Kwartierstaat van Aaltje Jelles Post

Generatie 1 (proband)

1 Aaltje Jelles Post, geboren op 20 april 1929 in Sexbierum. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1953 in Sexbierum met Tsjipke Martens Wiersma, 24 jaar oud. Tsjipke is geboren op 22 november 1928 in Westergeest, zoon van Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof. Tsjipke is overleden op 3 december 2000 in Dokkum (Sionsberg), 72 jaar oud. Hij is begraven op 7 december 2000 in Ee.
Kinderen van Aaltje en Tsjipke:
I. Marten Tsjipkes Wiersma. Marten trouwde met Dirkje Willems Dijkstra.
II. Jelle Tsjipkes Wiersma. Jelle trouwde met Tineke Heiner.
III. Reintsje Maria (Reiny) Wiersma. Reiny:
(1) trouwde met Derk Jan (Dick) Deuzeman.
(2) trouwde met Janna Dietje (Janne) Hiemstra.
IV. Johannes Tsjipkes Wiersma. Johannes trouwde met Wietske Visser.
V. Jint Sybren Tsjipkes Wiersma.
VI. Sytske Lynke Tsjipkes Wiersma. Sytske trouwde met Keimpe Jan van den Berg.

Generatie 2 (ouders)

2 Jelle Sybrens Post, geboren op 2 april 1899 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1899. Jelle is overleden op 6 maart 1981 in Sexbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 22 maart 1923 in Sexbierum met de 23-jarige Reintje Pieters Westra. Jelle en Reintje gingen op 8 maart 1923 in Sexbierum in ondertrouw.
3 Reintje Pieters Westra, geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1899. Reintje is overleden op 12 oktober 1993 in Veenwouden, 94 jaar oud (oorzaak: De laatste jaren heeft Reintje Westra gewoond in Talmahus te Veenwouden). Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sybren Jelles Post, geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 3 juni 1947 in Witmarsum met Jaitske (Jeanette) Elgersma, 22 jaar oud. Jeanette is geboren op 18 juni 1924. Jeanette is overleden op 29 november 1997 in De Motte (Ind), 73 jaar oud. Zij is begraven op 1 december 1997 in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana , Section 3 3 B.
II. Piter Jelles Post, geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum. Piter trouwde, 28 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Marieke Harmens Westra, 30 jaar oud. Marieke is geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 6,I) en Antje Hilbrands Bruinsma. Marieke is overleden op 3 april 2007 in Sexbierum, 84 jaar oud. Zij is begraven op 7 april 2007 in Sexbierum.
III. Maria Jelles Post, geboren op 1 april 1927 in Sexbierum. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1952 in Barradeel met Adrianus Frans Vreugdenhil, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 7 december 1926 in ’s-Gravenzande, zoon van Frans Vreugdenhil en Sophia Koene.
IV. Aaltje Jelles Post, geboren op 20 april 1929 in Sexbierum (zie 1).
V. Arendtje Jelles (Audrey) Post, geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum. Audrey trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1957 met Jacob (Jack) Appel, 29 jaar oud. Jack is geboren op 18 september 1927 in Boskoop, zoon van Gerard Cornelis Appel en Lena Apolonia Oosterwyk. Jack is overleden op 22 september 1999 in Bellingham (WA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, Washington, USA.
VI. Jint Jelles (Jim) Post, geboren op 16 november 1932 in Sexbierum. Jim trouwde met Geertje Afina (Gayle) van der Molen. Gayle is een dochter van Pieter van der Molen en Maria Smit.
VII. Anna Jelles (Anneke) Post, geboren op 7 juli 1935 in Sexbierum. Anneke trouwde met Aart Slotboom.
VIII. Jan Jelles Post, geboren op 11 november 1939 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 februari 1941 in Sexbierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1941. Hij is begraven in Sexbierum.
IX. Post, levenloos geboren kind, geboren op 15 april 1945 in Sexbierum.

Generatie 3 (grootouders)

4 Sybren Jentjes Post, geboren op 10 februari 1859 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1859. Sybren is overleden op 24 november 1934 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1883 in Barradeel met de 26-jarige
5 Aaltje Jans Bruinsma, geboren op 7 juli 1856 in Sexbierum. Aaltje is overleden op 17 oktober 1947 in Achlum, 91 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jentje Sybrens Post, geboren op 5 april 1884 om 14:00 in Oosterbierum. Jentje is overleden op 9 november 1947 in Axel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1947. Hij is begraven in Sexbierum. Jentje trouwde, 33 jaar oud, op 9 augustus 1917 in Franeker met Antje Rientses van Wijngaarden, 27 jaar oud. Antje is geboren op 3 mei 1890 in Tzum, dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Joukes Hylarides. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1890. Antje is overleden op 20 januari 1974, 83 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
II. Aaltje Sybrens Post, geboren op 14 maart 1886 om 10:00 in Oosterbierum. Aaltje is overleden op 4 februari 1887 in Barradeel, 10 maanden oud.
III. Aaltje Sybrens Post, geboren op 13 augustus 1888 in Oosterbierum. Aaltje is overleden op 8 december 1976 in St. Annaparochie, 88 jaar oud. Zij is begraven in St. Jacobiparochie. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 15 augustus 1912 in Barradeel met Sjouke Machiels Vrij, 28 jaar oud. Sjouke is geboren op 5 augustus 1884 in Anjum, zoon van Machiel Boeles Vrij en Jietske Jelles (Jitske) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 augustus 1884. Sjouke is overleden op 3 januari 1966 in St. Jacobiparochie, 81 jaar oud. Hij is begraven in St. Jacobiparochie.
IV. Jan Sybrens Post, geboren op 17 december 1890 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 januari 1891 in Sexbierum, 1 maand oud.
V. Jan Sybrens (John) Post, geboren op 22 februari 1892 om 21:00 in Sexbierum. John is overleden op 18 oktober 1972 in San Joaquin County, California, 80 jaar oud. Hij is begraven in Burwood Cemetery in San Joaquin County. John trouwde, 35 jaar oud, op 20 december 1927 in Bellflower met Christine Antonia Reinders, 29 jaar oud. Christine is geboren op 5 januari 1898 in Pretoria Zuid Afrika. Christine is overleden op 7 december 1987 in San Joaquin County, California, 89 jaar oud. Zij is begraven in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana, Section 3 3 A. Christine is weduwe van Ypke Roelofs (James R) Oosten (1893-1922), met wie zij trouwde omstreeks 1917.
VI. Nieske Sybrens Post, geboren op 27 april 1894 om 02:00 in Sexbierum. Nieske is overleden op 25 december 1985 in Tzum, 91 jaar oud. Zij is begraven op 30 december 1985 in Achlum. Nieske trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1917 in Barradeel met Willem Tjerks Postma, 30 jaar oud. Willem is geboren op 25 oktober 1886 in Tzum, zoon van Tjerk Willems Postma en Janke Sybes Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1886. Willem is overleden op 15 november 1957 in Achlum, 71 jaar oud. Hij is begraven in Achlum.
VII. Antje Sybrens (Anne) Post, geboren op 14 april 1896 om 17:00 in Sexbierum. Anne is overleden op 29 juli 1979, 83 jaar oud. Zij is begraven in Arum. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 13 maart 1924 in Barradeel met Anne Pieters Anema, 25 jaar oud. Anne is geboren op 31 juli 1898 in Winsum (Fr), zoon van Pieter Annes Anema en Rigtje Epkes van der Berg. Anne is overleden op 11 november 1967 in Arum, 69 jaar oud. Hij is begraven op 15 november 1967 in Arum.
VIII. Jelle Sybrens Post, geboren op 2 april 1899 in Sexbierum (zie 2).
6 Pieter Harmens Westra, geboren op 14 juni 1867 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1867. Pieter is overleden op 1 mei 1950 in Sexbierum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 25 oktober 1888 in Barradeel met de 19-jarige
7 Maria Mathijs Bakker, geboren op 5 maart 1869 in Midlum. Maria is overleden op 22 november 1949 in Sexbierum, 80 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Pieters Westra, geboren op 29 maart 1889 om 06:00 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1889. Harmen is overleden op 22 november 1976 in Sexbierum, 87 jaar oud. Hij is begraven op 25 november 1976 in Sexbierum. Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Antje Hilbrands Bruinsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op 5 februari 1892 in Oosterbierum, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 10,VI) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Antje is overleden op 6 december 1946 in Sexbierum, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 25 mei 1949 in Sexbierum met Jantje Wagenaar, 47 jaar oud. Jantje is geboren op 22 oktober 1901 in Aldeboarn. Jantje is overleden op 20 maart 1988 in Sexbierum, 86 jaar oud. Zij is begraven op 24 maart 1988 in Sexbierum.
II. Antje Pieters (Anje) Westra, geboren op 13 mei 1890 in Barradeel. Anje is overleden op 5 januari 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam Rusthof. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1914 in Barradeel met Seerp Palsma, 28 jaar oud. Seerp is geboren op 4 juli 1885, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma (zie 10,V). Seerp is overleden op 20 maart 1968, 82 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam Rusthof.
III. Mathijs Pieters Westra, geboren op 4 april 1892 in Barradeel. Mathijs is overleden op 9 april 1897 in Barradeel, 5 jaar oud.
IV. Rients Pieters Westra, geboren op 1 december 1895 in Sexbierum. Rients is overleden op 30 november 1944 in Duitsland, 48 jaar oud. Hij is begraven op 4 september 1953 in Sexbierum. Rients trouwde, 23 jaar oud, op 15 mei 1919 in Barradeel met Aukje Feikes Bruinsma, 22 jaar oud, nadat zij op 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren op 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma (zie 10,XIII) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Aukje is overleden op 2 februari 1984 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aukje trouwde later op 30 maart 1949 in Sexbierum met Lubbert Alberts (Dûmny) van Urk (1891-1973).
V. Wilhelmina Pieters Westra, geboren op 18 maart 1898 in Sexbierum. Wilhelmina is overleden op 4 februari 1961 in Sexbierum, 62 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Wilhelmina trouwde met Doede Piers Winsemius. Doede is geboren op 12 november 1887. Doede is overleden op 26 maart 1951, 63 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
VI. Reintje Pieters Westra, geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum (zie 3).
VII. Mathijs Pieters Westra, geboren op 24 juli 1903. Mathijs is overleden op 12 december 1988, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats. Mathijs trouwde, 24 jaar oud, op 23 april 1928 in Franekeradeel met Baukje Sjoerds Bruinsma, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Harlingen. Baukje is geboren op 25 februari 1905, dochter van Sjoerd Hilbrands Bruinsma en Baukje van der Schaaf. Baukje is overleden op 24 augustus 1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
VIII. Klaas Pieters Westra, geboren op 14 februari 1905 in Sexbierum. Klaas is overleden op 15 juli 1965, 60 jaar oud. Hij is begraven op 19 juli 1965 in Sexbierum. Klaas trouwde, 15 jaar oud, op 30 juli 1920 met Aukje Strikwerda, 12 jaar oud. Aukje is geboren op 3 januari 1908 in Winsum (Fr). Aukje is overleden op 13 april 2001 in Harlingen, 93 jaar oud. Zij is begraven op 18 april 2001 in Sexbierum.
IX. Arendje Pieters Westra, geboren op 9 juni 1915 in Sexbierum. Arendje is overleden op 27 januari 1995, 79 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie. Arendje trouwde, 30 jaar oud, op 6 september 1945 met Douwe Krol, 33 jaar oud. Douwe is geboren op 21 april 1912 in Nieuwebildtzijl, zoon van Jan Krol en Renske Douwes Visbeek. Douwe is overleden op 20 mei 2000, 88 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jentje Watses Post, geboren op 18 juni 1820 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juni 1820. Jentje is overleden op 20 juni 1876 in Oosterbierum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1876. Jentje begon een relatie (2), 55 jaar oud, op 8 juni 1876 in Oosterbierum met Geertje Jetzes Andringa (1834-1901), 41 jaar oud.
Hij trouwde (1), 30 jaar oud, op 22 mei 1851 in Barradeel met de 27-jarige
9 Nieske Sybrens Smith, geboren op 20 mei 1824 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 mei 1824. Nieske is overleden op 19 juni 1873 in Oosterbierum, 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Watze Jentjes Post, geboren op 8 september 1852 om 06:30 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1852. Watze is overleden op 13 december 1852 om 08:00 in Oosterbierum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1852.
II. Watse Jentjes (Walter James) Post, geboren op 2 maart 1854 om 06:00 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 maart 1854. Walter James is overleden op 26 oktober 1912 in Rock Valley, Sioux County, Iowa, 58 jaar oud. Walter James trouwde, 23 jaar oud, op 15 maart 1877 in Barradeel met Eke Dirks (Ada) Koopmans, 19 jaar oud. Ada is geboren op 7 oktober 1857 in Minnertsga, dochter van Dirk Dirks Koopmans en Trijntje Jans Galema. Ada is overleden op 1 april 1932 in Rock Valley, Sioux County, Iowa, 74 jaar oud.
III. Seeske Jentjes Post, geboren op 7 augustus 1855 om 17:00 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1855. Seeske is overleden op 3 oktober 1872 in Oosterbierum, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 oktober 1872.
IV. Rigtje Jentjes Post, geboren op 27 oktober 1856 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1856. Rigtje is overleden op 11 november 1856 in Oosterbierum, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1856.
V. N.N. Jentjes Post, levenloos geboren zoon, geboren op 23 februari 1858 in Oosterbierum. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1858.
VI. Sybren Jentjes Post, geboren op 10 februari 1859 in Oosterbierum (zie 4).
VII. Rigtje Jentjes Post, geboren op 7 april 1860 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1860. Rigtje is overleden op 27 oktober 1863 in Barradeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1863.
VIII. Tjitske Jentjes Post, geboren op 3 mei 1861 in Barradeel. Tjitske is overleden op 19 augustus 1861 in Barradeel, 3 maanden oud.
IX. Pieter Jentjes Post, geboren op 27 september 1862 in Oosterbierum. Pieter is overleden op 19 oktober 1863 in Oosterbierum, 1 jaar oud.
X. Pieter Jentjes Post, geboren op 10 januari 1864 in Oosterbierum. Pieter is overleden op 17 juni 1889 in Bergum, 25 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 19 mei 1887 in Tietjerksteradeel met Rinske Pieters van Veen, 28 jaar oud. Rinske is geboren op 18 maart 1859 in Stroobos, dochter van Pieter van Veen en Jeltje Bosma. Rinske is overleden op 27 maart 1944 in Zwolle, 85 jaar oud. Rinske trouwde later op 26 april 1894 in Tietjerksteradeel met Wybe Johannes Goodijk (1849-1926).
XI. Rigtje Jentjes Post, geboren op 4 mei 1865 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1865. Rigtje is overleden op 26 februari 1889 in Garijp, 23 jaar oud.
XII. Cornelis Jentjes Post, geboren op 25 september 1866 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Cornelis is overleden op 24 februari 1867 in Oosterbierum, 4 maanden oud.
10 Jan Feikes Bruinsma, geboren op 7 september 1814 in Tzum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1814. Jan is overleden op 27 februari 1885 in Sexbierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1885. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25 april 1840 in Sexbierum met de 23-jarige
11 Aaltje Seerps Anema, geboren op 1 april 1817 in Minnertsga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1817. Aaltje is overleden op 9 juli 1871 in Sexbierum, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1871. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Feike Jans Bruinsma, geboren op 20 januari 1841 in Sexbierum. Feike is overleden op 8 augustus 1861 in Sexbierum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1861. Feike bleef ongehuwd. Feike bleef kinderloos.
II. Jetske Jans Bruinsma, geboren op 8 juni 1842 in Sexbierum. Jetske is overleden op 30 juli 1842 in Sexbierum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1842.
III. Seerp Jans Bruinsma, geboren op 5 juni 1843 in Sexbierum. Seerp is overleden op 2 januari 1918 in Barradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1918. Seerp trouwde, 22 jaar oud, op 1 juni 1866 in Barradeel met Aafke Gerrits Koudenburg, 20 of 21 jaar oud. Aafke is geboren in 1845, dochter van Gerrit Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet Joha (zie 58,X). Aafke is overleden op 24 juni 1921 in Barradeel, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juni 1921.
IV. Jetske Jans Bruinsma, geboren op 19 juni 1845 in Sexbierum. Jetske is overleden op 4 april 1888 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1888.
V. Tietje Jans Bruinsma, geboren op 15 november 1846 in Sexbierum. Tietje is overleden op 18 februari 1893 in Bitgum, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1893. Tietje trouwde, 23 jaar oud, op 22 september 1870 in Barradeel met Heerke Jans Palsma, 24 jaar oud. Heerke is geboren op 9 april 1846 in Menaldumadeel, zoon van Jan Hendriks Palsma en Hendrika Heerkes Dijkstra. Heerke is overleden op 4 oktober 1909 in Bitgum, 63 jaar oud.
VI. Hilbrand Jans Bruinsma, geboren op 3 april 1849 in Sexbierum. Hilbrand is overleden op 17 mei 1912 in Oosterbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 mei 1912. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1874 in Barradeel met Gerbentje Sjoerds Lettinga, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 3 mei 1874 in ondertrouw zijn gegaan. Gerbentje is geboren in 1854, dochter van Sjoerd Lettinga. Gerbentje is overleden op 25 augustus 1894, 39 of 40 jaar oud.
VII. Antje Jans Bruinsma, geboren op 16 juni 1851 in Sexbierum. Antje is overleden op 26 augustus 1920 in Barradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1920. Antje trouwde, 33 jaar oud, op 16 augustus 1884 in Barradeel met Paulus Ennema.
VIII. Pieter Jans Bruinsma, geboren op 15 januari 1853 in Sexbierum. Pieter is overleden op 17 januari 1855 in Sexbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1855.
IX. Paulus Jans Bruinsma, geboren op 21 december 1853 in Sexbierum. Paulus is overleden op 8 augustus 1865 in Sexbierum, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 augustus 1865.
X. Jelle Jans Bruinsma, geboren op 27 december 1854 in Sexbierum. Jelle is overleden op 21 juli 1930 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1930. Jelle trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1883 in Barradeel met Jetske Mulder, 29 of 30 jaar oud. Jetske is geboren in 1853 in Franeker, dochter van Wiltje Yges Mulder en Antje Durks Lont.
XI. Aaltje Jans Bruinsma, geboren op 7 juli 1856 in Sexbierum (zie 5).
XII. Geertje Jans Bruinsma, geboren op 31 januari 1858 in Sexbierum. Geertje is overleden op 2 januari 1862 in Sexbierum, 3 jaar oud.
XIII. Feike Jans Bruinsma, geboren op 4 juli 1864 in Sexbierum. Feike is overleden op 2 juli 1951 in Sexbierum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Feike trouwde, 25 jaar oud, op 5 juni 1890 in Barradeel met Jantje Rientses van Wijngaarden, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 14 juli 1868 in Tzum, dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Joukes Hylarides. Jantje is overleden op 21 januari 1941 in Sexbierum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
12 Harmen Pieters Westra, geboren op 18 december 1834 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1834. Harmen is overleden op 28 november 1883 in Sexbierum, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1883.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 21 mei 1859 in Barradeel met de 22-jarige
13 Wilhelmina Riemers Wiersma, geboren op 19 juli 1836 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juli 1836. Wilhelmina is overleden op 18 september 1921 in Oosterbierum, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1921. Wilhelmina trouwde (2), 52 jaar oud, op 21 februari 1889 in Barradeel met Engele Klases Kool (geb. 1841), 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reintje Harmens Westra, geboren op 30 juli 1861 om 17:50 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1861. Reintje is overleden op 9 april 1939 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1939. Reintje trouwde, 20 jaar oud, op 6 oktober 1881 in Barradeel met Johan Andries Magré, 22 jaar oud. Johan is geboren op 13 juli 1859 in Franeker, zoon van Pieter Johans Magré en Willemke Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1859. Johan is overleden op 12 oktober 1942 in Franeker, Kiesterzijl, 83 jaar oud (oorzaak: Korte ziekte). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1942. Hij is begraven op 14 oktober 1942 in Herbayum.
II. Jantje Harmens Westra, geboren op 1 oktober 1863 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1863. Jantje is overleden op 31 januari 1945 in St. Annaparochie, 81 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1889 in Barradeel met Willem Johannes van Vaals, 29 jaar oud. Willem is geboren op 8 april 1860 in Tzummarum, zoon van Johannes Jacobus Pieters van Vaals en Gerritje Jacobs Waardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1860. Willem is overleden op 16 december 1937 om 11:30 in St. Annaparochie, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1937.
III. Pieter Harmens Westra, geboren op 14 juni 1867 in Sexbierum (zie 6).
14 Mathijs Thijsses Bakker, geboren op 27 november 1843 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1843. Mathijs is overleden op 27 juni 1898 in Barradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1898. Mathijs trouwde (2), 42 jaar oud, op 9 juni 1886 in Barradeel met Inskje Sjoerds Janzen (1843-1922), 43 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op 23 april 1864 in Barradeel met de 18-jarige
15 Antje Rients Leeman, geboren op 29 april 1845 om 10:00 in Arum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1845. Antje is overleden op 30 april 1885 in Sexbierum, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1885.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thijs Mathijs Bakker, geboren op 23 september 1864 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1864. Thijs is overleden op 22 juni 1939 in Zwolle, 74 jaar oud. Thijs trouwde, 20 jaar oud, op 23 mei 1885 in Franekeradeel met Maria Louise Hilarides, 20 jaar oud. Maria is geboren op 25 maart 1865 in Sexbierum, dochter van Pieter Tjeerds Hilarides en Aaltje Baukes Tijmstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1865. Maria is overleden op 6 januari 1922 in Assen, 56 jaar oud.
II. Antje Mathijs Bakker, geboren op 25 november 1865 in Franekeradeel.
III. Maria Mathijs Bakker, geboren op 6 oktober 1867 in Sexbierum. Maria is overleden op 4 november 1867 in Sexbierum, 29 dagen oud.
IV. Maria Mathijs Bakker, geboren op 5 maart 1869 in Midlum (zie 7).
V. Arentje Mathijs Bakker, geboren op 16 februari 1871 in Midlum. Arentje is overleden op 10 februari 1948 in Wons, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wons kerk. Arentje trouwde, 23 jaar oud, op 31 mei 1894 in Wonseradeel met Rommert D. Politiek.
VI. Tietje Mathijs Bakker, geboren op 15 maart 1875 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1875. Tietje is overleden op 13 maart 1965 in Workum, 89 jaar oud. Zij is begraven in Workum. Tietje trouwde, 29 jaar oud, op 14 oktober 1904 in Workum met Lammert Steginga, 42 jaar oud. Lammert is geboren op 11 augustus 1862 in Workum, zoon van Hielke Lammerts Steginga en Grietje Cornelis Hunia. Lammert is overleden op 29 augustus 1929 in Workum, 67 jaar oud.
VII. Rients Mathijs Bakker, geboren op 26 maart 1877 in Barradeel.
VIII. Hinke Mathijs Bakker, geboren op 4 januari 1879 in Barradeel.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Watse Pieters Post, geboren op 8 juni 1783 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 29 juni 1783 in Sexbierum. Watse is overleden op 9 november 1830 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1830.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 7 mei 1814 in Barradeel met de 19-jarige
17 Rigtje Sytses Douma, geboren op 30 augustus 1794 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 14 september 1794 in Sexbierum. Rigtje is overleden op 10 september 1846 in Barradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1846. Rigtje trouwde (2), 38 jaar oud, op 17 augustus 1833 in Barradeel met Nies Taekes Zondervan (1804-1881), 29 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sytse Watses Post, geboren op 26 maart 1815 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1815. Sytse is overleden op 13 december 1817 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1817.
II. Sytse Watses (Pieter) Post, geboren op 16 juni 1816 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1816. Pieter is overleden op 23 juli 1844 om 04:00 in Oosterbierum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1844. Pieter bleef kinderloos. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1841 in Barradeel met Sjoerdtje Jans Bosch, 21 of 22 jaar oud. Sjoerdtje is geboren in 1819 in Wijnaldum, dochter van Jan Jans Bosch en Antje Gerrits Tilstra. Sjoerdtje is overleden op 29 november 1859 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 39 of 40 jaar oud.
III. Sytse Watses Post, geboren op 28 mei 1819 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 mei 1819. Sytse is overleden op 26 april 1880 om 15:30 in Oosterbierum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1880. Sytse trouwde, 31 jaar oud, op 10 mei 1851 in Barradeel met Jaike Harmens Ennema, 22 jaar oud. Jaike is geboren op 30 oktober 1828 in Oosterbierum, dochter van Harmen Tjerks Ennema en Geertje Andries Haadsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 oktober 1828. Jaike is overleden op 23 februari 1911 om 01:00 in Oosterbierum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1911.
IV. Jentje Watses Post, geboren op 18 juni 1820 in Klooster Lidlum, Oosterbierum (zie 8).
V. Douwe Watses Post, geboren op 7 maart 1823 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1823. Douwe is overleden op 29 augustus 1829 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 augustus 1829.
18 Siebren Cornelis Smith, geboren op 24 april 1794 in Marrum. Hij is gedoopt op 4 mei 1794 in Marrum. Siebren is overleden op 20 juli 1849 in Marrum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1849. Siebren trouwde (2), 40 jaar oud, op 16 oktober 1834 in Ferwerderadeel met Sijke Jans Steensma (1790-1844), 44 jaar oud, zie 38,I.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 16 juni 1816 in Ferwerderadeel met de 23-jarige
19 Saeaeske Jans Steensma, geboren op 7 december 1792 in Marrum. Zij is gedoopt op 16 december 1792 in Marrum. Saeaeske is overleden op 8 mei 1830 in Ferwerderadeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1830.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Sybrens Smith, geboren op 24 januari 1817 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1817. Tjitske is overleden op 25 januari 1871 in Sexbierum, 54 jaar oud. Tjitske trouwde met Bouwe Cornelis Zoete. Bouwe is geboren in 1816 in Harlingen.
II. Hendrikje Sybrens Smith, geboren op 25 april 1818 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1818. Hendrikje is overleden op 24 mei 1827 in Marrum, 9 jaar oud.
III. Jantje Sybrens Smith, geboren op 14 januari 1821 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 januari 1821. Jantje trouwde, 36 jaar oud, op 8 augustus 1857 in Ferwerderadeel met Jochum Jakobs Koopmans, ongeveer 29 jaar oud. Jochum is geboren omstreeks 1828 in Hallum, zoon van Jacob Ydes Koopmans en Trijntje Jochums Stienstra. Jochum trouwde voorheen met Aafke Haebeles van Dijk.
IV. Nieske Sybrens Smith, geboren op 20 mei 1824 in Marrum (zie 9).
V. Cornelis Sybrens Smith, geboren op 31 maart 1829 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1829. Cornelis is overleden op 4 juli 1831 in Ferwerderadeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1831.
20 Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op 5 juni 1781 in Lollum. Hij is gedoopt op 8 juli 1781 in Lollum. Feike is overleden op 13 februari 1835 in Tzummarum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1835.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 23 april 1810 in Wonseradeel met de 21-jarige
21 Tietje Jans Bangma, geboren op 25 mei 1788 in Arum. Zij is gedoopt op 8 juni 1788 in Arum. Tietje is overleden op 9 mei 1827 in Tzum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1827.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilbrand Feikes Bruinsma, geboren op 13 januari 1812 in Tzum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1812. Hilbrand is overleden op 23 januari 1874 in Arum, 62 jaar oud. Hilbrand trouwde, 26 jaar oud, op 28 april 1838 in Wonseradeel met Antje Johannes Kooistra, 18 jaar oud. Antje is geboren op 14 november 1819 in Arum, dochter van Johannes Broers Kooistra en Sytske Sjerps Tacoma. Antje is overleden op 30 november 1899 in Arum, 80 jaar oud.
II. Jan Feikes Bruinsma, geboren op 7 september 1814 in Tzum (zie 10).
III. Geertje Feikes Bruinsma, geboren op 22 april 1821 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1821. Geertje is overleden op 30 maart 1864 in Barradeel, 42 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1844 in Barradeel met Pieter Johannes Vogel.
IV. Kornelis Feikes Bruinsma, geboren op 25 april 1827 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1827. Kornelis is overleden op 25 november 1827 in Franekeradeel, 7 maanden oud.
22 Seerp Pieters Anema, geboren op 9 juli 1770 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 24 oktober 1802 in Sexbierum (op belijdenis). Seerp is overleden op 7 augustus 1832 in Minnertsga, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1832.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 28 april 1805 in Dongjum met de 24-jarige
23 Jetske Paulus Ennema, geboren op 24 oktober 1780 in Dongjum. Zij is gedoopt op 12 november 1780 in Dongjum. Jetske is overleden op 10 september 1835 in Minnertsga, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1835.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Seerps Anema, geboren op 26 januari 1806 in Minnertsga. Zij is gedoopt op 23 februari 1806 in Minnertsga. Antje is overleden op 16 januari 1879 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 januari 1879. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 13 april 1826 in Barradeel met Petrus Johannes Wibrandus Knoll, 20 jaar oud. Petrus is geboren op 23 augustus 1805 in Sexbierum, zoon van Petrus Izak Knoll en Rinske Reinjes van Klooster. Hij is gedoopt op 8 september 1805 in Sexbierum. Petrus is overleden op 10 mei 1884 in Barradeel, 78 jaar oud.
II. Pieter Seerps Anema, geboren op 15 januari 1808 in Minnertsga. Hij is gedoopt op 6 februari 1808 in Minnertsga. Pieter is overleden op 25 juli 1881 in Leeuwarderadeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1881. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 25 mei 1833 in Franekeradeel met Saakje Gerlofs Heslinga, 20 jaar oud. Saakje is geboren op 29 april 1813 in Sexbierum, dochter van Gerlof Hessels Heslinga (zie 62) en Tjietske Johannes Steenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1813. Saakje is overleden op 3 februari 1885 in Schrans onder Huizum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1885.
III. Jouke Seerps Anema, geboren op 27 juni 1811 in Minnertsga. Hij is gedoopt op 14 juli 1811 in Minnertsga. Jouke is overleden op 25 december 1871 in Baarderadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1871. Jouke:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 14 augustus 1844 in Baarderadeel met Antje Hessels van der Leen, 25 jaar oud. Antje is geboren op 29 augustus 1818 in Akkrum, dochter van Hessel Klazes van der Leen en Janke Willems van der Veen. Antje is overleden op 25 december 1859 in Baarderadeel, 41 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 15 juli 1860 in Barradeel met Anna Klasina van Braam. Anna is een dochter van Hendrik van Braam en Eilke Noordhoff.
IV. Paulus Seerps Anema, geboren op 3 november 1813 in Minnertsga. Paulus is overleden op 2 juni 1884, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 november 1813. Paulus trouwde, 26 jaar oud, op 22 mei 1840 in Barradeel met Baukje Cornelis Tjessinga, ongeveer 21 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1819 in Minnertsga.
V. Aaltje Seerps Anema, geboren op 1 april 1817 in Minnertsga (zie 11).
VI. Anne Seerps Anema, geboren op 8 maart 1819 in Minnertsga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1819. Anne is overleden op 18 juni 1900 in Barradeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1900. Anne trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1843 in Barradeel met Maaike Cornelis Tjessinga, ongeveer 22 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1821 in Minnertsga.
24 Pieter Harmens Westra, geboren op 27 juni 1806. Hij is gedoopt op 27 juli 1806 in Boer. Pieter is overleden op 27 juli 1865 in Barradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1865.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1834 in Barradeel met de 28-jarige
25 Reintje Johannes Stellingwerf, geboren op 13 november 1805 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 8 december 1805 in Pietersbierum. Reintje is overleden op 10 december 1897 in Barradeel, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1897.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Pieters Westra, geboren op 18 december 1834 in Sexbierum (zie 12).
II. Rigtje Pieters Westra, geboren op 31 januari 1837 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1837. Rigtje is overleden op 28 februari 1837 in Barradeel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1837.
III. Rigtje Pieters Westra, geboren op 19 februari 1841 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1841. Rigtje is overleden op 28 april 1928 in Barradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1928. Rigtje trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1864 in Barradeel met Rinze Jelles Leistra, 27 jaar oud. Rinze is geboren op 31 juli 1836 in Barradeel. Rinze is overleden op 7 november 1927 in Barradeel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 november 1927.
26 Riemer Pieters Wiersma, geboren op 19 mei 1806 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 8 juni 1806 in Sexbierum. Riemer is overleden op 30 april 1842 in Sexbierum, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1842.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25 april 1829 in Barradeel met de 20-jarige
27 Jantje Pieters Ruim, geboren op 4 augustus 1808 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 21 augustus 1808 in Sexbierum. Jantje is overleden op 2 maart 1884 in Barradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 maart 1884.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Riemers Wiersma, geboren op 20 juni 1830 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juni 1830. Pieter is overleden op 12 november 1830 in Sexbierum, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1830.
II. Pieter Riemers Wiersma, geboren op 17 november 1831 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1831. Pieter is overleden vóór 1835, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Janke Riemers Wiersma, geboren op 12 november 1833 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 november 1833. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1858 in Barradeel met Jelle Eises Keimpema.
IV. Pieter Ruim Riemers Wiersma, geboren op 11 mei 1835 in Barradeel. Pieter is overleden op 8 augustus 1835 in Barradeel, 2 maanden oud.
V. Wilhelmina Riemers Wiersma, geboren op 19 juli 1836 in Sexbierum (zie 13).
VI. Klaas Riemers Wiersma, geboren op 18 februari 1839 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1839. Klaas is overleden op 27 februari 1918 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1918.
28 Thijs Hendriks Bakker, geboren op 9 april 1803 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 1 mei 1803 in Sexbierum. Thijs is overleden op 29 mei 1856 in Sexbierum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1856.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1823 in Barradeel met de 18-jarige
29 Maria Hermanus Joha, geboren op 27 maart 1805 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 5 mei 1805 in Sexbierum. Maria is overleden op 23 maart 1869 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1869.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Thijsses Bakker, geboren op 5 februari 1824 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1848. Hendrik is overleden op 18 maart 1849 in Barradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1849. Hendrik bleef ongehuwd.
II. Hermanus Out Thijsses Bakker, geboren op 17 maart 1825 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1825. Hermanus is overleden op 7 augustus 1858 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1858. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 4 november 1848 in Barradeel met Atje Jans Bruinsma, 22 jaar oud. Atje is geboren op 17 mei 1826, dochter van Jan Sibles Bruinsma en Riemke Reins de Vries. Atje is overleden in 1906, 79 of 80 jaar oud.
III. Philippus Thijsses Bakker, geboren op 8 december 1826 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1826. Philippus is overleden op 3 november 1831 in Barradeel, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 november 1831.
IV. Tettje Thijsses Bakker, geboren op 14 maart 1828 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1828. Tettje is overleden op 26 mei 1859 in Barradeel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1859. Tettje trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1848 in Barradeel met Johannes Gerbens Gerkema, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 31 januari 1822 in Oosterbierum, zoon van Gerben Johannes Gerkema en Janke Olpherts Kiestra. Johannes is overleden op 9 maart 1859 in Oosterbierum, 37 jaar oud.
V. Dirk Thijsses Bakker, geboren op 13 februari 1831 in Barradeel. Dirk is overleden op 25 maart 1887 in Barradeel, 56 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 19 mei 1854 in Barradeel met Renskje Petrus Knoll, 23 jaar oud. Renskje is geboren op 10 april 1831 in Sexbierum, dochter van Petrus Johannes Wibrandus Knoll en Antje Seerps Anema (zie 22,I). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1831.
VI. Henke Thijsses Bakker, geboren op 18 oktober 1833 in Barradeel. Henke trouwde, 22 jaar oud, op 22 mei 1856 in Barradeel met Ulbe Sydses Dijkstra, 37 jaar oud. Ulbe is geboren op 8 mei 1819 in Barradeel, zoon van Syds Ulbes Dijkstra en Sijtske Jans Hofma (zie 102,VI). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1819. Ulbe is weduwnaar van Trijntje Gerbens Gerkema (1820-1854), met wie hij trouwde op 13 mei 1843 in Barradeel.
VII. Philippus Thijsses Bakker, geboren op 2 maart 1835 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1835. Philippus is overleden op 28 december 1917 in Barradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 december 1917. Philippus trouwde, 22 jaar oud, op 14 mei 1857 in Barradeel met Arentje Dirks Anema, 19 jaar oud. Arentje is geboren op 9 februari 1838 in Franekeradeel, dochter van Dirk Wybes Anema en Rinske Willems Leeman (zie 60,II). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1838. Arentje is overleden op 29 maart 1920 in Sexbierum, 82 jaar oud.
VIII. Johannes Thijsses Bakker, geboren op 19 januari 1838 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1838. Johannes is overleden op 1 december 1862 in Barradeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 december 1862. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1859 in Barradeel met Neeltje Annes Hiemstra, 20 jaar oud. Neeltje is geboren op 6 januari 1839 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, dochter van Anne Mames Hiemstra en Trijntje Abes Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1839. Neeltje is overleden op 11 september 1915 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1915. Neeltje trouwde later op 14 december 1865 in Franekeradeel met Willem Rinzes Mulder (1840-1890).
IX. Akke Thijsses Bakker, geboren op 22 juli 1840 in Sexbierum. Akke is overleden op 27 september 1914 in Leiden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Akke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23 april 1864 in Barradeel met Jacob Theunis van der Mei, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 21 november 1841 in Barradeel, zoon van Theunis Dirks van der Mei en Maaike Jakobs Donia. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1841. Jacob is overleden op 28 december 1870, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1870.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 4 september 1873 in Barradeel met Wiebe Zijlstra, 32 jaar oud. Wiebe is geboren op 19 maart 1841 in Peins, zoon van Cornelis Pieters Zijlstra en Aaltje Wybes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1841. Wiebe is overleden op 26 oktober 1896, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1896.
X. Mathijs Thijsses Bakker, geboren op 27 november 1843 in Barradeel (zie 14).
XI. Jan Thijsses Bakker, geboren op 27 november 1843 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1843. Jan is overleden op 1 april 1872 in Barradeel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1872. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 25 mei 1867 in Barradeel met Antje Piers Blanksma, 25 jaar oud. Antje is geboren op 7 februari 1842 in Barradeel, dochter van Pier Hayes Blanksma en Arentje Pieters Faber. Antje is overleden op 9 december 1868, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1868.
30 Rients Willems Leeman, geboren op 1 december 1819 in Achlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 december 1819. Rients is overleden op 3 december 1855 in Herbayum, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1855. Rients trouwde (2), 29 jaar oud, op 16 december 1848 in Franekeradeel met Antje Rinzes Brunia (1828-1853), 20 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 18 mei 1844 in Franekeradeel met de 20-jarige
31 Antje Gerlofs Heslinga, geboren op 4 oktober 1823 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1823. Antje is overleden op 22 mei 1845 in Lollum, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1845.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Rients Leeman, geboren op 29 april 1845 in Arum (zie 15).

Generatie 6 (oudouders)

32 Pieter Pieters Post, geboren in 1740 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 30 april 1775 in Sexbierum (op belijdenis). Pieter is overleden in maart 1797 in Sexbierum, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 12 september 1773 in Sexbierum met de ongeveer 30-jarige
33 Oeke Eilerds (of Eilerts of Eiles), geboren omstreeks 1743 in Sexbierum. Oeke is overleden op 21 april 1817 in Sexbierum, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Andries Pieters Post, geboren op 9 oktober 1773 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 20 november 1774 in Sexbierum. Andries is overleden op 14 december 1823 in Sexbierum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1823. Andries trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1801 in Sexbierum met Rinske Alberts, 22 of 23 jaar oud. Rinske is geboren in 1778, dochter van Albert Floris en Rinske Pieters. Zij is gedoopt op 27 april 1806 in Sexbierum (op belijdenis). Rinske is overleden op 19 maart 1837 om 17:00 in Sexbierum, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 maart 1837.
II. Pieter Pieters Post, geboren op 23 oktober 1774 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 20 november 1774 in Sexbierum.
III. Aaltje Pieters Post, geboren op 15 augustus 1776 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 8 september 1776 in Sexbierum. Aaltje is overleden op 3 maart 1827 om 09:00 in Sexbierum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1827. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 25 april 1802 in Sexbierum met Pieter Alberts Elzinga, ongeveer 34 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks februari 1768 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 23 oktober 1803 in Sexbierum (op belijdenis). Pieter is overleden op 20 maart 1844 in Sexbierum, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1844.
IV. Douwe Pieters, geboren op 8 september 1777 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 14 september 1777 in Sexbierum. Douwe is overleden op 29 april 1809 in St. Jacobiparochie, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
V. Rense Pieters Post, geboren op 13 februari 1779 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 21 februari 1779 in Sexbierum. Rense is overleden op 9 juni 1825 in Barradeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juni 1825. Rense trouwde, 34 jaar oud, op 15 mei 1813 in Barradeel met Jantje Jans Hoekstra, 19 of 20 jaar oud. Jantje is geboren in 1793, dochter van Jan Jansens Hoekstra en Reintje Hobbes. Jantje is overleden op 3 januari 1825 in Barradeel, 31 of 32 jaar oud.
VI. Durk Pieters, geboren op 18 december 1780 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 6 januari 1781 in Sexbierum. Durk is overleden vóór 7 januari 1782 in Sexbierum, ten hoogste 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VII. Durk Pieters, geboren op 7 januari 1782 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 27 januari 1782 in Sexbierum. Durk is overleden op 8 februari 1843 in Sexbierum, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1843. Durk bleef ongehuwd.
VIII. Watse Pieters Post, geboren op 8 juni 1783 in Sexbierum (zie 16).
IX. Rinske Pieters Post, geboren op 20 februari 1785 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 15 maart 1785 in Sexbierum. Rinske is overleden op 21 november 1852 in Barradeel, 67 jaar oud. Rinske trouwde, 35 jaar oud, op 26 april 1820 in Barradeel met Tjeerd Eekes Zijlstra.
X. Rigtsje Pieters, geboren op 10 maart 1787 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 25 maart 1787 in Sexbierum.
34 Sytse Sjoerds Douwma, geboren op 30 november 1740 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 15 januari 1741 in Sexbierum. Sytse is overleden op 8 september 1827 in Sexbierum, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 september 1827.
Hij trouwde, 48 jaar oud, op 6 september 1789 in Sexbierum met de 21-jarige
35 Intie Johans de Boer. Zij is gedoopt op 6 maart 1768 in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoerd Sytses Douwma, geboren op 17 maart 1790 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 28 maart 1790 in Sexbierum. Sjoerd is overleden omstreeks 1795 in Sexbierum, ongeveer 5 jaar oud.
II. Johannes Sytses Douwma, geboren op 5 mei 1792 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 27 mei 1792 in Sexbierum. Johannes is overleden op 17 september 1842 in Barradeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1842. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 26 juni 1813 in Sexbierum met Houwkjen Feddes Strikwerda. Houwkjen is overleden na 1842.
III. Rigtje Sytses Douma, geboren op 30 augustus 1794 in Sexbierum (zie 17).
IV. Sjoerdje Sytses (Luitje) Douwma, geboren op 15 juli 1797 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 13 augustus 1797 in Sexbierum. Luitje is overleden op 17 januari 1871 in Barradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1871. Luitje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29 december 1822 in Barradeel met Jakob Feddes Strikwerda, 25 jaar oud. Jakob is geboren op 18 oktober 1797 in Achlum. Hij is gedoopt op 19 november 1797 in Achlum. Jakob is overleden op 23 mei 1830 in Barradeel, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 29 september 1832 in Barradeel met Pieter Wybrens Ringnalda, 35 of 36 jaar oud. Pieter is geboren in 1796. Pieter is overleden op 1 augustus 1872 in Barradeel, 75 of 76 jaar oud.
V. Sjoerd Sytses Douwma, geboren op 6 oktober 1799 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 24 november 1799 in Sexbierum. Sjoerd is overleden op 29 maart 1884 in Barradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1884. Sjoerd trouwde, 20 jaar oud, op 31 mei 1820 in Barradeel met Trijntje Jacobs Bosma.
36 Cornelis Sybrens Smith, geboren op 27 april 1771 in Warga. Hij is gedoopt op 1 november 1772 in Warga. Cornelis is overleden op 30 juli 1815 in Marrum, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1815. Cornelis trouwde (2), 38 jaar oud, op 11 juni 1809 in Marrum met Tjitske Dirks Koopmans (1768-1845), 41 jaar oud, zie 39.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 19 mei 1793 in Marrum/Westernijkerk met de 27-jarige
37 Hendrikje Wopkes Steegstra. Zij is gedoopt op 23 maart 1766 in Marrum. Hendrikje is overleden op 27 november 1807 in Marrum, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Siebren Cornelis Smith, geboren op 24 april 1794 in Marrum (zie 18).
II. Wopke Cornelis, geboren op 27 februari 1797 in Marrum. Hij is gedoopt op 12 maart 1797 in Marrum. Wopke is overleden vóór 1801, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Nieske Cornelis, geboren op 12 juli 1799 in Marrum. Zij is gedoopt op 28 juli 1799 in Marrum.
IV. Wopke Cornelis, geboren op 10 februari 1801 in Marrum. Hij is gedoopt op 15 februari 1801 in Marrum. Wopke is overleden omstreeks 1801, ongeveer een jaar oud.
V. Wopke Cornelis, geboren op 24 mei 1803 in Marrum. Hij is gedoopt op 29 mei 1803 in Marrum. Wopke trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1827 in Leeuwarderadeel met Dirkje Gaeles Bouma. Dirkje is een dochter van Gaele Broers Bouma en Baukje Hessels Hommema.
VI. Pieter Cornelis, geboren op 21 april 1805 in Marrum. Hij is gedoopt op 28 april 1805 in Marrum. Pieter is overleden vóór 1811, ten hoogste 6 jaar oud.
VII. Gertje Cornelis (Geertje) Smith, geboren op 22 augustus 1806 in Marrum. Zij is gedoopt op 31 augustus 1806 in Marrum. Geertje is overleden op 30 januari 1893 in Ferwerderadeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1893. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 13 september 1827 in Ferwerderadeel met Petrus Petrusz. de Rooy van Gosliga, ongeveer 30 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1797 in Weidum, zoon van Petrus de Rooy van Gosliga en Lucretia Magdalena de Rooy. Petrus is overleden op 28 april 1849 in Ferwerderadeel, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 184. Petrus is weduwnaar van Grietje Romkes Lieuwema (ovl. vóór 1827).
38 Jan Willems Steensma, geboren op 27 november 1758. Hij is gedoopt op 25 december 1758 in Marrum. Jan is overleden vóór 1811, ten hoogste 53 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 7 juni 1789 in Marrum met de 21-jarige Tjitske Dirks Koopmans. Het kerkelijk huwelijk tussen Tjitske en Jan vond plaats.
39 Tjitske Dirks Koopmans, geboren op 7 februari 1768 in Marrum/Westernijkerk. Zij is gedoopt op 21 februari 1768 in Marrum/Westernijkerk. Tjitske is overleden op 20 september 1845 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1845. Tjitske trouwde (2), 41 jaar oud, op 11 juni 1809 in Marrum met Cornelis Sybrens Smith (1771-1815), 38 jaar oud, zie 36.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke Jans Steensma, geboren op 7 juli 1790 in Marrum. Zij is gedoopt op 25 juli 1790 in Marrum. Sijke is overleden op 6 september 1844 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1844. Sijke:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 7 mei 1809 in Marrum met Frans IJsbrands Galema, 23 jaar oud. Frans is geboren op 26 november 1785, zoon van IJsbrand Frans Galema en Sytske Willems. Hij is gedoopt op 18 december 1785 in Stiens. Frans is overleden op 20 augustus 1822 om 23:00 in Marrum, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 augustus 1822.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 16 oktober 1834 in Ferwerderadeel met Siebren Cornelis Smith, 40 jaar oud. Zie 18 voor persoonsgegevens van Siebren.
II. Saeaeske Jans Steensma, geboren op 7 december 1792 in Marrum (zie 19).
III. Dirkje Jans Steensma, geboren op 9 januari 1795 in Marrum. Zij is gedoopt op 25 januari 1795 in Marrum. Dirkje is overleden op 18 november 1867 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1867. Dirkje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 14 maart 1813 in Ferwerderadeel met Gerrit Koenraads Meister, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 14 januari 1785 in Marrum, zoon van Koenraad Willems Meister en Antje Gerrits. Gerrit is overleden op 9 juni 1826 in Ferwerderadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juni 1826.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 31 maart 1831 in Ferwerderadeel met Pieter Jaspers Zijlstra, 48 of 49 jaar oud. Pieter is geboren in 1782 in Brantgum, zoon van Jasper Pieters Zijlstra en Riemke Pieters. Pieter is overleden op 9 mei 1870 in Ferwerderadeel, 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1870.
IV. Willem Jans, geboren op 29 april 1799 in Marrum. Hij is gedoopt op 2 mei 1799 in Marrum. Willem is overleden vóór 1803, ten hoogste 4 jaar oud.
V. Trijntje Jans, geboren op 7 maart 1801 in Marrum. Zij is gedoopt op 8 maart 1801 in Marrum. Trijntje is overleden vóór 1811, ten hoogste 10 jaar oud.
VI. Willem Jans, geboren op 17 juli 1803 in Marrum. Hij is gedoopt op 24 juli 1803 in Marrum. Willem is overleden vóór 1811, ten hoogste 8 jaar oud.
40 Hilbrand Jelles Bruinsma, geboren omstreeks augustus 1743 in Exmorra. Hilbrand is overleden op 26 november 1824 in Lollum, ongeveer 81 jaar oud. Hilbrand trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op 18 september 1785 in Lollum met Willemke Johannis Noordhof (1761-1838), 23 of 24 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 22 april 1770 in Kubaard met de 23-jarige Eeke Rommerts (zie 41 hieronder). Hilbrand en Eeke gingen op 8 april 1770 in Tzum in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Eeke en Hilbrand vond plaats op 22 april 1770 in Kubaard.
41 Eeke Rommerts, geboren op 17 november 1746 in Tzum. Zij is gedoopt op 2 april 1779 in Lollum (op belijdenis). Eeke is overleden op 28 augustus 1783 in Lollum, 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rommert Hilbrands Bruinsma, geboren op 24 februari 1770 in Tzum. Hij is gedoopt op 27 mei 1802 in Tzum (op belijdenis). Rommert is overleden op 18 november 1835 in Harlingen, 65 jaar oud. Rommert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27 november 1791 in Tzum met Maaike Jans.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 19 mei 1831 in Harlingen met Geertruida Andries Koopmans /van der Spoel, ongeveer 45 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1786 in Bolsward, dochter van Andries Arjens Koopmans en Antje Johannes Koopmans. Geertruida is weduwe van Ruurd Fredriks Duman (±1777-1826).
II. Sybrig Hilbrands (Jitte) Bruinsma, geboren op 9 augustus 1772. Zij is gedoopt op 6 september 1772 in Tzum. Jitte is overleden vóór 1791, ten hoogste 19 jaar oud.
III. Jelle Hilbrands Bruinsma, geboren op 19 juni 1775 in Lollum. Hij is gedoopt op 16 juli 1775 in Lollum. Jelle is overleden op 22 september 1863 in Dronrijp, 88 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 2 mei 1811 in Franekeradeel met Trijntje Jacobs Hilverda, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 11 augustus 1787 in Tzum, dochter van Jacob Jans Hilverda. Trijntje is overleden op 4 juli 1823 in Franeker, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 14 november 1824 in Franeker met Aukjen Jans Taekema, ongeveer 44 jaar oud. Aukjen is geboren omstreeks 1780 in Witmarsum, dochter van Jan Rommerts Taekema en Reinsk Aukes. Aukjen is weduwe van Kornelis Pieters Poelstra (ovl. vóór 1824).
IV. Korneliske Hilbrands Bruinsma, geboren op 10 november 1777 in Lollum. Zij is gedoopt op 30 november 1777 in Lollum. Korneliske is overleden op 13 mei 1811 in Hennaarderadeel, 33 jaar oud. Korneliske trouwde met Age Rientses Agesma.
V. Neltje Hilbrands Bruinsma, geboren op 1 mei 1780 in Lollum. Zij is gedoopt op 21 mei 1780 in Lollum. Neltje is overleden op 6 augustus 1780 in Lollum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VI. Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op 5 juni 1781 in Lollum (zie 20).
42 Jan Sikkes Bangma, geboren op 25 maart 1754 in Pingjum. Hij is gedoopt op 5 mei 1754 in Pingjum. Jan is overleden op 7 maart 1810 in Arum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde in Arum met Geertje Jacobs Tichelaar. Het kerkelijk huwelijk tussen Geertje en Jan vond plaats op 13 mei 1781 in Arum.
43 Geertje Jacobs Tichelaar, geboren op 12 november 1757 in Zweins (Kingmatille). Zij is gedoopt op 3 maart 1782 in Arum (op belijdenis). Geertje is overleden op 14 augustus 1826 in Arum, 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Jans Bangma, geboren op 23 februari 1783 in Arum. Hij is gedoopt op 2 maart 1783 in Arum. Douwe is overleden vóór 1796, ten hoogste 13 jaar oud.
II. Tiettje Jans Bangma, geboren op 23 februari 1783 in Arum. Zij is gedoopt op 2 maart 1783 in Arum. Tiettje is overleden vóór 1786, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Jacob Jans Bangma, geboren op 29 januari 1784 in Arum. Hij is gedoopt op 8 februari 1784 in Arum. Jacob is overleden op 16 november 1857 in Franeker, 73 jaar oud. Jacob trouwde, 37 jaar oud, op 2 juni 1821 in Wonseradeel met Baukje Tjerks Plat, 26 of 27 jaar oud. Baukje is geboren in 1794. Baukje is overleden op 28 augustus 1839 in Franeker, 44 of 45 jaar oud.
IV. Baukje Jans Bangma, geboren op 9 april 1785 in Arum. Hij is gedoopt op 24 april 1785 in Arum. Baukje trouwde met Oepke Sytses Bonnema.
V. Trijntje Jans Bangma, geboren op 20 december 1786 in Arum. Zij is gedoopt op 7 januari 1787 in Arum. Trijntje is overleden op 28 juni 1823, 36 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 25 september 1808 in Hichtum met Lieuwe Pieters Abbema.
VI. Tietje Jans Bangma, geboren op 25 mei 1788 in Arum (zie 21).
VII. Arentje Jans Bangma, geboren op 2 mei 1790 in Arum (zie 61).
VIII. Sikke Jans Bangma, geboren op 4 november 1794 in Arum. Zij is gedoopt op 30 november 1794 in Arum. Sikke trouwde met Sjoukje Louwes van Dijk.
IX. Douwe Jans Bangma, geboren op 30 oktober 1796 in Arum. Zij is gedoopt op 11 december 1796 in Arum.
X. Obe Jans Bangma, geboren op 8 september 1798 in Arum. Zij is gedoopt op 7 oktober 1798 in Arum. Obe is overleden vóór 1805, ten hoogste 7 jaar oud.
XI. Obe Jans Bangma, geboren op 20 januari 1805 in Arum. Zij is gedoopt op 17 maart 1805 in Arum. Obe is overleden op 27 maart 1871 in Franekeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 maart 1871.
44 Pieter Seerps Anema, geboren op 15 september 1738. Hij is gedoopt op 28 september 1738 in Sexbierum. Pieter is overleden op 9 oktober 1808 in Sexbierum, 70 jaar oud. Hij is begraven op 11 oktober 1808 in Sexbierum.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21 december 1765 in Sexbierum met de 19-jarige
45 Aaltje Abes Hibma, geboren op 29 april 1746 in Blija. Zij is gedoopt op 14 mei 1746 in Blija. Aaltje is overleden op 3 januari 1823 in Sexbierum, 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abe Pieters Anema, geboren op 9 september 1767 in Dronrijp. Abe is overleden op 20 juni 1849 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1849. Abe trouwde, 23 jaar oud, op 13 juni 1791 in Sexbierum met Neeltje Ennes Ennema, 25 jaar oud. Neeltje is een dochter van Enne Jans en Liskjen Hessels. Zij is gedoopt op 20 april 1766 in Oosterbierum. Neeltje is overleden op 21 februari 1835 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 68 jaar oud.
II. Tjerk Pieters Anema, geboren omstreeks 1768 in Dronrijp. Tjerk is overleden op 9 november 1833 in Barradeel, ongeveer 65 jaar oud.
III. Seerp Pieters Anema, geboren op 9 juli 1770 in Sexbierum (zie 22).
IV. Trijntje Pieters Anema, geboren op 20 april 1780. Trijntje is overleden op 4 juni 1781 in Sexbierum, 1 jaar oud.
V. Anne Pieters Anema, geboren op 5 februari 1784 in Sexbierum. Anne is overleden op 22 oktober 1846, 62 jaar oud. Anne:
(1) trouwde met Maaike Hibma.
(2) trouwde met Aaltje Fokkes Douma.
46 Paulus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op 6 oktober 1757 in Franeker. Paulus is overleden op 27 mei 1804 in Dongjum, 46 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 22 maart 1778 in Boer met de 29-jarige
47 Antie Jans, geboren op 5 mei 1748. Zij is gedoopt op 10 mei 1748 in Dongjum. Antie is overleden vóór 1804, ten hoogste 56 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Paulus Ennema, geboren op 18 januari 1779 in Dongjum. Hij is gedoopt op 21 februari 1779 in Dongjum. Johannes is overleden op 30 april 1849 in Dongjum, 70 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 28 april 1805 in Dongjum met Wentje Wijtzes de Boer, nadat zij op 21 april 1805 in Boer in ondertrouw zijn gegaan.
II. Jetske Paulus Ennema, geboren op 24 oktober 1780 in Dongjum (zie 23).
III. Kornelia Paulus Ennema, geboren op 15 september 1783 in Dongjum. Zij is gedoopt op 5 oktober 1783 in Dongjum. Kornelia is overleden op 18 april 1851 in Tzum, 67 jaar oud. Kornelia trouwde, 18 jaar oud, op 2 mei 1802 in Dongjum met Pieter Jans Oosterhaven.
IV. Janna Paulus Ennema, geboren op 21 juni 1787 in Dongjum. Zij is gedoopt op 8 juli 1787 in Dongjum. Janna is overleden vóór 1804, ten hoogste 17 jaar oud.
48 Harmen Jans Westra, geboren op 20 januari 1767 in Mantgum. Hij is gedoopt op 22 januari 1767 in Wijtgaard. Harmen is overleden op 19 mei 1844 om 18:00 in Boer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 mei 1844.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 15 mei 1796 in Franeker met de 21-jarige Klaaske Pieters Westra. Harmen en Klaaske gingen op 30 april 1796 in Franeker in ondertrouw.
49 Klaaske Pieters Westra, geboren op 14 februari 1775 in Dongjum. Zij is gedoopt op 5 maart 1775 in Dongjum. Klaaske is overleden op 25 april 1855 om 03:00 in Boer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1855.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dieuke Harmens Westra, geboren op 11 april 1799 in Dongjum. Zij is gedoopt op 28 april 1799 in Dongjum. Dieuke is overleden op 2 juni 1884 in Franekeradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1884. Dieuke trouwde met Arjen Hyltjes Jonker.
II. Jan Harmens Westra, geboren op 18 januari 1803 in Franeker. Hij is gedoopt op 2 februari 1803 in Franeker. Jan is overleden op 1 april 1847 in Sexbierum, 44 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 28 april 1838 in Sexbierum met Zara Regina Hermanus Joha, 24 jaar oud. Zie 58,VII voor persoonsgegevens van Zara.
III. Pieter Harmens Westra, geboren op 27 juni 1806 (zie 24).
IV. Sippe Harmens Westra, geboren op 14 oktober 1809 in Boer. Hij is gedoopt op 5 november 1809 in Boer. Sippe is overleden op 1 maart 1884 in Franekeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 maart 1884. Sippe trouwde, 29 jaar oud, op 4 mei 1839 in Franekeradeel met Antje Sipkes Miedema, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1815 in Boer, dochter van Sipke Jelgers Miedema en Tetje Jacobs Tamminga.
V. Age Harmens Westra, geboren op 17 augustus 1813 in Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1813. Age is overleden op 10 januari 1815 in Boer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1815.
VI. Aagje Harmens Westra, geboren op 23 december 1815 in Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 december 1815. Aagje is overleden op 4 oktober 1889 in Franekeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1889. Aagje trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1838 in Franekeradeel met Sybout Ykes Sigtstra, 24 jaar oud. Sybout is geboren op 7 maart 1814 in Franeker, zoon van Yke Sybouts Sigstra en Bokje Jurjens Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1814. Sybout is overleden op 17 oktober 1881 in Franekeradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1881.
50 Johannes Ritskes Stellingwerf, geboren op 22 juni 1777 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op 27 juli 1777 in Oosterbierum. Johannes is overleden op 2 januari 1827, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1827. Johannes trouwde (2), 37 jaar oud, op 18 maart 1815 in Barradeel mairie Sexbierum met Rinske Andries Tamboer (1790-1864), 24 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 9 juni 1799 in Oosterbierum met de 23-jarige Rigtsje Jans Hofma (zie 51 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Rigtsje en Johannes vond plaats.
51 Rigtsje Jans Hofma, geboren op 5 augustus 1775 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 27 augustus 1775 in Sexbierum. Rigtsje is overleden op 22 april 1814 in Sexbierum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 april 1814.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ritske Johannes Stellingwerf, geboren op 9 juni 1800 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op 29 juni 1800 in Oosterbierum. Ritske is overleden op 23 september 1833 in Sexbierum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 september 1833. Ritske trouwde, 30 jaar oud, op 30 april 1831 in Barradeel met Geertje Ales Kramer, ongeveer 25 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1806, dochter van Ale Allerts Kramer. Geertje is overleden op 23 maart 1854 in Barradeel, ongeveer 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1854. Geertje trouwde later op 5 december 1835 in Barradeel met Folkert Alberts van der Ploeg.
II. Jan Johannes Stellingwerf, geboren op 14 januari 1802 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op 7 februari 1802 in Oosterbierum. Jan is overleden op 29 december 1825 in Tzummarum, 23 jaar oud.
III. Reintje Johannes, geboren op 1 februari 1804 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 26 februari 1804 in Pietersbierum. Reintje is overleden in 1804 in Pietersbierum, geen jaar oud.
IV. Reintje Johannes Stellingwerf, geboren op 13 november 1805 in Pietersbierum (zie 25).
V. Jasper Johannes Stellingwerf, geboren op 21 januari 1809 in Pietersbierum. Hij is gedoopt op 12 februari 1809 in Pietersbierum. Jasper is overleden op 1 maart 1880 in Barradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1880. Jasper:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 27 mei 1837 in Barradeel met Trijntje Jans Braaksma.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 10 mei 1845 in Barradeel met Sytske Sybes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1847.
VI. Aafke Johannes Stellingwerf, geboren op 26 juni 1810 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 15 juli 1810 in Pietersbierum. Aafke is overleden in 1810 in Pietersbierum, geen jaar oud.
VII. Aafke Johannes Stellingwerf, geboren op 31 januari 1812 in Pietersbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1812. Zij is gedoopt op 23 februari 1812 in Pietersbierum. Aafke is overleden op 6 augustus 1872 in Barradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 augustus 1872. Aafke bleef ongehuwd.
VIII. Rigtsje Johannes Stellingwerf, geboren op 17 april 1814 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1814. Rigtsje is overleden op 9 januari 1890 in Barradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1890. Rigtsje trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1840 in Barradeel met Sibren Sjoerds Terpstra.
52 Pieter Riemers Wiersma, geboren op 22 augustus 1772 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 30 augustus 1772 in Sexbierum. Pieter is overleden op 16 juni 1845 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1845.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 27 mei 1804 in Sexbierum met de 26-jarige
53 Janke Jelles Jukema, geboren op 28 september 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 19 oktober 1777 in Sexbierum. Janke is overleden op 30 maart 1818 in Barradeel, 40 jaar oud (oorzaak: Overleden direct na geboorte dochter Hiltje, die 2 dagen heeft geleefd.). Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1818.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Riemer Pieters, geboren op 26 februari 1805 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 24 maart 1805 in Sexbierum. Riemer is overleden in 1805, geen jaar oud.
II. Riemer Pieters Wiersma, geboren op 19 mei 1806 in Sexbierum (zie 26).
III. Jelle Pieters Wiersma, geboren op 28 januari 1809 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 12 maart 1809 in Sexbierum. Jelle is overleden in 1809, geen jaar oud.
IV. Jelle Pieters Wiersma, levenloos geboren zoon, geboren op 12 oktober 1811 in Sexbierum.
V. Jelle Pieters Wiersma, geboren op 22 juli 1812 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juli 1812. Jelle is overleden op 13 februari 1846 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1846. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op 21 februari 1835 in Barradeel met Antje Pieters Ruim, 21 jaar oud. Zie 54,III voor persoonsgegevens van Antje.
VI. Hiltje Pieters Wiersma, geboren op 26 maart 1818 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1818. Hiltje is overleden op 28 maart 1818 in Sexbierum, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 maart 1818.
54 Pieter Cornelis Ruim, geboren op 22 juli 1784 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 1 augustus 1784 in Sexbierum. Pieter is overleden op 18 oktober 1836 in Sexbierum, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1836.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 18 mei 1807 in Sexbierum met de 30-jarige
55 Willemke Klazes Statema, geboren op 14 november 1776 in Tzummarum. Zij is gedoopt op 15 december 1776 in Tzummarum. Willemke is overleden op 20 februari 1840 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1840.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jantje Pieters Ruim, geboren op 4 augustus 1808 in Sexbierum (zie 27).
II. Cornelia Pieters Ruim, geboren op 11 december 1809 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 4 februari 1810 in Sexbierum. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 3 maart 1832 in Barradeel met Doekle Hayes Blanksma.
III. Antje Pieters Ruim, geboren op 19 september 1813 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1813. Antje is overleden op 21 februari 1874 in Barradeel, 60 jaar oud. Antje:
(1) trouwde met Jaane Jans van Slooten.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 21 februari 1835 in Barradeel met Jelle Pieters Wiersma, 22 jaar oud. Zie 52,V voor persoonsgegevens van Jelle.
56 Hendrik Thijsses Bakker, geboren op 26 september 1778 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 18 oktober 1778 in Sexbierum. Hendrik is overleden op 5 mei 1856 in Sexbierum, 77 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 5 mei 1799 in Sexbierum met de 18-jarige
57 Tietje Dirks Noordenbos, geboren op 13 november 1780 in Beetgum. Zij is gedoopt op 3 december 1780 in Beetgum. Tietje is overleden op 25 april 1821 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1821.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thijs Hendriks Bakker, geboren op 9 april 1803 in Sexbierum (zie 28).
58 Hermanus Out Philippus Joha, geboren op 29 september 1782 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op 13 oktober 1782 in Oosterbierum. Hermanus is overleden op 22 februari 1825 in Barradeel, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1825.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 24 april 1802 in Oosterbierum met de 24-jarige
59 Hinke Jans Hofma, geboren op 2 december 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 7 december 1777 in Sexbierum. Hinke is overleden op 21 juli 1847 in Midlum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Hermanus Joha, geboren op 4 september 1803 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 23 september 1803 in Sexbierum. Maria is overleden vóór 27 maart 1805 in Sexbierum, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Maria Hermanus Joha, geboren op 27 maart 1805 in Sexbierum (zie 29).
III. Aafke Harmanus Joha, geboren op 27 maart 1805 in Sexbierum. Aafke is overleden op 4 december 1877 in Sexbierum, 72 jaar oud. Aafke trouwde, 20 jaar oud, op 30 april 1825 in Barradeel met Haantje Klases Goodijk, 23 jaar oud. Haantje is geboren op 12 mei 1801 in Sexbierum, zoon van Klaas Roelofs Goodijk en Tjitske Jelles. Hij is gedoopt op 31 mei 1801 in Sexbierum.
IV. Sara Regina Hermanus Joha, geboren op 5 maart 1807 in Sexbierum. Sara is overleden op 22 maart 1807 in Sexbierum, 17 dagen oud.
V. Jantje Hermanus Joha, geboren op 4 december 1808 in Sexbierum. Jantje is overleden op 25 december 1808 in Sexbierum, 21 dagen oud.
VI. N.N. Hermanus Joha, levenloos geboren dochter, geboren op 14 mei 1811.
VII. Zara Regina Hermanus Joha, geboren op 24 januari 1814 in Sexbierum. Zara is overleden op 3 oktober 1881 in Sexbierum, 67 jaar oud. Zara:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28 april 1838 in Sexbierum met Jan Harmens Westra, 35 jaar oud. Zie 48,II voor persoonsgegevens van Jan.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 21 september 1850 in Barradeel met Wybe Heerkes Nijdam, 38 jaar oud. Wybe is geboren op 8 juni 1812 in Dronrijp. Wybe is overleden op 14 april 1881 in Sexbierum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1881.
VIII. Philippina Hermanus Oud Joha, geboren op 26 oktober 1815 in Sexbierum. Philippina trouwde, 26 jaar oud, op 14 mei 1842 in Franeker met Johannes Wopkes Leyenaar, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 10 augustus 1817 in Franeker. Johannes is overleden op 17 februari 1871 in Franekeradeel, 53 jaar oud.
IX. Jantje Hermanus Joha, geboren op 12 maart 1817 in Sexbierum. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 4 april 1841 in Franeker met Hobbe Wypkes Bruinsma, 20 jaar oud. Hobbe is geboren op 28 mei 1820 in Franeker. Hobbe is overleden op 13 februari 1891 in Franeker, 70 jaar oud.
X. Geertrui Elisabet Joha, geboren op 29 maart 1819 in Sexbierum. Geertrui is overleden op 25 mei 1856 in Sexbierum, 37 jaar oud. Geertrui trouwde, 24 jaar oud, op 6 mei 1843 in Barradeel met Gerrit Jans Koudenburg, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 20 februari 1819 in Sexbierum, zoon van Jan Gerrits Koudenburg en Aafke Tjeerds Hoekstra. Gerrit is overleden op 7 februari 1896 in Sexbierum, 76 jaar oud. Gerrit trouwde later op 21 oktober 1869 in Barradeel met Hiltje Hanses Goodijk (1836-1922).
60 Willem Heerkes Leeman, geboren op 21 januari 1788 in Achlum. Hij is gedoopt op 27 februari 1788 in Achlum. Willem is overleden op 12 november 1846 in Achlum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1846.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 20 mei 1810 in Achlum met de 20-jarige
61 Arentje Jans Bangma, geboren op 2 mei 1790 in Arum. Zij is gedoopt op 30 mei 1790 in Arum. Arentje is overleden op 24 november 1847 in Achlum, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heerke Willems Leeman, geboren op 23 mei 1811 in Achlum. Hij is gedoopt op 16 juni 1811 in Achlum. Heerke is overleden op 23 mei 1875 in Achlum, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 mei 1875. Heerke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22 augustus 1835 in Wonseradeel met Sibbeltje Gerlofs Swart. Sibbeltje is geboren in Pietersbierum. Sibbeltje is overleden op 12 november 1848 in Arum.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21 mei 1857 in Franekeradeel met Sjoerdje Baukes Kooistra.
II. Rinske Willems Leeman, geboren op 1 juni 1813 in Achlum. Rinske is overleden op 11 november 1880 in Sexbierum, 67 jaar oud. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1837 in Franekeradeel met Dirk Wybes Anema, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 14 september 1813 in Ried, zoon van Wybe Minnes Anema (zie 254,II) en Akke Wigles Westra. Dirk is overleden op 11 februari 1852 in Sexbierum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1852.
III. Jan Willems Leeman, geboren op 26 december 1814 in Almenum, Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1814. Jan is overleden op 5 mei 1886 in Franekeradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1886. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1838 in Wonseradeel met Sjoukje Gerlofs Zwart.
IV. Geertje Willems Leeman, geboren op 25 april 1816 in Barradeel. Geertje is overleden op 20 april 1843 in Wonseradeel, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 april 1843. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 25 mei 1839 in Wonseradeel met Jacob Joukes de Vries.
V. Douwe Willems Leeman, geboren op 13 mei 1818 in Franekeradeel. Douwe is overleden op 22 april 1860 in Franeker, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1860. Douwe trouwde, 21 jaar oud, op 9 mei 1840 in Hennaarderadeel met Marijke Baukes Bakker, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 14 februari 1854. Marijke is geboren in 1822. Marijke is overleden op 2 februari 1894 in Hennaarderadeel, 71 of 72 jaar oud.
VI. Rients Willems Leeman, geboren op 1 december 1819 in Achlum (zie 30).
VII. Jakob Willems Leeman, geboren op 8 oktober 1821 in Achlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1821. Jakob is overleden op 18 februari 1879 in Wonseradeel, 57 jaar oud. Jakob trouwde, 35 jaar oud, op 18 oktober 1856 in Franekeradeel met Sjirkje Harmens Hoogterp, ongeveer 25 jaar oud. Sjirkje is geboren omstreeks 1831 in Midlum, dochter van Harmen Jans Hoogterp en Renskje Wybrens Bouwma.
62 Gerlof Hessels Heslinga, geboren op 14 oktober 1788 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op 9 november 1788 in Wijnaldum. Gerlof is overleden op 9 februari 1852 in Franekeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1852. Gerlof is weduwnaar van Tjietske Johannes Steenstra (1790-1819), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 21 november 1812 in Sexbierum.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 22 maart 1821 in Franekeradeel met de 28-jarige
63 Antje Arjens Brunia, geboren op 25 december 1792 in Ried. Zij is gedoopt op 13 januari 1793 in Ried. Antje is overleden op 22 december 1852 in Franekeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1852.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Gerlofs Heslinga, geboren op 4 oktober 1823 in Midlum (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 [misschien] Pieter Alberts.
Hij trouwde op 29 april 1731 in Sexbierum met
65 [misschien] Rinske Douwes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pietje Pieters. Zij is gedoopt op 5 oktober 1732 in Sexbierum.
II. Albert Pieters. Hij is gedoopt op 18 juli 1734 in Sexbierum.
III. [misschien] Pieter Pieters Post, geboren in 1740 in Sexbierum (zie 32).
66 Eibert Simons(of Eiles of Eilbert). Eibert is overleden in Klooster Lidlum, Oosterbierum.
Hij trouwde met
67 Rigtje Douwes. Rigtje is overleden in Klooster Lidlum, Oosterbierum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oeke Eilerds (of Eilerts of Eiles), geboren omstreeks 1743 in Sexbierum (zie 33).
68 Sjoerd Pijters. Hij is gedoopt op 17 april 1701 in Sexbierum.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 14 december 1732 in Sexbierum met de 29-jarige
69 Rigtsje Jans. Zij is gedoopt op 15 april 1703 in Hitzum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sytske Sjoerds. Zij is gedoopt op 11 oktober 1733 in Sexbierum.
II. Pieter Sjoerds. Hij is gedoopt op 4 november 1736 in Sexbierum. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 14 mei 1769 in Harlingen met Antje Tjeerds.
III. Jan Sjoerds Hofma, gedoopt op 1 februari 1739 in Sexbierum (zie 102).
IV. Sytse Sjoerds Douwma, geboren op 30 november 1740 in Sexbierum (zie 34).
V. Minne Sjoerds. Hij is gedoopt op 19 mei 1743 in Sexbierum.
VI. Douwe Sjoerds. Hij is gedoopt op 23 mei 1745 in Sexbierum.
VII. Sijke Sjoerds. Zij is gedoopt op 16 maart 1749 in Sexbierum. Sijke trouwde, 20 jaar oud, op 14 mei 1769 in Sexbierum met Tomas Tiettes.
70 Johan Willems. Hij is gedoopt op 30 april 1730 in Dronrijp. Johan is overleden vóór 1807, ten hoogste 77 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 12 mei 1754 in Sexbierum met de 21-jarige
71 Aaltje Nannes. Zij is gedoopt op 15 februari 1733 in Sexbierum. Aaltje is overleden op 20 oktober 1807 in Sexbierum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Johans. Hij is gedoopt op 19 mei 1755 in Sexbierum. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 18 januari 1780 in Wijnaldum met Tjetske Dirks.
II. Nanning Johans de Boer. Hij is gedoopt op 12 februari 1758 in Sexbierum. Nanning is overleden op 28 februari 1838 in Barradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1838. Nanning trouwde, 24 jaar oud, op 10 maart 1782 in Sexbierum met Jochemje Hobbes, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 3 juli 1757 in Oosterbierum. Jochemje is overleden op 26 juli 1834 in Barradeel, 77 jaar oud.
III. Gatske Johans. Zij is gedoopt op 31 januari 1762 in Sexbierum. Gatske is overleden op 6 mei 1840 in Wonseradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1840. Gatske trouwde, 23 jaar oud, op 23 oktober 1785 in Pingjum met Hans Johannes.
IV. PieterJohans de Boer. Hij is gedoopt op 20 april 1764 in Sexbierum. PieterJohans is overleden op 20 augustus 1814 in Barradeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 augustus 1814. PieterJohans trouwde, 26 jaar oud, op 16 mei 1790 in Sexbierum met Antje Arends.
V. Hiltie Johans. Zij is gedoopt op 15 juni 1766 in Sexbierum.
VI. Intie Johans de Boer, gedoopt op 6 maart 1768 in Sexbierum (zie 35).
VII. Rinske Johans. Zij is gedoopt op 14 januari 1770 in Sexbierum.
VIII. Janke Johans, geboren op 13 september 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 21 september 1777 in Sexbierum.
72 Sybren Klases.
Hij ging in ondertrouw op 4 augustus 1754 in Hempens met
73 Geertje Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Sybrens Sybrandus, geboren op 28 augustus 1760 in Warga. Zij is gedoopt op 1 november 1772 in Warga. Antje is overleden op 13 november 1834 in Kollumerland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1834. Antje ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 7 mei 1786 in Oudwoude met Louw Jans Lourens, ongeveer 35 jaar oud. Louw is geboren omstreeks 1751. Louw is overleden op 1 september 1839 in Oudwoude, ongeveer 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 september 1839.
II. Pietje Sybrens, geboren op 20 april 1765 in Warga. Zij is gedoopt op 1 november 1772 in Warga.
III. Pieter Sybrens Pomper, geboren op 17 april 1768 in Warga. Hij is gedoopt op 1 november 1772 in Warga. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 22 mei 1791 in Grouw met Wypkjen Sipkes, nadat zij op 15 mei 1791 in ondertrouw zijn gegaan.
IV. Cornelis Sybrens Smith, geboren op 27 april 1771 in Warga (zie 36).
V. Lijsbet Sybrens, geboren op 1 juli 1773 in Warga. Zij is gedoopt op 11 juli 1773 in Warga.
74 Wopke Andries.
Hij trouwde op 18 mei 1755 in Marrum met de 27-jarige
75 Nieske Hendriks. Zij is gedoopt op 6 mei 1728 in Marrum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntie Wopkes Steegstra. Zij is gedoopt op 28 maart 1756 in Marrum. Trijntie is overleden op 10 januari 1828 in Ferwerderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1828. Trijntie trouwde met Tiete Harmens.
II. Sjoukje Wopkes. Zij is gedoopt op 6 november 1757 in Marrum.
III. Andries Wopkes Steegstra. Hij is gedoopt op 9 januari 1763 in Marrum. Andries is overleden op 8 november 1817 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1817. Andries trouwde met Marijke Kornelis Hoekstra. Marijke is geboren omstreeks 1764, dochter van Kornelis Joukes en Geertje Sjoukes. Marijke is overleden op 6 juli 1834, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1834.
IV. Hendrikje Wopkes Steegstra, gedoopt op 23 maart 1766 in Marrum (zie 37).
76 Willem Jans. Hij is gedoopt op 22 mei 1721 in Marrum.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 11 juli 1745 in Marrum met Sijke Jans. Willem en Sijke gingen op 4 juni 1745 in Hallum in ondertrouw.
77 Sijke Jans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Willems Steensma, geboren op 27 november 1758 (zie 38).
78 Dirk Hendriks.
Hij trouwde op 21 februari 1746 in Marrum/Westernijkerk met
79 Saeske Martens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hiltie Dirks, geboren op 23 januari 1747 in Marrum. Zij is gedoopt op 29 januari 1747 in Marrum.
II. Iede Dirks, geboren op 10 januari 1756 in Marrum/Westernijkerk. Hij is gedoopt op 25 januari 1756 in Marrum/Westernijkerk. Iede is overleden op 18 januari 1812 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1812.
III. IJtske Dirks, geboren op 8 december 1757 in Marrum/Westernijkerk. Zij is gedoopt op 8 januari 1758 in Marrum/Westernijkerk. IJtske is overleden op 1 juli 1820 in Ferwerderadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1820. IJtske begon een relatie met Sjoerd Sydzes.
IV. Dirk Dirks, geboren op 27 mei 1760 in Marrum/Westernijkerk. Hij is gedoopt op 15 juni 1760 in Marrum/Westernijkerk. Dirk is overleden op 8 januari 1826, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1826. Dirk trouwde met Maaike Dirks Ewal.
V. Jan Dirks, geboren op 26 april 1763 in Marrum/Westernijkerk. Hij is gedoopt op 22 mei 1763 in Marrum/Westernijkerk.
VI. Jantje Dirks, geboren op 9 september 1765 in Marrum/Westernijkerk. Zij is gedoopt op 22 september 1765 in Marrum/Westernijkerk.
VII. Tjitske Dirks Koopmans, geboren op 7 februari 1768 in Marrum/Westernijkerk (zie 39).
VIII. Janke Dirks, geboren op 2 augustus 1769 in Marrum/Westernijkerk. Zij is gedoopt op 27 augustus 1769 in Marrum/Westernijkerk. Janke is overleden op 4 maart 1851 in Ferwerderadeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 maart 1851. Janke trouwde met Hendrik Helles Miedema.
80 Jelle Hilbrands, geboren op 23 oktober 1714 in Bolsward. Jelle is overleden omstreeks 1792, ongeveer 78 jaar oud.
Hij trouwde met
81 Sibrig Pieters Felsen, geboren omstreeks 1720. Sibrig is overleden op 5 juli 1807 in Kubaard, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilbrand Jelles Bruinsma, geboren omstreeks augustus 1743 in Exmorra (zie 40).
II. Pyter Jelles Bruinsma, geboren op 17 februari 1746 in Exmorra. Pyter is overleden op 17 november 1812 in Kubaard, 66 jaar oud. Pyter trouwde met Geertje Jans.
III. Marten Jelles. Hij is gedoopt op 23 maart 1749 in Exmorra. Marten is overleden vóór 1792, ten hoogste 43 jaar oud.
IV. Tryntje Jelles. Zij is gedoopt op 26 juli 1750 in Exmorra. Tryntje is overleden op 5 september 1751 in Exmorra, 1 jaar oud.
V. Tryntje Jelles. Zij is gedoopt op 5 september 1751 in Exmorra. Tryntje is overleden omstreeks 1798 in Harlingen, ongeveer 47 jaar oud.
VI. Attie Jelles Bruinsma. Zij is gedoopt op 5 maart 1758 in Exmorra. Attie is overleden op 16 oktober 1808, 50 jaar oud. Attie trouwde, 24 jaar oud, op 29 september 1782 in Hennaarderadeel met Jan Klazes Hoogterp, 36 jaar oud. Jan is geboren op 29 november 1745 in Witmarsum, zoon van [waarschijnlijk] Claas Clasen en [waarschijnlijk] Henke Tyssen. Hij is gedoopt op 5 december 1745.
82 Romke Feikes.
Hij is de biologische vader van het kind van
83 Corneliske Jochems.
Kind van Romke en Corneliske:
I. Eeke Rommerts, geboren op 17 november 1746 in Tzum (zie 41).
84 Sikke Obbes Bangma. Hij is gedoopt op 14 mei 1724 in Zurich. Sikke is overleden op 15 augustus 1786 in Wons, 62 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 20 mei 1753 in Pingjum met de ongeveer 21-jarige
85 Tryntie Jans Bangma, geboren omstreeks 1732. Zij is gedoopt op 20 mei 1762 in Pingjum (op belijdenis). Tryntie is overleden op 13 oktober 1818 in Franeker, ongeveer 86 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Sikkes Bangma, geboren op 25 maart 1754 in Pingjum (zie 42).
II. Geertie Sikkes Bangma, geboren in juni 1756 in Pingjum. Zij is gedoopt op 24 oktober 1762.
III. Griettie Sikkes Bangma, geboren in augustus 1760 in Pingjum. Zij is gedoopt op 24 oktober 1762 in Pingjum. Griettie trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1782 in Franeker met Douwe Klases, nadat zij op 4 mei 1782 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
IV. Lieukien Sikkes Bangma, geboren op 17 september 1762 in Pingjum. Zij is gedoopt op 24 oktober 1762 in Pingjum. Lieukien is overleden op 9 oktober 1840 in Franeker, 78 jaar oud. Lieukien trouwde, 20 jaar oud, op 11 mei 1783 in Longerhouw met Sikke Jans Brouwer, 22 jaar oud. Sikke is geboren op 21 september 1760 in Witmarsum, zoon van Jan Klases en Grietje Tjipkes. Sikke is overleden op 25 oktober 1824 in Franeker, 64 jaar oud.
V. Antie Sikkes Bangma. Zij is gedoopt op 11 augustus 1765 in Pingjum. Antie is overleden omstreeks 1766, ongeveer 1 jaar oud.
VI. Obbe Sikkes Bangma, geboren op 30 mei 1768 in Pingjum. Hij is gedoopt op 10 juli 1768 in Pingjum. Obbe is overleden op 23 november 1829, 61 jaar oud.
VII. Antje DSikkes Bangma, geboren op 27 maart 1771. Zij is gedoopt op 21 april 1771 in Wons/Engwier.
VIII. Dirk Sikkes Bangma, geboren op 10 augustus 1774 in Wons. Hij is gedoopt op 21 augustus 1774 in Wons/Engwier. Dirk is overleden op 23 oktober 1778 in Wons, 4 jaar oud.
86 Jacob Douwes Tichelaar, geboren omstreeks 1724. Jacob is overleden omstreeks 1776 in Arum, ongeveer 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29 augustus 1751 in Zweins met de ongeveer 22-jarige
87 Baukjen Anes, geboren omstreeks 1729.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertje Jacobs Tichelaar, geboren op 12 november 1757 in Zweins (Kingmatille) (zie 43).
II. Douwe Jacobs, geboren op 30 maart 1765 in Arum. Hij is gedoopt op 14 juli 1776 in Arum.
III. Tiettje Jacobs, geboren op 19 januari 1768 in Arum. Zij is gedoopt op 14 juli 1776 in Arum.
88 Seerp Pijters Anema. Hij is gedoopt op 4 december 1712 in Sexbierum. Seerp is overleden op 30 januari 1780, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 27 november 1735 in Sexbierum met de 19-jarige Antje Hessels Hommema. Seerp en Antje gingen op 20 november 1735 in Stiens in ondertrouw.
89 Antje Hessels Hommema. Zij is gedoopt op 7 februari 1716 in Dronrijp. Antje is overleden omstreeks 1751 in Sexbierum, ongeveer 35 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Seerps Anema, geboren op 15 september 1738 (zie 44).
II. Tjietske Seerps. Hij is gedoopt op 4 december 1740 in Sexbierum. Tjietske is overleden op 5 april 1825 in Waaxens, 84 jaar oud. Tjietske trouwde, 27 jaar oud, op 25 september 1768 met Tiete Lourens Olivier.
III. Jouke Seerps Anema. Hij is gedoopt op 13 mei 1742 in Sexbierum. Jouke is overleden op 18 mei 1819 in Minnertsga, 77 jaar oud. Jouke trouwde, 21 jaar oud, op 19 februari 1764 in Sexbierum met Riemke Abes Hibma, 19 jaar oud. Zie 90,I voor persoonsgegevens van Riemke.
IV. Hessel Seerps. Hij is gedoopt op 16 februari 1744 in Sexbierum. Hessel is overleden vóór 1749, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Lieukien Seerps, geboren in Sexbierum. Zij is gedoopt op 20 maart 1746 in Sexbierum. Lieukien is overleden in 1748, 1 of 2 jaar oud.
VI. Sjouckje Seerps. Zij is gedoopt op 22 september 1748 in Sexbierum.
VII. Anne Seerps. Hij is gedoopt op 28 februari 1751 in Sexbierum. Anne is overleden op 17 juni 1754 in Sexbierum, 3 jaar oud.
90 Abe Pieters Hibma, geboren in Blija.
Hij trouwde op 12 mei 1737 in Blija met Trijntje Pieters Jaarsma. Abe en Trijntje gingen op 20 april 1737 in Holwerd in ondertrouw.
91 Trijntje Pieters Jaarsma, geboren in Holwerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Riemke Abes Hibma, geboren op 22 februari 1744 in Blija. Riemke is overleden op 17 juli 1823 in Sexbierum, 79 jaar oud. Riemke trouwde, 19 jaar oud, op 19 februari 1764 in Sexbierum met Jouke Seerps Anema, 21 jaar oud. Zie 88,III voor persoonsgegevens van Jouke.
II. Aaltje Abes Hibma, geboren op 29 april 1746 in Blija (zie 45).
92 Johannes Paulus Ennema. Hij is gedoopt op 23 december 1732 in Franeker. Johannes is overleden op 8 november 1809 in Franeker, 76 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 24 oktober 1756 in Franeker met de 17-jarige Cornelia Eidsma. Johannes en Cornelia gingen op 15 oktober 1756 in Franeker in ondertrouw.
93 Cornelia Eidsma. Zij is gedoopt op 19 maart 1739 in Franeker. Cornelia is overleden op 18 augustus 1799 in Franeker, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Paulus Johannes Ennema, gedoopt op 6 oktober 1757 in Franeker (zie 46).
II. Johanna Johannes Ennema. Zij is gedoopt op 27 mei 1761 in Franeker.
III. Aggeus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op 6 juli 1763 in Franeker. Aggeus is overleden op 28 januari 1813 in Franeker, 49 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk. Aggeus trouwde, 21 jaar oud, op 29 mei 1785 in Franeker met Antje Feenstra, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1764 in Franeker. Antje is overleden op 9 september 1803 in Franeker, ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
IV. Ynske Johannes Ennema. Zij is gedoopt op 24 januari 1765 in Franeker. Ynske trouwde met Jillardus Penninga.
V. Pyttje Johannes Ennema. Zij is gedoopt op de 15e van een onbekende maand in 1767 in Franeker.
VI. Ybeltje Johannes Ennema. Zij is gedoopt op 10 mei 1769 in Franeker. Ybeltje is overleden op 3 juli 1838 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 juli 1838. Ybeltje trouwde, 27 jaar oud, op 25 september 1796 in Franeker met Pieter Koumans Brouwer, 25 jaar oud, nadat zij op 22 september 1796 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 9 oktober 1796 in Leeuwarden (Westerkerk). Pieter is geboren op 27 juli 1771. Pieter is overleden op 5 juni 1825 in Joure, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1825.
VII. Jacobus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op 30 mei 1770 in Franeker.
VIII. Lambertus Johannes Ennema, geboren op 2 februari 1773. Hij is gedoopt op 24 februari 1773 in Franeker.
IX. Tjeerd Johannes Ennema, geboren op 11 februari 1774. Hij is gedoopt op 2 maart 1774 in Franeker.
X. Yda Johannes Ennema, geboren op 24 maart 1776. Zij is gedoopt op 24 april 1776 in Franeker. Yda is overleden op 11 mei 1805 in Franeker, 29 jaar oud. Yda trouwde, 26 jaar oud, op 20 juni 1802 in Franeker met Marten Feenstra, 26 jaar oud, nadat zij op 4 juni 1802 in ondertrouw zijn gegaan. Marten is geboren op 22 december 1775 in Franeker. Marten is overleden op 4 augustus 1824 in Franeker, 48 jaar oud. Marten trouwde later op 22 oktober 1809 in Dongjum met Sybrigje Hildema (1786-1861).
94 Jan Scheltes. Hij is gedoopt op 28 juli 1713 in Hitzum. Jan is overleden op 13 oktober 1792, 79 jaar oud. Hij is begraven in Dongjum in de kerk.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 1 januari 1741 in Schalsum met
95 Jetske Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Jans, geboren op 8 oktober 1741. Zij is gedoopt op 15 oktober 1741 in Dongjum.
II. Schelte Jans, geboren op 20 oktober 1743. Hij is gedoopt op 27 oktober 1743 in Dongjum.
III. Tijtje Jans, geboren op 7 januari 1746. Zij is gedoopt op 9 januari 1746 in Dongjum.
IV. Antie Jans, geboren op 5 mei 1748 (zie 47).
96 Jan Harmens.
Hij trouwde op 17 december 1758 in Mantgum met de 20-jarige
97 Berber Ages. Zij is gedoopt op 6 april 1738 in Mantgum/Skillaard.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elske Jans, geboren op 10 november 1758 in Mantgum. Zij is gedoopt op 11 november 1758 in Wijtgaard.
II. Aeltie Jans, geboren op 9 maart 1760 in Mantgum. Zij is gedoopt op 9 maart 1760 in Mantgum.
III. Elske Jans, geboren op 1 januari 1762 in Mantgum. Zij is gedoopt op 1 januari 1762 in Mantgum.
IV. Harmen Jans, geboren op 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op 25 februari 1764 in Mantgum.
V. Age Jans, geboren op 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op 25 februari 1764 in Mantgum.
VI. Aeltje Jans, geboren op 6 november 1765 in Mantgum. Zij is gedoopt op 7 november 1765 in Wijtgaard.
VII. Harmen Jans Westra, geboren op 20 januari 1767 in Mantgum (zie 48).
VIII. Age Jans, geboren op 13 mei 1768 in Mantgum. Hij is gedoopt op 15 mei 1768 in Mantgum.
IX. Ale Jans, geboren op 1 oktober 1769 in Mantgum. Hij is gedoopt op 2 oktober 1769 in Wijtgaard.
X. Berent Jans, geboren op 22 september 1770 in Mantgum. Hij is gedoopt op 23 september 1770 in Mantgum.
98 Pieter Sippes Westra. Hij is gedoopt op 3 mei 1742 in Sexbierum. Pieter is overleden vóór 1811, ten hoogste 69 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 15 mei 1774 in Dongjum met de 28-jarige
99 Dieuke Rintjes, geboren in Peins. Zij is gedoopt op 16 januari 1746 in Peins. Dieuke is overleden op 14 februari 1828 in Dongjum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 februari 1828.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaaske Pieters Westra, geboren op 14 februari 1775 in Dongjum (zie 49).
II. Rintje Pieters Westra, geboren op 23 februari 1777 in Dongjum. Hij is gedoopt op 30 maart 1777 in Boer. Rintje is overleden op 24 april 1849 in Franekeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1849. Rintje trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1818 met Antje Hettes Bloem, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1793 in Terschelling, dochter van Hertjes Hendriks en Trijntje Jans. Antje is overleden op 14 december 1846 in Franekeradeel, ongeveer 53 jaar oud.
III. Sippe Pieters, geboren op 20 september 1779 in Dongjum. Hij is gedoopt op 14 november 1779 in Dongjum. Sippe is overleden vóór 1811, ten hoogste 32 jaar oud.
IV. Jacob Pieters Westra, geboren op 15 augustus 1782 in Dongjum. Hij is gedoopt op 8 september 1782 in Dongjum. Jacob is overleden op 4 april 1851 in Franekeradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1851. Jacob bleef ongehuwd.
100 Ritske Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op 8 oktober 1747 in Oosterbierum. Ritske is overleden op 4 januari 1831 om 24:00 in Dronrijp, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1831.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1768 met de ongeveer 26-jarige
101 Reijntje Jaspers van Asperen, geboren op 16 januari 1742 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 21 januari 1742 in Pietersbierum. Reijntje is overleden op 13 januari 1820 in Oosterbierum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 januari 1820. Reijntje trouwde (1), 21 jaar oud, op 1 mei 1763 in Pietersbierum met Gerben Tjeerds.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauckje Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 19 november 1769 in Oosterbierum. Bauckje is overleden vóór 1820, ten hoogste 51 jaar oud. Bauckje trouwde, 20 jaar oud, op 21 maart 1790 in Sexbierum met Sjoerd Thomas Bakker. Het kerkelijk huwelijk vond plaats.
II. Johannes Ritskes Stellingwerf, geboren op 22 juni 1777 in Oosterbierum (zie 50).
102 Jan Sjoerds Hofma. Hij is gedoopt op 1 februari 1739 in Sexbierum. Jan is overleden op 6 september 1809 in Sexbierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 31 juli 1774 in Sexbierum met de 28-jarige
103 Aafke Rientses Hofman. Zij is gedoopt op 17 oktober 1745 in Sexbierum. Aafke is overleden op 25 november 1832 in Sexbierum, 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rigtsje Jans Hofma, geboren op 5 augustus 1775 in Sexbierum (zie 51).
II. Hinke Jans Hofma, geboren op 2 december 1777 in Sexbierum (zie 59).
III. Sijtske Jans, geboren op 2 februari 1780 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 13 februari 1780 in Sexbierum. Sijtske is overleden vóór 1789, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Sjoerdje Jans, geboren op 10 augustus 1783 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 17 augustus 1783 in Sexbierum. Sjoerdje is overleden op 13 juli 1841 in Sexbierum, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1841. Sjoerdje trouwde, 22 jaar oud, op 22 juni 1806 in Tzummarum met Wijbe Martens de Boer, 26 jaar oud. Wijbe is geboren op 18 juni 1780 in Tzummarum. Wijbe is overleden op 26 februari 1837 in Sexbierum, 56 jaar oud.
V. Rients Jans Hofma, geboren op 1 december 1785 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 11 december 1785 in Sexbierum. Rients is overleden op 3 maart 1870 in Sexbierum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1870. Rients trouwde, 23 jaar oud, op 16 april 1809 in Oosterbierum met Sibbeltje Freerks Jongma, ongeveer 22 jaar oud. Sibbeltje is geboren omstreeks 1787, dochter van Freerk Jongma en Fokeltje Ypes. Sibbeltje is overleden op 5 juni 1842 in Barradeel, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1842.
VI. Sijtske Jans Hofma, geboren op 23 september 1789 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 27 september 1789 in Sexbierum. Sijtske is overleden op 2 maart 1856 in Sexbierum, 66 jaar oud. Sijtske trouwde met Syds Ulbes Dijkstra.
104 Riemer Pijters Wiersma. Hij is gedoopt op 28 augustus 1729 in Sexbierum. Riemer is weduwnaar van Maartie Klases Kuik (±1738-±1770), met wie hij trouwde (1), 30 jaar oud, op 7 augustus 1760 in Sexbierum.
Hij ging in ondertrouw (2), 41 jaar oud, op 12 mei 1771 in Sexbierum met
105 Aafke Rinses Hofman.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Riemers Wiersma, geboren op 22 augustus 1772 in Sexbierum (zie 52).
106 Jelle Anes Jukema. Hij is gedoopt op 14 maart 1723 in Oosterbierum.
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 1 juni 1760 in Sexbierum met de 26-jarige
107 Hiltje Haantjes. Zij is gedoopt op 25 april 1734 in Engelum. Hiltje is overleden op 8 juni 1813 in Sexbierum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juni 1813.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Jelles Jukema, geboren op 21 maart 1761 in Sexbierum. Tjitske is overleden op 2 september 1813 in Sexbierum, 52 jaar oud.
II. Ane Jelles Jukema, geboren op 25 april 1776 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 5 mei 1776 in Sexbierum. Ane is overleden op 18 oktober 1837 in Sexbierum, 61 jaar oud. Ane trouwde, 24 jaar oud, op 1 juni 1800 in Barradeel met Sibbeltje Botes.
III. Janke Jelles Jukema, geboren op 28 september 1777 in Sexbierum (zie 53).
108 Cornelis Pieters Ruim.
Hij trouwde op 11 juni 1781 in Sexbierum met de 41 of 42-jarige
109 Jantje Gosses, geboren in 1739. Jantje is overleden op 11 september 1822 in Sexbierum, 82 of 83 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Cornelis Ruim, geboren op 22 juli 1784 in Sexbierum (zie 54).
110 Klaas Hanses, geboren in Pietersbierum. Klaas is overleden in 1787.
Hij trouwde op 15 mei 1768 in Pietersbierum met de 24-jarige
111 Antie Sipkes, geboren in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 2 juni 1743 in Tzummarum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [misschien] Sipke Klases. Hij is gedoopt op 15 oktober 1769 in Pietersbierum. Sipke is overleden omstreeks 1774, ongeveer 5 jaar oud.
II. Hans Klases, geboren op 8 januari 1773 in Tzummarum. Hij is gedoopt op 14 februari 1773 in Tzummarum.
III. Sipke klazes Statema, geboren op 5 februari 1774 in Tzummarum. Hij is gedoopt op 13 maart 1774 in Tzummarum. Sipke is overleden op 5 juni 1841 in Sexbierum, 67 jaar oud. Sipke bleef ongehuwd.
IV. Willemke Klazes Statema, geboren op 14 november 1776 in Tzummarum (zie 55).
V. Pieter Klazes Statema, geboren op 18 november 1778 in Tzummarum. Hij is gedoopt op 20 december 1778 in Tzummarum. Pieter is overleden op 10 februari 1855 in Oosterbierum, 76 jaar oud. Pieter trouwde met Simontje Martinus Houw. Simontje is geboren in 1788, dochter van Martinus Samuels Houw en Neeltje Simons Dijkstra. Simontje is overleden op 19 juni 1876 in Barradeel, 87 of 88 jaar oud.
VI. Trijntie Klases Statema, geboren op 19 oktober 1781 in Tzummarum. Zij is gedoopt op 9 december 1781 in Tzummarum. Trijntie is overleden op 19 augustus 1813 in Sexbierum, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1813. Trijntie bleef ongehuwd.
VII. Evert Klazes Statema, geboren op 4 september 1784 in Tzummarum. Hij is gedoopt op 26 september 1784 in Tzummarum. Evert is overleden op 11 oktober 1858 in Tzummarum, 74 jaar oud. Evert trouwde, 28 jaar oud, op 6 juni 1813 in Barradeel met Klaaske Eekes Zijlstra, ongeveer 22 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1791. Klaaske is overleden op 31 juli 1847 in Tzummarum, ongeveer 56 jaar oud.
VIII. Klaaske Klases Statema, geboren op 25 juni 1787 in Tzummarum. Zij is gedoopt op 5 augustus 1787 in Tzummarum.
112 Tijs Hendriks Bakker, geboren omstreeks 1734. Hij is gedoopt op 11 februari 1763 in Sexbierum (op belijdenis). Tijs is overleden op 29 december 1808 in Sexbierum, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23 mei 1762 in Sexbierum met de ongeveer 22-jarige
113 Geertje Alberts, geboren omstreeks 1740. Geertje is overleden vóór 1808, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Japke Tijsses Bakker. Zij is gedoopt op 8 april 1764 in Sexbierum.
II. Albert Tijsses Bakker. Hij is gedoopt op 21 februari 1768 in Sexbierum.
III. Hendrik Thijsses Bakker, geboren op 26 september 1778 in Sexbierum (zie 56).
114 Dirk Haantjes Noordenbos. Hij is gedoopt op 29 januari 1741 in Beetgum. Dirk is overleden op 31 maart 1824 in Barradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1824.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 19 januari 1777 in Beetgum met de 23-jarige
115 Akke Johannes Noordenbos. Zij is gedoopt op 31 mei 1753 in Beetgum. Akke is overleden op 21 mei 1842 in Sexbierum, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 mei 1842.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirks Noordenbos.
II. Sybren Dirks Noordenbos.
III. Jan Dirks Noordenbos.
IV. Aafke Dirks Noordenbos, geboren op 8 november 1777 in Beetgum. Zij is gedoopt op 14 december 1777 in Beetgum. Aafke is overleden op 18 juni 1847, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1847. Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1799 in Pietersbierum met Schelte Jans Hibma.
V. Johannes Dirks Noordenbos, geboren op 17 januari 1779 in Beetgum. Hij is gedoopt op 21 februari 1779 in Beetgum.
VI. Tietje Dirks Noordenbos, geboren op 13 november 1780 in Beetgum (zie 57).
VII. Janke Dirks Noordenbos, geboren op 14 maart 1782 in Beetgum. Zij is gedoopt op 21 april 1782 in Beetgum. Janke is overleden op 23 juli 1822 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1822. Janke trouwde met Pieter Kornelis Zijlstra.
VIII. Lysbet Dirks Noordenbos, geboren op 1 december 1783 in Beetgum. Zij is gedoopt op 1 februari 1784 in Beetgum. Lysbet trouwde met Jan Janzen Ourensma.
IX. Haantje Dirks Noordenbos, geboren omstreeks 1788. Haantje is overleden op 12 april 1847 in Barradeel, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 april 1847. Haantje trouwde met Tjitske Geerts Vellinga.
116 Philippus Johannes Anthoniusz. Joha, geboren op 10 februari 1752. Hij is gedoopt op 13 februari 1752 in Britswerd-Wieuwerd. Philippus is overleden op 16 november 1819 in Oosterbierum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1819.
Hij trouwde met Sara Regina de Vries. Het kerkelijk huwelijk tussen Sara en Philippus vond plaats op 27 februari 1780 in Oosterbierum.
117 Sara Regina de Vries, geboren op 30 september 1757 in Minnertsga. Zij is gedoopt op 9 oktober 1757 in Minnertsga. Sara is overleden op 26 augustus 1821 om 11:00 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1821.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter Antonius Philippuszn. Joha, geboren op 17 november 1780 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op 26 november 1780 in Oosterbierum. Wouter is overleden vóór 1785, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Hermanus Out Philippus Joha, geboren op 29 september 1782 in Oosterbierum (zie 58).
118 Jan Sjoerds Hofma (dezelfde als 102).
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 31 juli 1774 in Sexbierum met de 28-jarige
119 Aafke Rientses Hofman (dezelfde als 103).
120 Heerke Willems Leeman, geboren op 14 juni 1748 in Schettens. Hij is gedoopt op 16 juni 1748 in Schettens. Heerke is overleden op 12 mei 1823 in Achlum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 mei 1823.
Hij trouwde, 39 jaar oud, op 11 november 1787 in Achlum met de 28-jarige
121 Rinske Rientses, geboren op 31 december 1758 in Kimswerd. Zij is gedoopt op 7 januari 1759 in Kimswerd. Rinske is overleden vóór 1823, ten hoogste 65 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Heerkes Leeman, geboren op 21 januari 1788 in Achlum (zie 60).
II. Rients Herkes Leeman, geboren op 16 juni 1789 in Achlum. Hij is gedoopt op 12 juli 1789 in Achlum. Rients is overleden op 11 oktober 1809, 20 jaar oud.
III. Douwe Herkes Leeman, geboren op 27 maart 1791 in Achlum. Hij is gedoopt op 17 april 1791 in Achlum. Douwe is overleden op 22 april 1860 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1860.
IV. Anne Herkes Leeman, geboren op 7 januari 1794 in Achlum. Hij is gedoopt op 2 februari 1794 in Achlum.
122 Jan Sikkes Bangma (dezelfde als 42 in generatie 6).
Hij trouwde in Arum met
123 Geertje Jacobs Tichelaar (dezelfde als 43 in generatie 6).
124 Hessel Clases Heslinga. Hij is gedoopt op 18 mei 1755 in Oosterbierum. Hessel is overleden op 16 april 1797 in Wijnaldum, 41 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1780 in Oosterbierum met de 22-jarige
125 Saakjen Aukes Boersma, geboren op 2 september 1757 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op 29 maart 1782 in Oosterbierum (op belijdenis). Saakjen is overleden op 29 mei 1830 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1830. Saakjen trouwde (2), ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1810 met Rinse Pieters (1761-1816), ongeveer 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke Hessels Heslinga, geboren op 22 oktober 1781 in Oosterbierum. Zij is gedoopt op 25 november 1781 in Oosterbierum.
II. Klaes Hessels Heslinga, geboren op 13 oktober 1785 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op 30 oktober 1785 in Wijnaldum. Klaes is overleden op 19 april 1859 in Franekeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1859. Klaes bleef ongehuwd.
III. Gerlof Hessels Heslinga, geboren op 14 oktober 1788 in Wijnaldum (zie 62).
IV. Sije Hessels Heslinga, geboren op 26 april 1790 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op 16 mei 1790 in Wijnaldum. Sije is overleden op 5 augustus 1852 in Barradeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 augustus 1852. Sije trouwde, 26 jaar oud, op 22 juni 1816 in Sexbierum met Gooitske Jans Hoitinga (Huitinga?).
126 Arjen Rinzes Brunia, geboren op 24 augustus 1766 in Ried. Hij is gedoopt op 21 september 1766 in Ried. Arjen is overleden op 9 januari 1827 in Ried, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 januari 1827.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 31 mei 1789 in Ried met de 20-jarige
127 Antje Minnes Anema, geboren op 20 april 1769 in Ried. Zij is gedoopt op 14 mei 1769 in Ried. Antje is overleden op 2 november 1843 in Midlum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 november 1843.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eeke Arjens Brunia, geboren op 10 mei 1790 in Ried. Zij is gedoopt op 4 juli 1790 in Ried. Eeke is overleden in 1794 in Ried, 3 of 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
II. Antje Arjens Brunia, geboren op 25 december 1792 in Ried (zie 63).
III. Rinze Arjens Brunia, geboren op 17 mei 1795 in Ried. Hij is gedoopt op 31 mei 1795 in Ried. Rinze is overleden op 1 januari 1829 in Franekeradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1829. Rinze trouwde met Jetske Cornelis Sytsma.
IV. Eke Arjens Brunia, geboren op 3 december 1799 in Ried. Zij is gedoopt op 25 december 1799 in Ried. Eke is overleden op 11 maart 1849 in Franekeradeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1849. Eke trouwde, 32 jaar oud, op 25 februari 1832 in Franekeradeel met Berent Jans Mulder, 31 jaar oud. Berent is een zoon van Jan Egberts Mulder en Aaltje Berents van der Weide. Hij is gedoopt op 29 juni 1800 in Roderwolde. Berent is overleden op 18 april 1845 in Franekeradeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1845. Berent is weduwnaar van Hiltje Roels Gaastra (geb. ±1803), met wie hij trouwde op 15 april 1820.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

136 Pijter Sioerdts. Hij is gedoopt op 12 juli 1663 in Sexbierum.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 22 maart 1691 in Sexbierum met de 24-jarige
137 Wintje Jacobs. Zij is gedoopt op 25 november 1666 in Minnertsga.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijtske Pijters. Zij is gedoopt op 27 maart 1696 in Sexbierum.
II. Sjoerd Pijters, gedoopt op 17 april 1701 in Sexbierum (zie 68).
138 Jan Douwes. Hij is gedoopt op 2 februari 1679 in Hitzum.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1702 met de ongeveer 1 -jarige
139 Sijke Hettes. Zij is gedoopt op 4 augustus 1702 in Hitzum (op belijdenis).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rigtsje Jans, gedoopt op 15 april 1703 in Hitzum (zie 69).
II. Sijbren Jans. Hij is gedoopt op 29 maart 1705 in Hitzum.
III. Pijter Jans. Hij is gedoopt op 4 maart 1708 in Hitzum.
IV. Trijntje Jans. Zij is gedoopt op 30 maart 1710 in Hitzum.
140 Willem Johans.
Hij trouwde op 25 januari 1727 in Welsrijp met
141 Intie Eelkes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johan Willems, gedoopt op 30 april 1730 in Dronrijp (zie 70).
II. Grytje Willems. Zij is gedoopt op 13 mei 1736 in Dronrijp.
III. Geertje Willems. Zij is gedoopt op 10 juni 1742 in Dronrijp.
IV. Geertje Willems. Zij is gedoopt op 3 april 1744 in Dronrijp.
142 Nanning Wijbes.
Hij trouwde op 6 november 1729 in Sexbierum met
143 Gatske Piers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pier Nannings. Hij is gedoopt op 11 juni 1730 in Sexbierum. Pier trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1754 in Sexbierum met Geertje Dirks. Het kerkelijk huwelijk vond plaats.
II. Aaltje Nannes, gedoopt op 15 februari 1733 in Sexbierum (zie 71).
150 Hendrik Pytters.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Trijntje Hendriks. Zij is gedoopt op 19 januari 1714 in Marrum.
II. Pijtter Hendriks. Hij is gedoopt op 22 december 1715 in Marrum.
III. Froukje Hendriks. Zij is gedoopt op 6 maart 1718 in Marrum. Froukje is overleden omstreeks 1733, ongeveer 15 jaar oud.
IV. Jan Hendriks. Hij is gedoopt op 26 oktober 1721 in Marrum. Jan is overleden vóór 1726, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Jouk Hendriks. Zij is gedoopt op 12 februari 1723 in Marrum.
VI. Jan Hendriks. Hij is gedoopt op 28 december 1726 in Marrum.
VII. Nieske Hendriks, gedoopt op 6 mei 1728 in Marrum (zie 75).
VIII. IJtje Hendriks. Zij is gedoopt op 28 januari 1731 in Marrum.
IX. Froukje Hendriks. Zij is gedoopt op 6 december 1733 in Marrum. Froukje is overleden op 27 september 1808 in Marrum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Froukje trouwde, 20 jaar oud, op 25 augustus 1754 in Marrum met Jan Eelses.
152 Jan Willems.
Hij trouwde op 19 februari 1719 in Veenwouden met
153 Gertje Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gertie Willems. Zij is gedoopt op 31 december 1719 in Marrum. Gertie is overleden vóór 1723, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Willem Jans, gedoopt op 22 mei 1721 in Marrum (zie 76).
III. Gertie Willems. Zij is gedoopt op 30 mei 1723 in Marrum.
IV. Antie Willems. Zij is gedoopt op 31 december 1724 in Marrum.
162 Pytter Jans Felsen.
Kind van Pytter uit onbekende relatie:
I. Sibrig Pieters Felsen, geboren omstreeks 1720 (zie 81).
168 Obbe Oedses Bangma, geboren in 1695 in Pingjum-Zurich. Obbe is overleden op 4 april 1759 in Pingjum-Zurich, 63 of 64 jaar oud. Obbe trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1737 met Dieuwke Clases (geb. ±1715), ongeveer 22 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op 1 januari 1720 in Zurich met de ongeveer 25-jarige
169 Geertje Klases, geboren omstreeks 1695 in Pingjum. Geertje is overleden omstreeks 1736, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeetske Obbes Bangma, geboren op 10 oktober 1720 in Zurich. Zij is gedoopt op 24 december 1720 in Zurich.
II. Claas Obbes Bangma. Hij is gedoopt op 27 september 1722 in Zurich. Claas trouwde, 30 jaar oud, op 1 oktober 1752 in Wons met Lijsbert Martens Ortinga, 29 of 30 jaar oud. Lijsbert is geboren in 1722 in Wons.
III. Sikke Obbes Bangma, gedoopt op 14 mei 1724 in Zurich (zie 84).
IV. Dirk Obbes Bangma. Hij is gedoopt op 14 mei 1724 in Zurich. Dirk is overleden vóór 1735 in Zurich, ten hoogste 11 jaar oud.
V. Lieuke Obbes Bangma. Zij is gedoopt op 9 maart 1727 in Zurich. Lieuke is overleden vóór 1751, ten hoogste 24 jaar oud. Lieuke trouwde, 20 jaar oud, op 21 mei 1747 in Pingjum met Tjerk Gerbens.
VI. Antie Obbes Bangma. Zij is gedoopt op 18 mei 1730 in Zurich. Antie trouwde, 21 jaar oud, op 12 december 1751 in Pingjum met Eelke Eelkoma, geen dag oud. Eelke is geboren op 12 december 1751 in Pingjum.
VII. Dirk Obbes Bangma. Hij is gedoopt op 26 juni 1735 in Zurich. Dirk trouwde, 15 of 16 jaar oud, in 1751 met Janneke Eelkema, 15 of 16 jaar oud. Janneke is geboren in 1735.
170 Jan Bangma, geboren omstreeks 1699.
Hij trouwde met
171 Grietje Claases, geboren omstreeks 1704.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tryntie Jans Bangma, geboren omstreeks 1732 (zie 85).
176 Pijter Seerps. Hij is gedoopt op 6 augustus 1682 in Achlum. Pijter is overleden op 29 december 1732 in Sexbierum, 50 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 6 maart 1712 in Sexbierum met de 24-jarige Loike Sybrens Anema. Pijter en Loike gingen op 20 februari 1712 in Franeker in ondertrouw.
177 Loike Sybrens Anema. Zij is gedoopt op 15 januari 1688 in Sexbierum. Loike is overleden na 1749, minstens 61 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Seerp Pijters Anema, gedoopt op 4 december 1712 in Sexbierum (zie 88).
II. Gertie Seerps. Zij is gedoopt op 27 december 1714 in Sexbierum. Gertie is overleden vóór 1717, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Gertie Seerps. Zij is gedoopt op 24 januari 1717 in Sexbierum. Gertie is overleden in 1717, geen jaar oud.
IV. Geertie Seerps. Zij is gedoopt op 13 februari 1718 in Sexbierum.
178 Hessel Lolkes Hommema. Hij is gedoopt op 21 juni 1685 in Dronrijp. Hessel is overleden omstreeks 1738 in Stiens, ongeveer 53 jaar oud.
Hij trouwde met Tjietske Baukes Wijnja/Unia. Het kerkelijk huwelijk tussen Tjietske en Hessel vond plaats op 8 juli 1708 in Dronrijp.
179 Tjietske Baukes Wijnja/Unia. Zij is gedoopt op 27 november 1687 in Stiens. Tjietske is overleden vóór 1749, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 1 september 1709 in Stiens. Lolke is overleden op 8 augustus 1753, 43 jaar oud. Hij is begraven in Finkum. Lolke trouwde met Akke Lolkes Fopma. Akke is geboren in 1708. Akke is overleden op 20 februari 1758, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Finkum.
II. Bauke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 6 september 1711 in Stiens.
III. Lieuwe Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 15 oktober 1713 in Dronrijp.
IV. Antje Hessels Hommema, gedoopt op 7 februari 1716 in Dronrijp (zie 89).
V. Sjouckje Hessels Hommema. Zij is gedoopt op 7 augustus 1718 in Dronrijp.
VI. Arjen Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 24 mei 1722 in Dronrijp.
VII. Ulbo Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 12 september 1723 in Stiens.
VIII. Sjouke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op 14 september 1727 in Stiens.
184 Paulus Ageus Ennema. Hij is gedoopt op 16 februari 1706 in Franeker.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 24 februari 1732 in Franeker met de 20-jarige Johanna Vincentius Hempenius. Paulus en Johanna gingen op 8 februari 1732 in Franeker in ondertrouw.
185 Johanna Vincentius Hempenius. Zij is gedoopt op 3 april 1711 in Waaxens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Paulus Ennema, gedoopt op 23 december 1732 in Franeker (zie 92).
II. Hiltje Paulus Ennema. Zij is gedoopt op 12 mei 1743 in Franeker.
186 Johannes Aegeus Eidsma. Hij is gedoopt op 1 mei 1701 in Tzum. Johannes is overleden op 25 juli 1754 in Franeker, 53 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 4 juli 1723 in Franeker met de 18-jarige Ynske Lambartus van Houwerda. Johannes en Ynske gingen op 26 juni 1723 in Franeker in ondertrouw.
187 Ynske Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op 16 oktober 1704 in Franeker. Ynske is overleden op 27 juni 1754 in Franeker, 49 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aggeus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 20 april 1724 in Franeker. Aggeus is overleden vóór 25 december 1725, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Lambartus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 25 december 1725 in Franeker. Lambartus is overleden vóór 9 maart 1730, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Ageus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 25 december 1725 in Franeker. Ageus is overleden vóór 19 december 1728, ten hoogste 2 jaar oud.
IV. Aggeus Lambartus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 19 december 1728 in Franeker. Aggeus is overleden vóór 28 augustus 1731, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Lambartus Aggeus Eidsma. Hij is gedoopt op 9 maart 1730 in Franeker.
VI. Aggeus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 28 augustus 1731 in Franeker. Aggeus is overleden op 10 mei 1791 in Franeker, 59 jaar oud.
VII. Johannes Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 18 november 1736 in Franeker. Johannes is overleden vóór 20 september 1741, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Cornelia Eidsma, gedoopt op 19 maart 1739 in Franeker (zie 93).
IX. Johannes Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op 20 september 1741 in Franeker.
X. Yttje Johannes Eidsma. Zij is gedoopt op 26 november 1743 in Franeker. Yttje is overleden vóór 16 maart 1745, ten hoogste 1 jaar oud.
XI. Yttje Johannes (Ida) Eidsma. Zij is gedoopt op 16 maart 1745 in Franeker. Ida is overleden op 16 februari 1814 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1814. Ida trouwde, 21 jaar oud, op 7 december 1766 in Sneek met Wybrand van Loon, 25 jaar oud, nadat zij op 28 november 1766 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Wybrand is een zoon van Jacobus van Loon en Ymkjen Hoekstra. Hij is gedoopt op 21 mei 1741 in Sneek.
188 Schelte Wijtses, geboren omstreeks 1713. Schelte is overleden op 13 oktober 1792 in Dongjum, ongeveer 79 jaar oud. Schelte trouwde (1), ongeveer 11 jaar oud, op 22 oktober 1702 in Ried met Ank Ypkes.
Hij trouwde (2), ongeveer 7 jaar oud, op 26 december 1706 in Ried met de 24-jarige
189 Trijntje Lolles, geboren in mei 1682. Zij is gedoopt op 22 april 1707 in Ried (op belijdenis). Trijntje is overleden op 7 april 1731 in Schalsum, 48 jaar oud. Zij is begraven in Schalsum (kerk).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haring Scheltes. Hij is gedoopt op 4 december 1707 in Ried. Haring is overleden op 13 april 1731 in Schalsum, 23 jaar oud. Hij is begraven in Schalsum (kerk).
II. Wijtse Scheltes. Hij is gedoopt op 13 oktober 1709 in Hitzum.
III. Lolle Scheltes. Hij is gedoopt op 31 mei 1711 in Hitzum.
IV. Jan Scheltes, gedoopt op 28 juli 1713 in Hitzum (zie 94).
194 Age Klazes, geboren omstreeks 1705 in Mantgum.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 2 februari 1727 in Mantgum met
195 Geertje Tjerks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Ages. Hij is gedoopt op 9 november 1727 in Mantgum/Skillaard.
II. Gerben Ages. Hij is gedoopt op 25 maart 1736 in Mantgum/Skillaard.
III. Berber Ages, gedoopt op 6 april 1738 in Mantgum/Skillaard (zie 97).
IV. Klaas Ages. Hij is gedoopt op 15 april 1740 in Mantgum/Skillaard.
V. Aaltje Ages. Zij is gedoopt op 20 september 1744 in Mantgum/Skillaard.
VI. Grietje Ages. Zij is gedoopt op 18 februari 1748 in Mantgum/Skillaard.
196 Sippe Pijters. Hij is gedoopt op 6 april 1711 in Sexbierum.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 26 mei 1737 in Sexbierum met de 23-jarige
197 Klaaske Willems. Zij is gedoopt op 25 maart 1714 in Vrouwenparochie.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Sippes. Zij is gedoopt op 23 augustus 1739 in Sexbierum. Trijntje is overleden vóór 1746, ten hoogste 7 jaar oud.
II. Pieter Sippes Westra, gedoopt op 3 mei 1742 in Sexbierum (zie 98).
III. Willem Sippes. Hij is gedoopt op 6 april 1744 in Sexbierum.
IV. Trijntje Sippes. Zij is gedoopt op 16 januari 1746 in Sexbierum.
V. Jorrijt Sippes. Hij is gedoopt op 23 oktober 1746 in Sexbierum.
VI. Antie Sippes. Zij is gedoopt op 20 oktober 1748 in Sexbierum.
VII. Jan Sippes. Hij is gedoopt op 27 september 1750 in Sexbierum. Jan is overleden vóór 1751, ten hoogste 1 jaar oud.
VIII. Jan Sippes. Hij is gedoopt op 14 november 1751 in Sexbierum.
IX. Meijnert Sippes. Hij is gedoopt op 17 maart 1754 in Sexbierum.
X. Sijtske Sippes. Zij is gedoopt op 24 april 1757 in Sexbierum.
198 Rintje Sikkes.
Hij trouwde met
199 Baukje Gerrits.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dieuke Rintjes, geboren in Peins (zie 99).
200 Johannes Ritskes Stellingwerf. Hij is gedoopt op 20 november 1698 in Dongjum. Johannes trouwde (2), 24 jaar oud, op 7 november 1723 in Oosterbierum met Attje Gerbens Wiersma.
Hij trouwde (1) met
201 Baukje Jans Asperen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taco Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op 9 maart 1738 in Oosterbierum. Taco is overleden vóór 1740, ten hoogste 2 jaar oud.
II. Isaakje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 26 april 1739 in Oosterbierum. Isaakje is overleden op 22 februari 1807 in Hallumerhoek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Isaakje trouwde, 19 jaar oud, op 21 mei 1758 in Tzummarum met Lieuwe Paulus.
III. Taco Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op 9 oktober 1740 in Oosterbierum.
IV. Atje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 8 september 1743 in Oosterbierum. Atje is overleden vóór 1745, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Atje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 1 januari 1745 in Oosterbierum. Atje is overleden op 4 juli 1809 in St. Annaparochie, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VI. Ritske Johannes Stellingwerf, gedoopt op 8 oktober 1747 in Oosterbierum (zie 100).
VII. Baukjen Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 22 maart 1750 in Oosterbierum.
202 Jasper Hendriks.
Hij trouwde in april 1741 in Oosterbierum met Gertje Jans. Jasper en Gertje gingen op 19 maart 1741 in Pietersbierum in ondertrouw.
203 Gertje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijntje Jaspers van Asperen, geboren op 16 januari 1742 in Pietersbierum (zie 101).
II. Antje Jaspers, geboren op 11 december 1746 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 8 januari 1747 in Pietersbierum.
III. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op 14 december 1749 in Pietersbierum.
IV. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op 15 augustus 1751 in Pietersbierum.
V. Jetske Jaspers. Zij is gedoopt op 19 mei 1755 in Pietersbierum. Jetske is overleden op 17 november 1773 in Pietersbierum, 18 jaar oud.
VI. Jantje Jaspers, geboren op 18 oktober 1757 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op 8 januari 1758 in Pietersbierum.
VII. Jeltje Jaspers, geboren op 31 juli 1760. Zij is gedoopt op 7 september 1760 in Pietersbierum.
VIII. Eeke Jaspers. Zij is gedoopt op 17 maart 1765 in Pietersbierum.
204 Sjoerd Pijters (dezelfde als 68 in generatie 7).
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 14 december 1732 in Sexbierum met de 29-jarige
205 Rigtsje Jans (dezelfde als 69 in generatie 7).
206 Rients Sijmens, geboren op 29 mei 1710 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op 17 juni 1710 in Wijnaldum. Rients is overleden in 1747 in Sexbierum, 36 of 37 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 26 mei 1737 in Pietersbierum met de 23-jarige
207 Rinske Hettes Hofman. Zij is gedoopt op 31 december 1713 in Oosterbierum. Rinske is overleden in 1786 in Sexbierum, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janke Rientses. Zij is gedoopt op 18 januari 1739 in Sexbierum. Janke is overleden in 1740, 0 of 1 jaar oud.
II. Janke Rientses. Zij is gedoopt op 8 maart 1741 in Sexbierum.
III. Sijmon Rientses. Hij is gedoopt op 11 november 1742 in Sexbierum. Sijmon is overleden in 1743, 0 of 1 jaar oud.
IV. Sijmon Rientses. Hij is gedoopt op 24 november 1743 in Sexbierum.
V. Aafke Rientses Hofman, gedoopt op 17 oktober 1745 in Sexbierum (zie 103).
VI. Antie Rientses. Zij is gedoopt op 13 augustus 1747 in Sexbierum.
208 Pijter Anes.
Hij ging in ondertrouw op 24 maart 1720 in Sexbierum met
209 Doutsen Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ane Pijters. Hij is gedoopt op 6 november 1720 in Sexbierum.
II. Tettie Pijters. Zij is gedoopt op 2 april 1722 in Sexbierum.
III. Attie Pijters. Zij is gedoopt op 17 december 1724 in Sexbierum. Attie trouwde, 29 jaar oud, op 12 mei 1754 in Sexbierum met Abraham Gerryts.
IV. Riemer Pijters Wiersma, gedoopt op 28 augustus 1729 in Sexbierum (zie 104).
212 Ane Jelles. Hij is gedoopt op 18 juli 1697 in Oosterbierum.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 3 mei 1722 in Sexbierum met de 23-jarige
213 Tjitske Annes. Zij is gedoopt op 9 oktober 1698 in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jelle Anes Jukema, gedoopt op 14 maart 1723 in Oosterbierum (zie 106).
II. Antje Anes. Zij is gedoopt op 16 juli 1724 in Oosterbierum. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 29 mei 1746 in Sexbierum met Schelte Jans Hibma, 11 maanden oud. Hij is gedoopt op 5 mei 1747 in Sexbierum (op belijdenis).
III. Bottie Anes. Zij is gedoopt op 29 november 1725 in Sexbierum.
214 Hantie Ottes, geboren omstreeks 1700. Hij is gedoopt op 3 februari 1724 in Minnertsga (op belijdenis).
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 18 oktober 1722 in Minnertsga met
215 Aafke Obbes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Haantjes. Hij is gedoopt op 31 juli 1724 in Minnertsga. Obbe is overleden vóór 1725, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Obbe Haantjes. Hij is gedoopt op 23 september 1725 in Minnertsga.
III. Lysbeth Haantjes. Zij is gedoopt op 12 januari 1727 in Engelum.
IV. Gerryt Haantjes. Hij is gedoopt op 25 april 1728 in Engelum. Gerryt is overleden omstreeks 1742, ongeveer 14 jaar oud.
V. Hiltje Haantjes. Zij is gedoopt op 25 maart 1731 in Engelum. Hiltje is overleden vóór 1734, ten hoogste 3 jaar oud.
VI. Hiltje Haantjes, gedoopt op 25 april 1734 in Engelum (zie 107).
VII. Jetske Haantjes. Zij is gedoopt op 18 december 1735 in Engelum. Jetske trouwde, 24 jaar oud, op 26 november 1760 in Beetgum met Bavius Renici van Theken, 24 jaar oud. Bavius is een zoon van Hendrik van Theken en Tryntje Renici. Hij is gedoopt op 27 november 1735 in Leeuwarden. Bavius is overleden op 21 december 1798 in Westdongeradeel, 63 jaar oud.
VIII. Dirk Haantjes. Hij is gedoopt op 27 juli 1738 in Engelum. Dirk is overleden omstreeks 1739, ongeveer 1 jaar oud.
IX. Dirk Haantjes Noordenbos, gedoopt op 29 januari 1741 in Beetgum (zie 114).
216 Pieter.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
I. Cornelis Pieters Ruim (zie 108).
222 Sipke Johannes.
Hij trouwde met
223 Trijntie Wijbrens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antie Sipkes. Zij is gedoopt op 26 augustus 1731 in Tzummarum. Antie is overleden vóór 1743, ten hoogste 12 jaar oud.
II. Wiebren Sipkes. Hij is gedoopt op 14 februari 1734 in Tzummarum.
III. Johannes Sipkes. Hij is gedoopt op 25 september 1735 in Tzummarum.
IV. Jouwerke Sipkes. Zij is gedoopt op 23 februari 1738 in Tzummarum.
V. Pieter Sipkes. Hij is gedoopt op 31 januari 1740 in Tzummarum.
VI. Antie Sipkes, geboren in Pietersbierum (zie 111).
VII. Arjen Sipkes. Hij is gedoopt op 13 augustus 1752 in Tzummarum.
224 Hendrik Tijssen.
Hij trouwde op 11 april 1734 in Sexbierum met de 27-jarige
225 Japke Lourens. Zij is gedoopt op 19 september 1706 in Sexbierum. Japke trouwde (1), 22 jaar oud, op 12 juni 1729 in Sexbierum met Gellius Clases.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tijs Hendriks Bakker, geboren omstreeks 1734 (zie 112).
II. Marijke Hendriks. Zij is gedoopt op 13 februari 1739 in Pietersbierum.
III. Gerlandt Hendriks. Zij is gedoopt op 8 maart 1744 in Sexbierum.
228 Hantie Ottes (dezelfde als 214).
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 18 oktober 1722 in Minnertsga met
229 Aafke Obbes (dezelfde als 215).
230 Johannes Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op 23 februari 1721 in Oudkerk. Johannes is overleden op 22 februari 1820 in Wommels, 98 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 30 juni 1748 in Beetgum met de ongeveer 21-jarige
231 Tijtje Claases, geboren omstreeks 1727 in Beetgum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ulbe Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op 3 januari 1751 in Beetgum. Ulbe is overleden op 20 februari 1820 in Wommels, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1820. Ulbe trouwde, 21 jaar oud, op 6 september 1772 in Wommels met Jacomina Andreas Kruger, 20 of 21 jaar oud. Jacomina is geboren in 1751 in Kimswerd, dochter van Andreas Kruger en Aafke Winsemius. Jacomina is overleden op 27 februari 1820 in Wommels, 68 of 69 jaar oud.
II. Akke Johannes Noordenbos, gedoopt op 31 mei 1753 in Beetgum (zie 115).
III. Klaas Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op 13 juni 1756 in Beetgum.
232 Anthonius Thomas Joha. Hij is gedoopt op 28 juli 1715 in Eupen, België. Anthonius is overleden op 31 mei 1784 in Britswerd, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 18 december 1746 in Leeuwarden met de 28-jarige
233 Maria Philippus Meinsma. Zij is gedoopt op 11 september 1718 in Leeuwarden. Maria is overleden in 1782 in Britswerd, 63 of 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thomas Philippus Anthoniusz. Joha, geboren op 24 oktober 1750. Hij is gedoopt op 25 oktober 1750 in Britswerd-Wieuwerd. Thomas is overleden op 8 mei 1812 in Reitsum, 61 jaar oud. Thomas trouwde, 21 jaar oud, op 17 april 1772 in Britswerd met Maria Louise Romar, 29 jaar oud. Maria is een dochter van Pierre Jean Baptiste Reyne de Romar en Johanna Sophia Johannes. Zij is gedoopt op 26 februari 1743 in Franeker. Maria is overleden op 28 oktober 1832 in Reitsum, 89 jaar oud.
II. Philippus Johannes Anthoniusz. Joha, geboren op 10 februari 1752 (zie 116).
III. Maria Catharina Anthoniusd. Joha. Zij is gedoopt op 21 november 1753 in Britswerd. Maria is overleden op 1 april 1810 in Sneek, 56 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 5 juni 1785 in Britswerd met Jan Meines Bakker, 26 jaar oud. Jan is geboren op 26 mei 1759 in Bolsward. Jan is overleden na 1819 in Amsterdam, minstens 60 jaar oud.
IV. Fokeliena Antoniusd. Joha. Zij is gedoopt op 11 februari 1757 in Britswerd. Fokeliena is overleden op 23 december 1783 in Blija, 26 jaar oud. Fokeliena trouwde, 26 jaar oud, op 2 maart 1783 in Blija met Petrus Petrusz. Brouwer, 33 jaar oud. Petrus is geboren op 25 maart 1749 in Tjallebert, zoon van Petrus Brouwer en Amelia Johanna Kütsch. Hij is gedoopt in Tjallebert. Petrus is overleden op 12 mei 1830 in Ternaard, 81 jaar oud. Petrus is weduwnaar van Johanna Sophia de Romar (1751-1782), met wie hij trouwde op 9 januari 1774 in Blija.
234 Wouter Ilekes (Gualterus) de Vries. Hij is gedoopt op 24 januari 1717 in Amsterdam. Gualterus is overleden op 4 februari 1805 in Sexbierum, 88 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 7 december 1751 in Amsterdam met de 21-jarige
235 Maria Cornelis Out. Zij is gedoopt op 13 januari 1730 in Amsterdam. Maria is overleden op 4 oktober 1797 in Sexbierum, 67 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Wouters de Vries, geboren op 5 december 1753 in Minnertsga. Zij is gedoopt op 9 december 1753 in Minnertsga. Maria is overleden op 30 juni 1799 in Sexbierum, 45 jaar oud.
II. Sara Regina de Vries, geboren op 30 september 1757 in Minnertsga (zie 117).
III. Abraham Wouters de Vries, geboren op 30 augustus 1761 in Minnertsga. Hij is gedoopt op 7 september 1761 in Minnertsga. Abraham is overleden vóór 1805, ten hoogste 44 jaar oud.
IV. Geertrui Elisabeth de Vries, geboren op 7 februari 1766 in Minnertsga. Zij is gedoopt op 16 februari 1766 in Minnertsga. Geertrui is overleden op 22 december 1809 in Wijnaldum, 43 jaar oud. Geertrui trouwde, 29 jaar oud, op 8 februari 1795 in Wijnaldum met Reinder Matthijs Cloppenburg, 25 jaar oud. Reinder is een zoon van Adrianus Cloppenburg en Trijntie Adema. Hij is gedoopt op 4 oktober 1769 in Leeuwarden. Reinder is overleden op 7 januari 1860 in Hardegarijp, 90 jaar oud.
240 Willem Heerkes, geboren op 3 oktober 1703. Willem is overleden in 1756 in Tjerkwerd, 52 of 53 jaar oud.
Hij trouwde met
241 Antje Hendriks. Antje is overleden vóór 2 juni 1761 in Schettens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Durkje Willems, geboren vóór 1740. Durkje is overleden vóór 15 mei 1819. Durkje:
(1) trouwde met Jacob Ottes. Jacob is overleden vóór 15 mei 1819.
(2) trouwde met Cornelis van de Griend.
II. Tiettie Willems, geboren in 1740 in Nijland. Tiettie is overleden op 15 mei 1819 in Arum, 78 of 79 jaar oud. Tiettie trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 22 maart 1778 in Arum met Botte Douwes. Botte is overleden vóór 15 mei 1819.
III. Hendrikje Willems, geboren omstreeks 1742 in Achlum. Hendrikje is overleden op 13 mei 1826 in Pingjum, ongeveer 84 jaar oud. Hendrikje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30 april 1769 in Pingjum met Douwe Yeskes.
IV. Heerke Willems Leeman, geboren op 14 juni 1748 in Schettens (zie 120).
V. Dieuke Willems (Dukke), geboren op 30 augustus 1750. Zij is gedoopt op 6 september 1750 in Schettens. Dukke is overleden vóór 1824, ten hoogste 74 jaar oud. Dukke:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 29 oktober 1780 in Bolsward met Poppe Harmens, nadat zij op 13 oktober 1780 in ondertrouw zijn gegaan. Poppe is overleden op 26 juni 1781 in Bolsward.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 27 april 1783 in Makkum met Johannes Justus Leeman, ongeveer 33 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1750 in Dordrecht, zoon van Godlieb Leeman en Maria Geertruida Frank. Johannes is overleden op 6 maart 1824 in Den Haag, ongeveer 74 jaar oud. Johannes trouwde voorheen op 19 november 1775 in Makkum met Trijntje Annes.
VI. Rein Willems. Hij is gedoopt op 13 augustus 1752 in Tjerkwerd.
242 Rients Douwes, geboren op 13 december 1733. Hij is gedoopt op 26 december 1733 in Kornwerd.
Hij trouwde, 22 jaar oud, in september 1756 in Kimswerd met de 18-jarige
243 Tryntje Melchers. Zij is gedoopt op 10 november 1737 in Makkum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rinske Rientses, geboren op 31 december 1758 in Kimswerd (zie 121).
II. Douwe Rientses, geboren op 14 november 1761 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 6 december 1761 in Kimswerd.
III. Riemke Rientses, geboren op 3 januari 1767 in Kimswerd. Zij is gedoopt op 18 januari 1767 in Kimswerd.
IV. Fokke Rientses, geboren op 5 juni 1771 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 16 juni 1771 in Kimswerd.
V. Sipke Rientses, geboren op 8 januari 1775 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 20 februari 1775 in Kimswerd.
248 Klaas Pieters.
Hij trouwde met
249 Sijke Gerlofs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Clases. Hij is gedoopt op 5 juni 1741 in Oosterbierum.
II. Antje Clases. Zij is gedoopt op 16 juni 1743 in Oosterbierum.
III. Grietje Clases. Zij is gedoopt op 7 augustus 1746 in Oosterbierum.
IV. Hijcke Clases. Zij is gedoopt op 9 februari 1749 in Oosterbierum.
V. Harmen Clases. Hij is gedoopt op 6 juni 1751 in Oosterbierum.
VI. Trijntje Clases. Zij is gedoopt op 6 januari 1754 in Oosterbierum.
VII. Hessel Clases Heslinga, gedoopt op 18 mei 1755 in Oosterbierum (zie 124).
250 Auke Pieters.
Hij trouwde met
251 Itske Douwes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Saakjen Aukes Boersma, geboren op 2 september 1757 in Sexbierum (zie 125).
252 Rinse Sjoerds.
Hij trouwde op 26 april 1761 in Arum met
253 Antje Arjens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arjen Rinzes Brunia, geboren op 24 augustus 1766 in Ried (zie 126).
II. Murk Rinses Brunia, geboren op 1 januari 1769. Hij is gedoopt op 22 januari 1769 in Ried. Murk is overleden op 10 juni 1829 in Tzum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juni 1829. Murk trouwde, 26 jaar oud, op 5 juli 1795 in Ried met Sijke Nammens.
III. Maike Rinses, geboren op 3 maart 1772. Hij is gedoopt op 22 maart 1772 in Ried. Maike is overleden op 31 augustus 1774 in Ried, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
IV. Jan Rinses Brunia, geboren op 27 juni 1775. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 16 juli 1775 in Ried. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 9 mei 1811 in Franekeradeel met Ottje Tjerks de Jong, 31 jaar oud. Ottje is geboren op 18 november 1779 in Minnertsga, dochter van Tjerk Ottes en Pietje Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan.
V. Eeltje Rinses, geboren op 28 januari 1778. Hij is gedoopt op 22 februari 1778 in Ried. Eeltje is overleden op 3 februari 1779 in Ried, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
254 Minne Wybes Anema, geboren op 2 maart 1738 in Schingen. Minne is overleden op 16 juli 1817 in Ried, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1817. Minne trouwde (2), 40 jaar oud, op 19 juli 1778 in Ried met Dirkjen Dirks Koelstra (ovl. 1826).
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 14 maart 1762 in Minnertsga met de 19-jarige
255 Eke Douwes. Zij is gedoopt op 1 april 1742 in Minnertsga. Eke is overleden omstreeks 1777 in Ried, ongeveer 35 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Minnes Anema. Hij is gedoopt op 8 april 1764 in Minnertsga. Douwe is overleden op 30 januari 1840 in Minnertsga, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1840. Hij is begraven in Ried. Douwe trouwde, 37 jaar oud, op 31 januari 1802 in Franekeradeel met Grietje Hessels de Vries, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 14 december 1777 in Idsingahuizen, dochter van Hessel Pieters en Jantje Jans. Zij is gedoopt op 21 december 1777 in Idsegahuizen. Grietje is overleden op 25 oktober 1805 in Achlum, 27 jaar oud. Zij is begraven op 25 oktober 1805 in Ried.
II. Wybe Minnes Anema. Hij is gedoopt op 16 november 1766 in Minnertsga. Wybe is overleden op 4 september 1826 in Franekeradeel, 59 jaar oud. Wybe trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1791 in Ried met Akke Wigles Westra, ongeveer 21 jaar oud. Akke is geboren omstreeks 1770. Akke is overleden op 12 december 1855 in Franekeradeel, ongeveer 85 jaar oud.
III. Antje Minnes Anema, geboren op 20 april 1769 in Ried (zie 127).
IV. Wytze Minnes Anema, geboren op 5 januari 1771. Hij is gedoopt op 3 februari 1771 in Ried. Wytze is overleden op 23 april 1825 in Franekeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1825. Wytze trouwde, 26 jaar oud, op 22 oktober 1797 in Boer met Minke Pijtters Anema. Minke is overleden vóór 1825.
V. Rinske Minnes Anema, geboren op 14 januari 1773. Zij is gedoopt op 7 februari 1773 in Ried. Rinske is overleden op 9 maart 1827 in Franekeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1827. Rinske trouwde, 26 jaar oud, op 3 maart 1799 in Ried met Sybren Jouws Hiemstra, 27 jaar oud. Sybren is geboren op 7 juli 1771 in Ried. Hij is gedoopt op 31 augustus 1771 in Ried.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

272 Sioerdt Sassis. Hij is gedoopt op 30 maart 1634 in Sexbierum.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 18 december 1659 in Sexbierum met
273 Pittie Pitters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sas Sjoerds. Hij is gedoopt op 17 maart 1661 in Sexbierum.
II. Pijter Sioerdts, gedoopt op 12 juli 1663 in Sexbierum (zie 136).
III. Griet Sjoerds. Zij is gedoopt op 28 januari 1666 in Sexbierum. Griet trouwde, 25 jaar oud, op 10 mei 1691 in Sexbierum met Tjeerd Haukes.
274 Jacob Alberts, geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 7 april 1661 in Minnertsga met de ongeveer 21-jarige Sijts Feddes. Jacob en Sijts gingen op 7 april 1661 in Minnertsga in ondertrouw.
275 Sijts Feddes, geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Jacobs. Hij is gedoopt op 12 oktober 1662 in Minnertsga.
II. Albert Jacobs. Hij is gedoopt op 7 februari 1664 in Minnertsga.
III. Wintje Jacobs, gedoopt op 25 november 1666 in Minnertsga (zie 137).
IV. Jan Jacobs. Hij is gedoopt op 14 november 1669 in Minnertsga.
V. Jan Jacobs. Hij is gedoopt op 11 februari 1672 in Minnertsga.
276 Douwe Pieters.
Hij trouwde omstreeks 1662 met
277 Grietje Gosses.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 3 april 1664 in Hitzum. Trijntje is overleden vóór 1669, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Andries Douwes, geboren op 7 juni 1665 in Tzum.
III. Sybren Douwes. Hij is gedoopt op 22 september 1667 in Tzum.
IV. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 4 april 1669 in Tzum. Trijntje is overleden in 1669 in Tzum, geen jaar oud.
V. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 29 juli 1670 in Hitzum.
VI. Wybe Douwes. Hij is gedoopt op 1 oktober 1671 in Hitzum. Wybe trouwde met Ansk Keimpes. Ansk is een dochter van Keimpe Jans. Zij is gedoopt op 23 maart 1673 in Exmorra/Allingawier.
VII. Jan Douwes, gedoopt op 2 februari 1679 in Hitzum (zie 138).
VIII. Pijter Douwes. Hij is gedoopt op 26 februari 1682 in Hitzum. Pijter trouwde met Maarij Pijtters.
336 Oeds Obbes Bangma, geboren omstreeks 1668 in Pingjum.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12 mei 1694 in Pingjum met de ongeveer 24-jarige
337 Antje Jans, geboren omstreeks 1670 in Pingjum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Oedses Bangma, geboren in 1695 in Pingjum-Zurich (zie 168).
II. Jan Oedses Bangma, geboren omstreeks 1697 in Pingjum. Jan is overleden in 1765 in Pingjum, ongeveer 68 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25 februari 1722 in Pingjum met Baukje Sybrens, ongeveer 25 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1697 in Witmarsum.
III. Baukjen Oedses Bangma, geboren omstreeks 1702 in Pingjum. Baukjen trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 25 december 1741 in Pingjum met Tiete Heins. Tiete is geboren in Pingjum.
IV. Douwe Oedses Bangma. Hij is gedoopt op 28 september 1704 in Pingjum. Douwe is overleden vóór 1706 in Pingjum, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Douwe Oedses Bangma, geboren in 1706 in Pingjum.
352 Seerp Pyters, geboren vóór 1656. Seerp is overleden op 20 februari 1695, minstens 39 jaar oud.
Hij trouwde, minstens 19 jaar oud, op 4 april 1675 in Winsum (Fr) met
353 Trijntje Joukes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Auck Seerps. Zij is gedoopt op 6 februari 1676 in Winsum (Fr).
II. Pijter Seerps, gedoopt op 6 augustus 1682 in Achlum (zie 176).
III. Joucke Seerps. Hij is gedoopt op 2 juni 1689 in Achlum.
354 Sybren Claesen Anema, geboren in Sexbierum.
Hij trouwde op 20 maart 1687 in Sexbierum met
355 Gertie Pabes, geboren in Pietersbierum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Loike Sybrens Anema, gedoopt op 15 januari 1688 in Sexbierum (zie 177).
356 Lolcke Lolckes Hommema. Hij is gedoopt op 16 maart 1655 in Hitzum. Lolcke is overleden op 8 februari 1722 in Dronrijp, 66 jaar oud.
Hij trouwde, 6 of 7 jaar oud, in 1662 met de 0 of 1-jarige
357 Sjouckjen Hessels, geboren in maart 1663. Sjouckjen is overleden op 9 juni 1723 in Dronrijp, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hessel Lolkes Hommema, gedoopt op 21 juni 1685 in Dronrijp (zie 178).
II. Bauck Lolkes. Zij is gedoopt op 23 september 1688 in Dronrijp. Bauck trouwde, 22 jaar oud, op 28 juni 1711 in Leeuwarden met Claas Jilles Hulshuys, nadat zij op 17 juni 1711 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
358 Baucke Baukes Unia. Baucke trouwde (1) op 12 december 1676 in Stiens met Saapke Nammens.
Hij trouwde (2) op 22 oktober 1686 in Stiens met
359 Antje Arjens Fopma.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjietske Baukes Wijnja/Unia, gedoopt op 27 november 1687 in Stiens (zie 179).
II. Sijtske Baukes Unia. Zij is gedoopt op 23 februari 1690 in Stiens. Sijtske is overleden op 11 september 1748 in Jelsum, 58 jaar oud. Sijtske trouwde met Johannes Hendricks Balthasars Bekker. Johannes is geboren op 25 mei 1676 in Loenen, zoon van Balthasar Bekker en Froukje Fullenius. Johannes is overleden op 3 juni 1737 in Jelsum, 61 jaar oud.
III. Bauke Bauckes Unia. Hij is gedoopt op 6 september 1711 in Stiens.
368 Ageus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op 15 januari 1673 in Franeker. Ageus is overleden op 28 april 1708 in Franeker, 35 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk). Ageus is weduwnaar van Antje Harmens (1675-1698), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 23 februari 1696 in Franeker.
Hij trouwde (2), 30 jaar oud, op 29 juni 1703 in Franeker met de 36-jarige Hiltje Tjeerds van der Vorm (zie 369 hieronder). Ageus en Hiltje gingen in ondertrouw.
369 Hiltje Tjeerds van der Vorm. Zij is gedoopt op 22 juli 1666 in Harlingen (Westerkerk).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeerd Ageus Ennema. Hij is gedoopt op 6 juli 1704 in Franeker.
II. Paulus Ageus Ennema, gedoopt op 16 februari 1706 in Franeker (zie 184).
III. Lutske Ageus Ennema. Zij is gedoopt op 23 februari 1708 in Franeker.
370 Vincentius Jacobs Hempenius. Hij is gedoopt op 11 februari 1674 in Workum. Vincentius is overleden op 5 september 1724, 50 jaar oud. Hij is begraven in Stavoren.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 25 september 1707 in Waaxens met de 18-jarige
371 Sipk Piers Faber, geboren op 3 juli 1689. Zij is gedoopt op 7 juli 1689 in Stavoren. Sipk is overleden op 6 juli 1741, 52 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op 22 juli 1708 in Waaxens. Jacobus is overleden op 24 september 1781 in Scharnegoutum, 73 jaar oud.
II. Johanna Vincentius Hempenius, gedoopt op 3 april 1711 in Waaxens (zie 185).
III. Pier Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op 30 juli 1714 in Waaxens.
IV. Johannes Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op 24 januari 1723 in Waaxens.
372 Aegeus Eydses Eydsma. Hij is gedoopt op 21 september 1659 in Franeker. Aegeus is overleden op 2 augustus 1720, 60 jaar oud. Hij is begraven in Tzum. Aegeus trouwde (2), 40 jaar oud, op 24 september 1699 in Tzum met Yttie Lammerts Salverda (1663-1747), 35 of 36 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 4 september 1687 in Tzum met
373 Janke Lousdr..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Piekjen Aegeus Eydsma. Zij is gedoopt op 25 december 1688 in Tzum. Piekjen is overleden op 11 november 1719 in Franeker, 30 jaar oud. Piekjen trouwde met Emulides.
II. Eydse Aegeus Eydsma. Hij is gedoopt op 1 januari 1691 in Tzum. Eydse is overleden op 17 maart 1712, 21 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
III. Johannes Aegeus Eidsma, gedoopt op 1 mei 1701 in Tzum (zie 186).
IV. Taeke Aegeus Eydsma. Hij is gedoopt op 29 april 1703 in Tzum.
374 Lambartus Hilarides van Houwerda, geboren in 1676. Hij is gedoopt op 19 februari 1706 in Tzum (op belijdenis). Lambartus is overleden op 8 november 1721 in Franeker, 44 of 45 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 26 augustus 1703 in Tzum met de 17 of 18-jarige Cornelia Wellens. Lambartus en Cornelia gingen op 17 augustus 1703 in Franeker in ondertrouw.
375 Cornelia Wellens, geboren in 1685. Cornelia is overleden op 16 februari 1739 in Franeker, 53 of 54 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ynske Lambartus van Houwerda, gedoopt op 16 oktober 1704 in Franeker (zie 187).
II. Ybeltje Lambartus van Houwerda, geboren op 25 augustus 1705. Zij is gedoopt op 1 september 1705 in Franeker. Ybeltje is overleden op 10 september 1772 in Franeker, 67 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
III. Cornelis Lambartus van Houwerda. Hij is gedoopt op 14 september 1706 in Franeker.
IV. Anna Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op 16 april 1709 in Franeker. Anna is overleden op 21 augustus 1740 in Franeker, 31 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Anna trouwde met Antonius Strick. Antonius is geboren in 1692 in Enschede. Antonius is overleden op 22 maart 1756 in Franeker, 63 of 64 jaar oud.
V. Taetske Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op 20 februari 1716 in Franeker. Taetske trouwde, 20 jaar oud, op 9 september 1736 in Pingjum met Jacob Pieters Hibma, nadat zij op 25 augustus 1736 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is een zoon van Pieter Hibma.
388 Klaas Meinerts. Hij is gedoopt op 11 oktober 1674 in Mantgum/Skillaard.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 1 mei 1698 in Mantgum met
389 Aaltje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Klases. Hij is gedoopt op 9 april 1699 in Mantgum/Skillaard.
II. Age Klazes, geboren omstreeks 1705 in Mantgum (zie 194).
III. Meinert Klases. Hij is gedoopt op 30 juni 1710 in Mantgum/Skillaard.
392 Pijter Sippes. Hij is gedoopt op 14 mei 1717 in Sexbierum (op belijdenis).
Hij trouwde, 6 jaar oud, op 5 oktober 1710 in Sexbierum met
393 Antie Tiepkes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sippe Pijters, gedoopt op 6 april 1711 in Sexbierum (zie 196).
II. Tiepke Pijters. Hij is gedoopt op 28 mei 1713 in Sexbierum.
III. Trijntie Sipkes. Zij is gedoopt op 7 juli 1715 in Sexbierum.
394 Willem Jansen. Willem is overleden in 1723 in Hantum. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde op 10 mei 1711 in Vrouwenparochie met
395 Trijntie Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Willems. Hij is gedoopt op 27 november 1712 in Vrouwenparochie.
II. Klaaske Willems, gedoopt op 25 maart 1714 in Vrouwenparochie (zie 197).
III. Uiljlck Willems. Zij is gedoopt op 15 maart 1716 in Vrouwenparochie.
IV. Jorrijt Willems. Hij is gedoopt op 12 december 1717 in Vrouwenparochie.
V. Ysbrandt Willems. Hij is gedoopt op 17 november 1719 in Vrouwenparochie.
VI. Willem Willems. Hij is gedoopt op 14 juni 1722 in Vrouwenparochie op de Zijl. Willem is overleden vóór 1723, ten hoogste 1 jaar oud.
VII. Willem Willems. Hij is gedoopt op 11 juli 1723 in Vrouwenparochie.
400 Ritske Johannes Stellingwerf.
Hij ging in ondertrouw op 29 oktober 1693 in Britsum met
401 Aafke Taekes Groustra.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Doutje Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 7 september 1694 in Dongjum.
II. Aukjen Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 25 december 1695 in Dongjum. Aukjen ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 30 juni 1720 in Franeker met Jan Dircx, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 12 januari 1697 in Franeker. Jan is overleden op 9 juni 1750 in Franeker, 53 jaar oud.
III. Johanna Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 6 juni 1697 in Dongjum.
IV. Johannes Ritskes Stellingwerf, gedoopt op 20 november 1698 in Dongjum (zie 200).
V. Lijsbeth Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op 12 januari 1701 in Dongjum.
VI. Teecke Ritskes Stellingwerf. Hij is gedoopt op 18 oktober 1705 in Dongjum.
404 Hendrik Jaspers. Hij is gedoopt op 29 oktober 1682 in Minnertsga.
Hij trouwde met
405 Reintje Jelles.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jasper Hendriks (zie 202).
II. Jetske Hendriks. Zij is gedoopt op 18 november 1708 in Oosterbierum.
412 Sijmen Sijmens. Sijmen is overleden in 1712 in Wijnaldum. Sijmen trouwde (1) op 29 januari 1688 in Wijnaldum met Knierke Sjoerds.
Hij trouwde (2) op 20 oktober 1709 in Wijnaldum met de ongeveer 19-jarige
413 Aafke Rients, geboren omstreeks 1690.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rients Sijmens, geboren op 29 mei 1710 in Wijnaldum (zie 206).
II. Teecke Sijmens, geboren op 21 juli 1711 in Wijnaldum aan de Voorrijp. Hij is gedoopt op 26 juli 1711 in Wijnaldum.
III. Gatske Sijmens, geboren op 8 januari 1713 in Wijnaldum aan de Voorrijp. Zij is gedoopt op 15 januari 1713 in Wijnaldum.
414 Hette Feddes Hofman. Hij is gedoopt op 26 oktober 1690 in Sexbierum. Hette is overleden in Harlingen. Hette trouwde (2), 32 jaar oud, op 16 mei 1723 in Sexbierum met Hiske Lieuwes Hofma.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 3 juni 1712 in Sexbierum met de ongeveer 32-jarige
415 Janke Hessels Munnickhuis, geboren omstreeks 1680 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Janke is overleden omstreeks 1722, ongeveer 42 jaar oud. Janke is weduwe van Tjalling Ates (ovl. 1710).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rinske Hettes Hofman, gedoopt op 31 december 1713 in Oosterbierum (zie 207).
II. Grietje Hettes Hofman. Zij is gedoopt op 23 mei 1717 in Oosterbierum. Grietje is overleden vóór 1726, ten hoogste 9 jaar oud.
III. Hessel Hettes Hofman. Hij is gedoopt op 2 juli 1719 in Oosterbierum.
424 Jelle Tjeerds, geboren omstreeks 1668. Jelle is overleden omstreeks 1716 in Oosterbierum, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1694 met de ongeveer 24-jarige
425 Bottje Anes, geboren omstreeks 1670 in Oosterbierum. Bottje is overleden in 1758 in Oosterbierum, ongeveer 88 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeerd Jelles. Hij is gedoopt op 26 mei 1695 in Oosterbierum. Tjeerd trouwde met Antje Tjepkes.
II. Ane Jelles, gedoopt op 18 juli 1697 in Oosterbierum (zie 212).
III. Gerrijt Jelles. Hij is gedoopt op 6 oktober 1700 in Oosterbierum. Gerrijt trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1724 met Antje Tanes, ongeveer 20 jaar oud. Antje is een dochter van Tane Ales en Wijpk Douwes. Zij is gedoopt op 23 november 1704 in Oosterbierum.
IV. Riemer Jelles. Hij is gedoopt op 3 februari 1704 in Oosterbierum.
426 Anne Elckes. Hij is gedoopt op 14 december 1662 in Sexbierum.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 23 juni 1689 in Sexbierum met
427 Grijttie Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eelke Annes. Hij is gedoopt op 22 november 1691 in Sexbierum. Eelke is overleden omstreeks 1692, ongeveer 1 jaar oud.
II. Eelke Annes. Hij is gedoopt op 1 januari 1694 in Sexbierum.
III. IJbeltje Annes. Zij is gedoopt op 31 mei 1696 in Sexbierum.
IV. Tjitske Annes, gedoopt op 9 oktober 1698 in Sexbierum (zie 213).
V. Japke Annes. Zij is gedoopt op 20 februari 1701 in Sexbierum. Japke is overleden in 1701, geen jaar oud.
VI. Japke Annes. Zij is gedoopt op 7 mei 1702 in Sexbierum. Japke is overleden in 1703, 0 of 1 jaar oud.
VII. Japke Annes. Zij is gedoopt op 17 maart 1705 in Sexbierum.
450 Lourens Cornelis.
Kinderen van Lourens uit onbekende relatie:
I. Doede Lourens. Hij is gedoopt op 26 januari 1690 in Sexbierum.
II. Cornelis Lourens. Hij is gedoopt op 10 september 1693 in Sexbierum.
III. Marten Lourens. Hij is gedoopt op 11 maart 1703 in Sexbierum. Marten trouwde, 26 jaar oud, op 25 september 1729 in Sexbierum met Antje Gerlofs.
IV. Japke Lourens, gedoopt op 19 september 1706 in Sexbierum (zie 225).
460 Ulbe Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op 26 maart 1693 in Hardegarijp.
Hij trouwde met
461 Akke Annes Finck. Zij is gedoopt op 11 februari 1697 in Oudkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op 2 juli 1719 in Oudkerk. Tjitske is overleden vóór 22 april 1737, ten hoogste 17 jaar oud.
II. Johannes Ulbes Noordenbos, gedoopt op 23 februari 1721 in Oudkerk (zie 230).
III. Grietje Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op 26 maart 1724 in Oudkerk. Grietje is overleden na 30 augustus 1794, minstens 70 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 22 december 1743 in Dronrijp met Abel Taekes. Abel is overleden op 13 maart 1799 in Dronrijp. Hij is begraven in Dronrijp.
IV. Trijntje Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op 17 maart 1726 in Oudkerk. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 10 mei 1744 in Dronrijp met Beernt Lammerts Wielema.
V. Anne Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op 19 maart 1730 in Oudkerk. Anne is overleden op 8 maart 1818 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1818. Anne:
(1) ging in ondertrouw, 46 jaar oud, op 16 juni 1776 met Jeltje Tjipkes, ongeveer 46 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1730.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 16 juni 1776 in Oudkerk met Kunskje Dirks Hooghiemstra, 27 jaar oud. Kunskje is een dochter van Dirk Pieters en Ynske Geerts. Zij is gedoopt op 6 april 1749 in Birdaard/Janum. Kunskje is overleden op 11 oktober 1826 in Oudkerk, 77 jaar oud.
VI. Jenke Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt in november 1733 in Oudkerk.
VII. Tjitske Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op 22 april 1737 in Oudkerk.
VIII. Haye Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op 7 juni 1739 in Oudkerk.
464 Thomas Joha, geboren op 22 mei 1667 in Eupen, België. Thomas is overleden op 2 november 1720 in Eupen, België, 53 jaar oud.
Hij trouwde, 43 jaar oud, op 1 maart 1711 in Eupen, België met
465 Catherina Schincke, geboren in Wolfesbach. Catherina is overleden op 27 juli 1754 in Eupen, België.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anthonius Thomas Joha, gedoopt op 28 juli 1715 in Eupen, België (zie 232).
466 Philippus Meynses Meinsma. Hij is gedoopt op 1 januari 1690 in Leeuwarden. Philippus is overleden omstreeks 1770, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 13 januari 1715 in Leeuwarden met de 33-jarige Fokeltje Abrahams Ferwerda. Philippus en Fokeltje gingen op 29 december 1714 in Leeuwarden in ondertrouw.
467 Fokeltje Abrahams Ferwerda. Zij is gedoopt op 14 september 1681 in Leeuwarden. Fokeltje is overleden op 30 januari 1742 in Leeuwarden, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sybrig Philippus Meinsma. Zij is gedoopt op 23 februari 1716 in Leeuwarden. Sybrig is overleden op 26 oktober 1783 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Sybrig trouwde, 34 jaar oud, op 19 april 1750 in Leeuwarden met Gerloff Regneri, 45 jaar oud, nadat zij op 3 april 1750 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Gerloff is een zoon van Foppe Gerlofs Regneri en Margareta Rijburgh. Hij is gedoopt op 20 juli 1704 in Leeuwarden.
II. Maria Philippus Meinsma, gedoopt op 11 september 1718 in Leeuwarden (zie 233).
III. Abraham Philippus Meinsma. Hij is gedoopt op 8 februari 1721 in Leeuwarden. Abraham is overleden in 1797 in Leeuwarden, 75 of 76 jaar oud. Abraham trouwde, 38 jaar oud, op 25 februari 1759 in Leeuwarden met Maria Smieders, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 16 februari 1759 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1728, dochter van Johannes Smieder en Judith Durij. Zij is gedoopt op 11 september 1729 in Leeuwarden. Maria is overleden op 24 december 1805 om 23:00 in Leeuwarden, ongeveer 77 jaar oud.
IV. Doetje Philiipus Meinsma. Zij is gedoopt op 11 augustus 1726 in Leeuwarden. Doetje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18 april 1756 met Regnerus Wassenaar, nadat zij op 9 april 1756 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 7 januari 1776 in Franeker met Feike Beerts Wassenaar, nadat zij op 20 december 1775 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
468 Ileke Wolters de Vries. Hij is gedoopt op 25 maart 1688 in Hasselt. Ileke is overleden op 9 oktober 1727 in Amsterdam, 39 jaar oud. Ileke trouwde (2), 63 jaar oud, op 16 mei 1751 in Amsterdam met Immetje Pieters.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 12 juni 1712 in Muiderberg met de 34-jarige Maria Abrahams van der Meijlen (zie 469 hieronder). Ileke en Maria gingen op 29 april 1712 in Amsterdam in ondertrouw.
469 Maria Abrahams van der Meijlen. Zij is gedoopt op 26 augustus 1677 in Amsterdam Oude kerk. Maria is overleden in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op 9 oktober 1754 in Amsterdam Nieuwe kerk. Maria ging in ondertrouw (1), 19 jaar oud, op 3 mei 1697 in Amsterdam met Pieter Rijburgh (ovl. 1710).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Margareta Ilekes de Vries. Zij is gedoopt op 25 september 1712 in Amsterdam.
II. Emmerentia Ilekes de Vries. Zij is gedoopt op 7 augustus 1714 in Amsterdam. Emmerentia trouwde met Albertus Jacobus Nicasius. Albertus is een zoon van Jacobus Nicasius.
III. Wouter Ilekes (Gualterus) de Vries, gedoopt op 24 januari 1717 in Amsterdam (zie 234).
470 Cornelis Jacobs Out. Hij is gedoopt op 11 februari 1703 in Amsterdam Amstelkerk. Cornelis is overleden op 7 november 1743 in Amsterdam, 40 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Oosterkerk. Cornelis is weduwnaar van Hillegonda IJs (1701-1728), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 4 november 1725 in Amsterdam. Cornelis ging in ondertrouw (3), 39 jaar oud, op 8 februari 1743 in Amsterdam met Vrouwtje Sleeswijk (ovl. 1744).
Hij trouwde (2), 25 jaar oud, op 16 januari 1729 in Amsterdam met de 25-jarige Elisabet Eduarts Danckerts (zie 471 hieronder). Cornelis en Elisabet gingen op 31 december 1728 in Amsterdam in ondertrouw.
471 Elisabet Eduarts Danckerts. Zij is gedoopt op 2 december 1703 in Amsterdam. Elisabet is overleden op 27 juli 1740, 36 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Noorderkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Cornelis Out, gedoopt op 13 januari 1730 in Amsterdam (zie 235).
II. Cornelis Cornelis Out. Hij is gedoopt op 6 april 1732 in Amsterdam.
III. Regina Cornelis Out. Zij is gedoopt op 22 april 1736 in Amsterdam.
480 Heerke.
Kinderen van Heerke uit onbekende relatie:
I. Henke Heerkes. Henke trouwde op 19 november 1741 in Schettens met Jan Lolkes, 38 jaar oud. Jan is geboren op 7 oktober 1703, zoon van Lolke Jans en Anschjen Hiddes. Hij is gedoopt op 7 oktober 1703 in Schettens.
II. Willem Heerkes, geboren op 3 oktober 1703 (zie 240).
484 Douwe Riencks, geboren op 24 november 1695 in Wons. Douwe ging in ondertrouw (2), 22 jaar oud, op 19 april 1718 in Kornwerd met N.N. (ovl. ±1718).
Hij ging in ondertrouw (1), 22 jaar oud, op 19 april 1718 in Kornwerd met de 26 of 27-jarige
485 Riemke Jorckes, geboren op de 4e van een onbekende maand in 1691 in Kornwerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eelck Douwes. Zij is gedoopt op 7 januari 1720 in Kornwerd.
II. Tielck Douwes. Zij is gedoopt op 20 april 1721 in Kornwerd.
III. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 10 januari 1723 in Kornwerd.
IV. Rients Douwes, geboren op 13 december 1733 (zie 242).
486 Melcherts Dirks. Hij is gedoopt op 17 februari 1709 in Makkum.
Hij trouwde met
487 Ietje Fokkes. Zij is gedoopt op 22 oktober 1716 in Makkum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tryntje Melchers, gedoopt op 10 november 1737 in Makkum (zie 243).
508 Wybe Tjallings, geboren in 1712 in Slappeterp. Wybe is overleden op 19 januari 1762, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde met
509 Antje Minnes, geboren op 28 juni 1715 in Ried. Zij is gedoopt op 13 augustus 1719. Antje is overleden op 3 mei 1779 in Minnertsga, 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjalling Wybes Anema.
II. Rinske Wybes Anema.
III. Ruurd Wybes Anema.
IV. Eelke Wybes Anema.
V. Minne Wybes Anema, geboren op 2 maart 1738 in Schingen (zie 254).
510 Douwe Taekles. Hij is gedoopt op 16 februari 1710 in Minnertsga.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 11 mei 1738 in Minnertsga met
511 Antje Minnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taekle Douwes. Hij is gedoopt op 18 september 1740 in Minnertsga. Taekle is overleden op 24 september 1810 in Minnertsga, 70 jaar oud. Taekle trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1766 in Minnertsga met Antje Jans, 33 jaar oud. Antje is een dochter van [waarschijnlijk] Jan Oebles. Zij is gedoopt op 1 februari 1733 in Minnertsga. Antje is overleden vóór 24 september 1810 in Minnertsga, ten hoogste 77 jaar oud.
II. Eke Douwes, gedoopt op 1 april 1742 in Minnertsga (zie 255).
III. Minne Douwes. Hij is gedoopt op 1 maart 1744 in Minnertsga.
IV. Freerk Douwes. Hij is gedoopt op 14 november 1745 in Minnertsga.
V. Pieter Douwes. Hij is gedoopt op 18 februari 1748 in Minnertsga.
VI. Jacob Douwes. Hij is gedoopt op 11 januari 1750 in Minnertsga.

Generatie 10 (stamouders)

544 Sas Dyrcksen.
Hij trouwde op 14 maart 1624 in Sexbierum met
545 Griedt Heerdts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dijrck Sasses. Hij is gedoopt op 6 juni 1624 in Sexbierum. Dijrck:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27 februari 1648 in Sexbierum met Foock Theunus.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 22 januari 1654 in Sexbierum met Jeltie Heerts.
II. Trijn Sasses. Zij is gedoopt op 8 mei 1631 in Sexbierum.
III. Sioerdt Sassis, gedoopt op 30 maart 1634 in Sexbierum (zie 272).
672 Obbe Douwes Bangma, geboren omstreeks 1635 in Pingjum. Obbe is overleden omstreeks 1681 in Pingjum, ongeveer 46 jaar oud. Obbe trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, op 17 oktober 1675 in Pingjum met Geertie Harkes.
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op 4 november 1659 in Pingjum met de ongeveer 25-jarige
673 Bauk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1634 in Zurich. Bauk is overleden omstreeks 1673 in Pingjum, ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antie Obbes Bangma, geboren omstreeks 1661 in Pingjum. Antie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15 oktober 1682 in Pingjum met Tiallingh Meinerts.
II. Sikke Obbes Bangma, geboren omstreeks 1664 in Pingjum.
III. Oeds Obbes Bangma, geboren omstreeks 1668 in Pingjum (zie 336).
712 Lolcke Ulbes, geboren omstreeks 1624. Lolcke is overleden op 30 juni 1692, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
Hij trouwde met
713 Bauck Lolckes Hommema. Bauck is overleden op 23 mei 1681. Zij is begraven in Dronrijp.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolcke Lolckes Hommema, gedoopt op 16 maart 1655 in Hitzum (zie 356).
II. Ulbe Lolkes, geboren omstreeks 1656. Ulbe is overleden op 4 november 1671, ongeveer 15 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
III. Grietje Lolckes. Zij is gedoopt op 13 maart 1659 in Dronrijp.
IV. Gooick Lolckes. Zij is gedoopt op 14 oktober 1660 in Dronrijp.
V. ? Ulbes. Hij of zij is gedoopt op 27 november 1664 in Dronrijp.
718 Arjen Lamberts. Arjen is overleden in 1679 in Stiens.
Hij trouwde op 29 december 1661 in St. Jacobiparochie met de 20-jarige
719 Sytske Tjalles Fopma, geboren op 6 april 1641 in Ried. Sytske is overleden vóór 1674, ten hoogste 33 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Arjens Fopma (zie 359).
736 Johannes Petrus Ennema, geboren op 1 juli 1647 in Pingjum. Johannes is overleden op 29 augustus 1679 in Franeker, 32 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 20 februari 1670 in Franeker met de 15-jarige Attie Ages Brunia. Johannes en Attie gingen op 5 februari 1670 in Franeker in ondertrouw.
737 Attie Ages Brunia, geboren op 1 juli 1654 in Franeker. Zij is gedoopt op 30 maart 1662 in Franeker. Attie is overleden op 16 oktober 1684 in Franeker, 30 jaar oud. Attie trouwde (2), 29 jaar oud, op 25 november 1683 in Franeker met Jurian Beerns Salverda (±1660-1734), ongeveer 23 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ageus Johannes Ennema, gedoopt op 15 januari 1673 in Franeker (zie 368).
738 Tieerdt Bouwens van der Vorm, geboren omstreeks 1640 in Harlingen. Tieerdt is overleden op 19 april 1720 in Harlingen, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12 april 1663 in Harlingen met de 18-jarige
739 Lutske Syoerdts Eisma. Zij is gedoopt op 13 oktober 1644 in Harlingen. Lutske is overleden op 1 mei 1721 in Harlingen, 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tyerdt Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op 27 december 1663 in Harlingen. Tyerdt trouwde, 21 jaar oud, op 23 mei 1685 in Harlingen met Trijntje Seerps Gratama, 5 jaar oud. Zij is gedoopt op 2 augustus 1690 in Harlingen.
II. Hiltje Tjeerds van der Vorm, gedoopt op 22 juli 1666 in Harlingen (Westerkerk) (zie 369).
III. Knierke Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op 2 september 1668 in Harlingen. Knierke is overleden op 11 augustus 1700 in Harlingen, 31 jaar oud. Knierke trouwde, 23 jaar oud, op 28 augustus 1692 in Harlingen met Pybe Wytses van Tallum, 11 maanden oud, nadat zij op 13 augustus 1692 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 5 augustus 1693 in Harlingen (op belijdenis). Pybe is overleden in mei 1705 in Harlingen, 11 jaar oud.
IV. Syoerd Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op 12 juli 1671 in Harlingen. Syoerd is overleden vóór 1674, ten hoogste 3 jaar oud.
V. Tryntie Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op 8 januari 1673 in Harlingen. Tryntie is overleden vóór 1681, ten hoogste 8 jaar oud.
VI. Sioerd Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op 12 juni 1674 in Harlingen.
VII. Trijntje Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op 3 juni 1681 in Harlingen. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 17 juni 1703 in Franeker met Ulbo Hania, nadat zij op 1 juni 1703 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
740 Jacobus Vincents Hempenius.
Hij ging in ondertrouw op 16 mei 1668 in Bolsward met
741 Pytje Johannes Hansma.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Vincentius Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op 26 maart 1669 in Workum. Vincentius is overleden vóór 1674 in Workum, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op 11 maart 1670 in Workum. Anna is overleden in 1672, 1 of 2 jaar oud.
III. Joannes Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op 21 mei 1671 in Workum. Joannes is overleden vóór 1686 in Workum, ten hoogste 15 jaar oud.
IV. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op 1 september 1672 in Workum. Anna is overleden in 1676 in Workum, 3 of 4 jaar oud.
V. Vincentius Jacobs Hempenius, gedoopt op 11 februari 1674 in Workum (zie 370).
VI. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op 22 november 1676 in Workum. Anna is overleden vóór 1682, ten hoogste 6 jaar oud.
VII. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op 30 december 1682 in Workum.
VIII. Johannes Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op 28 juli 1686 in Workum.
742 Pier Jansen Faber. Pier is overleden vóór 1698.
Hij trouwde op 14 september 1679 in Stavoren met Janke Fockes. Pier en Janke gingen op 24 augustus 1679 in Hallum in ondertrouw.
743 Janke Fockes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Simck Piers Faber. Zij is gedoopt op 3 oktober 1680 in Stavoren. Simck is overleden vóór 1681, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Simck Piers Faber. Zij is gedoopt op 25 december 1681 in Stavoren. Simck trouwde, 19 jaar oud, op 30 januari 1701 in Stavoren met Intje Ickeles.
III. Angenytjen Piers Faber. Zij is gedoopt op 16 januari 1684 in Stavoren. Angenytjen is overleden op 10 augustus 1743, 59 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren. Angenytjen trouwde, 17 jaar oud, op 17 april 1701 in Stavoren met Symen Binkes.
IV. Jan Piers Faber. Hij is gedoopt op 24 november 1686 in Stavoren.
V. Sipk Piers Faber, geboren op 3 juli 1689 (zie 371).
744 Eydtzes Agges, geboren in 1633. Eydtzes is overleden op 17 mei 1688 in Franeker, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 10 mei 1657 in Franeker met
745 Pieckien Johannis. Zij is gedoopt in IJlst.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neltje Eyzes. Zij is gedoopt op 25 april 1658 in Franeker.
II. Aegeus Eydses Eydsma, gedoopt op 21 september 1659 in Franeker (zie 372).
III. Johannes Eydzes. Hij is gedoopt op 11 augustus 1661 in Franeker.
IV. Claas Eydzes. Hij is gedoopt op 15 februari 1663 in Franeker.
V. Tryntje Eydzes. Zij is gedoopt op 2 maart 1664 in Franeker.
748 Hylke Pyters van Houwerda, geboren omstreeks 1644 in Boer. Hylke is overleden op 31 juli 1695 in Franeker, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk). Hylke trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 10 september 1665 in Schalsum met Hiltje Sybes. Hylke is weduwnaar van Sjuwke Sioerdts Kingma, met wie hij trouwde (2), ongeveer 51 jaar oud, op 14 april 1695 in Midlum.
Hij trouwde (3), ongeveer 324 jaar oud, op 9 januari 1968 in Franeker met de ongeveer 343-jarige Ibeltje Tjepkes Abbema (zie 749 hieronder). Hylke en Ibeltje gingen op 9 januari 1668 in Franeker in ondertrouw.
749 Ibeltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1625. Ibeltje is overleden omstreeks 1694, ongeveer 69 jaar oud. Ibeltje trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 19 maart 1651 in Franeker met Lambart Poppes Salverda.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jancke Hilarius Oosterdijken. Jancke trouwde op 27 oktober 1709 in Franeker met Simon Nauta, nadat zij op 11 oktober 1709 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Simon is overleden vóór 1749. Hij is begraven in Franeker.
II. Johannes Hylkes van Houwerda.
III. Hylke Hylkes van Houwerda.
IV. Tjepke Hylkes van Houwerda, geboren op 4 november 1670. Tjepke is overleden op 1 november 1748 in Franeker, 77 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
V. Petrus Hilarides Oosterdijck, geboren omstreeks 1672. Petrus trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 6 juli 1710 in Franeker met Catharina Voogd, nadat zij op 20 juni 1710 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
VI. Lambartus Hilarides van Houwerda, geboren in 1676 (zie 374).
776 Meinert Foeckes. Hij is gedoopt op 21 januari 1649 in Sneek.
Hij trouwde in Mantgum met
777 Berber Klases.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaas Meinerts, gedoopt op 11 oktober 1674 in Mantgum/Skillaard (zie 388).
II. Age Meinerts. Hij is gedoopt op 11 oktober 1674 in Mantgum/Skillaard.
802 Taeke (Taco) Groustra.
Kinderen van Taeke uit onbekende relatie:
I. Aafke Taekes Groustra (zie 401).
II. Hylckjen Taekes Groustra. Hylckjen trouwde op 25 december 1692 in Roordahuizum met Gerryt Juriens Verhey, nadat zij op 11 december 1692 in ondertrouw zijn gegaan.
III. Idske Taekes Groustra. Zij is gedoopt op 4 februari 1666 in Idaard. Idske trouwde, 27 jaar oud, op 3 mei 1693 in Sneek met Hans Binnerts, nadat zij op 15 april 1693 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan.
808 Jasper Jacobs, geboren omstreeks 1638. Hij is gedoopt op 20 december 1657 in Minnertsga (op belijdenis).
Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 11 juli 1680 in Minnertsga met
809 Iedts Hendrix.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jaspers, gedoopt op 29 oktober 1682 in Minnertsga (zie 404).
II. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op 21 maart 1686 in Minnertsga.
828 Fedde Foeckes. Hij is gedoopt op 3 oktober 1658 in Sexbierum. Fedde is overleden omstreeks 1724 in Sexbierum, ongeveer 66 jaar oud.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1684 in Oosterbierum met de ongeveer 18-jarige
829 Rinske Hettes Hofman, geboren omstreeks 1666.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foeke Feddes. Hij is gedoopt op 4 oktober 1685 in Sexbierum. Foeke trouwde, 28 jaar oud, op 25 februari 1714 in Sexbierum met Antje Gerrits.
II. Maaike Feddes. Zij is gedoopt op 11 september 1687 in Sexbierum.
III. Hette Feddes Hofman, gedoopt op 26 oktober 1690 in Sexbierum (zie 414).
IV. Hidde Feddes. Hij is gedoopt op 18 november 1694 in Sexbierum.
830 Hessel Pieters.
Kind van Hessel uit onbekende relatie:
I. Janke Hessels Munnickhuis, geboren omstreeks 1680 in Klooster Lidlum, Oosterbierum (zie 415).
848 Tjeerd Geerts, geboren omstreeks 1625 in Kooten. Tjeerd is overleden op 30 december 1681 in Kooten, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 1 april 1655 in Buitenpost met de ongeveer 20-jarige
849 Antie Sybes, geboren omstreeks 1635. Antie is overleden omstreeks 1672, ongeveer 37 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jouck Tjeerds, geboren in 1665.
II. Tjebbe Tjeerds, geboren in 1667.
III. Jelle Tjeerds, geboren omstreeks 1668 (zie 424).
IV. Rinske Tjeerds, geboren in 1669.
V. Wybe Tjeerds, geboren omstreeks 1671. Wybe trouwde met Dedtie Yppes.
850 Ane Riemers, geboren omstreeks 1650. Ane is overleden in 1694 in Tzummarum, ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde met
851 Bottje Gerbens, geboren omstreeks september 1650 in Firdgum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerben Anes. Gerben is overleden na 1728.
II. Wopke Anes. Wopke is overleden na 1728.
III. Froukjen Anes. Froukjen trouwde met Claes Gerrits.
IV. Bottje Anes, geboren omstreeks 1670 in Oosterbierum (zie 425).
852 Elcke Annes. Hij is gedoopt op 21 februari 1636 in Sexbierum. Elcke ging in ondertrouw (2), 30 jaar oud, op 25 februari 1666 in Sexbierum met Jintie Hiddesdr.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 22 mei 1659 in Sexbierum met
853 Tiets Olferts, geboren in Oosterbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aucke Elckes. Hij is gedoopt op 4 november 1660 in Sexbierum. Aucke trouwde, 29 jaar oud, op 19 oktober 1690 in Sexbierum met Jisk Gerrijts.
II. Anne Elckes, gedoopt op 14 december 1662 in Sexbierum (zie 426).
920 Johannes Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op 14 maart 1666 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 13 september 1720 in Hardegarijp, 54 jaar oud. Johannes trouwde (2), 32 jaar oud, op 28 augustus 1698 in Hardegarijp met Geertje Outgers.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 6 mei 1688 in Leeuwarden met
921 Grietje Ulbes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ulbe Johannes Noordenbos, gedoopt op 26 maart 1693 in Hardegarijp (zie 460).
922 Anne Jelgers Finck, geboren omstreeks 1670.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 6 februari 1692 in Bergum met
923 Trijntje Hayes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haeye Annes Finck. Hij is gedoopt op 1 januari 1693 in Oostermeer Eestrum. Haeye trouwde, 22 jaar oud, op 31 maart 1715 in Oudkerk met Jeltie Bennes. Jeltie is geboren in Giekerk.
II. Jelger Annes Finck. Hij is gedoopt op 7 april 1695 in Oudkerk. Jelger trouwde, 22 jaar oud, op 6 maart 1718 in Leeuwarden (Grote kerk) met Froukjen Crans, 24 jaar oud, nadat zij op 19 februari 1718 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Froukjen is een dochter van Claes Crans. Zij is gedoopt op 4 februari 1694 in Leeuwarden.
III. Akke Annes Finck, gedoopt op 11 februari 1697 in Oudkerk (zie 461).
IV. Jenke Annes Finck. Zij is gedoopt op 22 oktober 1699 in Oudkerk.
V. Tjitske Annes Finck. Zij is gedoopt op 1 januari 1702 in Oudkerk.
VI. Tjitske Annes Finck. Zij is gedoopt op 12 augustus 1703 in Oudkerk.
928 Niclaus Clases Joha. Hij is gedoopt op 18 april 1632 in Eupen, België. Niclaus is overleden op 8 december 1699 in Eupen, België, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 14 augustus 1655 in Eupen, België met de 25 of 26-jarige
929 Gertrud Ernst, geboren in 1629. Gertrud is overleden op 5 augustus 1677 in Eupen, België, 47 of 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thomas Joha, geboren op 22 mei 1667 in Eupen, België (zie 464).
932 Meynse Meynses. Meynse trouwde (1) op 20 december 1668 in Leeuwarden met Antie Abels Tibinga. Meynse trouwde (2) op 5 maart 1671 in Leeuwarden met Lutske Nannes.
Hij trouwde (3) op 25 januari 1674 in Leeuwarden met de 19-jarige Sybrich Philippus van Bodendijck (zie 933 hieronder). Meynse en Sybrich gingen op 10 januari 1674 in Leeuwarden in ondertrouw.
933 Sybrich Philippus van Bodendijck. Zij is gedoopt op 13 september 1654 in Dokkum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Meynses Meinsma. Hij is gedoopt op 3 februari 1675 in Leeuwarden.
II. Philippus Meinses. Hij is gedoopt op 30 juli 1676 in Leeuwarden. Philippus is overleden omstreeks 1678, ongeveer 2 jaar oud.
III. Welmoet Meinses. Zij is gedoopt op 17 oktober 1677 in Leeuwarden.
IV. Philipus Meinses. Hij is gedoopt op 8 december 1678 in Leeuwarden. Philipus is overleden vóór 1690, ten hoogste 12 jaar oud.
V. Philippus Meynses Meinsma, gedoopt op 1 januari 1690 in Leeuwarden (zie 466).
934 Abraham Harmens. Hij is gedoopt op 1 mei 1674 in Leeuwarden (Op belijdenis).
Hij trouwde, 2 jaar oud, op 3 december 1676 in Leeuwarden met de 30-jarige Doetje Rinses Hemringa. Abraham en Doetje gingen op 18 november 1676 in Leeuwarden in ondertrouw.
935 Doetje Rinses Hemringa. Zij is gedoopt op 10 mei 1646 in Leeuwarden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietie Abrahams. Zij is gedoopt op 12 september 1677 in Leeuwarden.
II. Rinse Abrahams Ferwerda. Hij is gedoopt op 19 februari 1679 in Leeuwarden. Rinse trouwde, 30 jaar oud, op 21 juli 1709 in Leeuwarden (Westerkerk) met Maria Schrooda (Schroot), nadat zij op 6 juli 1709 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
III. Fokeltje Abrahams Ferwerda, gedoopt op 14 september 1681 in Leeuwarden (zie 467).
IV. Maria Harmens. Zij is gedoopt op 28 februari 1683 in Leeuwarden. Maria is overleden vóór 1684, ten hoogste 1 jaar oud.
V. Maria Abrahams. Zij is gedoopt op 30 maart 1684 in Leeuwarden. Maria is overleden vóór 1690, ten hoogste 6 jaar oud.
VI. Harmen Abrahams. Hij is gedoopt op 9 april 1686 in Leeuwarden. Harmen trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1710 in Leeuwarden met Catharina Ymes, nadat zij op 3 mei 1710 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in Leeuwarden.
VII. Marya Abrahams. Zij is gedoopt op 16 mei 1690 in Leeuwarden.
VIII. Abraham Abrahams. Hij is gedoopt op 5 januari 1696 in Leeuwarden.
936 Wolter Ielckes de Vries. Hij is gedoopt op 9 februari 1668 in Hasselt.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 16 mei 1687 in Hasselt met de 28-jarige
937 Griettien Gerrits Potmans. Zij is gedoopt op 5 september 1658 in Hasselt.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ileke Wolters de Vries, gedoopt op 25 maart 1688 in Hasselt (zie 468).
II. Gerrit Wolters de Vries. Hij is gedoopt op 4 augustus 1689 in Hasselt.
III. Derck Wolters de Vries. Hij is gedoopt op 22 maart 1691 in Hasselt. Derck trouwde, 21 jaar oud, op 15 maart 1713 in Hasselt met Maria Meijer.
IV. Annegien Wolters de Vries. Zij is gedoopt op 2 april 1692 in Hasselt.
V. Hendrickien Wolters de Vries. Zij is gedoopt op 25 november 1694 in Hasselt.
VI. Gerrit Wolters de Vries. Hij is gedoopt op 5 februari 1696 in Hasselt.
VII. Anna Geertruid Wolters de Vries. Zij is gedoopt op 11 april 1697 in Hasselt.
VIII. Jannetje Wolters de Vries. Zij is gedoopt op 31 augustus 1698 in Hasselt.
938 Abraham van der Mijlen.
Hij ging in ondertrouw op 30 oktober 1676 in Amsterdam met
939 Geertruijt van Laer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Abrahams van der Meijlen, gedoopt op 26 augustus 1677 in Amsterdam Oude kerk (zie 469).
II. Isaac Abrahams van der Mijlen. Hij is gedoopt op 15 augustus 1679 in Amsterdam Nieuwe kerk. Isaac ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 17 september 1701 in Amsterdam met Anna de Vries.
III. Margrieta Abrahams van der Mijlen. Zij is gedoopt op 14 december 1681 in Amsterdam Oude kerk. Margrieta trouwde met Willem Homma.
IV. Jacob Abrahams van der Mijlen. Hij is gedoopt op 19 april 1684 in Amsterdam Zuiderkerk.
V. Christina Abrams van der Mijlen. Zij is gedoopt op 17 december 1688 in Amsterdam Oude kerk. Christina trouwde met Esken Huting.
940 Jacob Cornelisse Out. Hij is gedoopt op 1 januari 1657 in Oostzaan. Jacob is overleden op 27 februari 1706, 49 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk. Jacob is weduwnaar van Lijsbeth Dircx de Vries (ovl. 1693), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 25 november 1681 in Amsterdam.
Hij trouwde (2), 37 jaar oud, op 24 oktober 1694 in Amsterdam met de 26-jarige Maritje Claes van Tamen (zie 941 hieronder). Jacob en Maritje gingen op 8 oktober 1694 in Amsterdam in ondertrouw.
941 Maritje Claes van Tamen. Zij is gedoopt op 11 december 1667 in Amsterdam Zuiderkerk. Maritje is overleden op 16 september 1706, 38 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. N.N. Out. N.N. is overleden op 7 september 1695. Hij of zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk.
II. Cornelis Jacobs Out. Hij is gedoopt op 2 september 1696 in Amsterdam. Cornelis is overleden vóór 11 februari 1703, ten hoogste 6 jaar oud.
III. Elisabeth Jacobs Out. Zij is gedoopt op 24 augustus 1697 in Amsterdam.
IV. Elijsabet Jacobs Out. Zij is gedoopt op 13 augustus 1698 in Amsterdam Zuiderkerk.
V. Maria Jacobs Out. Zij is gedoopt op 17 maart 1700 in Amsterdam Zuiderkerk. Maria is overleden op 19 januari 1754, 53 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk. Maria ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 22 maart 1720 in Amsterdam met Harmanus van Noorle.
VI. Jacob Jacobs Out. Hij is gedoopt op 18 september 1701 in Amsterdam.
VII. Cornelis Jacobs Out, gedoopt op 11 februari 1703 in Amsterdam Amstelkerk (zie 470).
VIII. Claes Jacobs Out. Hij is gedoopt op 5 oktober 1704 in Amsterdam.
942 Eduart Justus Danckerts. Hij is gedoopt op 10 september 1679 in Amsterdam. Eduart is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 17 december 1722 in Amsterdam Noorderkerk.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 9 februari 1703 met de 24-jarige Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck. Eduart en Rijcktje gingen op 9 februari 1703 in Amsterdam in ondertrouw.
943 Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck. Zij is gedoopt op 11 november 1678 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel. Rijcktje is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 5 augustus 1717 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabet Eduarts Danckerts, gedoopt op 2 december 1703 in Amsterdam (zie 471).
972 Dirk Siebouts. Hij is gedoopt op 1 mei 1681 in Makkum.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18 januari 1705 in Makkum met de 21-jarige
973 Ysch Melchers. Zij is gedoopt op 14 november 1683 in Makkum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Melcherts Dirks, gedoopt op 17 februari 1709 in Makkum (zie 486).
1016 Tjalling Sierks, geboren in 1682 in Slappeterp. Tjalling is overleden vóór 1747, ten hoogste 65 jaar oud.
Hij trouwde met
1017 Heyntje Wybes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wybe Tjallings, geboren in 1712 in Slappeterp (zie 508).
1018 Minne Wytzes.
Hij trouwde met
1019 Eelkje Ruirds.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Minnes, geboren op 28 juni 1715 in Ried (zie 509).
1020 Taekle Claassen.
Hij trouwde op 24 oktober 1706 in Minnertsga met de 28-jarige
1021 Dieuwke Aukes. Zij is gedoopt op 24 februari 1678 in Minnertsga.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 12 december 1706 in Minnertsga.
II. Claas Taekles. Hij is gedoopt op 14 oktober 1708 in Minnertsga.
III. Douwe Taekles, gedoopt op 16 februari 1710 in Minnertsga (zie 510).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1344 Douwe Oedses Bangma, geboren omstreeks 1600 in EngwierXX. Douwe is overleden na 1667 in Pingjum, minstens 67 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628 met de ongeveer 16-jarige
1345 Griet Johannes, geboren in 1612 in Pingjum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Douwes Bangma, geboren omstreeks 1635 in Pingjum (zie 672).
II. Johannes Douwes Bangma, geboren omstreeks 1636 in Pingjum. Johannes:
(1) trouwde met Hiltie Doedes. Hiltie is overleden vóór 1684 in Pingjum.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 1 juni 1684 in Pingjum met Jiesk Lolkes, ongeveer 24 jaar oud. Jiesk is geboren omstreeks 1660 in Witmarsum.
III. Houck Douwes Banga, geboren omstreeks 1638 in Pingjum. Houck is overleden in 1679 in Tjerkwerd, ongeveer 41 jaar oud. Houck trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 8 november 1668 in Pingjum met Douwe Douwes Hoitinga. Douwe is geboren in Schettens.
1346 Sicke Hayes Gerlsma, geboren omstreeks 1605. Sicke is overleden vóór 23 april 1650 in Zurich, ten hoogste 45 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in februari 1630 in Zurich met de ongeveer 23-jarige Antie Siercks Donia. Sicke en Antie gingen op 7 februari 1630 in Kimswerd in ondertrouw.
1347 Antie Siercks Donia, geboren omstreeks 1607 in Kimswerd. Antie is overleden in 1653 in Kimswerd, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haye Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1632 in Zurich.
II. Bauk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1634 in Zurich (zie 673).
III. Sierck Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1638 in Zurich. Sierck is overleden vóór 7 maart 1672, ten hoogste 34 jaar oud. Sierck trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 7 juli 1664 in Kimswerd met Grijtie Rients Haarda, ongeveer 26 jaar oud. Grijtie is geboren omstreeks 1638 in Minnertsga.
IV. Bauke Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1642 in Zurich. Bauke is overleden vóór 1698, ten hoogste 56 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkwerd. Bauke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1665 met Grietie Tjepkes Camp, ongeveer 17 jaar oud. Grietie is geboren omstreeks 1648. Grietie is overleden op 6 oktober 1721, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven in Tjerkwerd.
V. Rienk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1646 in Zurich.
1424 Ulbe Doeckles, geboren omstreeks 1595 in Arum. Ulbe is overleden in 1638, ongeveer 43 jaar oud.
Hij trouwde met
1425 Eelck Lolckes. Eelck is overleden na 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jouck Ulbes. Jouck is overleden op 8 december 1698 in Arum. Zij is begraven in Arum. Jouck trouwde met Sjoerd Tjerks Hoitinga. Sjoerd is geboren omstreeks 1634, zoon van Tjerk Sjoerds Hoitinga en Hebel Franses Baerdt. Sjoerd is overleden in 1667 in Arum, ongeveer 33 jaar oud.
II. Doeckle Ulbes.
III. Lolcke Ulbes, geboren omstreeks 1624 (zie 712).
1426 Lolcke Hessels.
Hij trouwde met
1427 Dieuwer Dircks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bauck Lolckes Hommema (zie 713).
1436 Lammert Louws, geboren omstreeks 1600. Lammert is overleden op 9 april 1677, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde met
1437 Jannichie Jarichs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arjen Lamberts (zie 718).
1438 Tjalle Sipkes Fopma, geboren omstreeks 1601. Tjalle is overleden in 1661 in Ried, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 25 mei 1633 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
1439 Gelske Sierscks Donia, geboren omstreeks 1613. Gelske is overleden op 27 januari 1678 in Ried, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sytske Tjalles Fopma, geboren op 6 april 1641 in Ried (zie 719).
1472 Petrus Paulus Ennema, geboren omstreeks 1627 in Harlingen. Petrus is overleden op 16 november 1656 in Pingjum, ongeveer 29 jaar oud. Petrus trouwde (2), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1649 met Binke Thoenis Faber.
Hij trouwde (1), ongeveer 18 jaar oud, op 24 augustus 1645 in Harlingen met de ongeveer 25-jarige
1473 Aeltie Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1620 in Franeker. Aeltie is overleden omstreeks 1652, ongeveer 32 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Petrus Ennema, geboren op 1 juli 1647 in Pingjum (zie 736).
II. Paulus Petrus Ennema, geboren in 1651. Paulus is overleden op 24 april 1657 in Pingjum, 5 of 6 jaar oud.
1474 Age Andries Brunia, geboren omstreeks 1615 in Pietersbierum. Age is overleden op 6 oktober 1688 in Franeker, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19 april 1640 in Wommels met de ongeveer 25-jarige
1475 Taetske Hanses Walpert, geboren omstreeks 1615. Taetske is overleden op 10 december 1679 in Franeker, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sibrand Ages Brunia, geboren in 1636. Hij is gedoopt op 18 oktober 1666 in Franeker op belijdenis. Sibrand is overleden op 15 november 1678 in Franeker, 41 of 42 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk). Sibrand:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17 juli 1659 in Franeker met Riemke Tierx van Mensburgh, nadat zij op 7 juli 1659 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 30 oktober 1664 in Franeker met Elysabet Hessels Tambuister/Tamboeser, 2 jaar oud. Zij is gedoopt op 11 juli 1667 in Franeker op belijdenis.
II. Jorrit Ages Walperts van Brunia, geboren op 16 oktober 1642 in Winsum (Fr). Jorrit is overleden op 12 mei 1678 in Franeker, 35 jaar oud. Jorrit trouwde, 19 jaar oud, op 9 februari 1662 in Franeker met Yttje Dircks, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op 25 januari 1662 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Yttje is geboren omstreeks 1643. Yttje is overleden op 19 januari 1693 in Franeker, ongeveer 50 jaar oud. Zij is begraven in Franeker (Martinikerk).
III. Attie Ages Brunia, geboren op 1 juli 1654 in Franeker (zie 737).
IV. Andries Ages Brunia. Hij is gedoopt op 30 maart 1662 in Franeker.
V. Inske Ages Brunia. Zij is gedoopt op 30 maart 1662 in Franeker.
1478 Sjoerdt Pijtters Eisma.
Hij trouwde op 10 maart 1644 in Harlingen met de 22-jarige Knierke Wickes. Sjoerdt en Knierke gingen op 13 april 1643 in Vrouwenparochie in ondertrouw.
1479 Knierke Wickes. Zij is gedoopt op 20 mei 1621 in St. Annaparochie.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lutske Syoerdts Eisma, gedoopt op 13 oktober 1644 in Harlingen (zie 739).
II. Pytter Sjoerds Eisma. Hij is gedoopt op 4 april 1647 in Harlingen.
III. Tetske Sjoerds Eisma. Zij is gedoopt op 20 december 1650 in Harlingen.
1480 Vincent Jacobs Hempenius. Vincent is overleden op 19 november 1641. Hij is begraven in Lekkum.
Hij trouwde met
1481 Catharina Fokkes Hettinga. Catharina is overleden op 19 april 1637. Zij is begraven in Lekkum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Vincents Hempenius (zie 740).
II. Nicolaus Vincents Hempenius, geboren op 17 juni 1599 in Lekkum. Nicolaus is overleden op 1 juli 1599 in Lekkum, 14 dagen oud.
III. Anna Vincents Hempenius, geboren op 5 september 1601 in Lekkum. Anna is overleden op 9 september 1601 in Lekkum, 4 dagen oud.
IV. Anna Vincents Hempenius, geboren op 6 maart 1607. Anna is overleden op 9 april 1607, 1 maand oud.
V. Nicolaus Vincents Hempenius, geboren op 18 augustus 1607 in Lekkum. Nicolaus is overleden op 21 augustus 1607 in Lekkum, 3 dagen oud.
1496 Pyter Scheltes, geboren omstreeks 1610. Pyter is overleden op 23 maart 1682, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 25 april 1644 in Franekeradeel met de ongeveer 23-jarige
1497 Taets Gabbedr Reynsma, geboren omstreeks 1621. Taets trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op 5 maart 1637 in Tzummarum met Hylckes Jelles Bonnema (±1613-1648), ongeveer 24 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hylke Pyters van Houwerda, geboren omstreeks 1644 in Boer (zie 748).
1498 Tjepke Rinties Abbema, geboren omstreeks 1592 in Franeker. Tjepke is overleden op 10 januari 1669 in Franeker, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde met
1499 Antie Witsses, geboren in november 1589. Antie is overleden op 12 september 1660 in Franeker (Martinikerk), 70 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltie Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1620 in Franeker (zie 1473).
II. Ibeltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1625 (zie 749).
III. Heiltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1632. Heiltje is overleden op 28 maart 1674 in Franeker, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Heiltje ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op 18 mei 1651 in Franeker met Beern Poppes Salverda, ongeveer 33 jaar oud. Beern is geboren omstreeks 1618, zoon van Poppe Lamberts Salverda en Ydtje Sijbes Baerdt. Beern is overleden op 2 april 1701 in Franeker, ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
IV. Rintje Tjepkes Abbema, geboren in 1636. Rintje is overleden op 15 juni 1674 in Franeker (Martinikerk), 37 of 38 jaar oud. Rintje trouwde met Antje Aebes Alkema. Antje is geboren omstreeks 1636. Antje is overleden omstreeks 1681 in Franeker, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Antje trouwde later in 1675 met Aemilus Jacobides (±1642-1709).
1552 Foecke Aegges. Foecke trouwde (1) op 29 december 1633 in Leeuwarden met Doettie Hylckes.
Hij trouwde (2) op 25 november 1642 in Sneek met de ongeveer 22-jarige Eelck Meinerts (zie 1553 hieronder). Foecke en Eelck gingen op 15 november 1642 in Sneek in ondertrouw.
1553 Eelck Meinerts, geboren omstreeks 1620. Zij is gedoopt op 26 oktober 1642 in Sneek (op belijdenis).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aegge Foeckes. Hij is gedoopt op 9 juli 1643 in Sneek.
II. Aegge Foeckes. Hij is gedoopt op 3 november 1644 in Sneek.
III. Idtie Foeckes. Zij is gedoopt op 10 januari 1647 in Sneek.
IV. Meinert Foeckes, gedoopt op 21 januari 1649 in Sneek (zie 776).
V. Doede Foekes. Hij is gedoopt op 29 oktober 1651 in Sneek.
1656 Foecke Feddes.
Hij trouwde op 3 januari 1658 in Sexbierum met de 42-jarige
1657 Trijntje Hiddes, geboren op 11 augustus 1615 in Sexbierum. Trijntje is overleden in 1660, 44 of 45 jaar oud. Trijntje is weduwe van Aucke Eelckes (ovl. ±1655), met wie zij trouwde (1), 23 jaar oud, op 23 december 1638 in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Fedde Foeckes, gedoopt op 3 oktober 1658 in Sexbierum (zie 828).
II. Tryntje Foeckes. Zij is gedoopt op 17 juni 1660 in Sexbierum. Tryntje is overleden na 1708, minstens 48 jaar oud. Tryntje trouwde, 19 jaar oud, in januari 1680 in Pietersbierum met Abe Keimpes.
1658 Hette Wybrands Hofman.
Hij trouwde met
1659 Antje Olpherts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rinske Hettes Hofman, geboren omstreeks 1666 (zie 829).
1696 Geerts Tjaerdts.
Hij trouwde met
1697 Jouck Jelles.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lammert Geerts. Lammert trouwde met Baerte Sybes. Zie 1698,VI voor persoonsgegevens van Baerte.
II. Tjeerd Geerts, geboren omstreeks 1625 in Kooten (zie 848).
1698 Sybe Egberts, geboren omstreeks 1608 in Kollumerzwaag. Sybe is overleden omstreeks 1680 in Buitenpost, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1630 met de ongeveer 20-jarige
1699 Frouck Tiebbes, geboren in 1610. Frouck is overleden op 30 december 1681 in Buitenpost, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wybe Sybes. Wybe trouwde met Foolck Jans.
II. Taed Sybes. Taed trouwde met Reinier Roeloffs.
III. Rinske Sybes. Rinske trouwde met Simon Jansen.
IV. Folckert Sybes. Folckert is overleden in 1681. Folckert trouwde met Jetske Rompts. Jetske is overleden in 1681.
V. Egbert Sybes.
VI. Baerte Sybes. Baerte is overleden vóór 1681. Baerte trouwde met Lammert Geerts. Zie 1696,I voor persoonsgegevens van Lammert.
VII. Antie Sybes, geboren omstreeks 1635 (zie 849).
VIII. Jelck Sybes, geboren in 1645 in Buitenpost. Jelck trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 28 januari 1666 in Buitenpost met Egbert Jarigs, 29 of 30 jaar oud. Egbert is geboren in 1636, zoon van Jarig Egberts (zie 3396,VII) en Aeltie Wybes (zie 6796,IX). Egbert is overleden in 1671, 34 of 35 jaar oud. Egbert trouwde later in 1669 met Ankie Engberts (geb. 1649).
1704 Anne Eelckes, geboren omstreeks 1610. Hij is gedoopt op 3 februari 1637 in Sexbierum (op belijdenis).
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 25 oktober 1631 in Sexbierum met
1705 Walcke (Walkien) Hoytes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Griete Annes. Zij is gedoopt op 6 januari 1633 in Sexbierum. Griete trouwde, 20 jaar oud, op 13 april 1653 in Sexbierum met Simon Gerloffs.
II. Elcke Annes, gedoopt op 21 februari 1636 in Sexbierum (zie 852).
III. Hoite Annes. Hij is gedoopt op 10 februari 1639 in Sexbierum.
IV. Martien Annes. Zij is gedoopt op 30 mei 1642 in Sexbierum.
1840 Wijbrandus Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1633 in Leeuwarden. Wijbrandus is overleden op 18 juli 1677 in Leeuwarden, ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10 mei 1663 in Leeuwarden met
1841 Pijtie Claeses Hardewijck. Pijtie is overleden op 28 oktober 1680 in Leeuwarden. Pijtie trouwde (1) met Jouw Douwes Wolda.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taetske Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op 4 mei 1664 in Leeuwarden.
II. Johannes Wijbrandus Noordenbos, gedoopt op 14 maart 1666 in Leeuwarden (zie 920).
III. Claeske Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op 12 april 1668 in Leeuwarden.
IV. IJdtie Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op 8 augustus 1669 in Leeuwarden.
V. Franciscus Canter Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op 6 februari 1674 in Leeuwarden.
1844 Jelger Jelgers Finckema. Hij is gedoopt op 19 mei 1644 in St. Annaparochie. Jelger is overleden vóór 3 juni 1697 in Bergum, ten hoogste 53 jaar oud. Jelger trouwde (2), 37 jaar oud, op 5 juni 1681 in Bergum met Vrouck Douwes (ovl. vóór 1691). Jelger ging in ondertrouw (3), 47 jaar oud, op 4 juli 1691 in Bergum met Jencke Aerns (ovl. 1724).
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 15 december 1667 in Leeuwarden met Auckien Annes (Akke) (zie 1845 hieronder). Jelger en Akke gingen op 30 november 1667 in Leeuwarden in ondertrouw.
1845 Auckien Annes (Akke), geboren in Leeuwarden. Akke is overleden vóór 1681 in Bergum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anne Jelgers Finck, geboren omstreeks 1670 (zie 922).
1846 Haye Arends.
Kind van Haye uit onbekende relatie:
I. Trijntje Hayes (zie 923).
1856 Claes Clases Johae, geboren omstreeks 1605. Claes is overleden op 26 juni 1668 in Eupen, België, ongeveer 63 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29 februari 1628 in Eupen, België met de ongeveer 28-jarige
1857 Anna Peipers, geboren omstreeks 1600. Anna is overleden op 12 juni 1651 in Eupen, België, ongeveer 51 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Güttchen Clases Johae. Zij is gedoopt op 27 december 1628 in Eupen, België. Güttchen trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1657 met Leonard Kuyl.
II. Thomas Claeses Johae. Hij is gedoopt op 9 maart 1630 in Eupen, België. Thomas:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1654 in Vaals met Anna Römer.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1678 in Eupen, België met Catharina Hoeckel.
(3) trouwde met Marichen Smidts.
III. Niclaus Clases Joha, gedoopt op 18 april 1632 in Eupen, België (zie 928).
IV. Johanna Clases Johae. Zij is gedoopt op 26 maart 1636 in Eupen, België. Johanna is overleden vóór 2 juni 1641, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Johanna Clases Johae. Zij is gedoopt op 2 juni 1641 in Eupen, België.
VI. Catharina Clases Johae. Zij is gedoopt op 2 september 1645 in Eupen, België.
1866 Philippus Jurriens van Bodendijck.
Hij trouwde omstreeks 1649 met
1867 Froucke Gerrits.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. N.N. Philippus van Bodendijck. Hij of zij is gedoopt op 16 januari 1650 in Dokkum.
II. Jurrien Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op 2 februari 1652 in Dokkum.
III. Sybrich Philippus van Bodendijck, gedoopt op 13 september 1654 in Dokkum (zie 933).
IV. Gerrit Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op 6 april 1659 in Dokkum. Gerrit is overleden omstreeks 1660, ongeveer 1 jaar oud.
V. Gerrit Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op 3 maart 1661 in Dokkum. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 8 november 1685 in Dokkum met Graetske Pijtters Boeckhout.
VI. Johannes Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op 22 maart 1663 in Dokkum.
1870 Rinse Jeltis.
Kind van Rinse uit onbekende relatie:
I. Doetje Rinses Hemringa, gedoopt op 10 mei 1646 in Leeuwarden (zie 935).
1872 Ielcke Jans de Vries. Hij is gedoopt omstreeks 1635 in Hasselt.
Hij trouwde met
1873 Annegien Sijmens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wolter Ielckes de Vries, gedoopt op 9 februari 1668 in Hasselt (zie 936).
1874 Gerrit Hendrijck Potman.
Hij trouwde met
1875 Annegien Tijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kier Gerrits Potman. Hij is gedoopt op de 22e van een onbekende maand in 1655 in Hasselt.
II. Griettien Gerrits Potmans, gedoopt op 5 september 1658 in Hasselt (zie 937).
III. Roelof Gerrits Potman. Hij is gedoopt op 23 april 1660 in Hasselt. Roelof trouwde, 25 jaar oud, op 8 juni 1685 in Hasselt met Annegien Louwen.
IV. Triene Gerrits Potman. Zij is gedoopt op 15 april 1663 in Hasselt.
1880 Cornelis Outgers, geboren omstreeks 1630 in Oostzanen. Cornelis is overleden in Oostzanen.
Hij trouwde met
1881 Trijntje Jans, geboren omstreeks 1630.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis. Hij is gedoopt op 19 januari 1645 in Oostzaan.
II. Jacob Cornelis. Hij is gedoopt op 25 juli 1649 in Oostzaan. Jacob is overleden omstreeks 1655 in Oostzaan, ongeveer 6 jaar oud.
III. Seijmon Cornelis. Hij is gedoopt op 4 augustus 1652 in Oostzaan. Seijmon is overleden op 8 mei 1654 in Oostzaan, 1 jaar oud.
IV. Jacob Cornelisse Out, gedoopt op 1 januari 1657 in Oostzaan (zie 940).
V. Outger Cornelis Outgers. Hij is gedoopt op 15 april 1659 in Oostzaan.
VI. Aard Cornelis, geboren in 1661 in Oostzaan. Aard is overleden op 8 mei 1720 in Oostzaan, 58 of 59 jaar oud.
1882 Claes Pieters van Tamen, geboren omstreeks 1635. Claes is overleden op 14 november 1696 in Amsterdam, ongeveer 61 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 30 jaar oud, op 11 april 1665 in Amsterdam met de ongeveer 20-jarige
1883 Grietje Pieters Purmerendt, geboren omstreeks 1645. Grietje is overleden op 15 juni 1719 in Amsterdam, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Niessie Claes van Tamen. Niessie trouwde met Abraham Dircks van Eijsen.
II. Lijsbet Claes van Tamen. Zij is gedoopt op 3 maart 1666 in Amsterdam Zuiderkerk.
III. Maritje Claes van Tamen, gedoopt op 11 december 1667 in Amsterdam Zuiderkerk (zie 941).
IV. Trijntje Claes van Tamen. Zij is gedoopt op 29 december 1669 in Amsterdam Zuiderkerk.
V. Pieter Claes van Tamen. Hij is gedoopt op 26 december 1674 in Amsterdam Amstelkerk. Pieter trouwde met Aefie van der Leij.
VI. Geertje Claas van Tamen. Zij is gedoopt op 8 maart 1679 in Amsterdam Zuiderkerk.
VII. Annitie Claes van Tamen. Zij is gedoopt op 9 juni 1683 in Amsterdam Zuiderkerk. Annitie is overleden op 24 mei 1702 in Amsterdam Oude kerk, 18 jaar oud.
VIII. Adrianus Claes van Tamen. Hij is gedoopt op 14 november 1685 in Amsterdam Zuiderkerk.
1884 Justus I Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op 11 november 1635 in Amsterdam. Justus is overleden in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op 16 juli 1701 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12 augustus 1659 in Amsterdam met de 22-jarige Elisabeth Dircks Vorsterman. Justus en Elisabeth gingen op 25 juli 1659 in Amsterdam in ondertrouw.
1885 Elisabeth Dircks Vorsterman. Zij is gedoopt op 24 augustus 1636 in Amsterdam. Elisabeth is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 10 juni 1698 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theodorus I Danckerts. Hij is gedoopt op 10 november 1660 in Amsterdam. Theodorus is overleden in 1727, 66 of 67 jaar oud. Theodorus trouwde, 42 jaar oud, op 1 juni 1703 in Amsterdam met Susanna Tjercks Dieprinck, 28 jaar oud. Zie 1886,VI voor persoonsgegevens van Susanna.
II. Anna Justus Danckerts. Zij is gedoopt op 14 april 1662 in Amsterdam.
III. Cornelis Justusz. II Danckerts. Hij is gedoopt op 2 maart 1664 in Amsterdam. Cornelis is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 22 juli 1717 in Amsterdam Noorderkerk. Cornelis trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1696 met Giertje Alberts (Geertruijt) Magnus, 21 of 22 jaar oud. Geertruijt is een dochter van Albert Magnus en Marritje Claas Vis. Zij is gedoopt op 3 augustus 1674 in Amsterdam. Geertruijt is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 27 november 1719 in Amsterdam Noorderkerk.
IV. Elisabeth Justus Danckerts. Zij is gedoopt op 8 januari 1666 in Amsterdam.
V. Justus Justus Danckerts. Hij is gedoopt op 8 februari 1668 in Amsterdam. Justus is overleden, 23 jaar oud. Hij is begraven op 8 januari 1692 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
VI. Cornelia Justus Danckerts. Zij is gedoopt op 9 april 1670 in Amsterdam.
VII. Johannes Justus Danckerts. Hij is gedoopt op 9 maart 1672 in Amsterdam. Johannes is overleden in 1712, 39 of 40 jaar oud.
VIII. Eduart Justus Danckerts. Hij is gedoopt op 8 april 1674 in Amsterdam. Eduart is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 25 oktober 1680 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
IX. Cornelia Justus Danckerts. Zij is gedoopt op 31 maart 1675 in Amsterdam.
X. Barbarina Justus Danckerts. Zij is gedoopt op 16 juni 1677 in Amsterdam.
XI. Eduart Justus Danckerts, gedoopt op 10 september 1679 in Amsterdam (zie 942).
1886 Tierck Gerrits Dieprinck. Hij is gedoopt op 20 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk. Tierck is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 26 januari 1717 in Amsterdam Oude kerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25 april 1666 in Amsterdam met de 20-jarige Elisabeth Clases van der Graeff. Tierck en Elisabeth gingen op 9 april 1666 in Amsterdam in ondertrouw.
1887 Elisabeth Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 11 juni 1645 in Amsterdam. Elisabeth is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 27 maart 1702 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 10 december 1666 in Amsterdam. Catrina is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 26 juni 1668 in Amsterdam Nieuwe kerk.
II. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 27 juni 1668 in Amsterdam. Catrina is overleden op 4 januari 1679, 10 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
III. Gerrit Tjercks Dieprinck. Hij is gedoopt op 25 oktober 1669 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel. Gerrit is overleden vóór 16 juni 1690, ten hoogste 20 jaar oud.
IV. Geertruijt Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 25 maart 1671 in Amsterdam.
V. Alida Dieprinck. Zij is gedoopt op 22 maart 1673 in Amsterdam. Alida is overleden vóór 1735, ten hoogste 62 jaar oud. Alida ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 20 november 1699 in Amsterdam met Goddert de Roo, ongeveer 30 jaar oud. Goddert is geboren omstreeks 1669.
VI. Susanna Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 7 december 1674 in Amsterdam. Susanna:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 1 juni 1703 in Amsterdam met Theodorus I Danckerts, 42 jaar oud. Zie 1884,I voor persoonsgegevens van Theodorus.
(2) ging in ondertrouw, 62 jaar oud, op 11 januari 1737 in Amsterdam met Lambert van Ede. Lambert is overleden vóór 11 januari 1737. Lambert trouwde voorheen met Lidia van Klaveren.
VII. Machtelt Jacoba Dieprinck. Zij is gedoopt op 17 mei 1677 in Amsterdam.
VIII. Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck, gedoopt op 11 november 1678 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel (zie 943).
IX. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 5 januari 1681 in Amsterdam.
X. Laurensie Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 18 december 1682 in Amsterdam. Laurensie is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 15 oktober 1727 in Amsterdam Oude kerk.
XI. Catharina Elisabet Dieprinck. Zij is gedoopt op 25 april 1685 in Amsterdam. Catharina is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 15 april 1724 in Amsterdam Nieuwe kerk.
XII. Sara Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op 26 november 1687 in Amsterdam.
XIII. Gerrit Tjercks Dieprinck. Hij is gedoopt op 16 juni 1690 in Amsterdam. Gerrit is overleden, 30 jaar oud. Hij is begraven op 1 april 1721 in Amsterdam Oude kerk. Gerrit ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 22 mei 1716 in Amsterdam met Maria Catharina Baert. Maria is overleden op 1 april 1721. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk.
2032 Sierk Tjallings. Hij is gedoopt op 4 juni 1655 in Ried.
Kind van Sierk uit onbekende relatie:
I. Tjalling Sierks, geboren in 1682 in Slappeterp (zie 1016).
2040 [waarschijnlijk] Claes Douwes.
Hij trouwde op 1 juni 1679 in Minnertsga met
2041 [waarschijnlijk] Trijntje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Taekle Claassen (zie 1020).
II. Douwe Claassens. Hij is gedoopt op 12 februari 1682 in Minnertsga.
III. Douwe Claassens. Hij is gedoopt op 11 september 1687 in Minnertsga.
IV. Aefke Claassens. Zij is gedoopt op 21 februari 1697 in Minnertsga.
2042 Auke Freercks.
Kinderen van Auke uit onbekende relatie:
I. Hendrick Aukes. Hij is gedoopt op 17 december 1671 in Minnertsga.
II. Freerck Aukes. Hij is gedoopt op 12 april 1674 in Minnertsga.
III. Hendrick Aukes. Hij is gedoopt op 7 januari 1677 in Minnertsga.
IV. Dieuwke Aukes, gedoopt op 24 februari 1678 in Minnertsga (zie 1021).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2688 Oeds Douwes Bangma, geboren omstreeks 1560 in EngwierXX.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1580 met de ongeveer 20-jarige
2689 Fedtke Steffens, geboren omstreeks 1560.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foockel Oedses Bangma, geboren in 1581 in Kornwerd. Foockel:
(1) trouwde, 73 of 74 jaar oud, op 11 februari 1655 in Harlingen met Lolle Jans Jelma. Lolle is geboren in Pingjum.
(2) trouwde, 83 of 84 jaar oud, op 16 november 1665 in Wonseradeel met Hans Nannes, nadat zij op 12 april 1660 in ondertrouw zijn gegaan.
II. Tiets Oedses Bangma, geboren omstreeks 1582 in EngwierXX.
III. Tedt Oedses Bangma, geboren omstreeks 1583 in EngwierXX.
IV. Douwe Oedses Bangma, geboren omstreeks 1600 in EngwierXX (zie 1344).
2692 Haye Alles Gerlsma, geboren in 1565 in Zurich. Haye is overleden vóór 2 februari 1628, ten hoogste 63 jaar oud.
Hij trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1603 met de 33 of 34-jarige
2693 Rinck Baukes, geboren in 1569.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sicke Hayes Gerlsma, geboren omstreeks 1605 (zie 1346).
2694 Sierck Jans Donia, geboren in 1570 in Kimswerd. Sierck is overleden op 31 juli 1629 in Kimswerd, 58 of 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 19-jarige
2695 Tiedt Piers, geboren omstreeks 1581 in Kimswerd. Tiedt is overleden op 29 april 1656 in Kimswerd, ongeveer 75 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Siercks, geboren omstreeks 1603 in Kimswerd.
II. Pier Siercks, geboren omstreeks 1605 in Kimswerd. Pier is overleden vóór 1660, ten hoogste 55 jaar oud.
III. Antie Siercks Donia, geboren omstreeks 1607 in Kimswerd (zie 1347).
IV. Gerls Siercks, geboren omstreeks 1609 in Kimswerd.
V. Gelske Sierscks Donia, geboren omstreeks 1613 (zie 1439).
2848 Doeckle Oenes. Hij is gedoopt in 1570. Doeckle is overleden vóór 1641 in Oosterlittens, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
2849 Jouck Djurres, geboren in 1570. Jouck is overleden vóór 1642 in Oosterlittens, ten hoogste 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Oene Doeckles.
II. Ulbe Doeckles, geboren omstreeks 1595 in Arum (zie 1424).
2876 Sipke Sipkes Fopma. Sipke is overleden na 1626.
Hij trouwde met
2877 Lolck Franses Unia. Lolck is overleden omstreeks 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tjalle Sipkes Fopma, geboren omstreeks 1601 (zie 1438).
2878 Sierck Jans Donia (dezelfde als 2694).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 19-jarige
2879 Tiedt Piers (dezelfde als 2695).
2944 Paulus Jans Ennema.
Hij trouwde met
2945 Aecht Wytses.
Kind uit dit huwelijk:
I. Petrus Paulus Ennema, geboren omstreeks 1627 in Harlingen (zie 1472).
2946 Tjepke Rinties Abbema (dezelfde als 1498 in generatie 11).
Hij trouwde met
2947 Antie Witsses (dezelfde als 1499 in generatie 11).
2948 Andries Brunia.
Kind van Andries uit onbekende relatie:
I. Age Andries Brunia, geboren omstreeks 1615 in Pietersbierum (zie 1474).
2950 Hans Walpert.
Kinderen van Hans uit onbekende relatie:
I. Tjitske Hanses Walpert. Tjitske is overleden op 17 juli 1666 in Franeker. Zij is begraven in Franeker Martinikerk. Tjitske trouwde met Taeke Ages Bruinia. Taeke is geboren in 1606. Taeke is overleden op 25 mei 1658 in Franeker, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
II. Taetske Hanses Walpert, geboren omstreeks 1615 (zie 1475).
2962 Fokke Hettes.
Kind van Fokke uit onbekende relatie:
I. Catharina Fokkes Hettinga (zie 1481).
2994 Gabbe Scheltes, geboren omstreeks 1588. Gabbe is overleden op 13 mei 1631 in Longerhouw, ongeveer 43 jaar oud. Hij is begraven in Kerk te Longerhouw.
Hij trouwde met
2995 Brecht Hessels, geboren omstreeks 1590. Brecht is overleden op 22 maart 1635 in Longerhouw, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Kerk te Longerhouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Auck Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1616.
II. Schelte Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1620. Schelte trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 13 december 1640 in Burgwerd met Ansck Eelckes Clingenburgh. Ansck is een dochter van Eelcke Sinnes en Ansk Wybes.
III. Taets Gabbedr Reynsma, geboren omstreeks 1621 (zie 1497).
IV. Gabbe Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1624. Hij is gedoopt op 9 januari 1648 in Longerhouw (op belijdenis). Gabbe trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 21 augustus 1652 in Longerhouw met Reinsck Ulbes.
V. Brechtie Gabes Reynsma, geboren omstreeks 1626. Brechtie ging in ondertrouw, ongeveer 39 jaar oud, op 25 maart 1665 in Sneek met Willem Tiercx Westerbaen.
2996 Rintke Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1575. Rintke is overleden vóór 1618, ten hoogste 43 jaar oud.
Kind van Rintke uit onbekende relatie:
I. Tjepke Rinties Abbema, geboren omstreeks 1592 in Franeker (zie 1498).
3314 Hidde Sioerdts, geboren in 1587. Hidde is overleden op 30 mei 1645 in Sexbierum, 57 of 58 jaar oud. Hidde trouwde (1), 22 of 23 jaar oud, in juni 1610 met Tryn Baukes.
Hij trouwde (2), 26 of 27 jaar oud, op 6 september 1614 in Sexbierum met de 24 of 25-jarige
3315 Swob Jacobs, geboren in 1589. Swob is overleden op 3 mei 1667 in Sexbierum, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Hiddes, geboren op 11 augustus 1615 in Sexbierum (zie 1657).
II. Sjoerd Hiddes, geboren op 14 augustus 1616 in Sexbierum. Sjoerd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12 maart 1643 in Pietersbierum met Acke Claeses.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 8 mei 1664 in Sexbierum met Jits Rutgers.
III. Tjerck Hiddes de Vries, geboren op 6 augustus 1622 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 25 augustus 1622 in Sexbierum. Tjerck is overleden op 6 augustus 1666 in Vlissingen, 44 jaar oud. Tjerck trouwde, 26 jaar oud, op 27 augustus 1648 in Sexbierum met Nanneke Atses. Nanneke is overleden op 10 augustus 1666 in Harlingen.
IV. Jacob Hiddes, geboren op 14 juni 1624 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 19 september 1624 in Sexbierum. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 13 mei 1655 in Stattum met Hiske Pieters.
V. Jurjen Hiddes. Hij is gedoopt op 19 maart 1626 in Sexbierum.
VI. Sjouck Hiddes, geboren op 2 maart 1628 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 9 maart 1628 in Sexbierum. Sjouck trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1652 in Wijnaldum met Willem Sjoerds.
VII. Barend Hiddes de Vries, geboren op 14 oktober 1631 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 23 oktober 1631 in Sexbierum. Barend:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13 april 1656 in Sexbierum met Grietje Hendriks.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 27 december 1657 in Sexbierum met Ittie Jans.
VIII. Tjerckje Hiddes, geboren op 5 december 1633 in Sexbierum. Tjerckje trouwde, 25 jaar oud, op 6 maart 1659 in St. Jacobiparochie met Pieter Martens.
IX. Marij Hiddes. Zij is gedoopt op 17 januari 1636 in Sexbierum.
X. Antje Hiddes. Zij is gedoopt op 12 november 1637 in Sexbierum. Antje is overleden vóór 1643, ten hoogste 6 jaar oud.
XI. Eentje (Jintje of Intje), geboren op 16 december 1640 in Sexbierum. Hij is gedoopt op 26 december 1640 in Sexbierum. Eentje trouwde, 25 jaar oud, op 25 februari 1666 in Sexbierum met Elcke Annis.
XII. Antje Hiddes, geboren op 14 juni 1643 in Sexbierum. Zij is gedoopt op 18 juni 1643 in Sexbierum. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 8 januari 1665 in Harlingen met Fedde Simens Doncker. Fedde is geboren in Harlingen.
3396 Egbert Folkerts, geboren in 1574 in Westergeest. Egbert is overleden op 2 oktober 1616 in Kollumerzwaag, 41 of 42 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1595 in Kollumerzwaag met de ongeveer 25-jarige
3397 Ancke Gerbens (Antje), geboren omstreeks 1570 in Kollumerzwaag. Antje is overleden in november 1631, ongeveer 61 jaar oud. Antje trouwde (2), ongeveer 46 jaar oud, in oktober 1616 met Jan Sjoerds (1594-1651), 21 of 22 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoerd Egberts. Sjoerd is overleden in 1660 in Kollumerzwaag.
II. Tieert Egberts. Tieert is overleden in 1651 in Kollumerzwaag.
III. Gerben Egberts, geboren omstreeks 1599 in Kollumerzwaag. Gerben is overleden in 1654 in Kollumerzwaag, ongeveer 55 jaar oud. Gerben trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1630 in Kollumerzwaag met Geertie Nitters, ongeveer 30 jaar oud. Geertie is geboren omstreeks 1600, dochter van Nitte Louwerens en Tjiets Sijbes. Geertie is overleden in 1651 in Kollumerzwaag, ongeveer 51 jaar oud.
IV. Folckert Egberts, geboren in 1602 in Kollumerzwaag. Folckert is overleden in 1672 in Kollumerzwaag, 69 of 70 jaar oud.
V. Bauck Egberts, geboren omstreeks 1604 in Kollumerzwaag. Bauck is overleden na 27 januari 1655 in Kollumerzwaag, minstens 51 jaar oud.
VI. Sybe Egberts, geboren omstreeks 1608 in Kollumerzwaag (zie 1698).
VII. Jarig Egberts, geboren op 16 november 1612 in Westergeest. Jarig is overleden op 21 februari 1657 in Westergeest, 44 jaar oud. Jarig trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1634 met Aeltie Wybes, 33 of 34 jaar oud. Zie 6796,IX voor persoonsgegevens van Aeltie.
3398 Tiebbe Wijbes, geboren omstreeks 1594 in Westergeest. Tiebbe is overleden in 1645, ongeveer 51 jaar oud.
Hij trouwde met
3399 Rins Tjeerds, geboren in 1594 in Buitenpost. Rins is overleden op 27 februari 1643 in Buitenpost, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taebke Tiebbes, geboren in 1610. Taebke trouwde met Benne Jacobs.
II. Ridmer Tiebbes, geboren in 1610. Ridmer is overleden in 1652, 41 of 42 jaar oud. Ridmer:
(1) trouwde met Wisck Rierdts.
(2) trouwde met Geertie Jacobs. Geertie is overleden in 1659.
III. Frouck Tiebbes, geboren in 1610 (zie 1699).
IV. Beert Tiebbes, geboren in 1610.
V. Antie Tiebbes, geboren in 1610.
VI. Tiaerd Tiebbes, geboren in 1610.
3680 Johannes Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op 13 februari 1605 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 7 oktober 1644 in Leeuwarden, 39 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27 juli 1633 in Leeuwarden met de ongeveer 21-jarige
3681 Sjouckien Aerns Haijema, geboren omstreeks 1612 in Kollum. Sjouckien trouwde (2) met Folkerus Harckema.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wijbrandus Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1633 in Leeuwarden (zie 1840).
II. Homme Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op 18 oktober 1637 in Leeuwarden. Homme trouwde, 23 jaar oud, op 4 juni 1661 in Amsterdam met Marritje Lamberts.
III. Taetie Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1639 in Leeuwarden. Taetie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26 februari 1660 in Leeuwarden met Matheus Douwes Wanninga.
IV. Lisbethtie Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1646 in Leeuwarden. Lisbethtie ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op 1 oktober 1665 in Sexbierum met Rimbolt Claeses (Bartholt) van Adélen van Cronenburgh, ongeveer 23 jaar oud. Bartholt is geboren omstreeks 1642 in Sexbierum?, zoon van Claes Claeses van Adélen van Cronenburgh en Maria Jelles Wythama.
3688 Jelger Jelgers, geboren in St. Annaparochie. Jelger is overleden vóór 29 november 1664.
Hij trouwde op 13 september 1640 in St. Annaparochie met
3689 [waarschijnlijk] Thieske Eelckes, geboren in St. Annaparochie. Thieske is overleden op 1 september 1657 in Leeuwarden. Thieske trouwde (2) met Abraham Isaacx (1611-vóór 1657).
Kind uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Jelger Jelgers Finckema, gedoopt op 19 mei 1644 in St. Annaparochie (zie 1844).
3692 Arend Wytzes. Arend is overleden op 26 april 1662 in Bergum.
Hij trouwde met
3693 Bauck Gercks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Haye Arends (zie 1846).
3712 Claes Johae, geboren omstreeks 1570.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met
3713 Gertrud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Clases Johae, geboren omstreeks 1605 (zie 1856).
II. Peter Clases Johae, geboren omstreeks 1615. Peter trouwde met Jannecken Peipers.
3748 Hendrick Gerrits Potman.
Hij trouwde met
3749 Aaltien Kiers.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendrijck Potman (zie 1874).
3760 Outger Aerts, geboren omstreeks 1605.
Hij trouwde met
3761 Grietje Jacobs, geboren omstreeks 1605.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtgen Outgers. Zij is gedoopt op 11 november 1629 in Kathoek (Oostzaan).
II. Pieter Outgers. Hij is gedoopt op 11 november 1629 in Kathoek (Oostzaan).
III. Cornelis Outgers, geboren omstreeks 1630 in Oostzanen (zie 1880).
IV. Jan Outgers. Hij is gedoopt op 28 september 1631 in Kathoek (Oostzaan).
V. Pieter Outgers. Hij is gedoopt op 19 februari 1634 in Kathoek (Oostzaan).
VI. Aecht Outgers. Zij is gedoopt op 26 juli 1637 in Kathoek (Oostzaan). Aecht trouwde met Barend Arisz.
VII. Lobbrich Outgers. Zij is gedoopt op 1 maart 1643 in Kathoek (Oostzaan).
3765 Ariaantje Aarts.
Kind van Ariaantje uit onbekende relatie:
I. Claes Pieters van Tamen, geboren omstreeks 1635 (zie 1882).
3766 Pieter Jacobs, geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde met
3767 Jannitie Jacobs, geboren omstreeks 1610.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijmon Pieters van Purmerent. Sijmon ging in ondertrouw op 25 juli 1640 in Amsterdam met Marija Helt. Marija is overleden op 5 februari 1657. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk.
II. Grietje Pieters Purmerendt, geboren omstreeks 1645 (zie 1883).
3768 Cornelis Dankers Danckerts (van Sevenhove). Hij is gedoopt op 13 juni 1604 in Amsterdam. Cornelis is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 27 april 1656 in Amsterdam.
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 11 februari 1633 in Amsterdam met de ongeveer 18-jarige
3769 Anneke Joostdr. Minne, geboren omstreeks 1615 in Leiden. Anneke is overleden omstreeks 1648, ongeveer 33 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Danckert Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op 5 februari 1634 in Amsterdam. Danckert is overleden op 8 december 1666 in Amsterdam, 32 jaar oud.
II. Justus I Cornelis Danckerts, gedoopt op 11 november 1635 in Amsterdam (zie 1884).
III. Ellisabeth Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 11 januari 1637 in Amsterdam. Ellisabeth is overleden vóór 30 november 1643, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Johannis Cornelis Danckerts (van Sevenhoven). Hij is gedoopt op 24 januari 1638 in Amsterdam.
V. Eduardus Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op 10 mei 1639 in Amsterdam.
VI. Aeltje Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 3 juni 1640 in Amsterdam.
VII. Anna Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 1 december 1641 in Amsterdam.
VIII. Cornelia Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 25 november 1642 in Amsterdam.
IX. Elisabet Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 30 november 1643 in Amsterdam.
X. Susanna Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 1 januari 1645 in Amsterdam.
3770 Dirck Vorsterman. Hij is begraven op 4 april 1657 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Hij trouwde met
3771 Barbara Vorstermans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Dircks Vorsterman. Zij is gedoopt op 4 april 1632 in Amsterdam.
II. Elisabeth Dircks Vorsterman, gedoopt op 24 augustus 1636 in Amsterdam (zie 1885).
3772 Gerrit Heinderik Dieperinck. Hij is gedoopt op 1 oktober 1618 in Hamburg. Gerrit is overleden, 90 jaar oud. Hij is begraven op 18 april 1709 in Amsterdam Oude kerk.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1643 in Amsterdam met de ongeveer 19-jarige Rijxtje Tiercks. Gerrit en Rijxtje gingen op 25 april 1643 in Amsterdam in ondertrouw.
3773 Rijxtje Tiercks, geboren omstreeks 1624 in Oosterlittens. Rijxtje is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op 27 maart 1696 in Amsterdam Oude kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Gerrits Dieprinck, gedoopt op 20 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk (zie 1886).
II. Heindrik Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op 3 april 1646 in Amsterdam Oude kerk. Heindrik is overleden vóór 6 oktober 1654, ten hoogste 8 jaar oud.
III. Melgior Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op 5 april 1646 in Amsterdam Nieuwe kerk.
IV. Aeltje Gerrits (Alida) Dieperinck. Zij is gedoopt op 6 september 1648 in Amsterdam Oude kerk. Alida is overleden op 25 juni 1726, 77 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Alida ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 6 juli 1673 in Amsterdam met Jacobus Clases van der Graeff, 26 jaar oud. Zie 3774,III voor persoonsgegevens van Jacobus.
V. Laurens Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op 9 april 1652 in Amsterdam Nieuwe kerk.
VI. Hendrick Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op 6 oktober 1654 in Amsterdam Nieuwe kerk.
VII. Saertje Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op 25 mei 1656 in Amsterdam Oude kerk. Saertje is overleden op 15 maart 1740, 83 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Saertje trouwde met Barnard Klemrink. Barnard is overleden vóór 15 maart 1740.
VIII. Geertruijt Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op 27 september 1658 in Amsterdam Oude kerk.
IX. Hendrickje Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op 6 juni 1660 in Amsterdam Oude kerk.
X. Rijcktien Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op 29 oktober 1662 in Amsterdam Zuiderkerk.
XI. Susanna Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op 12 september 1664 in Amsterdam Oude kerk.
3774 Claes Jacobs van der Graeff. Hij is gedoopt op 1 december 1619 in Delft. Claes trouwde (2) met Elisabeth Noordijns.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 2 juni 1643 in Amsterdam met de 19-jarige Catharina Thomas Sergeant (zie 3775 hieronder). Claes en Catharina gingen op 9 mei 1643 in Amsterdam in ondertrouw.
3775 Catharina Thomas Sergeant. Zij is gedoopt op 25 januari 1624 in Amsterdam Oude kerk. Catharina is overleden op 12 juli 1661, 37 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op 10 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk. Jacobus is overleden op 7 april 1644, 28 dagen oud. Hij is begraven in Amsterdam Westerkerk.
II. Elisabeth Clases van der Graeff, gedoopt op 11 juni 1645 in Amsterdam (zie 1887).
III. Jacobus Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op 21 april 1647 in Amsterdam Oude kerk. Jacobus is overleden op 29 mei 1703, 56 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Jacobus ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 6 juli 1673 in Amsterdam met Aeltje Gerrits (Alida) Dieperinck, 24 jaar oud. Zie 3772,IV voor persoonsgegevens van Alida.
IV. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 21 maart 1649 in Amsterdam Nieuwe kerk.
V. Tomas Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op 19 februari 1651 in Amsterdam Nieuwe kerk. Tomas is overleden op 25 februari 1651, 6 dagen oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
VI. Thomas Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op 27 april 1652 in Amsterdam Nieuwe kerk.
VII. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 20 december 1654 in Amsterdam Nieuwe kerk. Cornelia is overleden vóór 11 juni 1656, ten hoogste 1 jaar oud.
VIII. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 11 juni 1656 in Amsterdam Nieuwe kerk.
IX. Maria Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 30 september 1657 in Amsterdam Nieuwe kerk.
X. Magtelt Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op 26 januari 1659 in Amsterdam Nieuwe kerk.
XI. Joannes Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op 11 juli 1660 in Amsterdam Nieuwe kerk.
4064 Tzialle Sipkes, geboren omstreeks 1622. Hij is gedoopt op 6 november 1631 in Stiens.
Kinderen van Tzialle uit onbekende relatie:
I. Sytske Tjallings.
II. Sipke Tjallings, geboren in Klooster Anjum. Hij is gedoopt op 10 maart 1644 in Ried.
III. Lolckyen Tjallings. Zij is gedoopt in juni 1647 in Ried.
IV. Sierk Tjallings, gedoopt op 4 juni 1655 in Ried (zie 2032).
4080 Douwe Claessen.
Hij trouwde op 27 januari 1631 in Franekeradeel met
4081 Doycke Oenes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Claes Douwes (zie 2040).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

5384 Alle Ruirts Gerlsma.
Kind van Alle uit onbekende relatie:
I. Haye Alles Gerlsma, geboren in 1565 in Zurich (zie 2692).
5388 Jan Keimpes Donia, geboren in 1526 in Menaldum. Jan is overleden in 1562, 35 of 36 jaar oud.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Sierck Jans Donia, geboren in 1570 in Kimswerd (zie 2694).
5390 Pier Gerlofs, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd. Pier is overleden in 1601, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kimswerd met de ongeveer 25-jarige
5391 Anne Taeckes, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd. Anne is overleden vóór 1607 in Kimswerd, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerloff Piers, geboren omstreeks 1573 in Kimswerd. Gerloff is overleden vóór 1625 in Kimswerd, ten hoogste 52 jaar oud. Gerloff trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1595 met Tijed Scheltes, ongeveer 22 jaar oud. Tijed is geboren omstreeks 1573.
II. Doed Piers, geboren in 1575 in Kimswerd.
III. Jelte Piers, geboren omstreeks 1577 in Kimswerd. Jelte is overleden in 1607 in Kimswerd, ongeveer 30 jaar oud.
IV. Siets Piers, geboren omstreeks 1579 in Kimswerd.
V. Tiedt Piers, geboren omstreeks 1581 in Kimswerd (zie 2695).
VI. Siuck Piers, geboren omstreeks 1583 in Kimswerd.
5696 Oene Doeckles, geboren omstreeks 1531.
Hij trouwde met
5697 Jouck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Doeckle Oenes, gedoopt in 1570 (zie 2848).
5698 Djurre Romckes, geboren omstreeks 1553. Djurre is overleden vóór 22 april 1624, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
5699 Siouck Greolts, geboren in 1553. Siouck is overleden vóór 19 januari 1642, ten hoogste 89 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Romke Diurres.
II. Reinsch Diurres.
III. Jouck Djurres, geboren in 1570 (zie 2849).
5754 Frans Fockes Unia. Frans is overleden op 3 november 1609.
Hij trouwde met
5755 Saapke Gijsberts Ysra. Saapke is overleden op 2 maart 1592.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lolck Franses Unia (zie 2877).
5988 Scholte Haytses. Scholte is overleden in 1618.
Hij trouwde met
5989 Frouck Reyns.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gabbe Scheltes, geboren omstreeks 1588 (zie 2994).
5990 Hessel Lieuwes Sasma.
Hij trouwde met
5991 Ansck Haitzes Bonnema.
Kind uit dit huwelijk:
I. Brecht Hessels, geboren omstreeks 1590 (zie 2995).
5992 Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1551. Tiepcke is overleden op 23 juli 1577 in Rauwerd, ongeveer 26 jaar oud. Tiepcke trouwde (1) met Yaey Alles (±1550-±1598).
Hij trouwde (2), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1575 in Franeker met de ongeveer 25-jarige
5993 Gerk Alles, geboren omstreeks 1550. Gerk is overleden omstreeks 1598 in Franeker, ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rintke Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1575 (zie 2996).
6630 Jacob.
Hij trouwde met
6631 Maria Cornelis. Maria is overleden omstreeks 16 juni 1621.
Kind uit dit huwelijk:
I. Swob Jacobs, geboren in 1589 (zie 3315).
6792 Folckert Wybes, geboren omstreeks 1545 in Kollumerzwaag. Folckert is overleden vóór 1618 in Kollumerzwaag, ten hoogste 73 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kollumerzwaag met de ongeveer 20-jarige
6793 Beerte Egberts, geboren omstreeks 1550 in Westergeest. Beerte is overleden in 1618 in Kollumerzwaag, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Egbert Folkerts, geboren in 1574 in Westergeest (zie 3396).
II. Aaff Folkerts. Aaff is overleden vóór 1618. Aaff trouwde met Lenert Jans.
III. Jets Folkerts. Jets is overleden op 20 september 1596 in Kollum. Jets trouwde in 1590 met Folkert Wabes. Folkert is geboren in Kollum. Folkert trouwde later op 6 november 1605 met Lijfke Pieters.
IV. Anne Folkerts. Anne is overleden in 1614 in Kollumerzwaag. Anne trouwde in 1601 in Kollumerzwaag met Wick Jarichs. Wick is overleden vóór 1614.
V. Aelcke Folkerts. Aelcke is overleden op 20 januari 1619 in Kollumerzwaag. Aelcke trouwde in 1615 met Pieter Luyttiens.
VI. Wybe Folkerts, geboren omstreeks 1569 in Kollumerzwaag (zie 6796).
6794 Gerbe Jarichs, geboren omstreeks 1530 in Kollumerland.
Hij trouwde met
6795 Bauck Sijbes, geboren in 1530 in Kollumerland.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ancke Gerbens (Antje), geboren omstreeks 1570 in Kollumerzwaag (zie 3397).
6796 Wybe Folkerts, geboren omstreeks 1569 in Kollumerzwaag. Wybe is overleden op 9 juni 1629 in Kollumerland, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1590 met de ongeveer 20-jarige
6797 Antie Tiebes, geboren omstreeks 1570.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jets Wybes.
II. Jan Wybes.
III. Frouck Wybes.
IV. Wobbe Wybes.
V. Tead Wybes, geboren vóór 1610. Tead trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1630 met Jenne Taeckes.
VI. Siouck Wybes.
VII. Folkert Wybes, geboren omstreeks 1590.
VIII. Tiebbe Wijbes, geboren omstreeks 1594 in Westergeest (zie 3398).
IX. Aeltie Wybes, geboren in 1600 in Westergeest. Aeltie is overleden in 1662 in Westergeest, 61 of 62 jaar oud. Aeltie:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1627 met Roeloff Gerryts, ongeveer 32 jaar oud. Roeloff is geboren omstreeks 1595 in Westergeest.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1634 met Jarig Egberts, 21 of 22 jaar oud. Zie 3396,VII voor persoonsgegevens van Jarig.
X. Retse Wybes, geboren in 1600. Retse is overleden in 1652, 51 of 52 jaar oud.
6798 Tyeert Folckerts.
Hij trouwde met
6799 Taeb Eyntes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rins Tjeerds, geboren in 1594 in Buitenpost (zie 3399).
7360 Wijbrandus Johans Noordenbos, geboren omstreeks 1575 in Leeuwarden. Wijbrandus is overleden in Leeuwarden.
Hij trouwde met
7361 Taetske Hommesdr., geboren omstreeks 1581. Taetske is overleden op 30 januari 1654 in Leeuwarden, ongeveer 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goswinus Wijnbrendus Noordenbos, geboren omstreeks 1602. Goswinus is overleden omstreeks 1652, ongeveer 50 jaar oud.
II. Johannes Wijbrandus Noordenbos, gedoopt op 13 februari 1605 in Leeuwarden (zie 3680).
III. Elisabeth Wijbrandus (Lijsbet) Noordenbos. Zij is gedoopt op 11 juni 1609 in Leeuwarden. Lijsbet is overleden op 20 april 1665 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Lijsbet ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 7 november 1640 in Leeuwarden met Simon Douwes Languaerd.
IV. Aeltie Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op 22 december 1611 in Leeuwarden. Aeltie is overleden omstreeks 1680, ongeveer 69 jaar oud.
V. Tialchien Wijbrandus Noordenbos, geboren omstreeks 1613 in Leeuwarden.
7424 Johae.
Kinderen van (7424) uit onbekende relatie:
I. Claes Johae, geboren omstreeks 1570 (zie 3712).
II. Johann Johae, geboren omstreeks 1574 in Eupen, België. Johann trouwde met Eubel.
III. Welter Johae, geboren omstreeks 1584 in Eupen, België. Welter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1610 met Maria.
7520 Aert.
Kinderen van Aert uit onbekende relatie:
I. Mari Aerts. Mari trouwde met Sijmon Jacobs.
II. Jan Aerts.
III. Outger Aerts, geboren omstreeks 1605 (zie 3760).
7536 Danker Cornelisz Danckerts, geboren omstreeks 1579. Danker is overleden in 1619 in Amsterdam, ongeveer 40 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 22 april 1603 in Amsterdam met de ongeveer 17-jarige
7537 Lijsbet Jans Cranendonck, geboren omstreeks 1586. Lijsbet is overleden omstreeks 1663 in Amsterdam, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Dankers Danckerts (van Sevenhove), gedoopt op 13 juni 1604 in Amsterdam (zie 3768).
II. Grietje Dankers. Zij is gedoopt op 14 februari 1606 in Amsterdam.
III. Anna Dankers. Zij is gedoopt op 3 april 1608 in Amsterdam.
IV. Jan Dankers. Hij is gedoopt op 6 oktober 1609 in Amsterdam.
V. Lijsbet Dankers. Zij is gedoopt op 13 september 1611 in Amsterdam.
VI. Dancker Dankers. Hij is gedoopt op 20 maart 1614 in Amsterdam. Dancker:
(1) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 15 april 1638 in Amsterdam met Elisabeth de Chantelou.
(2) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 18 oktober 1642 in Amsterdam met Lijsbeth Willems. Lijsbeth ging later in ondertrouw op 10 januari 1658 in Amsterdam met Daniel van Nickelen.
VII. Anna Dankers. Zij is gedoopt op 19 juni 1616 in Amsterdam.
VIII. Abraham Dankers. Hij is gedoopt op 7 februari 1619 in Amsterdam.
7538 Joost Minne de Jonge, geboren omstreeks 1580 in Leiden.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 20 jaar oud, op 19 mei 1600 in Leiden met de ongeveer 20-jarige
7539 Tanneke van Royen, geboren omstreeks 1580 in Yperen B..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hester Joostdr. Minne.
II. Daniel Joostz. Minne.
III. Johannes Joostz. Minne.
IV. Anneke Joostdr. Minne, geboren omstreeks 1615 in Leiden (zie 3769).
V. Abraham Joostz. Minne, geboren omstreeks 1617 in Leiden. Abraham ging in ondertrouw, ongeveer 31 jaar oud, op 5 maart 1648 in Amsterdam met Margrieta Jacobs Barra. Margrieta is overleden in Amsterdam. Zij is begraven op 27 juni 1674 in Amsterdam Oude kerk.
VI. Susanna Joostdr. Minne. Zij is gedoopt op 2 juni 1622 in Leiden Hooglandse kerk.
7544 Hinrich Dieperinck, geboren omstreeks 1600.
Hij trouwde met
7545 Alheidt de Lichtt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Heinderik Dieperinck, gedoopt op 1 oktober 1618 in Hamburg (zie 3772).
7546 Tierck Rienicx. Tierck is overleden in juni 1637 in Goutum.
Hij trouwde met
7547 Lolck Aeltses.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rijxtje Tiercks, geboren omstreeks 1624 in Oosterlittens (zie 3773).
7548 Jacob Claes van der Graef de Jonge, geboren omstreeks 1600. Jacob is overleden op 19 september 1624, ongeveer 24 jaar oud. Hij is begraven in Delft Oude kerk.
Hij trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 7 juli 1619 in Delft met de ongeveer 19-jarige Neeltgen Willems van Sijsbergen. Jacob en Neeltgen gingen op 22 juni 1619 in Delft in ondertrouw.
7549 Neeltgen Willems van Sijsbergen, geboren omstreeks 1600. Neeltgen is overleden op 20 september 1624, ongeveer 24 jaar oud. Zij is begraven in Delft Oude kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Jacobs van der Graeff, gedoopt op 1 december 1619 in Delft (zie 3774).
II. Willem Jacobs van der Graef. Hij is gedoopt op 30 maart 1621 in Delft. Willem is overleden op 25 januari 1622, 9 maanden oud. Hij is begraven in Delft Oude kerk.
III. Machtelt Jacobs van der Graef. Zij is gedoopt op 5 februari 1623 in Delft.
7550 Thomas Jacobsz Sergeant, geboren omstreeks 1585 in Dordrecht. Thomas is overleden op 3 januari 1658 in Amsterdam, ongeveer 73 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 6 oktober 1607 in Amsterdam met de ongeveer 21-jarige
7551 Lijsbeth Jans van Oukoop, geboren omstreeks 1586 in Rotterdam. Lijsbeth is overleden op 25 augustus 1679, ongeveer 93 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Thomas Sergeant, geboren omstreeks 1609 in Schiedam. Jacob is overleden op 11 oktober 1636, ongeveer 27 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Westerkerk. Jacob ging in ondertrouw, ongeveer 20 jaar oud, op 9 juni 1629 in Amsterdam met Aaltje Willems, ongeveer 21 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1608 in Beverwijk. Aaltje ging later in ondertrouw op 24 oktober 1637 in Amsterdam met Robrecht Dircks.
II. Johannes Thomas (Jean) Sergeant, geboren omstreeks 1610 in Schiedam. Jean ging in ondertrouw, ongeveer 29 jaar oud, op 20 januari 1639 in Amsterdam met Annetje Reijers, ongeveer 35 jaar oud. Annetje is geboren omstreeks 1604 in Harderwijk. Annetje is weduwe van Matheus van Hove (±1590-vóór 1638).
III. Annetje Thomas Sergeant. Zij is gedoopt op 24 februari 1613 in Amsterdam Nieuwe kerk. Annetje is overleden op 16 juni 1673, 60 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Annetje ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 15 maart 1639 in Amsterdam met Jacob du Pire.
IV. Matheus Thomas Sergeant. Hij is gedoopt op 9 november 1614 in Amsterdam Oude kerk.
V. Jonas Thomas Sergeant. Hij is gedoopt op 11 februari 1618 in Amsterdam Oude kerk.
VI. Maximiliaen Thomas Sergeant. Hij is gedoopt op 13 februari 1620 in Amsterdam Oude kerk. Maximiliaen ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 24 juli 1643 in Amsterdam met Marritje Harinx. Marritje trouwde voorheen met Cornelis Jans.
VII. Elisabeth Thomas Sergeant. Zij is gedoopt op 24 juli 1622 in Amsterdam Oude kerk. Elisabeth ging in ondertrouw, 43 jaar oud, op 5 juni 1666 in Amsterdam met Johannes Saragon. Johannes is overleden op 27 maart 1708. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Johannes ging voorheen in ondertrouw op 5 november 1660 in Amsterdam met Rachel Stagniete (ovl. 1665).
VIII. Catharina Thomas Sergeant, gedoopt op 25 januari 1624 in Amsterdam Oude kerk (zie 3775).
IX. Thomas Thomas Sergeant. Hij is gedoopt op 25 maart 1629 in Amsterdam Nieuwe kerk. Thomas is overleden op 18 augustus 1664, 35 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Thomas ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 24 maart 1650 in Amsterdam met Geertrui Huddens. Geertrui is een dochter van Hendrik Hudden en Clara Nijs.
8128 Sipke Tziallinghs, geboren omstreeks 1595.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16 juni 1621 in Stiens met
8129 Marij Dircks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tzialle Sipkes, geboren omstreeks 1622 (zie 4064).
II. Tryntke Sipkes, geboren omstreeks 1624. Zij is gedoopt op 6 november 1631 in Stiens.
III. Frauw Sipkes, geboren omstreeks 1626. Zij is gedoopt op 6 november 1631 in Stiens.

Generatie 14 (stamoudouders)

10776 Keimpe Siercks Donia, geboren in 1490 in Menaldum. Hij trouwde met Ydt Feytesdr. Galama (1410-1463), zie 43105.
Kind van Keimpe en Ydt:
I. Sierck Keimpes Donia, geboren in 1460 (zie 21552).
Kind van Keimpe uit onbekende relatie:
II. Jan Keimpes Donia, geboren in 1526 in Menaldum (zie 5388).
10780 Gerlof Annes, geboren in 1510 in Kimswerd. Gerlof is overleden in 1560, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1540 met
10781 Taecke.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pier Gerlofs, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd (zie 5390).
II. Heere Gerlofs, geboren omstreeks 1547 in Kimswerd. Heere is overleden vóór 1595, ten hoogste 48 jaar oud.
III. Douwe Gerlofs, geboren omstreeks 1549 in Kimswerd.
IV. Dirk Gerlofs, geboren omstreeks 1551 in Kimswerd. Dirk is overleden vóór 27 september 1613, ten hoogste 62 jaar oud.
V. Romke Gerlofs, geboren in 1555 in Hichtum. Romke is overleden in 1618 in Hichtum, 62 of 63 jaar oud. Romke trouwde met Lisbeth Schelits. Lisbeth is geboren in 1575.
11392 Rycxt.
Hij trouwde met
11393 Doeckles Ansckes. Doeckles is overleden vóór 1560.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oene Doeckles, geboren omstreeks 1531 (zie 5696).
11396 Romcke Claesz, geboren omstreeks 1526. Romcke is overleden omstreeks 24 maart 1579 in Irnsum, ongeveer 53 jaar oud.
Kinderen van Romcke uit onbekende relatie:
I. Jetze Romckes.
II. Djurre Romckes, geboren omstreeks 1553 (zie 5698).
11398 Greolt Hoytes. Greolt is overleden vóór maart 1606.
Hij trouwde met
11399 Ydt Heres, geboren omstreeks 1539.
Kind uit dit huwelijk:
I. Siouck Greolts, geboren in 1553 (zie 5699).
11509 Rixt Doedes. Rixt is overleden in 1555 in Marssum.
Kind van Rixt uit onbekende relatie:
I. Frans Fockes Unia (zie 5754).
11976 Haytse Auckes. Haytse is overleden vóór 1608.
Hij trouwde met
11977 Scholtje Scheltes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Scholte Haytses (zie 5988).
11978 Reyn Binckes.
Hij trouwde met
11979 Tryn Tyalkes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frouck Reyns (zie 5989).
11980 Lieuwe Siercks.
Kind van Lieuwe uit onbekende relatie:
I. Hessel Lieuwes Sasma (zie 5990).
11982 Haytse Jelles Bonnema. Haytse is overleden op 17 december 1611. Hij is begraven in Kimswerd.
Hij trouwde met
11983 Tyam Rinckes. Tyam is overleden op 8 december 1620. Zij is begraven in Kimswerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ansck Haitzes Bonnema (zie 5991).
13592 Folckert Wybes (dezelfde als 6792 in generatie 13).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kollumerzwaag met de ongeveer 20-jarige
13593 Beerte Egberts (dezelfde als 6793 in generatie 13).
13594 Tiebbe.
Hij trouwde met
13595 Sjouk Ebeles.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antie Tiebes, geboren omstreeks 1570 (zie 6797).
14720 Johan Wijbes, geboren omstreeks 1540 in Noordwolde. Johan is overleden op 31 juli 1586 in Leeuwarden, ongeveer 46 jaar oud.
Hij trouwde met
14721 Johanna Martens, geboren omstreeks 1545. Johanna is overleden omstreeks 1581 in Leeuwarden, ongeveer 36 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wijbrandus Johans Noordenbos, geboren omstreeks 1575 in Leeuwarden (zie 7360).
14722 Homme Lolckes.
Hij trouwde met
14723 Aelcke Andries. Aelcke trouwde (2) met Hans van Dinckelo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Taetske Hommesdr., geboren omstreeks 1581 (zie 7361).
15072 Cornelis Danckerts, geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde met
15073 Lijsbeth Cornelis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Danker Cornelisz Danckerts, geboren omstreeks 1579 (zie 7536).
II. Abram Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op 21 augustus 1580 in Amsterdam Oude kerk.
III. Aeltgen Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op 25 september 1583 in Amsterdam Oude kerk.
15074 Jan.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Lijsbet Jans Cranendonck, geboren omstreeks 1586 (zie 7537).
15076 Joost Minne.
Hij trouwde omstreeks 1575 met
15077 Lijsbeth Minne.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Susanna Minne, geboren in Leiden. Susanna ging in ondertrouw op 6 februari 1615 in Leiden met Jacob Fredericxz Luyt. Jacob is geboren in Middelburg.
II. Joost Minne de Jonge, geboren omstreeks 1580 in Leiden (zie 7538).
15078 Jan van Royen. Jan is overleden op 19 november 1632 in Leiden. Hij is begraven in Leiden Pieterskerk.
Hij trouwde met
15079 Jacobmyne Pauws (Pauwaerts).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Francois van Royen, geboren in Yperen. Francois bleef kinderloos. Francois:
(1) trouwde op 11 november 1597 met Maaike Henricks. Maaike is geboren in Oudenaarden.
(2) trouwde op 13 januari 1600 met Magdalena Huylette. Magdalena is geboren in Antwerpen.
II. Tanneke van Royen, geboren omstreeks 1580 in Yperen B. (zie 7539).
III. Margriete van Royen, geboren in Yperen. Margriete trouwde op 5 januari 1606 in Leiden met Jaques van der Haghe. Jaques is geboren in Yperen, zoon van Marietgen Willems.
IV. Sara van Royen.
V. Samuel van Royen. Samuel is overleden op 21 september 1635 in Leiden. Hij is begraven in Leiden Hooglandse kerk.
15092 Rienick Syurdts.
Hij trouwde met
15093 Gerlts Tyarcx.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tierck Rienicx (zie 7546).
15094 Aeltsen Sakeles, geboren omstreeks 1552. Aeltsen is overleden op 12 november 1616, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven in Baard.
Hij trouwde met
15095 Ricxt Hessels Unia, geboren omstreeks 1554 in Beers. Ricxt is overleden op 12 november 1613, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven in Baard. Ricxt trouwde (2) met Frans van Aylva (1513-1563).
Kind uit dit huwelijk:
I. Lolck Aeltses (zie 7547).
15100 Jacques le Sergeant de la Greve, geboren in Antwerpen. Jacques is overleden in 1588 in Antwerpen.
Hij trouwde met [waarschijnlijk]
15101 Barbe Loyson, geboren in Antwerpen. Barbe ging in ondertrouw (2) op 23 januari 1593 in Amsterdam met Pierre Pecreau.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thomas Jacobsz Sergeant, geboren omstreeks 1585 in Dordrecht (zie 7550).
15102 Jan van Oukoop. Jan is overleden vóór 6 oktober 1607.
Hij trouwde met
15103 Betteken Merchijs. Betteken ging in ondertrouw (2) op 16 september 1606 in Amsterdam met Willem van Hullegaert.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk] Emerenske Jans van Oukoop. Emerenske ging in ondertrouw op 22 maart 1603 in Amsterdam met Abraham Vercammen.
II. [vader:misschien] Jan Jans van Oukoop. Jan trouwde met Betteke Mercijs.
III. Lijsbeth Jans van Oukoop, geboren omstreeks 1586 in Rotterdam (zie 7551).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

21552 Sierck Keimpes Donia, geboren in 1460.
Hij trouwde met
21553 Syts Hettesdr Hemmema, geboren in 1460. Syts is overleden in 1529, 68 of 69 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Keimpe Siercks Donia, geboren in 1490 in Menaldum (zie 10776).
21560 Anne Pijbes, geboren omstreeks 1475. Anne is overleden omstreeks 1546, ongeveer 71 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1495 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
21561 Teydt Gerlofs Donia, geboren in 1475 in Kimswerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Annes, geboren omstreeks 1498.
II. Doeke Annes, geboren omstreeks 1499.
III. Sijoert Annes, geboren omstreeks 1500.
IV. Adriaan Annes, geboren omstreeks 1501.
V. Pijbe Annes, geboren omstreeks 1506. Pijbe:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1530 met Eelck Jarichs, ongeveer 20 jaar oud. Eelck is geboren omstreeks 1510. Eelck is overleden vóór 1551, ten hoogste 41 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1565 met Aecht Jans, ongeveer 35 jaar oud. Aecht is geboren omstreeks 1530.
(3) trouwde met Anna Tjaerds Goerda.
VI. Gerlof Annes, geboren in 1510 in Kimswerd (zie 10780).
VII. Pier Annes, geboren omstreeks 1520. Pier trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 17 maart 1574 met Bot Hendriks, ongeveer 34 jaar oud. Bot is geboren omstreeks 1540.
22786 Anscke.
Kinderen van Anscke uit onbekende relatie:
I. Doeckles Ansckes (zie 11393).
II. Ansck Ansckes.
III. Reynsck Ansckes.
22796 Hoyte Gerrolts Walpert, geboren omstreeks 1510.
Hij trouwde met
22797 Jets.
Kind uit dit huwelijk:
I. Greolt Hoytes (zie 11398).
22798 Here Jorrits, geboren in 1515. Here is overleden vóór 1597, ten hoogste 82 jaar oud.
Hij trouwde met
22799 Gats Gerbens. Gats is overleden vóór 1587.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lioepck Heres.
II. Rinck Heres.
III. Ydt Heres, geboren omstreeks 1539 (zie 11399).
23018 Doede Gerrolts Walpert. Doede trouwde (2) vóór 1559 met Jayts.
Hij trouwde (1) vóór 1555 met
23019 Lolck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rixt Doedes (zie 11509).
29442 Marten, geboren omstreeks 1509.
Hij trouwde met
29443 Aleijdt Claeses, geboren omstreeks 1513.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Martens, geboren omstreeks 1545 (zie 14721).
30188 Saeckle Ryoerdts. Saeckle is overleden op 12 juni 1569 in Itens.
Hij trouwde met
30189 Syoerdtie Fongers Jousma. Syoerdtie is overleden op 9 oktober 1599 in Itens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Siebrand Sakeles. Siebrand is overleden op 4 maart 1632. Hij is begraven in Itens. Siebrand trouwde met Saakje Wopkes Popta. Saakje is overleden op 11 september 1630. Zij is begraven in Itens.
II. Ruurd Sakeles. Ruurd is overleden op 16 december 1613. Hij is begraven in Kubaard. Ruurd trouwde met N.N.. N.N. is overleden vóór 1613. Zij is begraven in Kubaard.
III. Aeltsen Sakeles, geboren omstreeks 1552 (zie 15094).
30190 Hessel Riurdts Wybranda, geboren in Oosterlittens. Hessel is overleden op 6 juni 1602. Hij is begraven in Beers.
Hij trouwde met
30191 Lolck Tiercks Unia. Lolck is overleden op 3 maart 1600. Zij is begraven in Beers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jelle Hessels Wybranda. Jelle is overleden op 25 mei 1634. Hij is begraven in Beers. Jelle:
(1) trouwde met Antje Klazes. Zij is begraven in Beers.
(2) trouwde met Rienkje Jenkes. Rienkje is overleden op 13 juli 1611. Zij is begraven in Beers.
II. Ricxt Hessels Unia, geboren omstreeks 1554 in Beers (zie 15095).
III. Ruurd Hessels Wybranda, geboren in 1577. Ruurd is overleden op 10 juni 1627, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven in Beers. Ruurd trouwde met Ienske Scheltes. Ienske is geboren in 1579. Ienske is overleden op 18 februari 1623, 43 of 44 jaar oud. Zij is begraven in Beers.
30202 Loyson.
Kinderen van (30202) uit onbekende relatie:
I. Barbe Loyson, geboren in Antwerpen (zie 15101).
II. Geertruyd Loyson, geboren in Antwerpen. Geertruyd is overleden in 1627 in Amsterdam. Geertruyd trouwde met Adriaen Guilliams van Nieulandt. Adriaen is een zoon van Guilliam Jacobs (Willem) van Nieulandt en Adriana Nouts. Adriaen is overleden op 24 april 1603 in Amsterdam.
III. Thomas Loyson. Thomas ging in ondertrouw op 28 oktober 1600 in Amsterdam met Ida van Lommel.
IV. Anna Loyson.
V. Nicolas Loyson. Nicolas ging in ondertrouw op 11 april 1592 in Amsterdam met Emerentie Heijlbau.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

43104 Keimpe Siercks Donia (dezelfde als 10776 in generatie 14).
Hij trouwde met
43105 Ydt Feytesdr. Galama, geboren in 1410. Ydt is overleden in 1463, 52 of 53 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sierck Keimpes Donia, geboren in 1460 (zie 21552).
43122 Gerlof Piers Donia, geboren in 1454. Gerlof is overleden vóór 1510, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1470 met de ongeveer 16-jarige
43123 Fokel Sybrants Bonga, geboren in 1454 in Kimswerd. Fokel is overleden op 1 februari 1525, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijbren Gerlofs Donia, geboren omstreeks 1471. Sijbren is overleden vóór juli 1537 in Kimswerd, ten hoogste 66 jaar oud.
II. Teydt Gerlofs Donia, geboren in 1475 in Kimswerd (zie 21561).
III. Pier Gerlofs Donia, geboren omstreeks 1480 in Kimswerd. Pier is overleden op 28 oktober 1520, ongeveer 40 jaar oud. Pier trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1495 met Rintz Sijerx Siersma, ongeveer 25 jaar oud. Rintz is geboren in 1470 in Kimswerd.
IV. Abbe Gerlofs Donia, geboren in 1485 in Kimswerd. Abbe is overleden vóór 1555, ten hoogste 70 jaar oud. Abbe trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1510 in Kimswerd met Gerland Douwma van Oenema.
45592 Gerrolt Mintthies. Gerrolt is overleden vóór 1540 in Wommels.
Kinderen van Gerrolt uit onbekende relatie:
I. Doede Gerrolts Walpert (zie 23018).
II. Hoyte Gerrolts Walpert, geboren omstreeks 1510 (zie 22796).
45596 Jorryt Heres.
Hij trouwde met [misschien]
45597 Liupck.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goethie Jorrits.
II. Eelck Jorrits.
III. Here Jorrits, geboren in 1515 (zie 22798).
46036 Gerrolt Mintthies (dezelfde als 45592).
60378 Fonger Jousma.
Kind van Fonger uit onbekende relatie:
I. Syoerdtie Fongers Jousma (zie 30189).
60380 Rieurdt Lieuwes.
Kind van Rieurdt uit onbekende relatie:
I. Hessel Riurdts Wybranda, geboren in Oosterlittens (zie 30190).
60382 Tierck Auckes van Unia. Tierck is overleden in 1567.
Hij trouwde met
60383 Wick Buwes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolck Tiercks Unia (zie 30191).
II. Jochem Tjerks Unia. Jochem is overleden op 28 maart 1614. Hij is begraven in Beers. Jochem trouwde met Trijntje Epes Adema. Trijntje is overleden op 16 februari 1618. Zij is begraven in Beers.

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

86210 Feyte Galama.
Kind van Feyte uit onbekende relatie:
I. Ydt Feytesdr. Galama, geboren in 1410 (zie 43105).
86246 Sybrandt Doytthies Bonga, geboren in 1426 in Kimswerd.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1450 met de ongeveer 24-jarige
86247 Wilsck Idserts Douma, geboren in 1426 in Kimswerd. Wilsck trouwde (1) met Douwe Bottes Oeninga van Hoytema.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fokel Sybrants Bonga, geboren in 1454 in Kimswerd (zie 43123).
91184 Mintthie.
Kinderen van Mintthie uit onbekende relatie:
I. Gerrolt Mintthies (zie 45592).
II. Douwe Mintthies.
III. Gosse Mintthies.
IV. Fed Mintthies.
V. Tryn Mintthies.
VI. Gotk Mintthies.
VII. Doed Mintthies.
91192 [misschien] Hera Mynnaz.
Kind van Hera uit onbekende relatie:
I. [misschien] Jorryt Heres (zie 45596).
120764 Aucke Keympes van Unia. Aucke is overleden op 11 juni 1501.
Hij trouwde met
120765 Ansck Tiercks Juwinga van Walta.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Auckes van Unia (zie 60382).
II. Juw Auckes van Unia. Juw is overleden in 1544.
III. Keympe Auckes van Unia. Keympe is overleden in 1560. Hij is begraven in Beers.
IV. Teth Auckes van Unia. Teth is overleden op 30 juni 1530. Zij is begraven in Beers. Teth trouwde met Poppe van Heemstra. Poppe is een zoon van Tako van Obbema en Olzen Clant. Poppe is overleden in 1516.
V. Tiberius Auckes van Unia.

Generatie 18 (edelouders)

172420 Gala Hartmans Galama.
Kind van Gala uit onbekende relatie:
I. Feyte Galama (zie 86210).
172492 Doytsee Bonga, geboren in 1400.
Kind van Doytsee uit onbekende relatie:
I. Sybrandt Doytthies Bonga, geboren in 1426 in Kimswerd (zie 86246).
172494 Idsert Janckes Douma, geboren in 1404. Idsert is overleden vóór 1505, ten hoogste 101 jaar oud. Idsert trouwde (2) met May Bottes van Oenema.
Hij trouwde (1) met
172495 Gaets Foppes Popma, geboren in 1408. Gaets trouwde (2) met Sjoerd Wijbes van Grovestins.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wilsck Idserts Douma, geboren in 1426 in Kimswerd (zie 86247).
II. Jancko Idserts Douma. Jancko is overleden op 8 juni 1552 in Langweer. Jancko trouwde met Mary Douwes van Burmania. Mary is een dochter van Douwe Riencks van Burmania en Ath Piers Bonninga van Siaerdema.

Generatie 19 (edelgrootouders)

344840 Hartman Douwes Galama.
Kind van Hartman uit onbekende relatie:
I. Gala Hartmans Galama (zie 172420).
344988 Jancke Douwes Douwema, geboren omstreeks 1383. Jancke is overleden in 1476 in Irnsum, ongeveer 93 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1430 met
344989 Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Epe Janckes van Douma. Epe is overleden in 1473. Hij is begraven in Leeuwarden (Galileërkerk). Epe trouwde met Graets van Cammingha. Graets is een dochter van Sicke van Cammingha en Doedt Sjucks van Dokema. Graets is overleden na 1476 in Leeuwarden (Galileërkerk).
II. Idsert Janckes Douma, geboren in 1404 (zie 172494).
344990 Foppe Renicks Popma, geboren omstreeks 1380.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1407 met de ongeveer 27-jarige
344991 Wilsck Aedes Gerbranda, geboren in 1380. Wilsck trouwde (1) met N.N.. Wilsck begon een relatie (2) met N. Meynsma.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauck Foppes Popma. Bauck is overleden in 1501. Bauck trouwde met Doeke Hettes Hemmema.
II. Ebel Foppes Popma. Ebel trouwde met Johan van Bonga.
III. Jarich Foppes Popma. Jarich trouwde met Beyts Franses van Humalda.
IV. Gaets Foppes Popma, geboren in 1408 (zie 172495).
V. Jel Foppes Popma.
VI. Jezel Foppes Popma.
VII. Taets Foppes Popma.

Generatie 20 (edelovergrootouders)

689680 Gale Hartmans Galama.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
I. Hartman Douwes Galama (zie 344840).
689976 Douwe van Douma, geboren omstreeks 1351.
Hij trouwde met
689977 Foeck Janckes Fockema, geboren in 1355.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jancke Douwes Douwema, geboren omstreeks 1383 (zie 344988).
II. Saepk Douwes Douwema. Saepk trouwde met Doijtze Sickes van Albada. Doijtze is een zoon van Sicke Ruurds van Albada en Katharijn Rienks Popma. Doijtze is overleden na 1466.
III. Ulcke Douwes van Douma. Ulcke trouwde in 1410 met Jouck Epes, 20 of 21 jaar oud. Jouck is geboren in 1389 in Rauwerd.
689978 Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia. Douwe is overleden in 1500.
Hij trouwde in 1454 met
689979 Rixt Hilles Bonninga. Rixt is overleden omstreeks 1505.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijn Douwes van Harinxma, geboren in Koudum. Trijn is overleden in Koudum. Trijn trouwde met Gale Yges Galama. Gale is geboren in 1410 in Koudum. Gale is overleden in 1470 in Koudum, 59 of 60 jaar oud.
II. Lisck van Harinxma. Lisck trouwde met Oene Jans Juwsma.
III. Ysck van Harinxma. Ysck trouwde met Freerck Douwes Fercksma.
IV. Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia.
V. Edzart van Harinxma.
VI. Agge Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia.
VII. Haringh Harinxma thoe Heeg van Donia. Haringh is overleden in 1478. Hij is begraven in Heeg. Haringh trouwde met Popck Riencksdr. Popma. Zie 689980,III voor persoonsgegevens van Popck.
VIII. Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 344989).
689980 Rienck Poppes Popma, geboren in 1370. Rienck is overleden na 23 juni 1467, minstens 97 jaar oud.
Hij trouwde met
689981 Gaets, geboren in 1348.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foppe Renicks Popma, geboren omstreeks 1380 (zie 344990).
II. Laes Riencks Popma.
III. Popck Riencksdr. Popma. Popck:
(1) trouwde met Haringh Harinxma thoe Heeg van Donia. Zie 689978,VII voor persoonsgegevens van Haringh.
(2) trouwde met Douwe Aedes Gerbranda. Zie 689982,II voor persoonsgegevens van Douwe.
IV. Wijbe Riencks Popma. Wijbe trouwde met Bauck Aedes Gerbranda. Zie 689982,I voor persoonsgegevens van Bauck.
V. Riem Riencks van Popma. Riem trouwde met Tjaert Agges Aggema van Harinxma.
689982 Aede Gerbranda, geboren omstreeks 1348.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1379 met
689983 N.N..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauck Aedes Gerbranda. Bauck trouwde met Wijbe Riencks Popma. Zie 689980,IV voor persoonsgegevens van Wijbe.
II. Douwe Aedes Gerbranda. Douwe:
(1) trouwde met Popck Riencksdr. Popma. Zie 689980,III voor persoonsgegevens van Popck.
(2) trouwde met N.N..
III. Wilsck Aedes Gerbranda, geboren in 1380 (zie 344991).

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1379360 Hartmans Douwes Galama.
Kind van Hartmans uit onbekende relatie:
I. Gale Hartmans Galama (zie 689680).
1379954 Jancke Fockema, geboren in 1322.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1353 met de 26 of 27-jarige
1379955 Beyck, geboren in 1326.
Kind uit dit huwelijk:
I. Foeck Janckes Fockema, geboren in 1355 (zie 689977).
1379956 Haringh Harinxma, geboren omstreeks 1323. Haringh is overleden na 1404, minstens 81 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1353 met de ongeveer 26-jarige
1379957 Jelck, geboren omstreeks 1327.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 689978).
II. Hotze Thoe Heegh van Harinxma.
III. Epe Haringhs van Harinxma thoe Heeg van Donia. Epe:
(1) trouwde met Jitske Heemstra.
(2) trouwde met Jel Hettinga.
IV. Ymcke van Harinxma thoe Heeg van Donia. Ymcke trouwde met Humme Hummingha.
V. Agge Haringhs toe Heech van Harinxma, geboren omstreeks 1360. Agge is overleden in 1422 in Sneek, ongeveer 62 jaar oud. Agge:
(1) trouwde met Hisck Riencksdr Bockema. Hisck is geboren in 1358, dochter van Rienck Bockema Heer van Sneek en Bott Feickesdr. Sickingha. Hisck is overleden in 1412 in Sneek, 53 of 54 jaar oud.
(2) trouwde met NN.
VI. Syrck (of Tjerk) Haringhs van Harinxma, geboren omstreeks 1345. Syrck trouwde met Auck Benedictusdr. Donia. Auck is geboren omstreeks 1340, dochter van Benedictus Doynga Donia en Etteke. Auck is overleden omstreeks 1371, ongeveer 31 jaar oud.
1379958 Hille Lous Bonninga, geboren omstreeks 1410.
Hij trouwde met
1379959 Jetske Wybes Minnema.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rixt Hilles Bonninga (zie 689979).
II. Teth Hilles Bonninga. Teth trouwde met Sijtzes Epes Harinxma thoe Heeg. Sijtzes is een zoon van Epe Haringhs van Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 1379956,III) en Jel Hettinga.
III. Minne Hilles Bonninga, geboren omstreeks 1440. Minne bleef ongehuwd.
IV. Pierk Hilles Bonninga, geboren omstreeks 1460. Pierk trouwde met Foppe Foppes Sjaerdama. Foppe is overleden op 19 september 1490.
1379960 Poppe Sjoerds Popma, geboren omstreeks 1352. Poppe is overleden.
Kinderen van Poppe uit onbekende relatie:
I. Sjoerd Poppes Popma. Sjoerd is overleden vóór 23 juni 1467. Sjoerd trouwde met Ebel Goffes van Sjaerdema of Sjaerda. Ebel is een dochter van Allart van Sjaerda en Edwert Hobbesdr van Gerbranda. Ebel is overleden na 23 juni 1467.
II. Rienck Poppes Popma, geboren in 1370 (zie 689980).
1379962 [waarschijnlijk] Jarich.
Kind van Jarich uit onbekende relatie:
I. [waarschijnlijk] Gaets, geboren in 1348 (zie 689981).

Generatie 22 (edeloudouders)

2758720 Douwe Juws Galama.
Kind van Douwe uit onbekende relatie:
I. Hartmans Douwes Galama (zie 1379360).
2759912 Doede van Harinxma Donia (Doedinga).
Kind van Doede uit onbekende relatie:
I. Haringh Harinxma, geboren omstreeks 1323 (zie 1379956).
2759916 Lou Broers Bonninga, geboren omstreeks 1390. Lou is overleden in 1494, ongeveer 104 jaar oud.
Hij trouwde met
2759917 Sits Hillesdr. Albada, geboren omstreeks 1390.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bonne Lous Bonninga. Bonne is overleden op 4 oktober 1453.
II. Ath Lous Bonninga. Ath is overleden vóór 28 februari 1472. Ath trouwde met Syrck Syrcks Harinxma van Donia.
III. Broer Lous Bonninga. Broer trouwde met Ath Oeges Reynarda.
IV. Hille Lous Bonninga, geboren omstreeks 1410 (zie 1379958).
2759918 Wybe Minnema. Wybe is overleden in 1429.
Kind van Wybe uit onbekende relatie:
I. Jetske Wybes Minnema (zie 1379959).
2759920 Sjoert Sjoerts Popma, geboren omstreeks 1328 in Terschelling. Sjoert is overleden na 27 augustus 1398 in Terschelling, minstens 70 jaar oud.
Kind van Sjoert uit onbekende relatie:
I. Poppe Sjoerds Popma, geboren omstreeks 1352 (zie 1379960).

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

5517440 Juw Gales Galama.
Kind van Juw uit onbekende relatie:
I. Douwe Juws Galama (zie 2758720).
5519832 Broer Bonninga, geboren omstreeks 1360.
Kinderen van Broer uit onbekende relatie:
I. Feijcke Broers Bonninga. Feijcke is overleden in 1428. Feijcke bleef ongehuwd.
II. Pier Broers Bonninga.
III. Lou Broers Bonninga, geboren omstreeks 1390 (zie 2759916).
5519840 Sjoert Clases Popma, geboren omstreeks 1290.
Hij trouwde met
5519841 Onbekend.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoert Sjoerts Popma, geboren omstreeks 1328 in Terschelling (zie 2759920).
II. Rienck Sjoerts Popma. Rienck trouwde met Tjets Rotterda.

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

11034880 Gale Yges Galama.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
I. Juw Gales Galama (zie 5517440).
11039680 [misschien] Claes Elfsone, geboren omstreeks 1265. Claes is overleden na 1323, minstens 58 jaar oud.
Kinderen van Claes uit onbekende relatie:
I. [misschien] Sjoert Clases Popma, geboren omstreeks 1290 (zie 5519840).
II. [misschien] Folkert Popma.

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)

22069760 Ygo Gale Galama.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
I. Gale Yges Galama (zie 11034880).
22079360 [misschien] Elf Popma, geboren omstreeks 1235.
Kind van Elf uit onbekende relatie:
I. [misschien] Claes Elfsone, geboren omstreeks 1265 (zie 11039680).

Generatie 26 (edelstamouders)

44139520 Gale Ygos Galama.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
I. Ygo Gale Galama (zie 22069760).

Generatie 27 (edelstamgrootouders)

88279040 Jouke Ygos Galama.
Kind van Jouke uit onbekende relatie:
I. Gale Ygos Galama (zie 44139520).

Generatie 28 (edelstamovergrootouders)

176558080 Ygo Ygos II Galama.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
I. Jouke Ygos Galama (zie 88279040).

Generatie 29 (edelstambetovergrootouders)

353116160 Ygo Ygos Galama.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
I. Ygo Ygos II Galama (zie 176558080).

Generatie 30 (edelstamoudouders)

706232320 Ygo II Galama.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
I. Ygo Ygos Galama (zie 353116160).

Generatie 31 (edelstamoudgrootouders)

1412464640 Ygo Galama.
Kind van Ygo uit onbekende relatie:
I. Ygo II Galama (zie 706232320).

Generatie 32 (edelstamoudovergrootouders)

2824929280 Gale Ygos Galama.
Kind van Gale uit onbekende relatie:
I. Ygo Galama (zie 1412464640).

Generatie 33 (edelstamoudbetovergrootouders)

5649858560 Igo Gales Galama.
Kind van Igo uit onbekende relatie:
I. Gale Ygos Galama (zie 2824929280).

Generatie 34 (voorouders)

11299717121 Dochter Radboud.
Kind van Dochter uit onbekende relatie:
I. Igo Gales Galama (zie 5649858560).

Generatie 35 (voorgrootouders)

22599434242 Li Radboud.
Kind van Li uit onbekende relatie:
I. Dochter Radboud (zie 11299717121).

Generatie 36 (voorovergrootouders)

45198868484 Li Aldgilles.
Kind van Li uit onbekende relatie:
I. Li Radboud (zie 22599434242).

Generatie 37 (voorbetovergrootouders)

90397736968 I Radboud.
Kind van I uit onbekende relatie:
I. Li Aldgilles (zie 45198868484).

Generatie 38 (vooroudouders)

180795473936 I Ritzard II.
Kind van I uit onbekende relatie:
I. I Radboud (zie 90397736968).

Generatie 39 (vooroudgrootouders)

361590947872 I Aldgilles.
Kind van I uit onbekende relatie:
I. I Ritzard II (zie 180795473936).

Generatie 40 (vooroudovergrootouders)

723181895744 Beroald.
Kind van Beroald uit onbekende relatie:
I. I Aldgilles (zie 361590947872).

Generatie 41 (vooroudbetovergrootouders)

1446363791488 Li Richold.
Kind van Li uit onbekende relatie:
I. Beroald (zie 723181895744).

Generatie 42 (voorstamouders)

2892727582976 Odibald.
Kind van Odibald uit onbekende relatie:
I. Li Richold (zie 1446363791488).

Generatie 43 (voorstamgrootouders)

5785455165952 I Richoldus Uffo.
Kind van I uit onbekende relatie:
I. Odibald (zie 2892727582976).
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 08-07-2018 18:16:34 door Reiny Wiersma