Stambomen


Johannes Wierds Wiersma en Maaike Wibbes Hoekstra


Johannes Wiersma
Geboren op donderdag 1 november 1849 in Wouterswoude
Overleden op woensdag 7 augustus 1912 in Engwierum

Maaike Hoekstra
Geboren op maandag 23 februari 1852 in Kollum
Overleden op zaterdag 9 november 1940 in Engwierum

Kinderen:
Grietje (1878-1963)
Meindert (1880-voor 1882)
Meindert (1882-1978) x Martje Zantinga
Johanna (1884-1889)
Janke (1887-1973) x Taeke Klaver
Wibbe (1889-1973) x Antje Terpstra
Jacob (1892-1986) ongehuwd
Marten (1894-1987) x Sytske Hoof
Hendrik (1896-1990) x Trijntje de Braak

 

Uit het leven van Johannes en Maaike en hun gezin
Johannes is geboren als tweede in een gezin van acht kinderen. Twee van de broertjes (beide Taeke geheten) zijn heel jong overleden. Heit was arbeider, eerst in Dantumawoude, later in Oudwoude. In Oudwoude woonde het gezin in een eigen huisje. 
Maaike was de derde in een gezin met vijf kinderen. Ze had één broer, Marten, en drie zussen. Het gezin woonde in Kollum.
Johannes en Maaike zijn getrouwd op donderdag 17 mei 1877 in Kollumerland.
Samen krijgen ze 9 kinderen. Eén zoontje, Meindert, is nog geen twee jaar geworden. En een dochtertje Johanna is vier geworden. De andere zeven kinderen zijn oud geworden.
Het gezin heeft tot ongeveer 1884 in Kollumerland gewoond. Toen zijn ze verhuisd naar Engwierum. In september 1884 huurt Johannes voor het eerst een stuk bouwland in Engwierum. In 1886 en in 1888 huurt hij daar nog een paar stukken bij. Vanaf 1895 huurt hij ook het jaagpad bij Engwierum, vanwege het gras. 
 
Op 21 september 1892 leent hij geld van de firma Jacob Folkerts Boersma te Dokkum. (Tresoar: Toegangsnr.26; Inventarisnr.27091;Repertoirenr.750 d.d. 21 september 1892)

 

In 1902 wordt het zilveren huwelijksjubileum gevierd.
In de Leeuwarder Courant vinden we de aankondiging.

 
 
 

In de zomer vam 1912 overlijdt Johannes. Maaike moet alleen verder. In 1917 koopt zij een winkel voor 3000 gulden, een groot bedrag!

1917 Metslawier, notaris S. P. Groenier
Koopakte
Betreft de verkoop van een winkelhuis met schuur en erf te Engwierum, koopsom fl. 3000
- Feikje Geerts Bierma te Engwierum, weduwe van Taede Minnes Bremer, verkoper
- Maaike Hoekstra te Engwierum, weduwe van Johannes Wiersma, koper
(Tresoar: Toegangsnr.26; Inventarisnr.104113; Repertoirenr.200 d.d. 27 november 1917)

 

Het gezin Wiersma in 1960