Stambomen


Jelle Post en Reintje Westra


Jelle Post
Geboren op zondag 2 april 1899 in Sexbierum
Overleden op vrijdag 6 maart 1981 in Sexbierum

Reintje Westra
Geboren op zondag 16 juli 1899 in Sexbierum
Overleden op dinsdag 12 oktober 1993 in Veenwouden

Kinderen:
Sybren (*1924) x Jaits Elgersma; x Sjoukje
Pieter (*1926) x Marieke Westra
Maria (*1927) x Adriaan Vreugdenhil
Aaltje (*1929) x Tsjipke Wiersma
Arentje (*1930) x Jack Appel
Jint (*1932) x Geertje van der Molen
Anneke (*1936) x Aart Slotboom
Jan (1939-1941)
 

De vier dochters
Boven v.l.n.r. Anneke, Aly en Arentje
voor: Marieke

Jelle is de jongste van een gezin van 8 kinderen. Een zus en een broer zijn jong overleden. De oudste broer, Jentje, is al 15. Broer Jan is 7 jaar. En de drie zussen Aaltje, Nieske en Anne zijn 11, 5 en 3 jaar.

Reintje komt ook uit een groot gezin, als zesde kind van negen. Harmen, de oudste broer is dan 10 jaar. Na Reintje komen er nog drie kinderen. De jongste is Arendje, die wordt geboren, als Reintje 16 jaar is.

Op 22 maart 1923 trouwen Jelle en Reintje. 
Het huwelijk wordt aangekondigd in de Leeuwarder Courant.
Samen krijgen ze acht kinderen. Jan de jongste is maar één jaar geworden.

 


De stjelp Hoarnestreek

Het gezin woont op een stjelp aan de Hoarnestreek aan de zeedijk bij Sexbierum. 

 Artikel in LC bij overlijden Jelle Post         
 Sybren
 Pieter
 Marieke

 Aaltje

 

 Arentje

De zoons van Arentje en Jack runnen een kaasmakerij in Ferndale. Ze hebben hun eigen website: "Appel-farms" en een artikel in "The Seattle Times"

 Jint

Trouwadvertentie Jint en Geartsje       

 Anneke
 Jan