Stambomen


Jan Wessels en Aukje Halbes (180 en 181)


Jan Wessels
Gedoopt op donderdag 5 februari 1699 in Driesum

Aukjen Halbes
Gedoopt op donderdag 2 juli 1699 in Driesum

Kinderen
Jetske (~1723)
Halbe (~1729)
Yete (~1731)
Gertie (~1731-1769)
Hittie (~1733)
Wessel (~1734)
Hiltie (~1736)

 

Uit het leven van Jan en Aukje en hun gezin

Jan is op 5 februari 1699 gedoopt in Driesum.

 

Aukje is bijna een half jaar later gedoopt, ook in Driesum op 2 juli 1699.

 

 
 

In 1728 komt Jan voor in het stemkohier, als huurder van een paar stukken land.

Stemkohier 1728 Driesum (Dantumadeel)
Stem nr. 10, aantal stemmen: 1 en Stem nr. 11, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden van stem nr. 10:
De heer H. H. van Knijf, eigenaar
Jan Wessels, gebruiker

En zakelijk gerechtigden van stem nr. 11:
Patroon van Driesum, eigenaar
Jan Wessels, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3235

In 1749 bij de quotisatiekohieren wordt Jan een welgestelde boer genoemd.

Jan Wessels, Dantumadeel
Plaats: Driesum
Omschrijving: welgestelde boer
Gezin volw: 5
Aanslag: 52-9-0
Bron: Dantumadeel, fol. 2