Stambomen


Anne IJes Kastma en Janke Teakes Visser


Anne IJes Kastma
Geboren op zondag 9 augustus 1789 in Oudwoude
Overleden op woensdag 6 januari 1830 in Kollumerland

Janke Teakes Visser
Geboren op maandag 15 april 1793 in Oudwoude
Overleden op zaterdag 8 mei 1852 in Oudwoude

Kinderen:
Grietje (1816-1896)
Aukje (1819-1847)
Antje (1822-1838)
Taeke (1824-??)
Sake (1824-1824)
Teaekje (1825-1865)
IJje (1828-1828)
Anne (1830-1830)

 

Uit het leven van Anne en Janke en hun gezin
Anne is de jongste van zeven kinderen. Een zusje dat twee jaar eerder geboren was, is jong overleden. Alle andere broers en zussen zijn (tamelijk) oud geworden, gehuwd en hebben kinderen gekregen.
Janke was de oudste van vijf kinderen. na haar kwamen nog twee zusjes en twee broertjes.
 
 

In 1811 heeft Anne de naam Kastma aangenomen, evenals zijn broers Halbe en Klaas. Bij Minnolt is de naam Kastra genoteerd. Later gebruikt hij de naam Katsma, voor zich en voor zijn kinderen.
De naam Kastma is met dit gezin "uitgestorven".
Halbe kreeg een jongetje, dat jong is overleden en twee meisjes Akke en Nieske. Akke is ongehuwd gebleven en Nieske is getrouwd met Harmen Mosselman.
Klaas kreeg 9 kinderen, van wie alleen Akke (getrouwd met Mark van der Veen) en Attje (getrouwd met Koene van der Veen (neven?)).
Bij Anne zijn allen drie dochters Grietje, Aukje en Teaekje volwassen geworden.