Stambomen


Albert Alberts Hoof en Jisseltje Tjipkes Bijlsma


Albert Hoof
Geboren op zondag 7 september 1862 in Oudwoude
Overleden op vrijdag 21 oktober 1927 in Kollumerland

Jisseltje (Lienke) Bijlsma
Geboren op zaterdag 7 februari 1852 in Engwierum
Overleden op dinsdag 8 februari 1938 in Kollumerland

Kinderen:
Albert (1890-1958) x Elizabeth van der Laan
Tjipke (1891-1968) x Stientje Meyer
Sytske (1896-1981) x Marten Wiersma

Albert was enig kind van Alberts Berends Hoof en Pietje Hiemstra. Zijn vader was al overleden toen hij werd geboren. Vandaar dat hij ook naar zijn vader genoemd is. Toen Albert 7 jaar was, is zijn moeder opnieuw getrouwd. Alberts stiefvader heette Jacob Steringa. Hij heeft één half-broertje en twee half-zusjes gekregen.
Lang heeft dit huwelijk niet geduurd, zeven jaar later is ook Jacob Steringa overleden.

Toen Jisseltje is geboren, waren er in het gezin twee jongens. Eén broertje (Johannes) was al overleden op driejarige leeftijd. Als Jisseltje twee jaar is overlijdt ook haar oudste broer Tjipke op tienjarige leeftijd. Na Jisseltje is er nog een zusje geboren, Renske.

Over het gezin

In Oudwoude woonden de broers Albert en Tjipke Hoof vlak bij elkaar. Het gevolg was, dat de post regelmatig verkeerd werd bezorgd. Albert Hoof heeft daarom zijn naam met dubbel f geschreven. Wat beppe Sytske de opmerking ontlokte: "Dat is de deftige tak fan de famylje."