Stambomen


Liauckema door de eeuwen


In 1938 heeft Jelle Post een groot spektakelstuk geschreven ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina.

Hieronder alles wat er in de Leeuwarder Courant daarover geschreven is.
 

 

Op 30 mei wordt het openluchtspel aangekondigd in de Leeuwarder Courant

   

 

 

Een der hoodfdrolvertolksters in het openluchtspel:
Op de landdag van de Bond van Vrijw. Landstormers te Sexbierum.

In drie bedrijven:
1 “ De Kruisvaders”
2 “It Grauwe Pak”
3 “Us Heit”

 

Een jaar later komt er een heropvoering.

 

 

 

 Klikken om te vergroten

Het verslag van de opvoering in 1939

 

In 1995 wordt It graue pak opnieuw uitgevoerd 
 Klik om te vergroten