Stambomen


Tjipke Bijlsma en Renske Schilder


Tjipke Bijlsma en Renske Schilder komen voor in het Strafboek. Zij moete wegens mishandeling van Willemke en Antje Harmens Noordhuis een maand de gevangenis in en ook nog eens 8 gulden betalen.

Dat het niet alleen aan onze familie ligt, blijkt uit het feit dat deze zelfde twee vrouwen later nog eens worden genoemd in verband met vechterijen.

Twee afdrukken vanuit het strafboek.