Stambomen


Jacob Wierds Wiersma en Sybrig Klazes


Jacob Wierds Wiersma
Gedoopt op zondag 3 mei 1744 in Oudwoude
Overleden op dinsdag 20 februari 1816 om 01:00 in Oudwoude

Sybrig Klazes
Gedoopt op zondag 12 maart 1747 in Augsbuurt
Overleden op zondag 24 mei 1835 in Oudwoude

Kinderen:
Grietje (1774-1834) x Jippe Wadman
Wierd (1777- ?)
Klaas (1779-1857) x Jantje Binnema
Meindert (1782-1858) x Trijntje Martens
Baukje (1786-1879) x Wiebe Wiersma  


Uit het leven van Jacob en Sybrig en hun gezin
 
 
 
 
1820 Kollum, notaris L.Faber Obligatie - Hendrik Hessels de Haan te Burum,
schuldeiser - Jacob Wierds, in leven gehuwd met Sybrigje Klazes;
betreft obligatie door de weduwe - Klaas Jacobs Wiersma te Oudwoude, borg
Betreft een kapitaal van fl. 350 - Sybrigje Klazes te Oudwoude, weduwe van Jacob Wierds,
schuldenaar - Wybe Sjoerds Wiersma te Oudwoude, borg
Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 70008 Repertoirenr.: 42 d.d. 25 mei 1820
 
In 1832 woonde Sybrig in een eigen huis met boomgaard in Oudwoude.
Op de kaart het rood omrande deel.

Volgens de kadastrale kaart (Hisgis) was het huis en erf, opp. 450 m2,  toebehorend aan wed. Jacob Wieris, arbeider. Het belastbaar inkomen was 15. Achter het huis (groen) ligt een grote boomgaard 1760 m2 groot, ook eigendom van Sybrig.