, 56 Norma J Appel, 63
Audrey trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1957 met Jacob (Jack) Appel, 29 jaar oud. Jack is geboren op 18 september 1927 in Boskoop, zoon van Gerard Cornelis Appel en Lena Apolonia Oosterwyk. Jack is overleden op 22 september 1999 in Bellingham (WA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, Washington, USA.
Notitie bij Jack: http://www.appel-farms.com/
============
Appel, Cornelis
Spouse: Oosterwijk - Family Size: 7; Religion:
Christian Reformed
Origin: Baarn, Utrecht -- Arrival year: 1952
Destination: Windsor, Ontario
http://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report.pdf
Kinderen van Audrey en Jack:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.5.
1.7.3.1.3.6.6 Jint Jelles (Jim) Post is geboren op 16 november 1932 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Jim begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Pieter van der Molen en Maria Smit.
Kinderen van Jim en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.6.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.6.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.6.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.6.4.
1.7.3.1.3.6.7 Anna Jelles (Anneke) Post is geboren op 7 juli 1935 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post en Reintje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.6). Anneke begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Anneke en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.7.1.
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.7.2].
1.7.3.1.3.7.1 Wilhelmina Mathijs Westra is geboren op 5 december 1934, dochter van Mathijs Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.7) en Baukje Sjoerds Bruinsma. Wilhelmina is overleden op 23 juli 2011 in Emmer-Compascuum, 76 jaar oud. Wilhelmina begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.7.2 Reintje Mathijs Westra is geboren op 2 november 1937 in Franeker, dochter van Mathijs Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.7) en Baukje Sjoerds Bruinsma. Reintje begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.9.2 Niet publiek, dochter van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.2.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.2.4].
1.7.3.1.3.9.3 Niet publiek, zoon van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.9.4 Niet publiek, zoon van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.9.4.1.
1.7.3.1.3.9.5 Niet publiek, dochter van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.9.6 Niet publiek, dochter van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.9.7 Niet publiek, dochter van Douwe Krol en Arendje Pieters Westra (zie 1.7.3.1.3.9). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.7.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.7.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.7.3].
1.7.3.1.3.1.2.1 Niet publiek, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.2) en Aaltje Jentjes Post. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.2.2 Niet publiek, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.2) en Aaltje Jentjes Post. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.2.1].
1.7.3.1.3.1.2.3 Niet publiek, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.2) en Aaltje Jentjes Post. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.3.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.3.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.3.4].
1.7.3.1.3.1.2.4 Niet publiek, dochter van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.2) en Aaltje Jentjes Post.
Kinderen van Niet publiek uit onbekende relatie:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.4.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.2.4.2].
1.7.3.1.3.1.2.5 Niet publiek, zoon van Pieter Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.2) en Aaltje Jentjes Post. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.1 Niet publiek, dochter van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.1.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.1.3].
1.7.3.1.3.1.3.2 Niet publiek, zoon van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.2.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.2.4].
1.7.3.1.3.1.3.3 Niet publiek, dochter van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Zij begon een relatie met Wietze Kootstra. Wietze is overleden vóór 28 juni 2015.
Kinderen van Niet publiek en Wietze:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.3.3.
1.7.3.1.3.1.3.4 Niet publiek, dochter van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.4.1.
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.4.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.4.3.
1.7.3.1.3.1.3.6 Niet publiek, dochter van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Zij begon een relatie met Kees Hiemstra. Kees is overleden vóór 28 juni 2015.
Kinderen van Niet publiek en Kees:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.6.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.6.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.6.3.
1.7.3.1.3.1.3.8 Niet publiek, zoon van Hilbrand Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.3) en Klazina Maria Zwart. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.8.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.8.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.8.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.1.3.8.4.
1.7.3.1.3.1.8.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.8). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.9.1 Niet publiek, zoon van Rients Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.9) en Hilly van der Ploeg. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.9.2 Niet publiek, dochter van Rients Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.9) en Hilly van der Ploeg. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.9.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.9.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.9.2.3].
1.7.3.1.3.1.9.3 Niet publiek, dochter van Rients Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.9) en Hilly van der Ploeg. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.9.4 Niet publiek, dochter van Rients Harmens Westra (zie 1.7.3.1.3.1.9) en Hilly van der Ploeg. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.9.4.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.9.4.2].
1.7.3.1.3.6.1.1 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.1.3].
1.7.3.1.3.6.1.3 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.3.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.3.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.3.4].
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.3.5].
1.7.3.1.3.6.1.4 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.4.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.4.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.4.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.4.4].
1.7.3.1.3.6.1.5 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.5.1.
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.4].
1.7.3.1.3.6.1.6 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.6.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.6.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.1.6.3.
1.7.3.1.3.6.1.7 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.7.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.7.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.7.3].
1.7.3.1.3.6.1.8 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.8.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.8.2].
1.7.3.1.3.6.1.9 Niet publiek, zoon van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.9.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.9.2].
1.7.3.1.3.6.1.10 Niet publiek, dochter van Sybren Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.1) en Jaitske (Jeanette) Elgersma. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.3.1 Niet publiek, dochter van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Elisabeth Tjitske Louwsma.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.1.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.3.1.2.
1.7.3.1.3.6.3.2 Niet publiek, dochter van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Zij:
(1) begon een relatie met Martinus Marinus Looije. Martinus is geboren op 24 april 1950 in Delft. Martinus is overleden op 18 december 1999 in Delft, 49 jaar oud. Hij is begraven in Naaldwijk alg.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Hij begon eerder een relatie met Klaaske Johanna (Klarie) Bekkema (1952-2011).
Kinderen van Niet publiek en Martinus:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.2.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.2.4].
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.2.5].
1.7.3.1.3.6.3.4 Niet publiek, dochter van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.4.1].
1.7.3.1.3.6.3.5 Niet publiek, zoon van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.5.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.5.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.5.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.5.4].
1.7.3.1.3.6.3.6 Niet publiek, dochter van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.6.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.6.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.6.3].
1.7.3.1.3.6.3.7 Niet publiek, dochter van Adrianus Frans Vreugdenhil en Maria Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.3). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.7.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.7.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.7.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.7.4].
1.7.3.1.3.6.4.1 Niet publiek, zoon van Tsjipke Martens Wiersma en Aaltje Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.1.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.1.3].
1.7.3.1.3.6.4.2 Niet publiek, zoon van Tsjipke Martens Wiersma en Aaltje Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.2.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.2.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.2.3.
1.7.3.1.3.6.4.3 Niet publiek, dochter van Tsjipke Martens Wiersma en Aaltje Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.4). Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.3.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.3.4.
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.5].
1.7.3.1.3.6.4.4 Niet publiek, zoon van Tsjipke Martens Wiersma en Aaltje Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.4.4.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.4].
1.7.3.1.3.6.4.6 Niet publiek, dochter van Tsjipke Martens Wiersma en Aaltje Jelles Post (zie 1.7.3.1.3.6.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.6.1].
1.7.3.1.3.6.5.1 Niet publiek, dochter van Jacob (Jack) Appel en Arendtje Jelles (Audrey) Post (zie 1.7.3.1.3.6.5). Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Dirk Knibbe en Dirkje (Dorothy) Kamper.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.1.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.1.4].
5 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.1.5].
1.7.3.1.3.6.5.2 Niet publiek, dochter van Jacob (Jack) Appel en Arendtje Jelles (Audrey) Post (zie 1.7.3.1.3.6.5). Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Kenneth A Faulkner en Joan W.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.2.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.2.2.
3 Jack Kenneth Faulkner [1.7.3.1.3.6.5.2.3], geboren op 13 oktober 1991. Jack is overleden op 23 juli 2017 in Bellingham (WA), 25 jaar oud.
1.7.3.1.3.6.5.3 Niet publiek, zoon van Jacob (Jack) Appel en Arendtje Jelles (Audrey) Post (zie 1.7.3.1.3.6.5). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.3.1].
1.7.3.1.3.6.5.4 Niet publiek, zoon van Jacob (Jack) Appel en Arendtje Jelles (Audrey) Post (zie 1.7.3.1.3.6.5). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.5.5 Niet publiek, zoon van Jacob (Jack) Appel en Arendtje Jelles (Audrey) Post (zie 1.7.3.1.3.6.5). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.5.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.7.3.1.3.6.5.5.2.
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.5.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.5.5.4].
1.7.3.1.3.6.6.1 Niet publiek, zoon van Jint Jelles (Jim) Post (zie 1.7.3.1.3.6.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.6.2 Niet publiek, zoon van Jint Jelles (Jim) Post (zie 1.7.3.1.3.6.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek uit onbekende relatie:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.2.2].
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.2.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.2.4].
1.7.3.1.3.6.6.3 Niet publiek, dochter van Jint Jelles (Jim) Post (zie 1.7.3.1.3.6.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek uit onbekende relatie:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.6.3.2].
1.7.3.1.3.6.6.4 Niet publiek, dochter van Jint Jelles (Jim) Post (zie 1.7.3.1.3.6.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.7.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Anna Jelles (Anneke) Post (zie 1.7.3.1.3.6.7). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.7.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.7.1.2].
1.7.3.1.3.9.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.9.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.4.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.4.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.9.4.1.3].
1.7.3.1.3.1.3.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.1). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.1.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.1). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.3.1 Niet publiek, zoon van Wietze Kootstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.1.2].
1.7.3.1.3.1.3.3.2 Niet publiek, zoon van Wietze Kootstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.2.3].
1.7.3.1.3.1.3.3.3 Niet publiek, dochter van Wietze Kootstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.3). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.3.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.3.3.3].
1.7.3.1.3.1.3.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.4.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.4.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.4.3.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.4.3.3].
1.7.3.1.3.1.3.6.1 Niet publiek, dochter van Kees Hiemstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.6). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.1.3].
1.7.3.1.3.1.3.6.2 Niet publiek, dochter van Kees Hiemstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.6). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.2.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.2.3].
4 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.6.2.4].
1.7.3.1.3.1.3.6.3 Niet publiek, zoon van Kees Hiemstra en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.6). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.8.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.8) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.8.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.1.3.8.1.2].
1.7.3.1.3.1.3.8.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.8) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.8.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.8) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.1.3.8.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.1.3.8) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.1.5.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.1.5). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.5.1.3].
1.7.3.1.3.6.1.6.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.1.6). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.1.6.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.1.6).
Kinderen van Niet publiek uit onbekende relatie:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.6.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.1.6.3.2].
1.7.3.1.3.6.3.1.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.3.1). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.1.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.3.1.2.2].
1.7.3.1.3.6.4.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.1.1.1].
1.7.3.1.3.6.4.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.1.2.1].
1.7.3.1.3.6.4.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.4.2.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.2.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.2.2.2].
1.7.3.1.3.6.4.2.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.4.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.1.2].
1.7.3.1.3.6.4.3.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.2.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.2.2].
1.7.3.1.3.6.4.3.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.3.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.3.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.3.3].
1.7.3.1.3.6.4.3.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.4.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.3.4.2].
1.7.3.1.3.6.4.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.1.1].
2 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.1.2].
3 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.1.3].
1.7.3.1.3.6.4.4.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.4.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.7.3.1.3.6.4.4.2.1].
1.7.3.1.3.6.5.2.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.5.2). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.7.3.1.3.6.5.5.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.7.3.1.3.6.5.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 26-06-2018 14:35:24