Stambomen


Schelte Wijtses en Trijntje Lolles


Op de grafsteen in de kerk in Schalsum staat:

"Anno 1731 de 13 april is in den heere gerust den eersame jongeling Haring Scheltes oud in zijn 24ste iaar en hier beide op een dag begraven 

Anno 1731 den 7 april is in den heere gerust de eerbare Tryntie Lolles de huisvrou van de eersame Schelte Wytses out omtrint 49 iaar"