Stambomen


Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof


Marten Wiersma
Geboren op woensdag 5 december 1894 in Engwierum.
Overleden op vrijdag 18 september 1987 in Kollum.

Sytske Hoof
Geboren op zaterdag 18 juli 1896 in Oudwoude.
Overleden op donderdag 24 december 1981 te Kollum

Kinderen:
Johannes (1923-1997) x Corrie Riemersma
Albert (1925-2001) x Teatske Siegersma; x Aukje Oostenbrug
Meindert (1927-2000) x Tine Meekma
Tsjipke (1928-2000) x Aly Post
Wibbe (1934-2012) x Anna de Vries

Uit het leven van Marten en Sytske en hun gezin

Marten was de op één na jongste uit een gezin met 9 kinderen. Het gezin woonde in Engwierum, waar heit Johannes Wierds Wiersma arbeider was. Daarnaast verbouwde hij ook zelf gewassen en hield hij vee. Heit Johannes Wiersma overleed in 1912 toen Marten pas 17 jaar oud was. In augustus 1916 is er een eerste notarieel contract waarin Marten greidland in Engwierum huurt, samen met nog twee anderen. In december van dat jaar huurt hij er nog wat bij. 

    Klik om te vergroten                 

Marten is in 1914 heel kort als dienstplichtige (loteling) in het leger geweest. Hij had een liesbreuk en een operatie was in die dagen nog gevaarlijk. Bovendien was Marten veel liever thuis, zodat hij geld kon sparen voor zijn grote wens: een eigen boerderij. Marten is na enkele weken ontslag verleend uit het leger. Eén maand later brak WO I uit, de soldaten die op dat moment in het leger waren moesten 4 jaar dienen. De soldij was minimaal.

 

Sytske was de derde uit een gezin met drie kinderen. Ze had twee oudere broers: Albert en Tjipke. Het gezin woonde in Oudwoude.

Klik om te vergroten  Sytske Hoof

Marten en Sytske zijn getrouwd op donderdag 18 mei 1922 in Kollumerland. Ze kregen vijf jongens. Beppe Sytske had graag ook een meisje gehad. En toen ze bij de vijfde jongen zei: "Wat hie'k graach wollen dat it in famke wie", zei de dokter: "Wêz bliid dat it sûn is." En daar waren ze het roerend mee eens, maar toch..

Klik om te vergroten 

De drie oudste jongens: Johannes, Albert en Meindert.         

 

 

 

 

 

Tsjipke

 

Wibbe

 

 
 

 Marten en Sytske. Foto genomen in 1979

Pake Marten en beppe Sytske in 1979.

 

     

 

Overzicht van de begraafplaats in Oudwoude 

De begraafplaats bij de kerk in Oudwoude

De steen op het graf van pake Marten en beppe Sytske