Stambomen


Berend Alberts Hoof en Trijnthe Annes Stienstra


Berend Alberts Hoof
geboren op zondag 21 februari 1813 in Burum
overleden op dinsdag 30 december 1845 in Oudwoude

Trijntje Stienstra
geboren op zondag 18 februari 1816 in Oudwoude
overleden op dinsdag 2 september 1845 inOudwoude

Kinderen
Sjieuke (1837-1845)
Albert (1838 - 1862)
Lutske (1841-1846)
Sijke (1843-1850)

Uit het leven van Berend en Trijntje en hun gezin

Berend was het oudste kind.Na hem zijn nog twee jongere broetjes geboren, deze zijn heel jong overleden. Toen Brend 11 jaar was i s zijn moeder overleden. Zij vader stierf toen hij 29 jaar was. Hij was toen al getrouwd met Trijntje.

Trijntje was de vierde van acht kinderen. Het gezin woonde in Oudwoude.