Stambomen


Wâlddyk


Fietstocht langs de WâlddykIn een Leeuwarder Courant van 1965 stond deze beschrijving van de Wâlddyk.
Prachtig mooi is de omgeving beschreven met veel oog voor de geschiedenis en hoe in vroeger eeuwen land is bijgewonnen en nieuwe dijken zijn aangelegd.


<< previous 2 uit 3 next >>
Return