Kwartierstaat van Aaltje Jelles Post

Generatie 1 (proband)

1 Aaltje Jelles Post, geboren op zaterdag 20 april 1929 in Sexbierum. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 november 1953 in Sexbierum met Tsjipke Martens Wiersma, 24 jaar oud. Tsjipke is geboren op donderdag 22 november 1928 in Kollumerland, zoon van Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof. Tsjipke is overleden op zondag 3 december 2000 in Dokkum, 72 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 7 december 2000 in Ee.
Kinderen van Aaltje en Tsjipke:
I. Marten Wiersma. Marten trouwde met Dirkje Dijkstra.
II. Jelle Tsjipkes Wiersma. Jelle trouwde met Tineke Heiner.
III. Reintsje Maria (Reiny) Wiersma. Reiny:
(1) trouwde met Derk Jan (Dick) Deuzeman.
(2) trouwde met Janna Dietje (Janne) Hiemstra.
IV. Johannes Tsjipkes Wiersma. Johannes trouwde met Wietske Visser.
V. Jint Sybren Tsjipkes Wiersma.
VI. Sytske Lynke Tsjipkes Wiersma. Sytske trouwde met Keimpe Jan van den Berg.

Generatie 2 (ouders)

2 Jelle Sybrens Post, geboren op zondag 2 april 1899 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1899. Jelle is overleden op vrijdag 6 maart 1981 in Sexbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 maart 1923 in Sexbierum met de 23-jarige Reintje Pieters Westra. Jelle en Reintje gingen op donderdag 8 maart 1923 in Sexbierum in ondertrouw.
3 Reintje Pieters Westra, geboren op zondag 16 juli 1899 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1899. Reintje is overleden op dinsdag 12 oktober 1993 in Veenwouden, 94 jaar oud (oorzaak: De laatste jaren heeft Reintje Westra gewoond in Talmahus te Veenwouden). Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sybren Jelles Post. Sybren trouwde met Jaitske (Jeanette) Elgersma. Jeanette is geboren op woensdag 18 juni 1924. Jeanette is overleden op zaterdag 29 november 1997 in De Motte (Ind), 73 jaar oud. Zij is begraven op maandag 1 december 1997 in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana , Section 3 3 B.
II. Pieter Jelles Post. Pieter trouwde met Marieke Harmens Westra. Marieke is geboren op zaterdag 24 maart 1923 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra (zie 7,I) en Antje Hilbrands Bruinsma. Marieke is overleden op dinsdag 3 april 2007 in Sexbierum, 84 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 april 2007 in Sexbierum.
III. Maria Jelles Post. Maria trouwde met Adrianus Frans Vreugdenhil. Adrianus is een zoon van Frans Vreugdenhil en Sophia Koene.
IV. Aaltje Jelles Post, geboren op zaterdag 20 april 1929 in Sexbierum (zie 1).
V. Arentje Jelles (Audrey) Post. Audrey trouwde met Jacob (Jack) Appel. Jack is geboren op zondag 18 september 1927, zoon van Gerard Appel en Lena Oosterwick. Jack is overleden op woensdag 22 september 1999 in Bellingham (WA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, Washington, USA.
VI. Jint Jelles Post. Jint trouwde met Geertje Afina van der Molen.
VII. Anneke Jelles Post.
VIII. Jan Jelles Post, geboren op zaterdag 11 november 1939 in Sexbierum. Jan is overleden op donderdag 20 februari 1941 in Sexbierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1941. Hij is begraven in Sexbierum.
IX. Post, levenloos geboren kind, geboren op zondag 15 april 1945 in Sexbierum.

Generatie 3 (grootouders)

4 Sybren Jentjes Post, geboren op donderdag 10 februari 1859 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 februari 1859. Sybren is overleden op zaterdag 24 november 1934 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Barradeel met de 26-jarige
5 Aaltje Jans Bruinsma, geboren op maandag 7 juli 1856 in Sexbierum. Aaltje is overleden op vrijdag 17 oktober 1947 in Sexbierum, 91 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jentje Sybrens Post, geboren op zaterdag 5 april 1884 in Oosterbierum. Jentje is overleden op zondag 9 november 1947 in Axel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 9 november 1947. Hij is begraven in Sexbierum. Jentje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1917 in Franeker met Antje Rientses van Wijngaarden, 27 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 3 mei 1890 in Tzum, dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Joukes Hylarides. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1890. Antje is overleden op zondag 20 januari 1974, 83 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
II. Aaltje Sybrens Post, geboren op zondag 14 maart 1886 in Barradeel. Aaltje is overleden op vrijdag 4 februari 1887 in Barradeel, 10 maanden oud.
III. Aaltje Sybrens Post, geboren op maandag 13 augustus 1888 in Oosterbierum. Aaltje is overleden op woensdag 8 december 1976 in St. Annaparochie, 88 jaar oud. Zij is begraven in St. Jacobiparochie. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1912 in Barradeel met Sjouke Machiels Vrij, 28 jaar oud. Sjouke is geboren op dinsdag 5 augustus 1884 in Anjum, zoon van Machiel Boeles Vrij en Jietske Jelles (Jitske) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1884. Sjouke is overleden op maandag 3 januari 1966 in St. Jacobiparochie, 81 jaar oud. Hij is begraven in St. Jacobiparochie.
IV. Jan Sybrens Post, geboren op woensdag 17 december 1890 in Barradeel. Jan is overleden op dinsdag 20 januari 1891 in Barradeel, 1 maand oud.
V. Jan Sybrens Post, geboren op maandag 22 februari 1892 in Barradeel. Jan is overleden.
VI. Nieske Sybrens Post, geboren op vrijdag 27 april 1894 in Barradeel. Nieske is overleden op woensdag 25 december 1985 in Tzum, 91 jaar oud. Zij is begraven in Achlum. Nieske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Barradeel met Willem Tjerks Postma, 30 jaar oud. Willem is geboren op maandag 25 oktober 1886 in Franekeradeel, zoon van Tjerk Willems Postma en Janke Sybes Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1886. Willem is overleden op vrijdag 15 november 1957 in Achlum, 71 jaar oud. Hij is begraven in Achlum.
VII. Antje Sybrens (Anne) Post, geboren op dinsdag 14 april 1896 in Barradeel. Anne is overleden op zondag 29 juli 1979, 83 jaar oud. Zij is begraven in Arum. Anne trouwde met Anne Pieters Anema. Anne is geboren op zondag 31 juli 1898 in Baarderadeel, zoon van Pieter Annes Anema en Rigtje Epkes van der Berg. Anne is overleden op zaterdag 11 november 1967, 69 jaar oud. Hij is begraven in Arum.
VIII. Jelle Sybrens Post, geboren op zondag 2 april 1899 in Sexbierum (zie 2).
6 Pieter Harmens Westra, geboren op vrijdag 14 juni 1867 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1867. Pieter is overleden op maandag 1 mei 1950 in Sexbierum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 oktober 1888 in Barradeel met de 19-jarige
7 Maria Mathijs Bakker, geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Midlum. Maria is overleden op dinsdag 22 november 1949 in Sexbierum, 80 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Pieters Westra, geboren op vrijdag 29 maart 1889 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1889. Harmen is overleden op maandag 22 november 1976 in Sexbierum, 87 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 november 1976 in Sexbierum. Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 april 1915 in Barradeel met Antje Hilbrands Bruinsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 5 februari 1892 in Barradeel, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 11,VI) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Antje is overleden omstreeks 1946, ongeveer 54 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1949 met Jantje Wagenaar, ongeveer 48 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 22 oktober 1901. Jantje is overleden op zondag 20 maart 1988 in Sexbierum, 86 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
II. Antje Pieters (Anje) Westra, geboren op dinsdag 13 mei 1890 in Barradeel. Anje is overleden op vrijdag 5 januari 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam Rusthof. Anje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1914 in Barradeel met Seerp Palsma, 28 jaar oud. Seerp is geboren op zaterdag 4 juli 1885, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma (zie 11,V). Seerp is overleden op woensdag 20 maart 1968, 82 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam Rusthof.
III. Mathijs Pieters Westra, geboren op maandag 4 april 1892 in Barradeel. Mathijs is overleden op vrijdag 9 april 1897 in Barradeel, 5 jaar oud.
IV. Rients Pieters Westra, geboren op zondag 1 december 1895 in Barradeel. Rients is overleden op donderdag 30 november 1944 in Duitsland, 48 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 4 september 1953 in Sexbierum. Rients trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 mei 1919 in Barradeel met Aukje Bruinsma, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren op woensdag 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma (zie 11,XIII) en Jantje van Wijngaarden. Aukje is overleden op donderdag 2 februari 1984 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
V. Wilhelmina Pieters Westra, geboren op vrijdag 18 maart 1898 in Sexbierum. Wilhelmina is overleden op zaterdag 4 februari 1961 in Sexbierum, 62 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Wilhelmina trouwde met D Winsemius.
VI. Reintje Pieters Westra, geboren op zondag 16 juli 1899 in Sexbierum (zie 3).
VII. Mathijs Pieters Westra, geboren op vrijdag 24 juli 1903. Mathijs is overleden op maandag 12 december 1988, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats. Mathijs trouwde, 24 jaar oud, op maandag 23 april 1928 in Franekeradeel met Baukje Sjoerds Bruinsma, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Harlingen. Baukje is geboren op zaterdag 25 februari 1905, dochter van Sjoerd Hilbrands Bruinsma en Baukje van der Schaaf. Baukje is overleden op vrijdag 24 augustus 1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
VIII. Klaas Pieters Westra, geboren op dinsdag 14 februari 1905 in Sexbierum. Klaas is overleden op donderdag 15 juli 1965, 60 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Klaas trouwde, 15 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1920 met Aukje Strikwerda, 12 jaar oud. Aukje is geboren op vrijdag 3 januari 1908 in Winsum (Fr). Aukje is overleden op vrijdag 13 april 2001 in Harlingen, 93 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 18 april 2001 in Sexbierum.
IX. Arendje Pieters Westra, geboren op woensdag 9 juni 1915 in Sexbierum. Arendje is overleden op vrijdag 27 januari 1995, 79 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie. Arendje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 6 september 1945 met Douwe Krol, 33 jaar oud. Douwe is geboren op zondag 21 april 1912 in Nieuwebildtzijl, zoon van Jan Krol en Renske Douwes Visbeek. Douwe is overleden op zaterdag 20 mei 2000, 88 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jentje Watses Post, geboren op zondag 18 juni 1820 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1820. Jentje is overleden op dinsdag 20 juni 1876 in Oosterbierum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1876.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 22 mei 1851 in Barradeel met de 27-jarige
9 Nieske Sybrens Smith, geboren op donderdag 20 mei 1824 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1824. Nieske is overleden op donderdag 19 juni 1873 in Oosterbierum, 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Watze Jentjes Post, geboren op woensdag 8 september 1852 om 06:30 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1852. Watze is overleden op maandag 13 december 1852 om 08:00 in Oosterbierum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1852.
II. Watse Jentjes Post, geboren op donderdag 2 maart 1854 om 06:00 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1854. Watse is overleden. Watse trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 maart 1877 in Barradeel met Eke Dirks Koopmans. Eke is geboren in Minnertsga, dochter van Dirk Dirks Koopmans en Trijntje Jans Galema.
III. Seeske Jentjes Post, geboren op dinsdag 7 augustus 1855 om 17:00 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 augustus 1855. Seeske is overleden op donderdag 3 oktober 1872 in Oosterbierum, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1872.
IV. Rigtje Jentjes Post, geboren op maandag 27 oktober 1856 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1856. Rigtje is overleden op dinsdag 11 november 1856 in Oosterbierum, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1856.
V. N.N. Jentjes Post, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 23 februari 1858 in Oosterbierum. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1858.
VI. Sybren Jentjes Post, geboren op donderdag 10 februari 1859 in Oosterbierum (zie 4).
VII. Rigtje Jentjes Post, geboren op zaterdag 7 april 1860 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1860. Rigtje is overleden op dinsdag 27 oktober 1863 in Barradeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1863.
VIII. Tjitske Jentjes Post, geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Barradeel. Tjitske is overleden op maandag 19 augustus 1861 in Barradeel, 3 maanden oud.
IX. Pieter Jentjes Post, geboren op zaterdag 27 september 1862 in Oosterbierum. Pieter is overleden op maandag 19 oktober 1863 in Oosterbierum, 1 jaar oud.
X. Pieter Jentjes Post, geboren op zondag 10 januari 1864 in Oosterbierum. Pieter is overleden op maandag 17 juni 1889 in Bergum, 25 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1887 in Tietjerksteradeel met Rinske Pieters van Veen, 28 jaar oud. Rinske is geboren op vrijdag 18 maart 1859 in Stroobos, dochter van Pieter van Veen en Jeltje Bosma. Rinske is overleden op maandag 27 maart 1944 in Zwolle, 85 jaar oud. Rinske trouwde later op donderdag 26 april 1894 in Tietjerksteradeel met Wybe Johannes Goodijk (1849-1926).
XI. Rigtje Jentjes Post, geboren op donderdag 4 mei 1865 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1865. Rigtje is overleden op dinsdag 26 februari 1889 in Garijp, 23 jaar oud.
XII. Cornelis Jentjes Post, geboren op dinsdag 25 september 1866 in Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Cornelis is overleden op zondag 24 februari 1867 in Oosterbierum, 4 maanden oud.
10 Jan Feikes Bruinsma, geboren op woensdag 7 september 1814 in Tzum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1814. Jan is overleden op vrijdag 27 februari 1885 in Sexbierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1885. Hij is begraven in Sexbierum.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 april 1840 in Sexbierum met de 23-jarige
11 Aaltje Seerps Anema, geboren op dinsdag 1 april 1817 in Minnertsga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1817. Aaltje is overleden op zondag 9 juli 1871 in Sexbierum, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1871. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Feike Jans Bruinsma, geboren op woensdag 20 januari 1841 in Sexbierum. Feike is overleden op donderdag 8 augustus 1861 in Sexbierum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1861. Feike bleef ongehuwd. Feike bleef kinderloos.
II. Jetske Jans Bruinsma, geboren op woensdag 8 juni 1842 in Sexbierum. Jetske is overleden op zaterdag 30 juli 1842 in Sexbierum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1842.
III. Seerp Jans Bruinsma, geboren op maandag 5 juni 1843 in Sexbierum. Seerp is overleden op woensdag 2 januari 1918 in Barradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1918. Seerp trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1866 in Barradeel met Aafke Gerrits Koudenburg. Aafke is overleden op vrijdag 24 juni 1921 in Barradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1921.
IV. Jetske Jans Bruinsma, geboren op donderdag 19 juni 1845 in Sexbierum. Jetske is overleden op zaterdag 30 juli 1842 in Sexbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1888.
V. Tietje Jans Bruinsma, geboren op zondag 15 november 1846 in Sexbierum. Tietje is overleden op zaterdag 18 februari 1893 in Menaldumadeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1893. Tietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 september 1870 in Barradeel met Heerke Jans Palsma, 24 jaar oud. Heerke is geboren op donderdag 9 april 1846 in Menaldumadeel, zoon van Jan Hendriks Palsma en Hendrika Heerkes Dijkstra. Heerke is overleden op maandag 4 oktober 1909 in Menaldumadeel, 63 jaar oud.
VI. Hilbrand Jans Bruinsma, geboren op dinsdag 3 april 1849 in Sexbierum. Hilbrand is overleden op vrijdag 17 mei 1912 in Oosterbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1912. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 mei 1874 in Barradeel met Gerbentje Sjoerds Lettinga, 19 of 20 jaar oud. Gerbentje is geboren in 1854, dochter van Sjoerd Lettinga. Gerbentje is overleden op zaterdag 25 augustus 1894, 39 of 40 jaar oud.
VII. Antje Jans Bruinsma, geboren op maandag 16 juni 1851 in Sexbierum. Antje is overleden op donderdag 26 augustus 1920 in Barradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1920. Antje trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1884 in Barradeel met Paulus Ennema.
VIII. Pieter Jans Bruinsma, geboren op zaterdag 15 januari 1853 in Sexbierum. Pieter is overleden op woensdag 17 januari 1855 in Sexbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1855.
IX. Paulus Jans Bruinsma, geboren op woensdag 21 december 1853 in Sexbierum. Paulus is overleden op dinsdag 8 augustus 1865 in Sexbierum, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 augustus 1865.
X. Jelle Jans Bruinsma, geboren op woensdag 27 december 1854 in Sexbierum. Jelle is overleden op maandag 21 juli 1930 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1930.
XI. Aaltje Jans Bruinsma, geboren op maandag 7 juli 1856 in Sexbierum (zie 5).
XII. Geertje Jans Bruinsma, geboren op zondag 31 januari 1858 in Barradeel. Geertje is overleden.
XIII. Feike Jans Bruinsma, geboren op maandag 4 juli 1864 in Sexbierum. Feike is overleden op maandag 2 juli 1951 in Sexbierum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Feike trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 25 november 1896 in Barradeel met Jantje van Wijngaarden, 28 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 14 juli 1868 in Tzum. Jantje is overleden op dinsdag 21 januari 1941 in Sexbierum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
12 Harmen Pieters Westra, geboren op donderdag 18 december 1834 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1834. Harmen is overleden op woensdag 28 november 1883 in Barradeel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1883.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1859 in Barradeel met de 22-jarige
13 Wilhelmina Riemers Wiersma, geboren op dinsdag 19 juli 1836 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1836. Wilhelmina is overleden op zondag 18 september 1921 in Barradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1921.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reintje Harmens Westra, geboren op dinsdag 30 juli 1861 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1861. Reintje is overleden op zondag 9 april 1939 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1939. Reintje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1881 in Barradeel met Johan Andries Magr, 22 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 13 juli 1859 in Franeker, zoon van Pieter Johans Magr en Willemke Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1859. Johan is overleden op maandag 12 oktober 1942 in Franeker, Kiesterzijl, 83 jaar oud (oorzaak: Korte ziekte). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1942. Hij is begraven op woensdag 14 oktober 1942 in Herbayum.
II. Jantje Harmens Westra, geboren op donderdag 1 oktober 1863 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 oktober 1863. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1889 in Barradeel met Willem Johannes van Vaals, 29 jaar oud. Willem is geboren op zondag 8 april 1860 in Tzummarum, zoon van Johannes Jacobus Pieters van Vaals en Gerritje Jacobs Waardenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1860. Willem is overleden op donderdag 16 december 1937 om 11:30 in St. Annaparochie, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1937.
III. Pieter Harmens Westra, geboren op vrijdag 14 juni 1867 in Sexbierum (zie 6).
14 Mathijs Thijsses Bakker, geboren op maandag 27 november 1843 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1843. Mathijs is overleden op maandag 27 juni 1898 in Barradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1898. Mathijs trouwde (2), 42 jaar oud, op woensdag 9 juni 1886 in Barradeel met Inskje Sjoerds Janzen (1843-1922), 43 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op zaterdag 23 april 1864 in Barradeel met de 18-jarige
15 Antje Rients Leeman, geboren op dinsdag 29 april 1845 om 10:00 in Arum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1845. Antje is overleden op donderdag 30 april 1885 in Sexbierum, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1885.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thijs Mathijs Bakker, geboren op vrijdag 23 september 1864 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1864. Thijs is overleden. Thijs trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1885 in Franekeradeel met Maria Louise Hilarides, 20 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Sexbierum, dochter van Pieter Tjeerds Hilarides en Aaltje Baukes Tijmstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1865. Maria is overleden op vrijdag 6 januari 1922 in Assen, 56 jaar oud.
II. Antje Mathijs Bakker, geboren op zaterdag 25 november 1865 in Franekeradeel. Antje is overleden.
III. Maria Mathijs Bakker, geboren op zondag 6 oktober 1867 in Sexbierum. Maria is overleden op maandag 4 november 1867 in Sexbierum, 29 dagen oud.
IV. Maria Mathijs Bakker, geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Midlum (zie 7).
V. Arentje Mathijs Bakker, geboren op donderdag 16 februari 1871 in Midlum. Arentje is overleden op dinsdag 10 februari 1948 in Wons, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wons kerk. Arentje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 31 mei 1894 in Wonseradeel met Rommert D. Politiek.
VI. Tietje Mathijs Bakker, geboren op maandag 15 maart 1875 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1875. Tietje is overleden op zaterdag 13 maart 1965 in Workum, 89 jaar oud. Zij is begraven in Workum. Tietje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 14 oktober 1904 in Workum met Lammert Steginga, 42 jaar oud. Lammert is geboren op maandag 11 augustus 1862 in Workum, zoon van Hielke Lammerts Steginga en Grietje Cornelis Hunia. Lammert is overleden op donderdag 29 augustus 1929 in Workum, 67 jaar oud.
VII. Rients Mathijs Bakker, geboren op maandag 26 maart 1877 in Barradeel. Rients is overleden.
VIII. Hinke Mathijs Bakker, geboren op zaterdag 4 januari 1879 in Barradeel. Hinke is overleden.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Watse Pieters Post, geboren op zondag 8 juni 1783 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1783 in Sexbierum. Watse is overleden op dinsdag 9 november 1830 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1830.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1814 in Barradeel met de 19-jarige
17 Rigtje Sytses Douma, geboren op zaterdag 30 augustus 1794 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1794 in Sexbierum. Rigtje is overleden op donderdag 10 september 1846 in Barradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1846. Rigtje trouwde (2), 38 jaar oud, op zaterdag 17 augustus 1833 in Barradeel met Nies Taekes Zondervan (1804-1881), 29 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sytse Watses Post, geboren op zondag 26 maart 1815 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1815. Sytse is overleden op zaterdag 13 december 1817 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1817.
II. Sytse Watses (Pieter) Post, geboren op zondag 16 juni 1816 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1816. Pieter is overleden op dinsdag 23 juli 1844 om 04:00 in Oosterbierum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1844. Pieter bleef kinderloos. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1841 in Barradeel met Sjoerdtje Jans Bosch, 21 of 22 jaar oud. Sjoerdtje is geboren in 1819 in Wijnaldum, dochter van Jan Jans Bosch en Antje Gerrits Tilstra. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 29 november 1859 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 39 of 40 jaar oud.
III. Sytse Watses Post, geboren op vrijdag 28 mei 1819 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1819. Sytse is overleden op maandag 26 april 1880 om 15:30 in Oosterbierum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 april 1880. Sytse trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1851 in Barradeel met Jaike Harmens Ennema, 22 jaar oud. Jaike is geboren op donderdag 30 oktober 1828 in Oosterbierum, dochter van Harmen Tjerks Ennema en Geertje Andries Haadsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1828. Jaike is overleden op donderdag 23 februari 1911 om 01:00 in Oosterbierum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1911.
IV. Jentje Watses Post, geboren op zondag 18 juni 1820 in Klooster Lidlum, Oosterbierum (zie 8).
V. Douwe Watses Post, geboren op vrijdag 7 maart 1823 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1823. Douwe is overleden op zaterdag 29 augustus 1829 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1829.
18 Siebren Cornelis Smith, geboren op donderdag 24 april 1794 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1794 in Marrum. Siebren is overleden op vrijdag 20 juli 1849 in Ferwerderadeel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1849. Siebren trouwde (2), 40 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1834 in Ferwerderadeel met Sijke Jans Steensma (1790-1844), 44 jaar oud, zie 39,I.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op zondag 16 juni 1816 in Ferwerderadeel met de 23-jarige
19 Saeaeske Jans Steensma, geboren op vrijdag 7 december 1792 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 16 december 1792 in Marrum. Saeaeske is overleden op zaterdag 8 mei 1830 in Ferwerderadeel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1830.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Sybrens Smith, geboren op vrijdag 24 januari 1817 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1817. Tjitske is overleden op woensdag 25 januari 1871 in Sexbierum, 54 jaar oud. Tjitske trouwde met Bouwe Cornelis Zoete. Bouwe is geboren in 1816 in Harlingen. Bouwe is overleden.
II. Hendrikje Sybrens Smith, geboren op zaterdag 25 april 1818 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1818. Hendrikje is overleden op donderdag 24 mei 1827 in Marrum, 9 jaar oud.
III. Jantje Sybrens Smith, geboren op zondag 14 januari 1821 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1821. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1857 in Ferwerderadeel met Jochum Jakobs Koopmans, ongeveer 29 jaar oud. Jochum is geboren omstreeks 1828 in Hallum, zoon van Jacob Ydes Koopmans en Trijntje Jochums Stienstra. Jochum is overleden. Jochum trouwde voorheen met Aafke Haebeles van Dijk.
IV. Nieske Sybrens Smith, geboren op donderdag 20 mei 1824 in Marrum (zie 9).
V. Cornelis Sybrens Smith, geboren op dinsdag 31 maart 1829 in Marrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1829. Cornelis is overleden op maandag 4 juli 1831 in Ferwerderadeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1831.
20 Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op dinsdag 5 juni 1781 in Lollum. Hij is gedoopt op zondag 8 juli 1781 in Lollum. Feike is overleden op vrijdag 13 februari 1835 in Tzummarum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1835.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op maandag 23 april 1810 in Wonseradeel met de 21-jarige
21 Tietje Jans Bangma, geboren op zondag 25 mei 1788 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 8 juni 1788 in Arum. Tietje is overleden op woensdag 9 mei 1827 in Tzum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1827.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilbrand Feikes Bruinsma, geboren op maandag 13 januari 1812 in Tzum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1812. Hilbrand is overleden op vrijdag 23 januari 1874 in Wonseradeel, 62 jaar oud. Hilbrand trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 april 1838 in Wonseradeel met Antje Johannes Kooistra, 18 jaar oud. Antje is geboren op zondag 14 november 1819 in Arum, dochter van Johannes Broers Kooistra en Sytske Sjerps Tacoma. Antje is overleden op donderdag 30 november 1899 in Arum, 80 jaar oud.
II. Jan Feikes Bruinsma, geboren op woensdag 7 september 1814 in Tzum (zie 10).
III. Geertje Feikes Bruinsma, geboren op zondag 22 april 1821 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1821. Geertje is overleden op woensdag 30 maart 1864 in Barradeel, 42 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1844 in Barradeel met Pieter Johannes Vogel.
IV. Kornelis Feikes Bruinsma, geboren op woensdag 25 april 1827 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1827. Kornelis is overleden op zondag 25 november 1827 in Franekeradeel, 7 maanden oud.
22 Seerp Pieters Anema, geboren op maandag 9 juli 1770 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 24 oktober 1802 in Sexbierum (op belijdenis). Seerp is overleden op dinsdag 7 augustus 1832 in Minnertsga, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1832.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zondag 28 april 1805 in Dongjum met de 24-jarige
23 Jetske Paulus Ennema, geboren op dinsdag 24 oktober 1780 in Dongjum. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1780 in Dongjum. Jetske is overleden op donderdag 10 september 1835 in Minnertsga, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1835.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Seerps Anema, geboren op zondag 26 januari 1806 in Minnertsga. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1806 in Minnertsga. Antje is overleden op donderdag 16 januari 1879 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1879. Antje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 april 1826 in Barradeel met Petrus Johannes Wibrandus Knoll, 20 jaar oud. Petrus is geboren op vrijdag 23 augustus 1805 in Sexbierum, zoon van Petrus Izak Knoll en Rinske Reinjes van Klooster. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1805 in Sexbierum. Petrus is overleden op zaterdag 10 mei 1884 in Barradeel, 78 jaar oud.
II. Pieter Seerps Anema, geboren op vrijdag 15 januari 1808 in Minnertsga. Hij is gedoopt op zaterdag 6 februari 1808 in Minnertsga. Pieter is overleden op maandag 25 juli 1881 in Leeuwarderadeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1881. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1833 in Franekeradeel met Saakje Gerlofs Heslinga, 20 jaar oud. Saakje is geboren op donderdag 29 april 1813 in Sexbierum, dochter van Gerlof Hessels Heslinga (zie 62) en Tjietske Johannes Steenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1813. Saakje is overleden op dinsdag 3 februari 1885 in Leeuwarderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1885.
III. Jouke Seerps Anema, geboren op donderdag 27 juni 1811 in Minnertsga. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1811 in Minnertsga. Jouke is overleden op maandag 25 december 1871 in Baarderadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1871. Jouke:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1844 in Baarderadeel met Antje Hessels van der Leen, 25 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 29 augustus 1818 in Akkrum, dochter van Hessel Klazes van der Leen en Janke Willems van der Veen. Antje is overleden op zondag 25 december 1859 in Baarderadeel, 41 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 15 juli 1860 in Barradeel met Anna Klasina van Braam. Anna is een dochter van Hendrik van Braam en Eilke Noordhoff.
IV. Paulus Seerps Anema, geboren op woensdag 3 november 1813 in Minnertsga. Paulus is overleden op maandag 2 juni 1884, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1813. Paulus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1840 in Barradeel met Baukje Cornelis Tjessinga, ongeveer 21 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1819 in Minnertsga. Baukje is overleden.
V. Aaltje Seerps Anema, geboren op dinsdag 1 april 1817 in Minnertsga (zie 11).
VI. Anne Seerps Anema, geboren op maandag 8 maart 1819 in Minnertsga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1819. Anne is overleden op maandag 18 juni 1900 in Barradeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1900. Anne trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1843 in Barradeel met Maaike Cornelis Tjessinga, ongeveer 22 jaar oud. Maaike is geboren omstreeks 1821 in Minnertsga. Maaike is overleden.
24 Pieter Harmens Westra, geboren op vrijdag 27 juni 1806. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1806 in Boer. Pieter is overleden op donderdag 27 juli 1865 in Barradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1865.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1834 in Barradeel met de 28-jarige
25 Reintje Johannes Stellingwerf, geboren op woensdag 13 november 1805 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 8 december 1805 in Pietersbierum. Reintje is overleden op vrijdag 10 december 1897 in Barradeel, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1897.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Pieters Westra, geboren op donderdag 18 december 1834 in Barradeel (zie 12).
II. Rigtje Pieters Westra, geboren op dinsdag 31 januari 1837 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1837. Rigtje is overleden op dinsdag 28 februari 1837 in Barradeel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1837.
III. Rigtje Pieters Westra, geboren op vrijdag 19 februari 1841 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1841. Rigtje is overleden op zaterdag 28 april 1928 in Barradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1928. Rigtje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1864 in Barradeel met Rinze Jelles Leistra, 27 jaar oud. Rinze is geboren op zondag 31 juli 1836 in Barradeel. Rinze is overleden op maandag 7 november 1927 in Barradeel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1927.
26 Riemer Pieters Wiersma, geboren op maandag 19 mei 1806 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 8 juni 1806 in Sexbierum. Riemer is overleden op zaterdag 30 april 1842 in Sexbierum, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1842.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 april 1829 in Barradeel met de 20-jarige
27 Jantje Pieters Ruim, geboren op donderdag 4 augustus 1808 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1808 in Sexbierum. Jantje is overleden op zondag 2 maart 1884 in Barradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1884.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Riemers Wiersma, geboren op zondag 20 juni 1830 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1830. Pieter is overleden op vrijdag 12 november 1830 in Sexbierum, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1830.
II. Pieter Riemers Wiersma, geboren op donderdag 17 november 1831 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 november 1831. Pieter is overleden vr 1835, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Janke Pieters Wiersma, geboren op dinsdag 12 november 1833 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1833. Janke is overleden. Janke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1858 in Barradeel met Jelle Eises Keimpema.
IV. Pieter Ruim Riemers Wiersma, geboren op maandag 11 mei 1835 in Barradeel. Pieter is overleden op zaterdag 8 augustus 1835 in Barradeel, 2 maanden oud.
V. Wilhelmina Riemers Wiersma, geboren op dinsdag 19 juli 1836 in Barradeel (zie 13).
VI. Klaas Pieters Wiersma, geboren op maandag 18 februari 1839 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1839. Klaas is overleden op woensdag 27 februari 1918 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1918.
28 Thijs Hendriks Bakker, geboren op zaterdag 9 april 1803 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1803 in Sexbierum. Thijs is overleden op donderdag 29 mei 1856 in Sexbierum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1856.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1823 in Barradeel met de 18-jarige
29 Maria Hermanus Joha, geboren op woensdag 27 maart 1805 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1805 in Sexbierum. Maria is overleden op dinsdag 23 maart 1869 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1869.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Thijsses Bakker, geboren op donderdag 5 februari 1824 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 februari 1848. Hendrik is overleden op zondag 18 maart 1849 in Barradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1849. Hendrik bleef ongehuwd.
II. Hermanus Out Thijsses Bakker, geboren op donderdag 17 maart 1825 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1825. Hermanus is overleden op zaterdag 7 augustus 1858 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1858. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 november 1848 in Barradeel met Aatje Jans Bruinsma, 22 jaar oud. Aatje is geboren op woensdag 17 mei 1826, dochter van Jan Sibles Bruinsma en Riemke Reins de Vries. Aatje is overleden.
III. Philippus Thijsses Bakker, geboren op vrijdag 8 december 1826 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1826. Philippus is overleden op donderdag 3 november 1831 in Barradeel, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1831.
IV. Tettje Thijsses Bakker, geboren op vrijdag 14 maart 1828 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1828. Tettje is overleden op donderdag 26 mei 1859 in Barradeel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1859. Tettje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Barradeel met Johannes Gerbens Gerkema, 26 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 31 januari 1822 in Oosterbierum, zoon van Gerben Johannes Gerkema en Janke Olpherts Kiestra. Johannes is overleden op woensdag 9 maart 1859 in Oosterbierum, 37 jaar oud.
V. Dirk Thijsses Bakker, geboren op zondag 13 februari 1831 in Barradeel. Dirk is overleden op vrijdag 25 maart 1887 in Barradeel, 56 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1854 in Barradeel met Renskje Petrus Knoll, 23 jaar oud. Renskje is geboren op zondag 10 april 1831 in Sexbierum, dochter van Petrus Johannes Wibrandus Knoll en Antje Seerps Anema (zie 23,I). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1831. Renskje is overleden.
VI. Henke Thijsses Bakker, geboren op vrijdag 18 oktober 1833 in Barradeel. Henke is overleden. Henke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 mei 1856 in Barradeel met Ulbe Sydses Dijkstra, 37 jaar oud. Ulbe is geboren op zaterdag 8 mei 1819 in Barradeel, zoon van Syds Ulbes Dijkstra en Sijtske Jans Hofma (zie 103,VI). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1819. Ulbe is overleden. Ulbe is weduwnaar van Trijntje Gerbens Gerkema (1820-1854), met wie hij trouwde op zaterdag 13 mei 1843 in Barradeel.
VII. Philippus Thijsses Bakker, geboren op maandag 2 maart 1835 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1835. Philippus is overleden op vrijdag 28 december 1917 in Barradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1917. Philippus trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1857 in Barradeel met Arentje Dirks Anema, 19 jaar oud. Arentje is geboren op vrijdag 9 februari 1838 in Franekeradeel, dochter van Dirk Wybes Anema en Rinske Willems Leeman (zie 61,II). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1838. Arentje is overleden op maandag 29 maart 1920 in Sexbierum, 82 jaar oud.
VIII. Johannes Thijsses Bakker, geboren op vrijdag 19 januari 1838 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1838. Johannes is overleden op maandag 1 december 1862 in Barradeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1862. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 mei 1859 in Barradeel met Neeltje Annes Hiemstra, 20 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 6 januari 1839 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, dochter van Anne Mames Hiemstra en Trijntje Abes Anema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1839. Neeltje is overleden op zaterdag 11 september 1915 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1915. Neeltje trouwde later op donderdag 14 december 1865 in Franekeradeel met Willem Rinzes Mulder (1840-1890).
IX. Akke Thijsses Bakker, geboren op woensdag 22 juli 1840 in Sexbierum. Akke is overleden op zondag 27 september 1914 in Leiden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Akke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 april 1864 in Barradeel met Jacob Theunis van der Mei, 22 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 21 november 1841 in Barradeel, zoon van Theunis Dirks van der Mei en Maaike Jakobs Donia. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1841. Jacob is overleden op woensdag 28 december 1870, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1870.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 4 september 1873 in Barradeel met Wiebe Zijlstra, 32 jaar oud. Wiebe is geboren op vrijdag 19 maart 1841 in Peins, zoon van Cornelis Pieters Zijlstra en Aaltje Wybes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1841. Wiebe is overleden op maandag 26 oktober 1896, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1896.
X. Mathijs Thijsses Bakker, geboren op maandag 27 november 1843 in Barradeel (zie 14).
XI. Jan Thijsses Bakker, geboren op maandag 27 november 1843 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1843. Jan is overleden op maandag 1 april 1872 in Barradeel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1872. Jan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1867 in Barradeel met Antje Piers Blanksma, 25 jaar oud. Antje is geboren op maandag 7 februari 1842 in Barradeel, dochter van Pier Hayes Blanksma en Arentje Pieters Faber. Antje is overleden op woensdag 9 december 1868, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1868.
30 Rients Willems Leeman, geboren op woensdag 1 december 1819 in Achlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1819. Rients is overleden op maandag 3 december 1855 in Herbayum, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1855. Rients trouwde (2), 29 jaar oud, op zaterdag 16 december 1848 in Franekeradeel met Antje Rinzes Brunia (1828-1853), 20 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1844 in Franekeradeel met de 20-jarige
31 Antje Gerlofs Heslinga, geboren op zaterdag 4 oktober 1823 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1823. Antje is overleden op donderdag 22 mei 1845 in Wonseradeel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 mei 1845.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Rients Leeman, geboren op dinsdag 29 april 1845 in Arum (zie 15).

Generatie 6 (oudouders)

32 Pieter Pieters Post, geboren in 1740 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1775 in Sexbierum (op belijdenis). Pieter is overleden in maart 1797 in Sexbierum, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 12 september 1773 in Sexbierum met de ongeveer 30-jarige
33 Oeke Eiberts (of Eilerts of Eiles) Dijkstra, geboren omstreeks 1743. Oeke is overleden op maandag 21 april 1817 in Sexbierum, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Andries Pieters Post, geboren op zaterdag 9 oktober 1773 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 20 november 1774 in Sexbierum. Andries is overleden op zondag 14 december 1823 in Sexbierum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1823. Andries trouwde, 27 jaar oud, op zondag 17 mei 1801 in Sexbierum met Rinske Alberts, 22 of 23 jaar oud. Rinske is geboren in 1778, dochter van Albert Floris en Rinske Pieters. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1806 in Sexbierum (op belijdenis). Rinske is overleden op zondag 19 maart 1837 om 17:00 in Sexbierum, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1837.
II. Pieter Pieters Post, geboren op zondag 23 oktober 1774 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 20 november 1774 in Sexbierum. Pieter is overleden.
III. Aaltje Pieters Post, geboren op donderdag 15 augustus 1776 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 8 september 1776 in Sexbierum. Aaltje is overleden op zaterdag 3 maart 1827 om 09:00 in Sexbierum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1827. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 25 april 1802 in Sexbierum met Pieter Alberts Elzinga, ongeveer 34 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks februari 1768 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1803 in Sexbierum (op belijdenis). Pieter is overleden op woensdag 20 maart 1844 in Sexbierum, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1844.
IV. Douwe Pieters, geboren op maandag 8 september 1777 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1777 in Sexbierum. Douwe is overleden op zaterdag 29 april 1809 in St. Jacobiparochie, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
V. Rense Pieters Post, geboren op zaterdag 13 februari 1779 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1779 in Sexbierum. Rense is overleden op donderdag 9 juni 1825 in Barradeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1825. Rense trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1813 in Barradeel met Jantje Jans Hoekstra, 19 of 20 jaar oud. Jantje is geboren in 1793, dochter van Jan Jansens Hoekstra en Reintje Hobbes. Jantje is overleden op maandag 3 januari 1825 in Barradeel, 31 of 32 jaar oud.
VI. Durk Pieters, geboren op maandag 18 december 1780 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zaterdag 6 januari 1781 in Sexbierum. Durk is overleden vr maandag 7 januari 1782 in Sexbierum, ten hoogste 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VII. Durk Pieters, geboren op maandag 7 januari 1782 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1782 in Sexbierum. Durk is overleden op woensdag 8 februari 1843 in Sexbierum, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1843. Durk bleef ongehuwd.
VIII. Watse Pieters Post, geboren op zondag 8 juni 1783 in Sexbierum (zie 16).
IX. Rinske Pieters Post, geboren op zondag 20 februari 1785 in Sexbierum. Zij is gedoopt op dinsdag 15 maart 1785 in Sexbierum. Rinske is overleden op zondag 21 november 1852 in Barradeel, 67 jaar oud. Rinske trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 26 april 1820 in Barradeel met Tjeerd Eekes Zijlstra.
X. Rigtsje Pieters, geboren op zaterdag 10 maart 1787 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1787 in Sexbierum. Rigtsje is overleden.
34 Sytse Sjoerds Douwma, geboren op woensdag 30 november 1740 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1741 in Sexbierum. Sytse is overleden op zaterdag 8 september 1827 in Sexbierum, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1827.
Hij trouwde, 48 jaar oud, op zondag 6 september 1789 in Sexbierum met de 21-jarige
35 Intie Johans de Boer. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Sexbierum. Intie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoerd Sytses Douwma, geboren op woensdag 17 maart 1790 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Sexbierum. Sjoerd is overleden omstreeks 1795 in Sexbierum, ongeveer 5 jaar oud.
II. Johannes Sytses Douwma, geboren op zaterdag 5 mei 1792 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1792 in Sexbierum. Johannes is overleden op zaterdag 17 september 1842 in Barradeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1842. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26 juni 1813 in Sexbierum met Houwkjen Feddes Strikwerda. Houwkjen is overleden na 1842.
III. Rigtje Sytses Douma, geboren op zaterdag 30 augustus 1794 in Sexbierum (zie 17).
IV. Sjoerdje Sytses (Luitje) Douwma, geboren op zaterdag 15 juli 1797 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1797 in Sexbierum. Luitje is overleden op dinsdag 17 januari 1871 in Barradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1871. Luitje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 29 december 1822 in Barradeel met Jakob Feddes Strikwerda, 25 jaar oud. Jakob is geboren op woensdag 18 oktober 1797 in Achlum. Hij is gedoopt op zondag 19 november 1797 in Achlum. Jakob is overleden op zondag 23 mei 1830 in Barradeel, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 29 september 1832 in Barradeel met Pieter Wybrens Ringnalda, 35 of 36 jaar oud. Pieter is geboren in 1796. Pieter is overleden op donderdag 1 augustus 1872 in Barradeel, 75 of 76 jaar oud.
V. Sjoerd Sytses Douwma, geboren op zondag 6 oktober 1799 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1799 in Sexbierum. Sjoerd is overleden op zaterdag 29 maart 1884 in Barradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1884. Sjoerd trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 31 mei 1820 in Barradeel met Trijntje Jacobs Bosma.
36 Cornelis Sybrens Smith, geboren op zaterdag 27 april 1771 in Warga. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1772 in Warga. Cornelis is overleden op zondag 30 juli 1815 in Marrum, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1815. Cornelis trouwde (2), 38 jaar oud, op zondag 11 juni 1809 in Marrum met Tjitske Dirks Koopmans (1768-1845), 41 jaar oud, zie 39.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op zondag 19 mei 1793 in Marrum, Westernijkerk met de 27-jarige
37 Hendrikje Wopkes Steegstra. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1766 in Marrum. Hendrikje is overleden op vrijdag 27 november 1807 in Marrum, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Siebren Cornelis Smith, geboren op donderdag 24 april 1794 in Marrum (zie 18).
II. Wopke Cornelis, geboren op maandag 27 februari 1797 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 12 maart 1797 in Marrum. Wopke is overleden vr 1801, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Nieske Cornelis, geboren op vrijdag 12 juli 1799 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 28 juli 1799 in Marrum. Nieske is overleden.
IV. Wopke Cornelis, geboren op dinsdag 10 februari 1801 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 15 februari 1801 in Marrum. Wopke is overleden omstreeks 1801, ongeveer een jaar oud.
V. Wopke Cornelis, geboren op dinsdag 24 mei 1803 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1803 in Marrum. Wopke is overleden. Wopke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1827 in Leeuwarderadeel met Dirkje Gaeles Bouma. Dirkje is een dochter van Gaele Broers Bouma en Baukje Hessels Hommema.
VI. Pieter Cornelis, geboren op zondag 21 april 1805 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1805 in Marrum. Pieter is overleden vr 1811, ten hoogste 6 jaar oud.
VII. Gertje Cornelis (Geertje) Smith, geboren op vrijdag 22 augustus 1806 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1806 in Marrum. Geertje is overleden op maandag 30 januari 1893 in Ferwerderadeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1893. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 september 1827 in Ferwerderadeel met Petrus Petrusz. de Rooy van Gosliga, ongeveer 30 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1797 in Weidum, zoon van Petrus de Rooy van Gosliga en Lucretia Magdalena de Rooy. Petrus is overleden op zaterdag 28 april 1849 in Ferwerderadeel, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 184. Petrus is weduwnaar van Grietje Romkes Lieuwema (ovl. vr 1827).
38 Jan Willems Steensma, geboren op maandag 27 november 1758. Hij is gedoopt op maandag 25 december 1758 in Marrum. Jan is overleden vr 1811, ten hoogste 53 jaar oud.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 7 juni 1789 in Marrum met de 21-jarige Tjitske Dirks Koopmans. Het kerkelijk huwelijk tussen Tjitske en Jan vond plaats.
39 Tjitske Dirks Koopmans, geboren op zondag 7 februari 1768 in Marrum, Westernijkerk. Zij is gedoopt op zondag 21 februari 1768 in Marrum, Westernijkerk. Tjitske is overleden op zaterdag 20 september 1845 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1845. Tjitske trouwde (2), 41 jaar oud, op zondag 11 juni 1809 in Marrum met Cornelis Sybrens Smith (1771-1815), 38 jaar oud, zie 36.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke Jans Steensma, geboren op woensdag 7 juli 1790 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 25 juli 1790 in Marrum. Sijke is overleden op vrijdag 6 september 1844 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1844. Sijke:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 7 mei 1809 in Marrum met Frans IJsbrands Galema, 23 jaar oud. Frans is geboren op zaterdag 26 november 1785, zoon van IJsbrand Frans Galema en Sytske Willems. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Stiens. Frans is overleden op dinsdag 20 augustus 1822 om 23:00 in Marrum, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1822.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1834 in Ferwerderadeel met Siebren Cornelis Smith, 40 jaar oud. Zie 18 voor persoonsgegevens van Siebren.
II. Saeaeske Jans Steensma, geboren op vrijdag 7 december 1792 in Marrum (zie 19).
III. Dirkje Jans Steensma, geboren op vrijdag 9 januari 1795 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 25 januari 1795 in Marrum. Dirkje is overleden op maandag 18 november 1867 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1867. Dirkje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 14 maart 1813 in Ferwerderadeel met Gerrit Koenraads Meister, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 14 januari 1785 in Marrum, zoon van Koenraad Willems Meister en Antje Gerrits. Gerrit is overleden op vrijdag 9 juni 1826 in Ferwerderadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1826.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 31 maart 1831 in Ferwerderadeel met Pieter Jaspers Zijlstra, 48 of 49 jaar oud. Pieter is geboren in 1782 in Brantgum, zoon van Jasper Pieters Zijlstra en Riemke Pieters. Pieter is overleden op maandag 9 mei 1870 in Ferwerderadeel, 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1870.
IV. Willem Jans, geboren op maandag 29 april 1799 in Marrum. Hij is gedoopt op donderdag 2 mei 1799 in Marrum. Willem is overleden vr 1803, ten hoogste 4 jaar oud.
V. Trijntje Jans, geboren op zaterdag 7 maart 1801 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1801 in Marrum. Trijntje is overleden vr 1811, ten hoogste 10 jaar oud.
VI. Willem Jans, geboren op zondag 17 juli 1803 in Marrum. Hij is gedoopt op zondag 24 juli 1803 in Marrum. Willem is overleden vr 1811, ten hoogste 8 jaar oud.
40 Hilbrand Jelles Bruinsma, geboren omstreeks 1745. Hilbrand is overleden op vrijdag 26 november 1824 in Lollum, ongeveer 79 jaar oud. Hilbrand trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, op zondag 18 september 1785 in Lollum met Willemke Johannis Noordhof (1761-1838), 23 of 24 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op zondag 22 april 1770 in Kubaard met Eeke Rommerts (zie 41 hieronder). Hilbrand en Eeke gingen op zondag 8 april 1770 in Tzum in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Eeke en Hilbrand vond plaats op zondag 22 april 1770 in Kubaard.
41 Eeke Rommerts. Eeke is overleden in 1791 in Lollum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rommert Hilbrands Bruinsma, geboren op zaterdag 24 februari 1770 in Tzum. Hij is gedoopt op donderdag 27 mei 1802 in Tzum (op belijdenis). Rommert is overleden op woensdag 18 november 1835 in Harlingen, 65 jaar oud. Rommert trouwde, 61 jaar oud, op donderdag 19 mei 1831 in Harlingen met Geertruid Andries Koopmans, ongeveer 45 jaar oud. Geertruid is geboren omstreeks 1786 in Bolsward. Geertruid is overleden.
II. Sybrig Hilbrands (Jitte) Bruinsma, geboren op zondag 9 augustus 1772. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1772 in Tzum. Jitte is overleden vr 1791, ten hoogste 19 jaar oud.
III. Jelle Hilbrands Bruinsma, geboren op maandag 19 juni 1775 in Lollum. Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1775 in Lollum. Jelle is overleden op dinsdag 22 september 1863 in Menaldumadeel, 88 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 2 mei 1811 in Franekeradeel met Trijntje Jacobs Hilwerda, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 11 augustus 1787 in Tzum. Trijntje is overleden op vrijdag 4 juli 1823 in Franeker, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 14 november 1824 in Franeker met Aukjen Jans Taekema.
IV. Korneliske Hilbrands Bruinsma, geboren op maandag 10 november 1777 in Lollum. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1777 in Lollum. Korneliske is overleden op maandag 13 mei 1811 in Hennaarderadeel, 33 jaar oud. Korneliske trouwde met Age Rientses Agesma.
V. Neltje Hilbrands Bruinsma, geboren op maandag 1 mei 1780 in Lollum. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1780 in Lollum. Neltje is overleden op zondag 6 augustus 1780 in Lollum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VI. Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op dinsdag 5 juni 1781 in Lollum (zie 20).
42 Jan Sikkes Bangma, geboren op maandag 25 maart 1754 in Pingjum. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1754 in Pingjum. Jan is overleden op woensdag 7 maart 1810 in Arum, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde in Arum met Geertje Jacobs Tichelaar. Het kerkelijk huwelijk tussen Geertje en Jan vond plaats op zondag 13 mei 1781 in Arum.
43 Geertje Jacobs Tichelaar, geboren op zaterdag 12 november 1757 in Zweins (Kingmatille). Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1782 in Arum (op belijdenis). Geertje is overleden op maandag 14 augustus 1826 in Arum, 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Jans Bangma, geboren op zondag 23 februari 1783 in Arum. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1783 in Arum. Douwe is overleden vr 1796, ten hoogste 13 jaar oud.
II. Tiettje Jans Bangma, geboren op zondag 23 februari 1783 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1783 in Arum. Tiettje is overleden vr 1786, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Jacob Jans Bangma, geboren op donderdag 29 januari 1784 in Arum. Hij is gedoopt op zondag 8 februari 1784 in Arum. Jacob is overleden op maandag 16 november 1857 in Franeker, 73 jaar oud. Jacob trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1821 in Wonseradeel met Baukje Tjerks Plat, 26 of 27 jaar oud. Baukje is geboren in 1794. Baukje is overleden op woensdag 28 augustus 1839 in Franeker, 44 of 45 jaar oud.
IV. Baukje Jans Bangma, geboren op zaterdag 9 april 1785 in Arum. Hij is gedoopt op zondag 24 april 1785 in Arum. Baukje is overleden. Baukje trouwde met Oepke Sytses Bonnema.
V. Trijntje Jans Bangma, geboren op woensdag 20 december 1786 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1787 in Arum. Trijntje is overleden op zaterdag 28 juni 1823, 36 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 25 september 1808 in Hichtum met Lieuwe Pieters Abbema.
VI. Tietje Jans Bangma, geboren op zondag 25 mei 1788 in Arum (zie 21).
VII. Arentje Jans Bangma, geboren op zondag 2 mei 1790 in Arum (zie 61).
VIII. Sikke Jans Bangma, geboren op dinsdag 4 november 1794 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1794 in Arum. Sikke is overleden. Sikke trouwde met Sjoukje Louwes van Dijk.
IX. Douwe Jans Bangma, geboren op zondag 30 oktober 1796 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1796 in Arum. Douwe is overleden.
X. Obe Jans Bangma, geboren op zaterdag 8 september 1798 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1798 in Arum. Obe is overleden vr 1805, ten hoogste 7 jaar oud.
XI. Obe Jans Bangma, geboren op zondag 20 januari 1805 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1805 in Arum. Obe is overleden op maandag 27 maart 1871 in Franekeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1871.
44 Pieter Seerps Anema, geboren op maandag 15 september 1738. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1738 in Sexbierum. Pieter is overleden op zondag 9 oktober 1808 in Sexbierum, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 11 oktober 1808 in Sexbierum.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 21 december 1765 in Sexbierum met de 19-jarige
45 Aaltje Abes Hibma, geboren op vrijdag 29 april 1746 in Blija. Zij is gedoopt op zaterdag 14 mei 1746 in Blija. Aaltje is overleden op vrijdag 3 januari 1823 in Sexbierum, 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abe Pieters Anema, geboren op woensdag 9 september 1767 in Dronrijp. Abe is overleden op woensdag 20 juni 1849 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1849. Abe trouwde, 23 jaar oud, op maandag 13 juni 1791 in Sexbierum met Neeltje Ennes Ennema, 25 jaar oud. Neeltje is een dochter van Enne Jans en Liskjen Hessels. Zij is gedoopt op zondag 20 april 1766 in Oosterbierum. Neeltje is overleden op zaterdag 21 februari 1835 in Klooster Lidlum, Oosterbierum, 68 jaar oud.
II. Tjerk Pieters Anema, geboren omstreeks 1768 in Dronrijp. Tjerk is overleden op zaterdag 9 november 1833 in Barradeel, ongeveer 65 jaar oud.
III. Seerp Pieters Anema, geboren op maandag 9 juli 1770 in Sexbierum (zie 22).
IV. Trijntje Pieters Anema, geboren op donderdag 20 april 1780. Trijntje is overleden op maandag 4 juni 1781 in Sexbierum, 1 jaar oud.
V. Anne Pieters Anema, geboren op donderdag 5 februari 1784 in Sexbierum. Anne is overleden op donderdag 22 oktober 1846, 62 jaar oud. Anne:
(1) trouwde met Maaike Hibma.
(2) trouwde met Aaltje Fokkes Douma.
46 Paulus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op donderdag 6 oktober 1757 in Franeker. Paulus is overleden op zondag 27 mei 1804 in Dongjum, 46 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 22 maart 1778 in Boer met de 29-jarige
47 Antie Jans, geboren op zondag 5 mei 1748. Zij is gedoopt op vrijdag 10 mei 1748 in Dongjum. Antie is overleden vr 1804, ten hoogste 56 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Paulus Ennema, geboren op maandag 18 januari 1779 in Dongjum. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1779 in Dongjum. Johannes is overleden op maandag 30 april 1849 in Dongjum, 70 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1805 in Dongjum met Wentje Wijtzes de Boer, nadat zij op zondag 21 april 1805 in Boer in ondertrouw zijn gegaan.
II. Jetske Paulus Ennema, geboren op dinsdag 24 oktober 1780 in Dongjum (zie 23).
III. Kornelia Paulus Ennema, geboren op maandag 15 september 1783 in Dongjum. Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 in Dongjum. Kornelia is overleden op vrijdag 18 april 1851 in Tzum, 67 jaar oud. Kornelia trouwde, 18 jaar oud, op zondag 2 mei 1802 in Dongjum met Pieter Jans Oosterhaven.
IV. Janna Paulus Ennema, geboren op donderdag 21 juni 1787 in Dongjum. Zij is gedoopt op zondag 8 juli 1787 in Dongjum. Janna is overleden vr 1804, ten hoogste 17 jaar oud.
48 Harmen Jans Westra, geboren op dinsdag 20 januari 1767 in Mantgum. Hij is gedoopt op donderdag 22 januari 1767 in Wijtgaard. Harmen is overleden op zondag 19 mei 1844 om 18:00 in Boer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1844.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 15 mei 1796 in Franeker met de 21-jarige Klaaske Pieters Westra. Harmen en Klaaske gingen op zaterdag 30 april 1796 in Franeker in ondertrouw.
49 Klaaske Pieters Westra, geboren op dinsdag 14 februari 1775 in Dongjum. Zij is gedoopt op zondag 5 maart 1775 in Dongjum. Klaaske is overleden op woensdag 25 april 1855 om 03:00 in Boer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1855.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dieuke Harmens Westra, geboren op donderdag 11 april 1799 in Dongjum. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Dongjum. Dieuke is overleden op maandag 2 juni 1884 in Franekeradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884.
II. Jan Harmens Westra, geboren op dinsdag 18 januari 1803 in Franeker. Hij is gedoopt op woensdag 2 februari 1803 in Franeker. Jan is overleden op donderdag 1 april 1847 in Sexbierum, 44 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 28 april 1838 in Sexbierum met Zara Regina Hermanus Joha, 24 jaar oud. Zie 59,VII voor persoonsgegevens van Zara.
III. Pieter Harmens Westra, geboren op vrijdag 27 juni 1806 (zie 24).
IV. Sippe Harmens Westra, geboren op zaterdag 14 oktober 1809 in Boer. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1809 in Boer. Sippe is overleden op zaterdag 1 maart 1884 in Franekeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1884. Sippe trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1839 in Franekeradeel met Antje Sipkes Miedema, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1815 in Boer, dochter van Sipke Jelgers Miedema en Tetje Jacobs Tamminga. Antje is overleden.
V. Age Harmens Westra, geboren op dinsdag 17 augustus 1813 in Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1813. Age is overleden op dinsdag 10 januari 1815 in Boer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1815.
VI. Aagje Harmens Westra, geboren op zaterdag 23 december 1815 in Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1815. Aagje is overleden op vrijdag 4 oktober 1889 in Franekeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1889. Aagje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1838 in Franekeradeel met Sybout Ykes Sigstra, 24 jaar oud. Sybout is geboren op maandag 7 maart 1814 in Franeker, zoon van Yke Sybouts Sigstra en Bokje Jurjens Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1814. Sybout is overleden op maandag 17 oktober 1881 in Franekeradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1881.
50 Johannes Ritskes Stellingwerf, geboren op zondag 22 juni 1777 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1777 in Oosterbierum. Johannes is overleden op dinsdag 2 januari 1827, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1827. Johannes trouwde (2), 37 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1815 in Barradeel mairie Sexbierum met Rinske Andries Tamboer (1790-1864), 24 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op zondag 9 juni 1799 in Oosterbierum met de 23-jarige Rigtsje Jans Hofma (zie 51 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Rigtsje en Johannes vond plaats.
51 Rigtsje Jans Hofma, geboren op zaterdag 5 augustus 1775 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 27 augustus 1775 in Sexbierum. Rigtsje is overleden op vrijdag 22 april 1814 in Sexbierum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1814.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ritske Johannes Stellingwerf, geboren op maandag 9 juni 1800 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Oosterbierum. Ritske is overleden op maandag 23 september 1833 in Sexbierum, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1833. Ritske trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 april 1831 in Barradeel met Geertje Ales Kramer, ongeveer 25 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1806, dochter van Ale Allerts Kramer. Geertje is overleden op donderdag 23 maart 1854 in Barradeel, ongeveer 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1854. Geertje trouwde later op zaterdag 5 december 1835 in Barradeel met Folkert Alberts van der Ploeg.
II. Jan Johannes Stellingwerf, geboren op donderdag 14 januari 1802 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1802 in Oosterbierum. Jan is overleden op donderdag 29 december 1825 in Tzummarum, 23 jaar oud.
III. Reintje Johannes, geboren op woensdag 1 februari 1804 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1804 in Pietersbierum. Reintje is overleden in 1804 in Pietersbierum, geen jaar oud.
IV. Reintje Johannes Stellingwerf, geboren op woensdag 13 november 1805 in Pietersbierum (zie 25).
V. Jasper Johannes Stellingwerf, geboren op zaterdag 21 januari 1809 in Pietersbierum. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1809 in Pietersbierum. Jasper is overleden op maandag 1 maart 1880 in Barradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1880. Jasper:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1837 in Barradeel met Trijntje Jans Braaksma.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1845 in Barradeel met Sytske Sybes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1847.
VI. Aafke Johannes Stellingwerf, geboren op dinsdag 26 juni 1810 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1810 in Pietersbierum. Aafke is overleden in 1810 in Pietersbierum, geen jaar oud.
VII. Aafke Johannes Stellingwerf, geboren op vrijdag 31 januari 1812 in Pietersbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1812. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1812 in Pietersbierum. Aafke is overleden op dinsdag 6 augustus 1872 in Barradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1872. Aafke bleef ongehuwd.
VIII. Rigtsje Johannes Stellingwerf, geboren op zondag 17 april 1814 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1814. Rigtsje is overleden op donderdag 9 januari 1890 in Barradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1890. Rigtsje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1840 in Barradeel met Sibren Sjoerds Terpstra.
52 Pieter Riemers Wiersma, geboren op zaterdag 22 augustus 1772 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1772 in Sexbierum. Pieter is overleden op maandag 16 juni 1845 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1845.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 27 mei 1804 in Sexbierum met de 26-jarige
53 Janke Jelles Jukema, geboren op zondag 28 september 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1777 in Sexbierum. Janke is overleden op maandag 30 maart 1818 in Barradeel, 40 jaar oud (oorzaak: Overleden direct na geboorte dochter Hiltje, die 2 dagen heeft geleefd.). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1818.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Riemer Pieters, geboren op dinsdag 26 februari 1805 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1805 in Sexbierum. Riemer is overleden in 1805, geen jaar oud.
II. Riemer Pieters Wiersma, geboren op maandag 19 mei 1806 in Sexbierum (zie 26).
III. Jelle Pieters Wiersma, geboren op zaterdag 28 januari 1809 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 12 maart 1809 in Sexbierum. Jelle is overleden in 1809, geen jaar oud.
IV. Jelle Pieters Wiersma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 12 oktober 1811 in Sexbierum.
V. Jelle Pieters Wiersma, geboren op woensdag 22 juli 1812 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1812. Jelle is overleden op vrijdag 13 februari 1846 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1846. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1835 in Barradeel met Antje Pieters Ruim, 21 jaar oud. Zie 55,III voor persoonsgegevens van Antje.
VI. Hiltje Pieters Wiersma, geboren op donderdag 26 maart 1818 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1818. Hiltje is overleden op zaterdag 28 maart 1818 in Sexbierum, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1818.
54 Pieter Cornelis Ruim, geboren op donderdag 22 juli 1784 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 1 augustus 1784 in Sexbierum. Pieter is overleden op dinsdag 18 oktober 1836 in Sexbierum, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1836.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 18 mei 1807 in Sexbierum met de 30-jarige
55 Willemke Klazes Statema, geboren op donderdag 14 november 1776 in Tzummarum. Zij is gedoopt op zondag 15 december 1776 in Tzummarum. Willemke is overleden op donderdag 20 februari 1840 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1840.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jantje Pieters Ruim, geboren op donderdag 4 augustus 1808 in Sexbierum (zie 27).
II. Cornelia Pieters Ruim, geboren op maandag 11 december 1809 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1810 in Sexbierum. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1832 in Barradeel met Doekle Hayes Blanksma.
III. Antje Pieters Ruim, geboren op zondag 19 september 1813 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1813. Antje is overleden op zaterdag 21 februari 1874 in Barradeel, 60 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1835 in Barradeel met Jelle Pieters Wiersma, 22 jaar oud. Zie 53,V voor persoonsgegevens van Jelle.
56 Hendrik Thijsses Bakker, geboren op zaterdag 26 september 1778 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1778 in Sexbierum. Hendrik is overleden op maandag 5 mei 1856 in Sexbierum, 77 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 5 mei 1799 in Sexbierum met de 18-jarige
57 Tietje Dirks Noordenbos, geboren op maandag 13 november 1780 in Beetgum. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1780 in Beetgum. Tietje is overleden op woensdag 25 april 1821 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1821.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thijs Hendriks Bakker, geboren op zaterdag 9 april 1803 in Sexbierum (zie 28).
58 Hermanus Out Philippus Joha, geboren op zondag 29 september 1782 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1782 in Oosterbierum. Hermanus is overleden op dinsdag 22 februari 1825 in Barradeel, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1825.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 24 april 1802 in Oosterbierum met de 24-jarige
59 Hinke Jans Hofma, geboren op dinsdag 2 december 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1777 in Sexbierum. Hinke is overleden op woensdag 21 juli 1847 in Midlum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Hermanus Joha, geboren op zondag 4 september 1803 in Sexbierum. Zij is gedoopt op vrijdag 23 september 1803 in Sexbierum. Maria is overleden vr woensdag 27 maart 1805 in Sexbierum, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Maria Hermanus Joha, geboren op woensdag 27 maart 1805 in Sexbierum (zie 29).
III. Aafke Harmanus Joha, geboren op woensdag 27 maart 1805 in Sexbierum. Aafke is overleden op dinsdag 4 december 1877 in Sexbierum, 72 jaar oud. Aafke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 30 april 1825 in Barradeel met Haantje Klases Goodijk, 23 jaar oud. Haantje is geboren op dinsdag 12 mei 1801 in Sexbierum, zoon van Klaas Roelofs Goodijk en Tjitske Jelles. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Sexbierum. Haantje is overleden.
IV. Sara Regina Hermanus Joha, geboren op donderdag 5 maart 1807 in Sexbierum. Sara is overleden op zondag 22 maart 1807 in Sexbierum, 17 dagen oud.
V. Jantje Hermanus Joha, geboren op zondag 4 december 1808 in Sexbierum. Jantje is overleden op zondag 25 december 1808 in Sexbierum, 21 dagen oud.
VI. N.N. Hermanus Joha, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 14 mei 1811.
VII. Zara Regina Hermanus Joha, geboren op maandag 24 januari 1814 in Sexbierum. Zara is overleden op maandag 3 oktober 1881 in Sexbierum, 67 jaar oud. Zara:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 april 1838 in Sexbierum met Jan Harmens Westra, 35 jaar oud. Zie 49,II voor persoonsgegevens van Jan.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 21 september 1850 in Barradeel met Wybe Heerkes Nijdam, 38 jaar oud. Wybe is geboren op maandag 8 juni 1812 in Dronrijp. Wybe is overleden op donderdag 14 april 1881 in Sexbierum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1881.
VIII. Philippina Hermanus Oud Joha, geboren op donderdag 26 oktober 1815 in Sexbierum. Philippina is overleden. Philippina trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1842 in Franeker met Johannes Wopkes Leyenaar, 24 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 10 augustus 1817 in Franeker. Johannes is overleden op vrijdag 17 februari 1871 in Franekeradeel, 53 jaar oud.
IX. Jantje Hermanus Joha, geboren op woensdag 12 maart 1817 in Sexbierum. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 april 1841 in Franeker met Hobbe Wypkes Bruinsma, 20 jaar oud. Hobbe is geboren op zondag 28 mei 1820 in Franeker. Hobbe is overleden op vrijdag 13 februari 1891 in Franeker, 70 jaar oud.
X. Geertrui Elisabet Joha, geboren op maandag 29 maart 1819 in Sexbierum. Geertrui is overleden op zondag 25 mei 1856 in Sexbierum, 37 jaar oud. Geertrui trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1843 in Barradeel met Gerrit Jans Koudenburg. Gerrit is een zoon van Aafke Tjeerd Hoekstra.
60 Willem Heerkes Leeman, geboren op maandag 21 januari 1788 in Achlum. Hij is gedoopt op woensdag 27 februari 1788 in Achlum. Willem is overleden op donderdag 12 november 1846 in Achlum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1846.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 20 mei 1810 in Achlum met de 20-jarige
61 Arentje Jans Bangma, geboren op zondag 2 mei 1790 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 30 mei 1790 in Arum. Arentje is overleden op woensdag 24 november 1847 in Achlum, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heerke Willems Leeman, geboren op donderdag 23 mei 1811 in Achlum. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1811 in Achlum. Heerke is overleden op zondag 23 mei 1875 in Achlum, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1875. Heerke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1835 in Wonseradeel met Sibbeltje Gerlofs Swart. Sibbeltje is geboren in Pietersbierum. Sibbeltje is overleden op zondag 12 november 1848 in Arum.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 21 mei 1857 in Franekeradeel met Sjoerdje Baukes Kooistra.
II. Rinske Willems Leeman, geboren op dinsdag 1 juni 1813 in Achlum. Rinske is overleden op donderdag 11 november 1880 in Sexbierum, 67 jaar oud. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1837 in Franekeradeel met Dirk Wybes Anema, 23 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 14 september 1813 in Ried, zoon van Wybe Minnes Anema (zie 255,II) en Akke Wigles Westra. Dirk is overleden op woensdag 11 februari 1852 in Sexbierum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1852.
III. Jan Willems Leeman, geboren op maandag 26 december 1814 in Almenum, Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1814. Jan is overleden op woensdag 5 mei 1886 in Franekeradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1886. Jan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1838 in Wonseradeel met Sjoukje Gerlofs Zwart. Sjoukje is overleden.
IV. Geertje Willems Leeman, geboren op donderdag 25 april 1816 in Barradeel. Geertje is overleden op donderdag 20 april 1843 in Wonseradeel, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1843. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1839 in Wonseradeel met Jacob Joukes de Vries.
V. Douwe Willems Leeman, geboren op woensdag 13 mei 1818 in Franekeradeel. Douwe is overleden op zondag 22 april 1860 in Franeker, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1860. Douwe trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1840 in Hennaarderadeel met Marijke Baukes Bakker, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 14 februari 1854. Marijke is geboren in 1822. Marijke is overleden op vrijdag 2 februari 1894 in Hennaarderadeel, 71 of 72 jaar oud.
VI. Rients Willems Leeman, geboren op woensdag 1 december 1819 in Achlum (zie 30).
VII. Jakob Willems Leeman, geboren op maandag 8 oktober 1821 in Achlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1821. Jakob is overleden op dinsdag 18 februari 1879 in Wonseradeel, 57 jaar oud. Jakob trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1856 in Franekeradeel met Sjirkje Harmens Hoogterp, ongeveer 25 jaar oud. Sjirkje is geboren omstreeks 1831 in Midlum, dochter van Harmen Jans Hoogterp en Renskje Wybrens Bouwma. Sjirkje is overleden.
62 Gerlof Hessels Heslinga, geboren op dinsdag 14 oktober 1788 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1788 in Wijnaldum. Gerlof is overleden op maandag 9 februari 1852 in Franekeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1852. Gerlof is weduwnaar van Tjietske Johannes Steenstra (1790-1819), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op zaterdag 21 november 1812 in Sexbierum.
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op donderdag 22 maart 1821 in Franekeradeel met de 28-jarige
63 Antje Arjens Brunia, geboren op dinsdag 25 december 1792 in Ried. Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1793 in Ried. Antje is overleden op woensdag 22 december 1852 in Franekeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1852.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Gerlofs Heslinga, geboren op zaterdag 4 oktober 1823 in Midlum (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Pieter Alberts.
Hij trouwde op zondag 29 april 1731 in Sexbierum met
65 Rinske Douwes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pietje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1732 in Sexbierum. Pietje is overleden.
II. Albert Pieters. Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1734 in Sexbierum. Albert is overleden.
III. Pieter Pieters Post, geboren in 1740 in Sexbierum (zie 32).
66 Eibert Sijmens (of Eiles of Eilbert).
Hij trouwde op zondag 12 mei 1743 in Ferwerd met Rigtje Pieters. Eibert en Rigtje gingen op zaterdag 27 april 1743 in Leeuwarden in ondertrouw.
67 Rigtje Pieters.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oeke Eiberts (of Eilerts of Eiles) Dijkstra, geboren omstreeks 1743 (zie 33).
68 Sjoerd Pijters. Hij is gedoopt op zondag 17 april 1701 in Sexbierum. Sjoerd is overleden.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 14 december 1732 in Sexbierum met de 29-jarige
69 Rigtsje Jans. Zij is gedoopt op zondag 15 april 1703 in Hitzum. Rigtsje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sytske Sjoerds. Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1733 in Sexbierum. Sytske is overleden.
II. Pieter Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 4 november 1736 in Sexbierum. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op zondag 14 mei 1769 in Harlingen met Antje Tjeerds.
III. Jan Sjoerds Hofma, gedoopt op zondag 1 februari 1739 in Sexbierum (zie 102).
IV. Sytse Sjoerds Douwma, geboren op woensdag 30 november 1740 in Sexbierum (zie 34).
V. Minne Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1743 in Sexbierum. Minne is overleden.
VI. Douwe Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1745 in Sexbierum. Douwe is overleden.
VII. Sijke Sjoerds. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1749 in Sexbierum. Sijke is overleden. Sijke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 14 mei 1769 in Sexbierum met Tomas Tiettes.
70 Johan Willems. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1730 in Dronrijp. Johan is overleden vr 1807, ten hoogste 77 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 mei 1754 in Sexbierum met de 21-jarige
71 Aaltje Nannes. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1733 in Sexbierum. Aaltje is overleden op dinsdag 20 oktober 1807 in Sexbierum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Johans. Hij is gedoopt op maandag 19 mei 1755 in Sexbierum. Willem is overleden. Willem trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 18 januari 1780 in Wijnaldum met Tjetske Dirks.
II. Nanning Johans de Boer. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1758 in Sexbierum. Nanning is overleden op woensdag 28 februari 1838 in Barradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1838. Nanning trouwde, 24 jaar oud, op zondag 10 maart 1782 in Sexbierum met Jochemje Hobbes, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 3 juli 1757 in Oosterbierum. Jochemje is overleden op zaterdag 26 juli 1834 in Barradeel, 77 jaar oud.
III. Gatske Johans. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1762 in Sexbierum. Gatske is overleden op woensdag 6 mei 1840 in Wonseradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1840. Gatske trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23 oktober 1785 in Pingjum met Hans Johannes.
IV. PieterJohans de Boer. Hij is gedoopt op vrijdag 20 april 1764 in Sexbierum. PieterJohans is overleden op zaterdag 20 augustus 1814 in Barradeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 21 augustus 1814. PieterJohans trouwde, 26 jaar oud, op zondag 16 mei 1790 in Sexbierum met Antje Arends.
V. Hiltie Johans. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1766 in Sexbierum. Hiltie is overleden.
VI. Intie Johans de Boer, gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Sexbierum (zie 35).
VII. Rinske Johans. Zij is gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Sexbierum. Rinske is overleden.
VIII. Janke Johans, geboren op zaterdag 13 september 1777 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1777 in Sexbierum. Janke is overleden.
72 Sybren Klases.
Hij ging in ondertrouw op zondag 4 augustus 1754 in Hempens met
73 Geertje Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Sybrens Sybrandus, geboren op donderdag 28 augustus 1760 in Warga. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1772 in Warga. Antje is overleden op donderdag 13 november 1834 in Kollumerland, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1834. Antje ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op zondag 7 mei 1786 in Oudwoude met Louw Jans Lourens, ongeveer 35 jaar oud. Louw is geboren omstreeks 1751. Louw is overleden op zondag 1 september 1839 in Oudwoude, ongeveer 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1839.
II. Pietje Sybrens, geboren op zaterdag 20 april 1765 in Warga. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1772 in Warga. Pietje is overleden.
III. Pieter Sybrens Pomper, geboren op zondag 17 april 1768 in Warga. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1772 in Warga. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op zondag 22 mei 1791 in Grouw met Wypkjen Sipkes, nadat zij op zondag 15 mei 1791 in ondertrouw zijn gegaan.
IV. Cornelis Sybrens Smith, geboren op zaterdag 27 april 1771 in Warga (zie 36).
V. Lijsbet Sybrens, geboren op donderdag 1 juli 1773 in Warga. Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Warga. Lijsbet is overleden.
74 Wopke Andries.
Hij trouwde op zondag 18 mei 1755 in Marrum met de 27-jarige
75 Nieske Hendriks. Zij is gedoopt op donderdag 6 mei 1728 in Marrum. Nieske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntie Wopkes Steegstra. Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1756 in Marrum. Trijntie is overleden op donderdag 10 januari 1828 in Ferwerderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1828. Trijntie trouwde met Tiete Harmens.
II. Sjoukje Wopkes. Zij is gedoopt op zondag 6 november 1757 in Marrum. Sjoukje is overleden.
III. Andries Wopkes Steegstra. Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1763 in Marrum. Andries is overleden op zaterdag 8 november 1817 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 november 1817. Andries trouwde met Marijke Kornelis Hoekstra. Marijke is geboren omstreeks 1764, dochter van Kornelis Joukes en Geertje Sjoukes. Marijke is overleden op zondag 6 juli 1834, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1834.
IV. Hendrikje Wopkes Steegstra, gedoopt op zondag 23 maart 1766 in Marrum (zie 37).
76 Willem Jans. Hij is gedoopt op donderdag 22 mei 1721 in Marrum. Willem is overleden.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 11 juli 1745 in Marrum met Sijke Jans. Willem en Sijke gingen op vrijdag 4 juni 1745 in Hallum in ondertrouw.
77 Sijke Jans.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Willems Steensma, geboren op maandag 27 november 1758 (zie 38).
78 Dirk Hendriks.
Hij trouwde op maandag 21 februari 1746 in Marrum, Westernijkerk met
79 Saeske Martens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hiltie Dirks, geboren op maandag 23 januari 1747 in Marrum. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1747 in Marrum. Hiltie is overleden.
II. Iede Dirks, geboren op zaterdag 10 januari 1756 in Marrum, Westernijkerk. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1756 in Marrum, Westernijkerk. Iede is overleden op zaterdag 18 januari 1812 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 19 januari 1812.
III. IJtske Dirks, geboren op donderdag 8 december 1757 in Marrum, Westernijkerk. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1758 in Marrum, Westernijkerk. IJtske is overleden op zaterdag 1 juli 1820 in Ferwerderadeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1820. IJtske begon een relatie met Sjoerd Sydzes.
IV. Dirk Dirks, geboren op dinsdag 27 mei 1760 in Marrum, Westernijkerk. Hij is gedoopt op zondag 15 juni 1760 in Marrum, Westernijkerk. Dirk is overleden op zondag 8 januari 1826, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1826. Dirk trouwde met Maaike Dirks Ewal.
V. Jan Dirks, geboren op dinsdag 26 april 1763 in Marrum, Westernijkerk. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1763 in Marrum, Westernijkerk. Jan is overleden.
VI. Jantje Dirks, geboren op maandag 9 september 1765 in Marrum, Westernijkerk. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1765 in Marrum, Westernijkerk. Jantje is overleden.
VII. Tjitske Dirks Koopmans, geboren op zondag 7 februari 1768 in Marrum, Westernijkerk (zie 39).
VIII. Janke Dirks, geboren op woensdag 2 augustus 1769 in Marrum, Westernijkerk. Zij is gedoopt op zondag 27 augustus 1769 in Marrum, Westernijkerk. Janke is overleden op dinsdag 4 maart 1851 in Ferwerderadeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1851. Janke trouwde met Hendrik Helles Miedema.
84 Sikke Obbes Bangma. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1724 in Zurich. Sikke is overleden op dinsdag 15 augustus 1786 in Wons, 62 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 20 mei 1753 in Pingjum met de ongeveer 21-jarige
85 Tryntie Jans Bangma, geboren omstreeks 1732. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1762 in Pingjum (op belijdenis). Tryntie is overleden op dinsdag 13 oktober 1818 in Franeker, ongeveer 86 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Sikkes Bangma, geboren op maandag 25 maart 1754 in Pingjum (zie 42).
II. Geertie Sikkes Bangma, geboren in juni 1756 in Pingjum. Zij is gedoopt op zondag 24 oktober 1762. Geertie is overleden.
III. Griettie Sikkes Bangma, geboren in augustus 1760 in Pingjum. Zij is gedoopt op zondag 24 oktober 1762 in Pingjum. Griettie is overleden. Griettie trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1782 in Franeker met Douwe Klases, nadat zij op zaterdag 4 mei 1782 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
IV. Lieukien Sikkes Bangma, geboren op vrijdag 17 september 1762 in Pingjum. Zij is gedoopt op zondag 24 oktober 1762 in Pingjum. Lieukien is overleden op vrijdag 9 oktober 1840 in Franeker, 78 jaar oud. Lieukien trouwde, 20 jaar oud, op zondag 11 mei 1783 in Longerhouw met Sikke Jans Brouwer, 22 jaar oud. Sikke is geboren op zondag 21 september 1760 in Witmarsum, zoon van Jan Klases en Grietje Tjipkes. Sikke is overleden op maandag 25 oktober 1824 in Franeker, 64 jaar oud.
V. Antie Sikkes Bangma. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 in Pingjum. Antie is overleden omstreeks 1766, ongeveer 1 jaar oud.
VI. Obbe Sikkes Bangma, geboren op maandag 30 mei 1768 in Pingjum. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1768 in Pingjum. Obbe is overleden op maandag 23 november 1829, 61 jaar oud.
VII. Antje DSikkes Bangma, geboren op woensdag 27 maart 1771. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1771 in Wons/Engwier. Antje is overleden.
VIII. Dirk Sikkes Bangma, geboren op woensdag 10 augustus 1774 in Wons. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1774 in Wons/Engwier. Dirk is overleden op vrijdag 23 oktober 1778 in Wons, 4 jaar oud.
86 Jacob Douwes Tichelaar, geboren omstreeks 1724. Jacob is overleden omstreeks 1776 in Arum, ongeveer 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 29 augustus 1751 in Zweins met de ongeveer 22-jarige
87 Baukjen Anes, geboren omstreeks 1729. Baukjen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertje Jacobs Tichelaar, geboren op zaterdag 12 november 1757 in Zweins (Kingmatille) (zie 43).
II. Douwe Jacobs, geboren op zaterdag 30 maart 1765 in Arum. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1776 in Arum. Douwe is overleden.
III. Tiettje Jacobs, geboren op dinsdag 19 januari 1768 in Arum. Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1776 in Arum. Tiettje is overleden.
88 Seerp Pijters Anema. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1712 in Sexbierum. Seerp is overleden op zondag 30 januari 1780, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 27 november 1735 in Sexbierum met de 19-jarige Antje Hessels Hommema. Seerp en Antje gingen op zondag 20 november 1735 in Stiens in ondertrouw.
89 Antje Hessels Hommema. Zij is gedoopt op vrijdag 7 februari 1716 in Dronrijp. Antje is overleden omstreeks 1751 in Sexbierum, ongeveer 35 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Seerps Anema, geboren op maandag 15 september 1738 (zie 44).
II. Tjietske Seerps. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1740 in Sexbierum. Tjietske is overleden op dinsdag 5 april 1825 in Waaxens, 84 jaar oud. Tjietske trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 september 1768 met Tiete Lourens Olivier.
III. Jouke Seerps Anema. Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1742 in Sexbierum. Jouke is overleden op dinsdag 18 mei 1819 in Minnertsga, 77 jaar oud. Jouke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 februari 1764 in Sexbierum met Riemke Abes Hibma, 19 jaar oud. Zie 91,I voor persoonsgegevens van Riemke.
IV. Hessel Seerps. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1744 in Sexbierum. Hessel is overleden vr 1749, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Lieukien Seerps, geboren in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1746 in Sexbierum. Lieukien is overleden in 1748, 1 of 2 jaar oud.
VI. Sjouckje Seerps. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1748 in Sexbierum. Sjouckje is overleden.
VII. Anne Seerps. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1751 in Sexbierum. Anne is overleden op maandag 17 juni 1754 in Sexbierum, 3 jaar oud.
90 Abe Pieters Hibma, geboren in Blija. Abe is overleden.
Hij trouwde op zondag 12 mei 1737 in Blija met Trijntje Pieters Jaarsma. Abe en Trijntje gingen op zaterdag 20 april 1737 in Holwerd in ondertrouw.
91 Trijntje Pieters Jaarsma, geboren in Holwerd. Trijntje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Riemke Abes Hibma, geboren op zaterdag 22 februari 1744 in Blija. Riemke is overleden op donderdag 17 juli 1823 in Sexbierum, 79 jaar oud. Riemke trouwde, 19 jaar oud, op zondag 19 februari 1764 in Sexbierum met Jouke Seerps Anema, 21 jaar oud. Zie 89,III voor persoonsgegevens van Jouke.
II. Aaltje Abes Hibma, geboren op vrijdag 29 april 1746 in Blija (zie 45).
92 Johannes Paulus Ennema. Hij is gedoopt op dinsdag 23 december 1732 in Franeker. Johannes is overleden op woensdag 8 november 1809 in Franeker, 76 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 oktober 1756 in Franeker met de 17-jarige Cornelia Eidsma. Johannes en Cornelia gingen op vrijdag 15 oktober 1756 in Franeker in ondertrouw.
93 Cornelia Eidsma. Zij is gedoopt op donderdag 19 maart 1739 in Franeker. Cornelia is overleden op zondag 18 augustus 1799 in Franeker, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Paulus Johannes Ennema, gedoopt op donderdag 6 oktober 1757 in Franeker (zie 46).
II. Johanna Johannes Ennema. Zij is gedoopt op woensdag 27 mei 1761 in Franeker. Johanna is overleden.
III. Aggeus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op woensdag 6 juli 1763 in Franeker. Aggeus is overleden op donderdag 28 januari 1813 in Franeker, 49 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk. Aggeus trouwde, 21 jaar oud, op zondag 29 mei 1785 in Franeker met Antje Feenstra, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1764 in Franeker. Antje is overleden op vrijdag 9 september 1803 in Franeker, ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
IV. Ynske Johannes Ennema. Zij is gedoopt op donderdag 24 januari 1765 in Franeker. Ynske is overleden. Ynske trouwde met Jillardus Penninga.
V. Pyttje Johannes Ennema. Zij is gedoopt op de 15e van een onbekende maand in 1767 in Franeker. Pyttje is overleden.
VI. Ybeltje Johannes Ennema. Zij is gedoopt op woensdag 10 mei 1769 in Franeker. Ybeltje is overleden op dinsdag 3 juli 1838 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1838. Ybeltje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 september 1796 in Franeker met Pieter Koumans Brouwer, 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 september 1796 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 9 oktober 1796 in Leeuwarden (Westerkerk). Pieter is geboren op zaterdag 27 juli 1771. Pieter is overleden op zondag 5 juni 1825 in Joure, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1825.
VII. Jacobus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op woensdag 30 mei 1770 in Franeker. Jacobus is overleden.
VIII. Lambertus Johannes Ennema, geboren op dinsdag 2 februari 1773. Hij is gedoopt op woensdag 24 februari 1773 in Franeker. Lambertus is overleden.
IX. Tjeerd Johannes Ennema, geboren op vrijdag 11 februari 1774. Hij is gedoopt op woensdag 2 maart 1774 in Franeker. Tjeerd is overleden.
X. Yda Johannes Ennema, geboren op zondag 24 maart 1776. Zij is gedoopt op woensdag 24 april 1776 in Franeker. Yda is overleden op zaterdag 11 mei 1805 in Franeker, 29 jaar oud. Yda trouwde, 26 jaar oud, op zondag 20 juni 1802 in Franeker met Marten Feenstra, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 juni 1802 in ondertrouw zijn gegaan. Marten is geboren op vrijdag 22 december 1775 in Franeker. Marten is overleden op woensdag 4 augustus 1824 in Franeker, 48 jaar oud. Marten trouwde later op zondag 22 oktober 1809 in Dongjum met Sybrigje Hildema (1786-1861).
94 Jan Scheltes. Hij is gedoopt op vrijdag 28 juli 1713 in Hitzum. Jan is overleden.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 1 januari 1741 in Schalsum met
95 Jetske Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Jans, geboren op zondag 8 oktober 1741. Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1741 in Dongjum. Trijntje is overleden.
II. Schelte Jans, geboren op zondag 20 oktober 1743. Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 in Dongjum. Schelte is overleden.
III. Tijtje Jans, geboren op vrijdag 7 januari 1746. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1746 in Dongjum. Tijtje is overleden.
IV. Antie Jans, geboren op zondag 5 mei 1748 (zie 47).
96 Jan Harmens.
Hij trouwde op zondag 17 december 1758 in Mantgum met de 20-jarige
97 Berber Ages. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1738 in Mantgum/Skillaard. Berber is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elske Jans, geboren op vrijdag 10 november 1758 in Mantgum. Zij is gedoopt op zaterdag 11 november 1758 in Wijtgaard. Elske is overleden.
II. Aeltie Jans, geboren op zondag 9 maart 1760 in Mantgum. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1760 in Mantgum. Aeltie is overleden.
III. Elske Jans, geboren op vrijdag 1 januari 1762 in Mantgum. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1762 in Mantgum. Elske is overleden.
IV. Harmen Jans, geboren op vrijdag 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op zaterdag 25 februari 1764 in Mantgum. Harmen is overleden.
V. Age Jans, geboren op vrijdag 24 februari 1764 in Mantgum. Hij is gedoopt op zaterdag 25 februari 1764 in Mantgum. Age is overleden.
VI. Aeltje Jans, geboren op woensdag 6 november 1765 in Mantgum. Zij is gedoopt op donderdag 7 november 1765 in Wijtgaard. Aeltje is overleden.
VII. Harmen Jans Westra, geboren op dinsdag 20 januari 1767 in Mantgum (zie 48).
VIII. Age Jans, geboren op vrijdag 13 mei 1768 in Mantgum. Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1768 in Mantgum. Age is overleden.
IX. Ale Jans, geboren op zondag 1 oktober 1769 in Mantgum. Hij is gedoopt op maandag 2 oktober 1769 in Wijtgaard. Ale is overleden.
X. Berent Jans, geboren op zaterdag 22 september 1770 in Mantgum. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1770 in Mantgum. Berent is overleden.
98 Pieter Sippes Westra. Hij is gedoopt op donderdag 3 mei 1742 in Sexbierum. Pieter is overleden vr 1811, ten hoogste 69 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 15 mei 1774 in Dongjum met de 28-jarige
99 Dieuke Rintjes, geboren in Peins. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1746 in Peins. Dieuke is overleden op donderdag 14 februari 1828 in Dongjum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1828.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaaske Pieters Westra, geboren op dinsdag 14 februari 1775 in Dongjum (zie 49).
II. Rintje Pieters Westra, geboren op zondag 23 februari 1777 in Dongjum. Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1777 in Boer. Rintje is overleden op dinsdag 24 april 1849 in Franekeradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1849. Rintje trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1818 met Antje Hettes Bloem, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1793 in Terschelling, dochter van Hertjes Hendriks en Trijntje Jans. Antje is overleden op maandag 14 december 1846 in Franekeradeel, ongeveer 53 jaar oud.
III. Sippe Pieters, geboren op maandag 20 september 1779 in Dongjum. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1779 in Dongjum. Sippe is overleden vr 1811, ten hoogste 32 jaar oud.
IV. Jacob Pieters Westra, geboren op donderdag 15 augustus 1782 in Dongjum. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1782 in Dongjum. Jacob is overleden op vrijdag 4 april 1851 in Franekeradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 april 1851. Jacob bleef ongehuwd.
100 Ritske Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1747 in Oosterbierum. Ritske is overleden op dinsdag 4 januari 1831 om 24:00 in Dronrijp, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1831.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1768 met de ongeveer 26-jarige
101 Reijntje Jaspers van Asperen, geboren op dinsdag 16 januari 1742 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 21 januari 1742 in Pietersbierum. Reijntje is overleden op donderdag 13 januari 1820 in Oosterbierum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1820. Reijntje trouwde (1), 21 jaar oud, op zondag 1 mei 1763 in Pietersbierum met Gerben Tjeerds.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauckje Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op zondag 19 november 1769 in Oosterbierum. Bauckje is overleden vr 1820, ten hoogste 51 jaar oud. Bauckje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 maart 1790 in Sexbierum met Sjoerd Thomas Bakker. Het kerkelijk huwelijk vond plaats.
II. Johannes Ritskes Stellingwerf, geboren op zondag 22 juni 1777 in Oosterbierum (zie 50).
102 Jan Sjoerds Hofma. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1739 in Sexbierum. Jan is overleden op woensdag 6 september 1809 in Sexbierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 31 juli 1774 in Sexbierum met de 28-jarige
103 Aafke Rientses Hofman. Zij is gedoopt op zondag 17 oktober 1745 in Sexbierum. Aafke is overleden op zondag 25 november 1832 in Sexbierum, 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rigtsje Jans Hofma, geboren op zaterdag 5 augustus 1775 in Sexbierum (zie 51).
II. Hinke Jans Hofma, geboren op dinsdag 2 december 1777 in Sexbierum (zie 59).
III. Sijtske Jans, geboren op woensdag 2 februari 1780 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1780 in Sexbierum. Sijtske is overleden vr 1789, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Sjoerdje Jans, geboren op zondag 10 augustus 1783 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 17 augustus 1783 in Sexbierum. Sjoerdje is overleden op dinsdag 13 juli 1841 in Sexbierum, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1841. Sjoerdje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 22 juni 1806 in Tzummarum met Wijbe Martens de Boer, 26 jaar oud. Wijbe is geboren op zondag 18 juni 1780 in Tzummarum. Wijbe is overleden op zondag 26 februari 1837 in Sexbierum, 56 jaar oud.
V. Rients Jans Hofma, geboren op donderdag 1 december 1785 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 11 december 1785 in Sexbierum. Rients is overleden op donderdag 3 maart 1870 in Sexbierum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1870. Rients trouwde, 23 jaar oud, op zondag 16 april 1809 in Oosterbierum met Sibbeltje Freerks Jongma, ongeveer 22 jaar oud. Sibbeltje is geboren omstreeks 1787, dochter van Freerk Jongma en Fokeltje Ypes. Sibbeltje is overleden op zondag 5 juni 1842 in Barradeel, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1842.
VI. Sijtske Jans Hofma, geboren op woensdag 23 september 1789 in Sexbierum. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Sexbierum. Sijtske is overleden op zondag 2 maart 1856 in Sexbierum, 66 jaar oud. Sijtske trouwde met Syds Ulbes Dijkstra.
104 Riemer Pijters Wiersma. Hij is gedoopt op zondag 28 augustus 1729 in Sexbierum. Riemer is overleden. Riemer is weduwnaar van Maartie Klases Kuik (±1738-±1770), met wie hij trouwde (1), 30 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1760 in Sexbierum.
Hij ging in ondertrouw (2), 41 jaar oud, op zondag 12 mei 1771 in Sexbierum met
105 Aafke Rinses Hofman.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Riemers Wiersma, geboren op zaterdag 22 augustus 1772 in Sexbierum (zie 52).
106 Jelle Anes Jukema. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1723 in Oosterbierum. Jelle is overleden.
Hij trouwde, 37 jaar oud, op zondag 1 juni 1760 in Sexbierum met de 26-jarige
107 Hiltje Haantjes. Zij is gedoopt op zondag 25 april 1734 in Engelum. Hiltje is overleden op dinsdag 8 juni 1813 in Sexbierum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1813.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Jelles Jukema, geboren op zaterdag 21 maart 1761 in Sexbierum. Tjitske is overleden op donderdag 2 september 1813 in Sexbierum, 52 jaar oud.
II. Ane Jelles Jukema, geboren op donderdag 25 april 1776 in Sexbierum. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1776 in Sexbierum. Ane is overleden op woensdag 18 oktober 1837 in Sexbierum, 61 jaar oud. Ane trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 juni 1800 in Barradeel met Sibbeltje Botes.
III. Janke Jelles Jukema, geboren op zondag 28 september 1777 in Sexbierum (zie 53).
108 Cornelis Pieters Ruim.
Hij trouwde op maandag 11 juni 1781 in Sexbierum met de 41 of 42-jarige
109 Jantje Gosses, geboren in 1739. Jantje is overleden op woensdag 11 september 1822 in Sexbierum, 82 of 83 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Cornelis Ruim, geboren op donderdag 22 juli 1784 in Sexbierum (zie 54).
110 Klaas Hanses, geboren in Pietersbierum. Klaas is overleden in 1787.
Hij trouwde op zondag 15 mei 1768 in Pietersbierum met de 24-jarige
111 Antie Sipkes, geboren in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1743 in Tzummarum. Antie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [misschien] Sipke Klases. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1769 in Pietersbierum. Sipke is overleden omstreeks 1774, ongeveer 5 jaar oud.
II. Hans Klases, geboren op vrijdag 8 januari 1773 in Tzummarum. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1773 in Tzummarum. Hans is overleden.
III. Sipke klazes Statema, geboren op zaterdag 5 februari 1774 in Tzummarum. Hij is gedoopt op zondag 13 maart 1774 in Tzummarum. Sipke is overleden op zaterdag 5 juni 1841 in Sexbierum, 67 jaar oud. Sipke bleef ongehuwd.
IV. Willemke Klazes Statema, geboren op donderdag 14 november 1776 in Tzummarum (zie 55).
V. Pieter Klazes Statema, geboren op woensdag 18 november 1778 in Tzummarum. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1778 in Tzummarum. Pieter is overleden op zaterdag 10 februari 1855 in Oosterbierum, 76 jaar oud. Pieter trouwde met Simontje Martinus Houw. Simontje is geboren in 1788, dochter van Martinus Samuels Houw en Neeltje Simons Dijkstra. Simontje is overleden op maandag 19 juni 1876 in Barradeel, 87 of 88 jaar oud.
VI. Trijntie Klases Statema, geboren op vrijdag 19 oktober 1781 in Tzummarum. Zij is gedoopt op zondag 9 december 1781 in Tzummarum. Trijntie is overleden op donderdag 19 augustus 1813 in Sexbierum, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1813. Trijntie bleef ongehuwd.
VII. Evert Klazes Statema, geboren op zaterdag 4 september 1784 in Tzummarum. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1784 in Tzummarum. Evert is overleden op maandag 11 oktober 1858 in Tzummarum, 74 jaar oud. Evert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 6 juni 1813 in Barradeel met Klaaske Eekes Zijlstra, ongeveer 22 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1791. Klaaske is overleden op zaterdag 31 juli 1847 in Tzummarum, ongeveer 56 jaar oud.
VIII. Klaaske Klases Statema, geboren op maandag 25 juni 1787 in Tzummarum. Zij is gedoopt op zondag 5 augustus 1787 in Tzummarum. Klaaske is overleden.
112 Tijs Hendriks Bakker, geboren omstreeks 1734. Hij is gedoopt op vrijdag 11 februari 1763 in Sexbierum (op belijdenis). Tijs is overleden op donderdag 29 december 1808 in Sexbierum, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 23 mei 1762 in Sexbierum met de ongeveer 22-jarige
113 Geertje Alberts, geboren omstreeks 1740. Geertje is overleden vr 1808, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Japke Tijsses Bakker. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1764 in Sexbierum. Japke is overleden.
II. Albert Tijsses Bakker. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1768 in Sexbierum. Albert is overleden.
III. Hendrik Thijsses Bakker, geboren op zaterdag 26 september 1778 in Sexbierum (zie 56).
114 Dirk Haantjes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1741 in Beetgum. Dirk is overleden op woensdag 31 maart 1824 in Barradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1824.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 19 januari 1777 in Beetgum met de 23-jarige
115 Akke Johannes Noordenbos. Zij is gedoopt op donderdag 31 mei 1753 in Beetgum. Akke is overleden op zaterdag 21 mei 1842 in Sexbierum, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1842.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirks Noordenbos.
II. Sybren Dirks Noordenbos.
III. Jan Dirks Noordenbos.
IV. Aafke Dirks Noordenbos, geboren op zaterdag 8 november 1777 in Beetgum. Zij is gedoopt op zondag 14 december 1777 in Beetgum. Aafke is overleden op vrijdag 18 juni 1847, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1847. Aafke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1799 in Pietersbierum met Schelte Jans Hibma.
V. Johannes Dirks Noordenbos, geboren op zondag 17 januari 1779 in Beetgum. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1779 in Beetgum. Johannes is overleden.
VI. Tietje Dirks Noordenbos, geboren op maandag 13 november 1780 in Beetgum (zie 57).
VII. Janke Dirks Noordenbos, geboren op donderdag 14 maart 1782 in Beetgum. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1782 in Beetgum. Janke is overleden op dinsdag 23 juli 1822 in Barradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1822. Janke trouwde met Pieter Kornelis Zijlstra.
VIII. Lysbet Dirks Noordenbos, geboren op maandag 1 december 1783 in Beetgum. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1784 in Beetgum. Lysbet is overleden. Lysbet trouwde met Jan Janzen Ourensma.
IX. Haantje Dirks Noordenbos, geboren omstreeks 1788. Haantje is overleden op maandag 12 april 1847 in Barradeel, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1847. Haantje trouwde met Tjitske Geerts Vellinga.
116 Philippus Johannes Anthoniusz. Joha, geboren op donderdag 10 februari 1752. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Britswerd-Wieuwerd. Philippus is overleden op dinsdag 16 november 1819 in Oosterbierum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 november 1819.
Hij trouwde met Sara Regina de Vries. Het kerkelijk huwelijk tussen Sara en Philippus vond plaats op zondag 27 februari 1780 in Oosterbierum.
117 Sara Regina de Vries, geboren op vrijdag 30 september 1757 in Minnertsga. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1757 in Minnertsga. Sara is overleden op zondag 26 augustus 1821 om 11:00 in Sexbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1821.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter Antonius Philippuszn. Joha, geboren op vrijdag 17 november 1780 in Oosterbierum. Hij is gedoopt op zondag 26 november 1780 in Oosterbierum. Wouter is overleden vr 1785, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Hermanus Out Philippus Joha, geboren op zondag 29 september 1782 in Oosterbierum (zie 58).
118 Jan Sjoerds Hofma (dezelfde als 102).
Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 31 juli 1774 in Sexbierum met de 28-jarige
119 Aafke Rientses Hofman (dezelfde als 103).
120 Heerke Willems Leeman, geboren op vrijdag 14 juni 1748 in Schettens. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1748 in Schettens. Heerke is overleden op maandag 12 mei 1823 in Achlum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1823.
Hij trouwde, 39 jaar oud, op zondag 11 november 1787 in Achlum met de 28-jarige
121 Rinske Rientses, geboren op zondag 31 december 1758 in Kimswerd. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1759 in Kimswerd. Rinske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Heerkes Leeman, geboren op maandag 21 januari 1788 in Achlum (zie 60).
II. Rients Herkes Leeman, geboren op dinsdag 16 juni 1789 in Achlum. Hij is gedoopt op zondag 12 juli 1789 in Achlum. Rients is overleden op maandag 3 december 1855 in Franekeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1855.
III. Douwe Herkes Leeman, geboren op zondag 27 maart 1791 in Achlum. Hij is gedoopt op zondag 17 april 1791 in Achlum. Douwe is overleden op zondag 22 april 1860 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1860.
IV. Anne Herkes Leeman, geboren op dinsdag 7 januari 1794 in Achlum. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1794 in Achlum. Anne is overleden.
122 Jan Sikkes Bangma (dezelfde als 42 in generatie 6).
Hij trouwde in Arum met
123 Geertje Jacobs Tichelaar (dezelfde als 43 in generatie 6).
124 Hessel Clases Heslinga. Hij is gedoopt op zondag 18 mei 1755 in Oosterbierum. Hessel is overleden op zondag 16 april 1797 in Wijnaldum, 41 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14 mei 1780 in Oosterbierum met de 22-jarige
125 Saakjen Aukes Boersma, geboren op vrijdag 2 september 1757 in Sexbierum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1782 in Oosterbierum (op belijdenis). Saakjen is overleden op zaterdag 29 mei 1830 in Barradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1830. Saakjen trouwde (2), ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1810 met Rinse Pieters (1761-1816), ongeveer 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke Hessels Heslinga, geboren op maandag 22 oktober 1781 in Oosterbierum. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1781 in Oosterbierum. Sijke is overleden.
II. Klaes Hessels Heslinga, geboren op donderdag 13 oktober 1785 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1785 in Wijnaldum. Klaes is overleden op dinsdag 19 april 1859 in Franekeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1859. Klaes bleef ongehuwd.
III. Gerlof Hessels Heslinga, geboren op dinsdag 14 oktober 1788 in Wijnaldum (zie 62).
IV. Sije Hessels Heslinga, geboren op maandag 26 april 1790 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op zondag 16 mei 1790 in Wijnaldum. Sije is overleden op donderdag 5 augustus 1852 in Barradeel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1852. Sije trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1816 in Sexbierum met Gooitske Jans Hoitinga (Huitinga?).
126 Arjen Rinzes Brunia, geboren op zondag 24 augustus 1766 in Ried. Hij is gedoopt op zondag 21 september 1766 in Ried. Arjen is overleden op dinsdag 9 januari 1827 in Franekeradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1827.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 31 mei 1789 in Ried met de 20-jarige
127 Antje Minnes Anema, geboren op donderdag 20 april 1769 in Ried. Zij is gedoopt op zondag 14 mei 1769 in Ried. Antje is overleden op donderdag 2 november 1843 in Franekeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1843.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eeke Arjens Brunia, geboren op maandag 10 mei 1790 in Ried. Zij is gedoopt op zondag 4 juli 1790 in Ried. Eeke is overleden in 1794 in Ried, 3 of 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
II. Antje Arjens Brunia, geboren op dinsdag 25 december 1792 in Ried (zie 63).
III. Rinze Arjens Brunia, geboren op zondag 17 mei 1795 in Ried. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1795 in Ried. Rinze is overleden op donderdag 1 januari 1829 in Franekeradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1829. Rinze trouwde met Jetske Cornelis Sytsma.
IV. Eke Arjens Brunia, geboren op dinsdag 3 december 1799 in Ried. Zij is gedoopt op woensdag 25 december 1799 in Ried. Eke is overleden op zondag 11 maart 1849 in Franekeradeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1849. Eke trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 25 februari 1832 in Franekeradeel met Berent Jans Mulder, 31 jaar oud. Berent is een zoon van Jan Egberts Mulder en Aaltje Berents van der Weide. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Roderwolde. Berent is overleden op vrijdag 18 april 1845 in Franekeradeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1845. Berent is weduwnaar van Hiltje Roels Gaastra (geb. ±1803), met wie hij trouwde op zaterdag 15 april 1820.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

136 Pijter Sioerdts. Hij is gedoopt op donderdag 12 juli 1663 in Sexbierum. Pijter is overleden.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 maart 1691 in Sexbierum met de 24-jarige
137 Wintje Jacobs. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1666 in Minnertsga. Wintje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijtske Pijters. Zij is gedoopt op dinsdag 27 maart 1696 in Sexbierum. Sijtske is overleden.
II. Sjoerd Pijters, gedoopt op zondag 17 april 1701 in Sexbierum (zie 68).
138 Jan Douwes. Hij is gedoopt op donderdag 2 februari 1679 in Hitzum. Jan is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1702 met de ongeveer 1 -jarige
139 Sijke Hettes. Zij is gedoopt op vrijdag 4 augustus 1702 in Hitzum (op belijdenis). Sijke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rigtsje Jans, gedoopt op zondag 15 april 1703 in Hitzum (zie 69).
II. Sijbren Jans. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1705 in Hitzum. Sijbren is overleden.
III. Pijter Jans. Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1708 in Hitzum. Pijter is overleden.
IV. Trijntje Jans. Zij is gedoopt op zondag 30 maart 1710 in Hitzum. Trijntje is overleden.
140 Willem Johans.
Hij trouwde op zaterdag 25 januari 1727 in Welsrijp met
141 Intie Eelkes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johan Willems, gedoopt op zondag 30 april 1730 in Dronrijp (zie 70).
II. Grytje Willems. Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1736 in Dronrijp. Grytje is overleden.
III. Geertje Willems. Zij is gedoopt op zondag 10 juni 1742 in Dronrijp. Geertje is overleden.
IV. Geertje Willems. Zij is gedoopt op vrijdag 3 april 1744 in Dronrijp. Geertje is overleden.
142 Nanning Wijbes.
Hij trouwde op zondag 6 november 1729 in Sexbierum met
143 Gatske Piers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pier Nannings. Hij is gedoopt op zondag 11 juni 1730 in Sexbierum. Pier is overleden. Pier trouwde, 23 jaar oud, op zondag 12 mei 1754 in Sexbierum met Geertje Dirks. Het kerkelijk huwelijk vond plaats.
II. Aaltje Nannes, gedoopt op zondag 15 februari 1733 in Sexbierum (zie 71).
150 Hendrik Pytters.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Trijntje Hendriks. Zij is gedoopt op vrijdag 19 januari 1714 in Marrum. Trijntje is overleden.
II. Pijtter Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 22 december 1715 in Marrum. Pijtter is overleden.
III. Froukje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1718 in Marrum. Froukje is overleden omstreeks 1733, ongeveer 15 jaar oud.
IV. Jan Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 26 oktober 1721 in Marrum. Jan is overleden vr 1726, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Jouk Hendriks. Zij is gedoopt op vrijdag 12 februari 1723 in Marrum. Jouk is overleden.
VI. Jan Hendriks. Hij is gedoopt op zaterdag 28 december 1726 in Marrum. Jan is overleden.
VII. Nieske Hendriks, gedoopt op donderdag 6 mei 1728 in Marrum (zie 75).
VIII. IJtje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 28 januari 1731 in Marrum. IJtje is overleden.
IX. Froukje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 6 december 1733 in Marrum. Froukje is overleden op dinsdag 27 september 1808 in Marrum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Froukje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 25 augustus 1754 in Marrum met Jan Eelses.
152 Jan Willems.
Hij trouwde op zondag 19 februari 1719 in Veenwouden met
153 Gertje Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gertie Willems. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1719 in Marrum. Gertie is overleden vr 1723, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Willem Jans, gedoopt op donderdag 22 mei 1721 in Marrum (zie 76).
III. Gertie Willems. Zij is gedoopt op zondag 30 mei 1723 in Marrum. Gertie is overleden.
IV. Antie Willems. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1724 in Marrum. Antie is overleden.
168 Obbe Oedses Bangma, geboren in 1695 in Pingjum-Zurich. Obbe is overleden op woensdag 4 april 1759 in Pingjum-Zurich, 63 of 64 jaar oud. Obbe trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1737 met Dieuwke Clases (geb. ±1715), ongeveer 22 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op maandag 1 januari 1720 in Zurich met de ongeveer 25-jarige
169 Geertje Klases, geboren omstreeks 1695 in Pingjum. Geertje is overleden omstreeks 1736, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeetske Obbes Bangma, geboren op donderdag 10 oktober 1720 in Zurich. Zij is gedoopt op dinsdag 24 december 1720 in Zurich. Tjeetske is overleden.
II. Claas Obbes Bangma. Hij is gedoopt op zondag 27 september 1722 in Zurich. Claas is overleden. Claas trouwde, 30 jaar oud, op zondag 1 oktober 1752 in Wons met Lijsbert Martens Ortinga, 29 of 30 jaar oud. Lijsbert is geboren in 1722 in Wons. Lijsbert is overleden.
III. Sikke Obbes Bangma, gedoopt op zondag 14 mei 1724 in Zurich (zie 84).
IV. Dirk Obbes Bangma. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1724 in Zurich. Dirk is overleden vr 1735 in Zurich, ten hoogste 11 jaar oud.
V. Lieuke Obbes Bangma. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1727 in Zurich. Lieuke is overleden vr 1751, ten hoogste 24 jaar oud. Lieuke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 mei 1747 in Pingjum met Tjerk Gerbens. Tjerk is overleden.
VI. Antie Obbes Bangma. Zij is gedoopt op donderdag 18 mei 1730 in Zurich. Antie is overleden. Antie trouwde, 21 jaar oud, op zondag 12 december 1751 in Pingjum met Eelke Eelkoma, geen dag oud. Eelke is geboren op zondag 12 december 1751 in Pingjum. Eelke is overleden.
VII. Dirk Obbes Bangma. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1735 in Zurich. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 15 of 16 jaar oud, in 1751 met Janneke Eelkema, 15 of 16 jaar oud. Janneke is geboren in 1735. Janneke is overleden.
170 Jan Bangma, geboren omstreeks 1699. Jan is overleden.
Hij trouwde met
171 Grietje Claases, geboren omstreeks 1704. Grietje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tryntie Jans Bangma, geboren omstreeks 1732 (zie 85).
176 Pijter Seerps. Hij is gedoopt op donderdag 6 augustus 1682 in Achlum. Pijter is overleden op maandag 29 december 1732 in Sexbierum, 50 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 6 maart 1712 in Sexbierum met de 24-jarige Loike Sybrens Anema. Pijter en Loike gingen op zaterdag 20 februari 1712 in Franeker in ondertrouw.
177 Loike Sybrens Anema. Zij is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 in Sexbierum. Loike is overleden na 1749, minstens 61 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Seerp Pijters Anema, gedoopt op zondag 4 december 1712 in Sexbierum (zie 88).
II. Gertie Seerps. Zij is gedoopt op donderdag 27 december 1714 in Sexbierum. Gertie is overleden vr 1717, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Gertie Seerps. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1717 in Sexbierum. Gertie is overleden in 1717, geen jaar oud.
IV. Geertie Seerps. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1718 in Sexbierum. Geertie is overleden.
178 Hessel Lolkes Hommema. Hij is gedoopt op donderdag 21 juni 1685 in Dronrijp. Hessel is overleden omstreeks 1738 in Stiens, ongeveer 53 jaar oud.
Hij trouwde met Tjietske Baukes Wijnja/Unia. Het kerkelijk huwelijk tussen Tjietske en Hessel vond plaats op zondag 8 juli 1708 in Dronrijp.
179 Tjietske Baukes Wijnja/Unia. Zij is gedoopt op donderdag 27 november 1687 in Stiens. Tjietske is overleden vr 1749, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1709 in Stiens. Lolke is overleden op woensdag 8 augustus 1753, 43 jaar oud. Hij is begraven in Finkum. Lolke trouwde met Akke Lolkes Fopma. Akke is geboren in 1708. Akke is overleden op maandag 20 februari 1758, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Finkum.
II. Bauke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1711 in Stiens. Bauke is overleden.
III. Lieuwe Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1713 in Dronrijp. Lieuwe is overleden.
IV. Antje Hessels Hommema, gedoopt op vrijdag 7 februari 1716 in Dronrijp (zie 89).
V. Sjouckje Hessels Hommema. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1718 in Dronrijp. Sjouckje is overleden.
VI. Arjen Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1722 in Dronrijp. Arjen is overleden.
VII. Ulbo Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 12 september 1723 in Stiens. Ulbo is overleden.
VIII. Sjouke Hessels Hommema. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1727 in Stiens. Sjouke is overleden.
184 Paulus Ageus Ennema. Hij is gedoopt op dinsdag 16 februari 1706 in Franeker. Paulus is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 24 februari 1732 in Franeker met de 20-jarige Johanna Vincentius Hempenius. Paulus en Johanna gingen op vrijdag 8 februari 1732 in Franeker in ondertrouw.
185 Johanna Vincentius Hempenius. Zij is gedoopt op vrijdag 3 april 1711 in Waaxens. Johanna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Paulus Ennema, gedoopt op dinsdag 23 december 1732 in Franeker (zie 92).
II. Hiltje Paulus Ennema. Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1743 in Franeker. Hiltje is overleden.
186 Johannes Aegeus Eidsma. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1701 in Tzum. Johannes is overleden op donderdag 25 juli 1754 in Franeker, 53 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 juli 1723 in Franeker met de 18-jarige Ynske Lambartus van Houwerda. Johannes en Ynske gingen op zaterdag 26 juni 1723 in Franeker in ondertrouw.
187 Ynske Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op donderdag 16 oktober 1704 in Franeker. Ynske is overleden op donderdag 27 juni 1754 in Franeker, 49 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aggeus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op donderdag 20 april 1724 in Franeker. Aggeus is overleden vr dinsdag 25 december 1725, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Lambartus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op dinsdag 25 december 1725 in Franeker. Lambartus is overleden vr donderdag 9 maart 1730, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Ageus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op dinsdag 25 december 1725 in Franeker. Ageus is overleden vr zondag 19 december 1728, ten hoogste 2 jaar oud.
IV. Aggeus Lambartus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op zondag 19 december 1728 in Franeker. Aggeus is overleden vr dinsdag 28 augustus 1731, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Lambartus Aggeus Eidsma. Hij is gedoopt op donderdag 9 maart 1730 in Franeker. Lambartus is overleden.
VI. Aggeus Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op dinsdag 28 augustus 1731 in Franeker. Aggeus is overleden op dinsdag 10 mei 1791 in Franeker, 59 jaar oud.
VII. Johannes Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1736 in Franeker. Johannes is overleden vr woensdag 20 september 1741, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Cornelia Eidsma, gedoopt op donderdag 19 maart 1739 in Franeker (zie 93).
IX. Johannes Johannes Eidsma. Hij is gedoopt op woensdag 20 september 1741 in Franeker. Johannes is overleden.
X. Yttje Johannes Eidsma. Zij is gedoopt op dinsdag 26 november 1743 in Franeker. Yttje is overleden vr dinsdag 16 maart 1745, ten hoogste 1 jaar oud.
XI. Yttje Johannes (Ida) Eidsma. Zij is gedoopt op dinsdag 16 maart 1745 in Franeker. Ida is overleden op woensdag 16 februari 1814 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1814. Ida trouwde, 21 jaar oud, op zondag 7 december 1766 in Sneek met Wybrand van Loon, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 november 1766 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Wybrand is een zoon van Jacobus van Loon en Ymkjen Hoekstra. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1741 in Sneek. Wybrand is overleden.
188 Schelte Wijtses, geboren omstreeks 1713. Schelte is overleden op zaterdag 13 oktober 1792 in Dongjum, ongeveer 79 jaar oud. Schelte trouwde (1), ongeveer 11 jaar oud, op zondag 22 oktober 1702 in Ried met Ank Ypkes.
Hij trouwde (2), ongeveer 7 jaar oud, op zondag 26 december 1706 in Ried met de 24-jarige
189 Trijntje Lolles, geboren in mei 1682. Zij is gedoopt op vrijdag 22 april 1707 in Ried (op belijdenis). Trijntje is overleden op zaterdag 7 april 1731 in Schalsum, 48 jaar oud. Zij is begraven in Schalsum (kerk).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haring Scheltes. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1707 in Ried. Haring is overleden op vrijdag 13 april 1731 in Schalsum, 23 jaar oud. Hij is begraven in Schalsum (kerk).
II. Wijtse Scheltes. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1709 in Hitzum. Wijtse is overleden.
III. Lolle Scheltes. Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1711 in Hitzum. Lolle is overleden.
IV. Jan Scheltes, gedoopt op vrijdag 28 juli 1713 in Hitzum (zie 94).
194 Age Klazes, geboren omstreeks 1705 in Mantgum. Age is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 2 februari 1727 in Mantgum met
195 Geertje Tjerks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Ages. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1727 in Mantgum/Schillaard. Tierck is overleden.
II. Gerben Ages. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1736 in Mantgum/Schillaard. Gerben is overleden.
III. Berber Ages, gedoopt op zondag 6 april 1738 in Mantgum/Skillaard (zie 97).
IV. Klaas Ages. Hij is gedoopt op vrijdag 15 april 1740 in Mantgum/Skillaard. Klaas is overleden.
V. Aaltje Ages. Zij is gedoopt op zondag 20 september 1744 in Mantgum/Schillaard. Aaltje is overleden.
VI. Grietje Ages. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1748 in Mantgum/Schillaard. Grietje is overleden.
196 Sippe Pijters. Hij is gedoopt op maandag 6 april 1711 in Sexbierum. Sippe is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 26 mei 1737 in Sexbierum met de 23-jarige
197 Klaaske Willems. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1714 in Vrouwenparochie. Klaaske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Sippes. Zij is gedoopt op zondag 23 augustus 1739 in Sexbierum. Trijntje is overleden vr 1746, ten hoogste 7 jaar oud.
II. Pieter Sippes Westra, gedoopt op donderdag 3 mei 1742 in Sexbierum (zie 98).
III. Willem Sippes. Hij is gedoopt op maandag 6 april 1744 in Sexbierum. Willem is overleden.
IV. Trijntje Sippes. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1746 in Sexbierum. Trijntje is overleden.
V. Jorrijt Sippes. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1746 in Sexbierum. Jorrijt is overleden.
VI. Antie Sippes. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1748 in Sexbierum. Antie is overleden.
VII. Jan Sippes. Hij is gedoopt op zondag 27 september 1750 in Sexbierum. Jan is overleden.
VIII. Jan Sippes. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1751 in Sexbierum. Jan is overleden.
IX. Meijnert Sippes. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1754 in Sexbierum. Meijnert is overleden.
X. Sijtske Sippes. Zij is gedoopt op zondag 24 april 1757 in Sexbierum. Sijtske is overleden.
198 Rintje Sikkes.
Hij trouwde met
199 Baukje Gerrits.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dieuke Rintjes, geboren in Peins (zie 99).
200 Johannes Ritskes Stellingwerf. Hij is gedoopt op donderdag 20 november 1698 in Dongjum. Johannes is overleden. Johannes trouwde (2), 24 jaar oud, op zondag 7 november 1723 in Oosterbierum met Attje Gerbens Wiersma.
Hij trouwde (1) met
201 Baukje Jans Asperen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taco Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1738 in Oosterbierum. Taco is overleden vr 1740, ten hoogste 2 jaar oud.
II. Isaakje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op zondag 26 april 1739 in Oosterbierum. Isaakje is overleden op zondag 22 februari 1807 in Hallumerhoek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Isaakje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 21 mei 1758 in Tzummarum met Lieuwe Paulus.
III. Taco Johannes Stellingwerf. Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1740 in Oosterbierum. Taco is overleden.
IV. Atje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op zondag 8 september 1743 in Oosterbierum. Atje is overleden vr 1745, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Atje Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1745 in Oosterbierum. Atje is overleden op dinsdag 4 juli 1809 in St. Annaparochie, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
VI. Ritske Johannes Stellingwerf, gedoopt op zondag 8 oktober 1747 in Oosterbierum (zie 100).
VII. Baukjen Johannes Stellingwerf. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1750 in Oosterbierum. Baukjen is overleden.
202 Jasper Hendriks.
Hij trouwde in april 1741 in Oosterbierum met Gertje Jans. Jasper en Gertje gingen op zondag 19 maart 1741 in Pietersbierum in ondertrouw.
203 Gertje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijntje Jaspers van Asperen, geboren op dinsdag 16 januari 1742 in Pietersbierum (zie 101).
II. Antje Jaspers, geboren op zondag 11 december 1746 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1747 in Pietersbierum. Antje is overleden.
III. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1749 in Pietersbierum. Jan is overleden.
IV. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1751 in Pietersbierum. Jan is overleden.
V. Jetske Jaspers. Zij is gedoopt op maandag 19 mei 1755 in Pietersbierum. Jetske is overleden op woensdag 17 november 1773 in Pietersbierum, 18 jaar oud.
VI. Jantje Jaspers, geboren op dinsdag 18 oktober 1757 in Pietersbierum. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1758 in Pietersbierum. Jantje is overleden.
VII. Jeltje Jaspers, geboren op donderdag 31 juli 1760. Zij is gedoopt op zondag 7 september 1760 in Pietersbierum. Jeltje is overleden.
VIII. Eeke Jaspers. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1765 in Pietersbierum. Eeke is overleden.
204 Sjoerd Pijters (dezelfde als 68 in generatie 7).
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 14 december 1732 in Sexbierum met de 29-jarige
205 Rigtsje Jans (dezelfde als 69 in generatie 7).
206 Rients Sijmens, geboren op donderdag 29 mei 1710 in Wijnaldum. Hij is gedoopt op dinsdag 17 juni 1710 in Wijnaldum. Rients is overleden in 1747 in Sexbierum, 36 of 37 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 26 mei 1737 in Pietersbierum met de 23-jarige
207 Rinske Hettes Hofman. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1713 in Oosterbierum. Rinske is overleden in 1786 in Sexbierum, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janke Rientses. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1739 in Sexbierum. Janke is overleden in 1740, 0 of 1 jaar oud.
II. Janke Rientses. Zij is gedoopt op woensdag 8 maart 1741 in Sexbierum. Janke is overleden.
III. Sijmon Rientses. Hij is gedoopt op zondag 11 november 1742 in Sexbierum. Sijmon is overleden in 1743, 0 of 1 jaar oud.
IV. Sijmon Rientses. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Sexbierum. Sijmon is overleden.
V. Aafke Rientses Hofman, gedoopt op zondag 17 oktober 1745 in Sexbierum (zie 103).
VI. Antie Rientses. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1747 in Sexbierum. Antie is overleden.
208 Pijter Anes.
Hij ging in ondertrouw op zondag 24 maart 1720 in Sexbierum met
209 Doutsen Jacobs. Doutsen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ane Pijters. Hij is gedoopt op woensdag 6 november 1720 in Sexbierum. Ane is overleden.
II. Tettie Pijters. Zij is gedoopt op donderdag 2 april 1722 in Sexbierum. Tettie is overleden.
III. Attie Pijters. Zij is gedoopt op zondag 17 december 1724 in Sexbierum. Attie is overleden. Attie trouwde, 29 jaar oud, op zondag 12 mei 1754 in Sexbierum met Abraham Gerryts.
IV. Riemer Pijters Wiersma, gedoopt op zondag 28 augustus 1729 in Sexbierum (zie 104).
212 Ane Jelles. Hij is gedoopt op donderdag 18 juli 1697 in Oosterbierum. Ane is overleden.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 3 mei 1722 in Sexbierum met de 23-jarige
213 Tjitske Annes. Zij is gedoopt op donderdag 9 oktober 1698 in Sexbierum. Tjitske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jelle Anes Jukema, gedoopt op zondag 14 maart 1723 in Oosterbierum (zie 106).
II. Antje Anes. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1724 in Oosterbierum. Antje is overleden. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 29 mei 1746 in Sexbierum met Schelte Jans Hibma, 11 maanden oud. Hij is gedoopt op vrijdag 5 mei 1747 in Sexbierum (op belijdenis). Schelte is overleden.
III. Bottie Anes. Zij is gedoopt op donderdag 29 november 1725 in Sexbierum. Bottie is overleden.
214 Hantie Ottes, geboren omstreeks 1700. Hij is gedoopt op donderdag 3 februari 1724 in Minnertsga (op belijdenis). Hantie is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 18 oktober 1722 in Minnertsga met
215 Aafke Obbes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Haantjes. Hij is gedoopt op maandag 31 juli 1724 in Minnertsga. Obbe is overleden vr 1725, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Obbe Haantjes. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1725 in Minnertsga. Obbe is overleden.
III. Lysbeth Haantjes. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1727 in Engelum. Lysbeth is overleden.
IV. Gerryt Haantjes. Hij is gedoopt op zondag 25 april 1728 in Engelum. Gerryt is overleden omstreeks 1742, ongeveer 14 jaar oud.
V. Hiltje Haantjes. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1731 in Engelum. Hiltje is overleden vr 1734, ten hoogste 3 jaar oud.
VI. Hiltje Haantjes, gedoopt op zondag 25 april 1734 in Engelum (zie 107).
VII. Jetske Haantjes. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1735 in Engelum. Jetske is overleden. Jetske trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 november 1760 in Beetgum met Bavius Renici van Theken, 24 jaar oud. Bavius is een zoon van Hendrik van Theken en Tryntje Renici. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1735 in Leeuwarden. Bavius is overleden op vrijdag 21 december 1798 in Westdongeradeel, 63 jaar oud.
VIII. Dirk Haantjes. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1738 in Engelum. Dirk is overleden omstreeks 1739, ongeveer 1 jaar oud.
IX. Dirk Haantjes Noordenbos, gedoopt op zondag 29 januari 1741 in Beetgum (zie 114).
216 Pieter.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
I. Cornelis Pieters Ruim (zie 108).
222 Sipke Johannes.
Hij trouwde met
223 Trijntie Wijbrens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antie Sipkes. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1731 in Tzummarum. Antie is overleden vr 1743, ten hoogste 12 jaar oud.
II. Wiebren Sipkes. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1734 in Tzummarum. Wiebren is overleden.
III. Johannes Sipkes. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1735 in Tzummarum. Johannes is overleden.
IV. Jouwerke Sipkes. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1738 in Tzummarum. Jouwerke is overleden.
V. Pieter Sipkes. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1740 in Tzummarum. Pieter is overleden.
VI. Antie Sipkes, geboren in Pietersbierum (zie 111).
VII. Arjen Sipkes. Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1752 in Tzummarum. Arjen is overleden.
224 Hendrik Tijssen.
Hij trouwde op zondag 11 april 1734 in Sexbierum met
225 Japke Lourens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tijs Hendriks Bakker, geboren omstreeks 1734 (zie 112).
228 Hantie Ottes (dezelfde als 214).
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 18 oktober 1722 in Minnertsga met
229 Aafke Obbes (dezelfde als 215).
230 Johannes Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1721 in Oudkerk. Johannes is overleden op dinsdag 22 februari 1820 in Wommels, 98 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 30 juni 1748 in Beetgum met de ongeveer 21-jarige
231 Tijtje Claases, geboren omstreeks 1727 in Beetgum. Tijtje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ulbe Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 3 januari 1751 in Beetgum. Ulbe is overleden op zondag 20 februari 1820 in Wommels, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1820. Ulbe trouwde, 21 jaar oud, op zondag 6 september 1772 in Wommels met Jacomina Andreas Kruger, 20 of 21 jaar oud. Jacomina is geboren in 1751 in Kimswerd, dochter van Andreas Kruger en Aafke Winsemius. Jacomina is overleden op zondag 27 februari 1820 in Wommels, 68 of 69 jaar oud.
II. Akke Johannes Noordenbos, gedoopt op donderdag 31 mei 1753 in Beetgum (zie 115).
III. Klaas Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 13 juni 1756 in Beetgum. Klaas is overleden.
232 Anthonius Thomas Joha. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1715 in Eupen, Belgi. Anthonius is overleden op maandag 31 mei 1784 in Britswerd, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 18 december 1746 in Leeuwarden met de 28-jarige
233 Maria Philippus Meinsma. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1718 in Leeuwarden. Maria is overleden in 1782 in Britswerd, 63 of 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thomas Philippus Anthoniusz. Joha, geboren op zaterdag 24 oktober 1750. Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1750 in Britswerd-Wieuwerd. Thomas is overleden op vrijdag 8 mei 1812 in Reitsum, 61 jaar oud. Thomas trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 17 april 1772 in Britswerd met Maria Louise Romar, 29 jaar oud. Maria is een dochter van Pierre Jean Baptiste Reyne de Romar en Johanna Sophia Johannes. Zij is gedoopt op dinsdag 26 februari 1743 in Franeker. Maria is overleden op zondag 28 oktober 1832 in Reitsum, 89 jaar oud.
II. Philippus Johannes Anthoniusz. Joha, geboren op donderdag 10 februari 1752 (zie 116).
III. Maria Catharina Anthoniusd. Joha. Zij is gedoopt op woensdag 21 november 1753 in Britswerd. Maria is overleden op zondag 1 april 1810 in Sneek, 56 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op zondag 5 juni 1785 in Britswerd met Jan Meines Bakker, 26 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 26 mei 1759 in Bolsward. Jan is overleden na 1819 in Amsterdam, minstens 60 jaar oud.
IV. Fokeliena Antoniusd. Joha. Zij is gedoopt op vrijdag 11 februari 1757 in Britswerd. Fokeliena is overleden op dinsdag 23 december 1783 in Blija, 26 jaar oud. Fokeliena trouwde, 26 jaar oud, op zondag 2 maart 1783 in Blija met Petrus Petrusz. Brouwer, 33 jaar oud. Petrus is geboren op dinsdag 25 maart 1749 in Tjallebert, zoon van Petrus Brouwer en Amelia Johanna Ktsch. Hij is gedoopt in Tjallebert. Petrus is overleden op woensdag 12 mei 1830 in Ternaard, 81 jaar oud. Petrus is weduwnaar van Johanna Sophia de Romar (1751-1782), met wie hij trouwde op zondag 9 januari 1774 in Blija.
234 Wouter Ilekes (Gualterus) de Vries. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1717 in Amsterdam. Gualterus is overleden op maandag 4 februari 1805 in Sexbierum, 88 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 7 december 1751 in Amsterdam met de 21-jarige
235 Maria Cornelis Out. Zij is gedoopt op vrijdag 13 januari 1730 in Amsterdam. Maria is overleden op woensdag 4 oktober 1797 in Sexbierum, 67 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Wouters de Vries, geboren op woensdag 5 december 1753 in Minnertsga. Zij is gedoopt op zondag 9 december 1753 in Minnertsga. Maria is overleden op zondag 30 juni 1799 in Sexbierum, 45 jaar oud.
II. Sara Regina de Vries, geboren op vrijdag 30 september 1757 in Minnertsga (zie 117).
III. Abraham Wouters de Vries, geboren op zondag 30 augustus 1761 in Minnertsga. Hij is gedoopt op maandag 7 september 1761 in Minnertsga. Abraham is overleden vr 1805, ten hoogste 44 jaar oud.
IV. Geertrui Elisabeth de Vries, geboren op vrijdag 7 februari 1766 in Minnertsga. Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1766 in Minnertsga. Geertrui is overleden op vrijdag 22 december 1809 in Wijnaldum, 43 jaar oud. Geertrui trouwde, 29 jaar oud, op zondag 8 februari 1795 in Wijnaldum met Reinder Matthijs Cloppenburg, 25 jaar oud. Reinder is een zoon van Adrianus Cloppenburg en Trijntie Adema. Hij is gedoopt op woensdag 4 oktober 1769 in Leeuwarden. Reinder is overleden op zaterdag 7 januari 1860 in Hardegarijp, 90 jaar oud.
236 Sjoerd Pijters (dezelfde als 68 in generatie 7).
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 14 december 1732 in Sexbierum met de 29-jarige
237 Rigtsje Jans (dezelfde als 69 in generatie 7).
238 Rients Sijmens (dezelfde als 206).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 26 mei 1737 in Pietersbierum met de 23-jarige
239 Rinske Hettes Hofman (dezelfde als 207).
240 Willem Heerkes, geboren op woensdag 3 oktober 1703. Willem is overleden in 1756 in Tjerkwerd, 52 of 53 jaar oud.
Hij trouwde met
241 Antje Hendriks. Antje is overleden vr dinsdag 2 juni 1761 in Schettens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Durkje Willems. Durkje is overleden vr zaterdag 15 mei 1819. Durkje trouwde met Jacob Ottes. Jacob is overleden vr zaterdag 15 mei 1819.
II. Tiettie Willems, geboren in 1740 in Nijland. Tiettie is overleden op zaterdag 15 mei 1819 in Arum, 78 of 79 jaar oud. Tiettie trouwde, 37 of 38 jaar oud, op zondag 22 maart 1778 in Arum met Botte Douwes. Botte is overleden vr zaterdag 15 mei 1819.
III. Hendrikje Willems, geboren omstreeks 1742 in Achlum. Hendrikje is overleden op zaterdag 13 mei 1826 in Pingjum, ongeveer 84 jaar oud. Hendrikje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 30 april 1769 in Pingjum met Douwe Yeskes.
IV. Heerke Willems Leeman, geboren op vrijdag 14 juni 1748 in Schettens (zie 120).
V. Dieuke Willems (Dukke), geboren op zondag 30 augustus 1750. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1750 in Schettens. Dukke is overleden. Dukke trouwde met Johannes Justus Leeman. Johannes is geboren omstreeks 1750, zoon van Godlieb Leeman en Geertruida Frank. Johannes is overleden op zaterdag 6 maart 1824 in Den Haag, ongeveer 74 jaar oud.
VI. Rein Willems. Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1752 in Tjerkwerd. Rein is overleden.
242 Rients Douwes, geboren op zondag 13 december 1733. Hij is gedoopt op zaterdag 26 december 1733 in Kornwerd. Rients is overleden.
Hij trouwde, 22 jaar oud, in september 1756 in Kimswerd met de 18-jarige
243 Tryntje Melchers. Zij is gedoopt op zondag 10 november 1737 in Makkum. Tryntje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rinske Rientses, geboren op zondag 31 december 1758 in Kimswerd (zie 121).
II. Douwe Rientses, geboren op zaterdag 14 november 1761 in Kimswerd. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Kimswerd. Douwe is overleden.
III. Riemke Rientses, geboren op zaterdag 3 januari 1767 in Kimswerd. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1767 in Kimswerd. Riemke is overleden.
IV. Fokke Rientses, geboren op woensdag 5 juni 1771 in Kimswerd. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1771 in Kimswerd. Fokke is overleden.
V. Sipke Rientses, geboren op zondag 8 januari 1775 in Kimswerd. Hij is gedoopt op maandag 20 februari 1775 in Kimswerd. Sipke is overleden.
244 Sikke Obbes Bangma (dezelfde als 84 in generatie 7).
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 20 mei 1753 in Pingjum met de ongeveer 21-jarige
245 Tryntie Jans Bangma (dezelfde als 85 in generatie 7).
246 Jacob Douwes Tichelaar (dezelfde als 86 in generatie 7).
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 29 augustus 1751 in Zweins met de ongeveer 22-jarige
247 Baukjen Anes (dezelfde als 87 in generatie 7).
248 Klaas Pieters.
Hij trouwde met
249 Sijke Gerlofs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Clases. Hij is gedoopt op maandag 5 juni 1741 in Oosterbierum. Jacob is overleden.
II. Antje Clases. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1743 in Oosterbierum. Antje is overleden.
III. Grietje Clases. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1746 in Oosterbierum. Grietje is overleden.
IV. Hijcke Clases. Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1749 in Oosterbierum. Hijcke is overleden.
V. Harmen Clases. Hij is gedoopt op zondag 6 juni 1751 in Oosterbierum. Harmen is overleden.
VI. Trijntje Clases. Zij is gedoopt op zondag 6 januari 1754 in Oosterbierum. Trijntje is overleden.
VII. Hessel Clases Heslinga, gedoopt op zondag 18 mei 1755 in Oosterbierum (zie 124).
250 Auke Pieters.
Hij trouwde met
251 Itske Douwes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Saakjen Aukes Boersma, geboren op vrijdag 2 september 1757 in Sexbierum (zie 125).
252 Rinse Sjoerds.
Hij trouwde op zondag 26 april 1761 in Arum met
253 Antje Arjens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arjen Rinzes Brunia, geboren op zondag 24 augustus 1766 in Ried (zie 126).
II. Murk Rinses Brunia, geboren op zondag 1 januari 1769. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1769 in Ried. Murk is overleden op woensdag 10 juni 1829 in Tzum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1829. Murk trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 juli 1795 in Ried met Sijke Nammens.
III. Maike Rinses, geboren op dinsdag 3 maart 1772. Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1772 in Ried. Maike is overleden op woensdag 31 augustus 1774 in Ried, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
IV. Jan Rinses Brunia, geboren op dinsdag 27 juni 1775. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1775 in Ried. Jan is overleden. Jan trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 9 mei 1811 in Franekeradeel met Ottje Tjerks de Jong, 31 jaar oud. Ottje is geboren op donderdag 18 november 1779 in Minnertsga, dochter van Tjerk Ottes en Pietje Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan. Ottje is overleden.
V. Eeltje Rinses, geboren op woensdag 28 januari 1778. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1778 in Ried. Eeltje is overleden op woensdag 3 februari 1779 in Ried, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
254 Minne Wybes Anema, geboren omstreeks 1738 in Minnertsga. Minne is overleden op woensdag 16 juli 1817 in Ried, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1817. Minne trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, op zondag 19 juli 1778 in Ried met Dirkjen Dirks Koelstra (ovl. 1826).
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op zondag 14 maart 1762 in Minnertsga met de 19-jarige
255 Eke Douwes. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1742 in Minnertsga. Eke is overleden omstreeks 1777 in Ried, ongeveer 35 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Minnes Anema. Hij is gedoopt op zondag 8 april 1764 in Minnertsga. Douwe is overleden op donderdag 30 januari 1840 in Minnertsga, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1840. Douwe trouwde, 37 jaar oud, op zondag 31 januari 1802 in Franekeradeel met Grietje Hessels de Vries, 24 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 14 december 1777 in Idsingahuizen. Grietje is overleden op vrijdag 25 oktober 1805 in Achlum, 27 jaar oud. Zij is begraven in Ried.
II. Wybe Minnes Anema, geboren op zondag 16 november 1766 in Minnertsga. Wybe is overleden op maandag 4 september 1826 in Franekeradeel, 59 jaar oud. Wybe trouwde, 24 jaar oud, op zondag 15 mei 1791 in Ried met Akke Wigles Westra, ongeveer 21 jaar oud. Akke is geboren omstreeks 1770. Akke is overleden op woensdag 12 december 1855 in Franekeradeel, ongeveer 85 jaar oud.
III. Antje Minnes Anema, geboren op donderdag 20 april 1769 in Ried (zie 127).
IV. Wytze Minnes Anema, geboren op zaterdag 5 januari 1771. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1771 in Ried. Wytze is overleden op zaterdag 23 april 1825 in Franekeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1825. Wytze trouwde, 26 jaar oud, op zondag 22 oktober 1797 in Boer met Minke Pijtters Anema. Minke is overleden vr 1825.
V. Rinske Minnes Anema, geboren op donderdag 14 januari 1773. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1773 in Ried. Rinske is overleden op vrijdag 9 maart 1827 in Franekeradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1827.
VI. Jakob Minnes Anema, geboren op maandag 6 november 1775. Hij is gedoopt op zondag 10 december 1775 in Ried. Jakob is overleden vr 1778, ten hoogste 3 jaar oud.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

272 Siurdt Sassis. Hij is gedoopt op donderdag 30 maart 1634 in Sexbierum. Siurdt is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 december 1659 in Sexbierum met
273 Pittie Pitters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sas Sjoerds. Hij is gedoopt op donderdag 17 maart 1661 in Sexbierum. Sas is overleden.
II. Pijter Sioerdts, gedoopt op donderdag 12 juli 1663 in Sexbierum (zie 136).
III. Griet Sjoerds. Zij is gedoopt op donderdag 28 januari 1666 in Sexbierum. Griet is overleden. Griet trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1691 in Sexbierum met Tjeerd Haukes.
274 Jacob Alberts, geboren omstreeks 1640. Jacob is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 7 april 1661 in Minnertsga met de ongeveer 21-jarige Sijts Feddes. Jacob en Sijts gingen op donderdag 7 april 1661 in Minnertsga in ondertrouw.
275 Sijts Feddes, geboren omstreeks 1640. Sijts is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Jacobs. Hij is gedoopt op donderdag 12 oktober 1662 in Minnertsga. Albert is overleden.
II. Albert Jacobs. Hij is gedoopt op donderdag 7 februari 1664 in Minnertsga. Albert is overleden.
III. Wintje Jacobs, gedoopt op donderdag 25 november 1666 in Minnertsga (zie 137).
IV. Jan Jacobs. Hij is gedoopt op donderdag 14 november 1669 in Minnertsga. Jan is overleden.
V. Jan Jacobs. Hij is gedoopt op donderdag 11 februari 1672 in Minnertsga. Jan is overleden.
276 Douwe Pieters.
Hij trouwde omstreeks 1662 met
277 Grietje Gosses.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op donderdag 3 april 1664 in Hitzum. Trijntje is overleden vr 1669, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Andries Douwes, geboren op zondag 7 juni 1665 in Tzum. Andries is overleden.
III. Sybren Douwes. Hij is gedoopt op donderdag 22 september 1667 in Tzum. Sybren is overleden.
IV. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op donderdag 4 april 1669 in Tzum. Trijntje is overleden in 1669 in Tzum, geen jaar oud.
V. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op dinsdag 29 juli 1670 in Hitzum. Trijntje is overleden.
VI. Wybe Douwes. Hij is gedoopt op donderdag 1 oktober 1671 in Hitzum. Wybe is overleden. Wybe trouwde met Ansk Keimpes. Ansk is een dochter van Keimpe Jans. Zij is gedoopt op donderdag 23 maart 1673 in Exmorra/Allingawier. Ansk is overleden.
VII. Jan Douwes, gedoopt op donderdag 2 februari 1679 in Hitzum (zie 138).
VIII. Pijter Douwes. Hij is gedoopt op donderdag 26 februari 1682 in Hitzum. Pijter is overleden. Pijter trouwde met Maarij Pijtters.
336 Oeds Obbes Bangma, geboren omstreeks 1668 in Pingjum. Oeds is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 12 mei 1694 in Pingjum met de ongeveer 24-jarige
337 Antje Jans, geboren omstreeks 1670 in Pingjum. Antje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Oedses Bangma, geboren in 1695 in Pingjum-Zurich (zie 168).
II. Jan Oedses Bangma, geboren omstreeks 1697 in Pingjum. Jan is overleden in 1765 in Pingjum, ongeveer 68 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 25 februari 1722 in Pingjum met Baukje Sybrens, ongeveer 25 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1697 in Witmarsum. Baukje is overleden.
III. Baukjen Oedses Bangma, geboren omstreeks 1702 in Pingjum. Baukjen is overleden. Baukjen trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op maandag 25 december 1741 in Pingjum met Tiete Heins. Tiete is geboren in Pingjum.
IV. Douwe Oedses Bangma. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1704 in Pingjum. Douwe is overleden vr 1706 in Pingjum, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Douwe Oedses Bangma, geboren in 1706 in Pingjum. Douwe is overleden.
352 Seerp Pyters, geboren vr 1656. Seerp is overleden op zondag 20 februari 1695, minstens 39 jaar oud.
Hij trouwde, minstens 19 jaar oud, op donderdag 4 april 1675 in Winsum (Fr) met
353 Trijntje Joukes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Auck Seerps. Zij is gedoopt op donderdag 6 februari 1676 in Winsum (Fr). Auck is overleden.
II. Pijter Seerps, gedoopt op donderdag 6 augustus 1682 in Achlum (zie 176).
III. Joucke Seerps. Hij is gedoopt op donderdag 2 juni 1689 in Achlum. Joucke is overleden.
354 Sybren Claesen Anema, geboren in Sexbierum.
Hij trouwde op donderdag 20 maart 1687 in Sexbierum met
355 Gertie Pabes, geboren in Pietersbierum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Loike Sybrens Anema, gedoopt op donderdag 15 januari 1688 in Sexbierum (zie 177).
356 Lolcke Lolckes Hommema. Hij is gedoopt op dinsdag 16 maart 1655 in Hitzum. Lolcke is overleden op zondag 8 februari 1722 in Dronrijp, 66 jaar oud.
Hij trouwde, 6 of 7 jaar oud, in 1662 met de 0 of 1-jarige
357 Sjouckjen Hessels, geboren in maart 1663. Sjouckjen is overleden op woensdag 9 juni 1723 in Dronrijp, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hessel Lolkes Hommema, gedoopt op donderdag 21 juni 1685 in Dronrijp (zie 178).
II. Bauck Lolkes. Zij is gedoopt op donderdag 23 september 1688 in Dronrijp. Bauck is overleden. Bauck trouwde, 22 jaar oud, op zondag 28 juni 1711 in Leeuwarden met Claas Jilles Hulshuys, nadat zij op woensdag 17 juni 1711 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
358 Baucke Baukes Unia. Baucke trouwde (1) op zaterdag 12 december 1676 in Stiens met Saapke Nammens.
Hij trouwde (2) op dinsdag 22 oktober 1686 in Stiens met
359 Antje Arjens Fopma.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjietske Baukes Wijnja/Unia, gedoopt op donderdag 27 november 1687 in Stiens (zie 179).
II. Sijtske Baukes Unia. Zij is gedoopt op donderdag 23 februari 1690 in Stiens. Sijtske is overleden op woensdag 11 september 1748 in Jelsum, 58 jaar oud. Sijtske trouwde met Johannes Hendricks Balthasars Bekker. Johannes is geboren op maandag 25 mei 1676 in Loenen, zoon van Balthasar Bekker en Froukje Fullenius. Johannes is overleden op maandag 3 juni 1737 in Jelsum, 61 jaar oud.
III. Bauke Bauckes Unia. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1711 in Stiens. Bauke is overleden.
368 Ageus Johannes Ennema. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1673 in Franeker. Ageus is overleden op zaterdag 28 april 1708 in Franeker, 35 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk). Ageus is weduwnaar van Antje Harmens (1675-1698), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op donderdag 23 februari 1696 in Franeker.
Hij trouwde (2), 30 jaar oud, op vrijdag 29 juni 1703 in Franeker met de 36-jarige Hiltje Tjeerds van der Vorm (zie 369 hieronder). Ageus en Hiltje gingen in ondertrouw.
369 Hiltje Tjeerds van der Vorm. Zij is gedoopt op donderdag 22 juli 1666 in Harlingen (Westerkerk). Hiltje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeerd Ageus Ennema. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1704 in Franeker. Tjeerd is overleden.
II. Paulus Ageus Ennema, gedoopt op dinsdag 16 februari 1706 in Franeker (zie 184).
III. Lutske Ageus Ennema. Zij is gedoopt op donderdag 23 februari 1708 in Franeker. Lutske is overleden.
370 Vincentius Jacobs Hempenius. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1674 in Workum. Vincentius is overleden op dinsdag 5 september 1724, 50 jaar oud. Hij is begraven in Stavoren.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op zondag 25 september 1707 in Waaxens met de 18-jarige
371 Sipk Piers Faber, geboren op zondag 3 juli 1689. Zij is gedoopt op donderdag 7 juli 1689 in Stavoren. Sipk is overleden op donderdag 6 juli 1741, 52 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op zondag 22 juli 1708 in Waaxens. Jacobus is overleden op maandag 24 september 1781 in Scharnegoutum, 73 jaar oud.
II. Johanna Vincentius Hempenius, gedoopt op vrijdag 3 april 1711 in Waaxens (zie 185).
III. Pier Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op maandag 30 juli 1714 in Waaxens. Pier is overleden.
IV. Johannes Vincentius Hempenius. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1723 in Waaxens. Johannes is overleden.
372 Aegeus Eydses Eydsma. Hij is gedoopt op zondag 21 september 1659 in Franeker. Aegeus is overleden op vrijdag 2 augustus 1720, 60 jaar oud. Hij is begraven in Tzum. Aegeus trouwde (2), 40 jaar oud, op donderdag 24 september 1699 in Tzum met Yttie Lammerts Salverda (1663-1747), 35 of 36 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op donderdag 4 september 1687 in Tzum met
373 Janke Lousdr..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Piekjen Aegeus Eydsma. Zij is gedoopt op zaterdag 25 december 1688 in Tzum. Piekjen is overleden op zaterdag 11 november 1719 in Franeker, 30 jaar oud. Piekjen trouwde met Emulides.
II. Eydse Aegeus Eydsma. Hij is gedoopt op maandag 1 januari 1691 in Tzum. Eydse is overleden op donderdag 17 maart 1712, 21 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
III. Johannes Aegeus Eidsma, gedoopt op zondag 1 mei 1701 in Tzum (zie 186).
IV. Taeke Aegeus Eydsma. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1703 in Tzum. Taeke is overleden.
374 Lambartus Hilarides van Houwerda, geboren in 1676. Hij is gedoopt op vrijdag 19 februari 1706 in Tzum (op belijdenis). Lambartus is overleden op zaterdag 8 november 1721 in Franeker, 44 of 45 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 26 augustus 1703 in Tzum met de 17 of 18-jarige Cornelia Wellens. Lambartus en Cornelia gingen op vrijdag 17 augustus 1703 in Franeker in ondertrouw.
375 Cornelia Wellens, geboren in 1685. Cornelia is overleden op maandag 16 februari 1739 in Franeker, 53 of 54 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ynske Lambartus van Houwerda, gedoopt op donderdag 16 oktober 1704 in Franeker (zie 187).
II. Ybeltje Lambartus van Houwerda, geboren op dinsdag 25 augustus 1705. Zij is gedoopt op dinsdag 1 september 1705 in Franeker. Ybeltje is overleden op donderdag 10 september 1772 in Franeker, 67 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
III. Cornelis Lambartus van Houwerda. Hij is gedoopt op dinsdag 14 september 1706 in Franeker. Cornelis is overleden.
IV. Anna Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op dinsdag 16 april 1709 in Franeker. Anna is overleden op zondag 21 augustus 1740 in Franeker, 31 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Anna trouwde met Antonius Strick. Antonius is geboren in 1692 in Enschede. Antonius is overleden op maandag 22 maart 1756 in Franeker, 63 of 64 jaar oud.
V. Taetske Lambartus van Houwerda. Zij is gedoopt op donderdag 20 februari 1716 in Franeker. Taetske is overleden. Taetske trouwde, 20 jaar oud, op zondag 9 september 1736 in Pingjum met Jacob Pieters Hibma, nadat zij op zaterdag 25 augustus 1736 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is een zoon van Pieter Hibma.
388 Klaas Meinerts. Hij is gedoopt op donderdag 11 oktober 1674 in Mantgum/Schillaard. Klaas is overleden.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 mei 1698 in Mantgum met
389 Aaltje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Klases. Hij is gedoopt op donderdag 9 april 1699 in Mantgum/Schillaard. Jan is overleden.
II. Age Klazes, geboren omstreeks 1705 in Mantgum (zie 194).
III. Meinert Klases. Hij is gedoopt op maandag 30 juni 1710 in Mantgum/Schillaard. Meinert is overleden.
392 Pijter Sippes. Hij is gedoopt op vrijdag 14 mei 1717 in Sexbierum (op belijdenis). Pijter is overleden.
Hij trouwde, 6 jaar oud, op zondag 5 oktober 1710 in Sexbierum met
393 Antie Tiepkes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sippe Pijters, gedoopt op maandag 6 april 1711 in Sexbierum (zie 196).
II. Tiepke Pijters. Hij is gedoopt op zondag 28 mei 1713 in Sexbierum. Tiepke is overleden.
394 Willem Jansen. Willem is overleden in 1723 in Hantum. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Hij trouwde op zondag 10 mei 1711 in Vrouwenparochie met
395 Trijntie Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Willems. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1712 in Vrouwenparochie. Jan is overleden.
II. Klaaske Willems, gedoopt op zondag 25 maart 1714 in Vrouwenparochie (zie 197).
III. Uiljlck Willems. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1716 in Vrouwenparochie. Uiljlck is overleden.
IV. Jorrijt Willems. Hij is gedoopt op zondag 12 december 1717 in Vrouwenparochie. Jorrijt is overleden.
V. Ysbrandt Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 17 november 1719 in Vrouwenparochie. Ysbrandt is overleden.
VI. Willem Willems. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1722 in Vrouwenparochie op de Zijl. Willem is overleden vr 1723, ten hoogste 1 jaar oud.
VII. Willem Willems. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1723 in Vrouwenparochie. Willem is overleden.
400 Ritske Johannes Stellingwerf.
Hij ging in ondertrouw op donderdag 29 oktober 1693 in Britsum met
401 Aafke Taekes Groustra. Aafke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Doutje Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op dinsdag 7 september 1694 in Dongjum. Doutje is overleden.
II. Aukjen Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op zondag 25 december 1695 in Dongjum. Aukjen is overleden. Aukjen ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zondag 30 juni 1720 in Franeker met Jan Dircx, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op zaterdag 12 januari 1697 in Franeker. Jan is overleden op dinsdag 9 juni 1750 in Franeker, 53 jaar oud.
III. Johanna Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op donderdag 6 juni 1697 in Dongjum. Johanna is overleden.
IV. Johannes Ritskes Stellingwerf, gedoopt op donderdag 20 november 1698 in Dongjum (zie 200).
V. Lijsbeth Ritskes Stellingwerf. Zij is gedoopt op woensdag 12 januari 1701 in Dongjum. Lijsbeth is overleden.
VI. Teecke Ritskes Stellingwerf. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1705 in Dongjum. Teecke is overleden.
404 Hendrik Jaspers. Hij is gedoopt op donderdag 29 oktober 1682 in Minnertsga. Hendrik is overleden.
Hij trouwde met
405 Reintje Jelles.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jasper Hendriks (zie 202).
II. Jetske Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 18 november 1708 in Oosterbierum. Jetske is overleden.
408 Pijter Sioerdts (dezelfde als 136 in generatie 8).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 maart 1691 in Sexbierum met de 24-jarige
409 Wintje Jacobs (dezelfde als 137 in generatie 8).
410 Jan Douwes (dezelfde als 138 in generatie 8).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1702 met de ongeveer 1 -jarige
411 Sijke Hettes (dezelfde als 139 in generatie 8).
412 Sijmen Sijmens. Sijmen is overleden in 1712 in Wijnaldum. Sijmen trouwde (1) op donderdag 29 januari 1688 in Wijnaldum met Knierke Sjoerds.
Hij trouwde (2) op zondag 20 oktober 1709 in Wijnaldum met de ongeveer 19-jarige
413 Aafke Rients, geboren omstreeks 1690. Aafke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rients Sijmens, geboren op donderdag 29 mei 1710 in Wijnaldum (zie 206).
II. Teecke Sijmens, geboren op dinsdag 21 juli 1711 in Wijnaldum aan de Voorrijp. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1711 in Wijnaldum. Teecke is overleden.
III. Gatske Sijmens, geboren op zondag 8 januari 1713 in Wijnaldum aan de Voorrijp. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1713 in Wijnaldum. Gatske is overleden.
414 Hette Feddes Hofman. Hij is gedoopt op donderdag 26 oktober 1690 in Sexbierum. Hette is overleden in Harlingen. Hette trouwde (2), 32 jaar oud, op zondag 16 mei 1723 in Sexbierum met Hiske Lieuwes Hofma.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1712 in Sexbierum met de ongeveer 32-jarige
415 Janke Hessels Munnickhuis, geboren omstreeks 1680 in Klooster Lidlum, Oosterbierum. Janke is overleden omstreeks 1722, ongeveer 42 jaar oud. Janke is weduwe van Tjalling Ates (ovl. 1710).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rinske Hettes Hofman, gedoopt op zondag 31 december 1713 in Oosterbierum (zie 207).
II. Grietje Hettes Hofman. Zij is gedoopt op zondag 23 mei 1717 in Oosterbierum. Grietje is overleden vr 1726, ten hoogste 9 jaar oud.
III. Hessel Hettes Hofman. Hij is gedoopt op zondag 2 juli 1719 in Oosterbierum. Hessel is overleden.
424 Jelle Tjeerds, geboren omstreeks 1668. Jelle is overleden omstreeks 1716 in Oosterbierum, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1694 met de ongeveer 24-jarige
425 Bottje Anes, geboren omstreeks 1670 in Oosterbierum. Bottje is overleden in 1758 in Oosterbierum, ongeveer 88 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjeerd Jelles. Hij is gedoopt op donderdag 26 mei 1695 in Oosterbierum. Tjeerd is overleden. Tjeerd trouwde met Antje Tjepkes.
II. Ane Jelles, gedoopt op donderdag 18 juli 1697 in Oosterbierum (zie 212).
III. Gerrijt Jelles. Hij is gedoopt op woensdag 6 oktober 1700 in Oosterbierum. Gerrijt is overleden. Gerrijt trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1724 met Antje Tanes, ongeveer 20 jaar oud. Antje is een dochter van Tane Ales en Wijpk Douwes. Zij is gedoopt op zondag 23 november 1704 in Oosterbierum. Antje is overleden.
IV. Riemer Jelles. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1704 in Oosterbierum. Riemer is overleden.
426 Anne Elckes. Hij is gedoopt op donderdag 14 december 1662 in Sexbierum. Anne is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 juni 1689 in Sexbierum met
427 Grijttie Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eelke Annes. Hij is gedoopt op donderdag 22 november 1691 in Sexbierum. Eelke is overleden omstreeks 1692, ongeveer 1 jaar oud.
II. Eelke Annes. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1694 in Sexbierum. Eelke is overleden.
III. IJbeltje Annes. Zij is gedoopt op donderdag 31 mei 1696 in Sexbierum. IJbeltje is overleden.
IV. Tjitske Annes, gedoopt op donderdag 9 oktober 1698 in Sexbierum (zie 213).
V. Japke Annes. Zij is gedoopt op zondag 20 februari 1701 in Sexbierum. Japke is overleden in 1701, geen jaar oud.
VI. Japke Annes. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1702 in Sexbierum. Japke is overleden in 1703, 0 of 1 jaar oud.
VII. Japke Annes. Zij is gedoopt op dinsdag 17 maart 1705 in Sexbierum. Japke is overleden.
460 Ulbe Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op donderdag 26 maart 1693 in Hardegarijp. Ulbe is overleden.
Hij trouwde met
461 Akke Annes Finck. Zij is gedoopt op maandag 11 februari 1697 in Oudkerk. Akke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tjitske Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1719 in Oudkerk. Tjitske is overleden vr maandag 22 april 1737, ten hoogste 17 jaar oud.
II. Johannes Ulbes Noordenbos, gedoopt op zondag 23 februari 1721 in Oudkerk (zie 230).
III. Grietje Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op zondag 26 maart 1724 in Oudkerk. Grietje is overleden na zaterdag 30 augustus 1794, minstens 70 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 22 december 1743 in Dronrijp met Abel Taekes. Abel is overleden op woensdag 13 maart 1799 in Dronrijp. Hij is begraven in Dronrijp.
IV. Trijntje Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1726 in Oudkerk. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op zondag 10 mei 1744 in Dronrijp met Beernt Lammerts Wielema.
V. Anne Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1730 in Oudkerk. Anne is overleden op zondag 8 maart 1818 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1818. Anne:
(1) ging in ondertrouw, 46 jaar oud, op zondag 16 juni 1776 met Jeltje Tjipkes, ongeveer 46 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1730. Jeltje is overleden.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zondag 16 juni 1776 in Oudkerk met Kunskje Dirks Hooghiemstra, 27 jaar oud. Kunskje is een dochter van Dirk Pieters en Ynske Geerts. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1749 in Birdaard/Janum. Kunskje is overleden op woensdag 11 oktober 1826 in Oudkerk, 77 jaar oud.
VI. Jenke Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt in november 1733 in Oudkerk. Jenke is overleden.
VII. Tjitske Ulbes Noordenbos. Zij is gedoopt op maandag 22 april 1737 in Oudkerk. Tjitske is overleden.
VIII. Haye Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1739 in Oudkerk. Haye is overleden.
464 Thomas Joha, geboren op zondag 22 mei 1667 in Eupen, Belgi. Thomas is overleden op zaterdag 2 november 1720 in Eupen, Belgi, 53 jaar oud.
Hij trouwde, 43 jaar oud, op zondag 1 maart 1711 in Eupen, Belgi met
465 Catherina Schincke, geboren in Wolfesbach. Catherina is overleden op zaterdag 27 juli 1754 in Eupen, Belgi.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anthonius Thomas Joha, gedoopt op zondag 28 juli 1715 in Eupen, Belgi (zie 232).
466 Philippus Meynses Meinsma. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1690 in Leeuwarden. Philippus is overleden omstreeks 1770, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13 januari 1715 in Leeuwarden met de 33-jarige Fokeltje Abrahams Ferwerda. Philippus en Fokeltje gingen op zaterdag 29 december 1714 in Leeuwarden in ondertrouw.
467 Fokeltje Abrahams Ferwerda. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1681 in Leeuwarden. Fokeltje is overleden op dinsdag 30 januari 1742 in Leeuwarden, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sybrig Philippus Meinsma. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1716 in Leeuwarden. Sybrig is overleden op zondag 26 oktober 1783 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Sybrig trouwde, 34 jaar oud, op zondag 19 april 1750 in Leeuwarden met Gerloff Regneri, 45 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 april 1750 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Gerloff is een zoon van Foppe Gerlofs Regneri en Margareta Rijburgh. Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1704 in Leeuwarden. Gerloff is overleden.
II. Maria Philippus Meinsma, gedoopt op zondag 11 september 1718 in Leeuwarden (zie 233).
III. Abraham Philippus Meinsma. Hij is gedoopt op zaterdag 8 februari 1721 in Leeuwarden. Abraham is overleden in 1797 in Leeuwarden, 75 of 76 jaar oud. Abraham trouwde, 38 jaar oud, op zondag 25 februari 1759 in Leeuwarden met Maria Smieders, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 februari 1759 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1728, dochter van Johannes Smieder en Judith Durij. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1729 in Leeuwarden. Maria is overleden op dinsdag 24 december 1805 om 23:00 in Leeuwarden, ongeveer 77 jaar oud.
IV. Doetje Philiipus Meinsma. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1726 in Leeuwarden. Doetje is overleden. Doetje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 april 1756 met Regnerus Wassenaar, nadat zij op vrijdag 9 april 1756 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 7 januari 1776 in Franeker met Feike Beerts Wassenaar, nadat zij op woensdag 20 december 1775 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
468 Ileke Wolters de Vries. Hij is gedoopt op donderdag 25 maart 1688 in Hasselt. Ileke is overleden op donderdag 9 oktober 1727 in Amsterdam, 39 jaar oud. Ileke trouwde (2), 63 jaar oud, op zondag 16 mei 1751 in Amsterdam met Immetje Pieters.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op zondag 12 juni 1712 in Muiderberg met de 34-jarige Maria van der Mijlen (zie 469 hieronder). Ileke en Maria gingen op vrijdag 29 april 1712 in Amsterdam in ondertrouw.
469 Maria van der Mijlen. Zij is gedoopt op donderdag 26 augustus 1677 in Amsterdam Oude kerk. Maria is overleden in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 oktober 1754 in Amsterdam Nieuwe kerk. Maria ging in ondertrouw (1), 19 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1697 in Amsterdam met Pieter Rijburgh (ovl. 1710).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Margareta Ilekes de Vries. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1712 in Amsterdam. Anna is overleden.
II. Emmerentia Ilekes de Vries. Zij is gedoopt op dinsdag 7 augustus 1714 in Amsterdam. Emmerentia is overleden. Emmerentia trouwde met Albertus Jacobus Nicasius. Albertus is een zoon van Jacobus Nicasius.
III. Wouter Ilekes (Gualterus) de Vries, gedoopt op zondag 24 januari 1717 in Amsterdam (zie 234).
470 Cornelis Jacobs Out. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1703 in Amsterdam Amstelkerk. Cornelis is overleden op donderdag 7 november 1743 in Amsterdam, 40 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Oosterkerk. Cornelis is weduwnaar van Hillegonda IJs (1701-1728), met wie hij trouwde (1), 22 jaar oud, op zondag 4 november 1725 in Amsterdam. Cornelis ging in ondertrouw (3), 39 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1743 in Amsterdam met Vrouwtje Sleeswijk (ovl. 1744).
Hij trouwde (2), 25 jaar oud, op zondag 16 januari 1729 in Amsterdam met de 25-jarige Elisabet Eduarts Danckerts (zie 471 hieronder). Cornelis en Elisabet gingen op vrijdag 31 december 1728 in Amsterdam in ondertrouw.
471 Elisabet Eduarts Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 2 december 1703 in Amsterdam. Elisabet is overleden op woensdag 27 juli 1740, 36 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Noorderkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Cornelis Out, gedoopt op vrijdag 13 januari 1730 in Amsterdam (zie 235).
II. Cornelis Cornelis Out. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1732 in Amsterdam. Cornelis is overleden.
III. Regina Cornelis Out. Zij is gedoopt op zondag 22 april 1736 in Amsterdam. Regina is overleden.
472 Pijter Sioerdts (dezelfde als 136 in generatie 8).
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 maart 1691 in Sexbierum met de 24-jarige
473 Wintje Jacobs (dezelfde als 137 in generatie 8).
474 Jan Douwes (dezelfde als 138 in generatie 8).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1702 met de ongeveer 1 -jarige
475 Sijke Hettes (dezelfde als 139 in generatie 8).
476 Sijmen Sijmens (dezelfde als 412).
Hij trouwde (2) op zondag 20 oktober 1709 in Wijnaldum met de ongeveer 19-jarige
477 Aafke Rients (dezelfde als 413).
478 Hette Feddes Hofman (dezelfde als 414).
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1712 in Sexbierum met de ongeveer 32-jarige
479 Janke Hessels Munnickhuis (dezelfde als 415).
480 Heerke.
Kinderen van Heerke uit onbekende relatie:
I. Henke Heerkes. Henke trouwde op zondag 19 november 1741 in Schettens met Jan Lolkes, 38 jaar oud. Jan is geboren op zondag 7 oktober 1703, zoon van Lolke Jans en Anschjen Hiddes. Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1703 in Schettens. Jan is overleden.
II. Willem Heerkes, geboren op woensdag 3 oktober 1703 (zie 240).
484 Douwe Riencks, geboren op donderdag 24 november 1695 in Wons. Douwe is overleden. Douwe ging in ondertrouw (2), 22 jaar oud, op dinsdag 19 april 1718 in Kornwerd met N.N. (ovl. ±1718).
Hij ging in ondertrouw (1), 22 jaar oud, op dinsdag 19 april 1718 in Kornwerd met de 26 of 27-jarige
485 Riemke Jorckes, geboren op de 4e van een onbekende maand in 1691 in Kornwerd. Riemke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eelck Douwes. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1720 in Kornwerd. Eelck is overleden.
II. Tielck Douwes. Zij is gedoopt op zondag 20 april 1721 in Kornwerd. Tielck is overleden.
III. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1723 in Kornwerd. Trijntje is overleden.
IV. Rients Douwes, geboren op zondag 13 december 1733 (zie 242).
486 Melcherts Dirks. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1709 in Makkum. Melcherts is overleden.
Hij trouwde met
487 Ietje Fokkes. Zij is gedoopt op donderdag 22 oktober 1716 in Makkum. Ietje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tryntje Melchers, gedoopt op zondag 10 november 1737 in Makkum (zie 243).
488 Obbe Oedses Bangma (dezelfde als 168 in generatie 8).
Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op maandag 1 januari 1720 in Zurich met de ongeveer 25-jarige
489 Geertje Klases (dezelfde als 169 in generatie 8).
490 Jan Bangma (dezelfde als 170 in generatie 8).
Hij trouwde met
491 Grietje Claases (dezelfde als 171 in generatie 8).
510 Douwe Taekles. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1710 in Minnertsga. Douwe is overleden.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 11 mei 1738 in Minnertsga met
511 Antje Minnes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taekle Douwes. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1740 in Minnertsga. Taekle is overleden op maandag 24 september 1810 in Minnertsga, 70 jaar oud. Taekle trouwde, 25 jaar oud, op zondag 18 mei 1766 in Minnertsga met Antje Jans, 33 jaar oud. Antje is een dochter van [waarschijnlijk] Jan Oebles. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1733 in Minnertsga. Antje is overleden vr maandag 24 september 1810 in Minnertsga, ten hoogste 77 jaar oud.
II. Eke Douwes, gedoopt op zondag 1 april 1742 in Minnertsga (zie 255).
III. Minne Douwes. Hij is gedoopt op zondag 1 maart 1744 in Minnertsga. Minne is overleden.
IV. Freerk Douwes. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1745 in Minnertsga. Freerk is overleden.
V. Pieter Douwes. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1748 in Minnertsga. Pieter is overleden.
VI. Jacob Douwes. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1750 in Minnertsga. Jacob is overleden.

Generatie 10 (stamouders)

544 Sas Dircks.
Hij trouwde op donderdag 14 maart 1624 in Sexbierum met
545 Griedt Heerdts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dijrck Sasses. Hij is gedoopt op donderdag 6 juni 1624 in Sexbierum. Dijrck is overleden. Dijrck:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 februari 1648 in Sexbierum met Foock Theunus.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 januari 1654 in Sexbierum met Jeltie Heerts.
II. Trijn Sasses. Zij is gedoopt op donderdag 8 mei 1631 in Sexbierum. Trijn is overleden.
III. Siurdt Sassis, gedoopt op donderdag 30 maart 1634 in Sexbierum (zie 272).
672 Obbe Douwes Bangma, geboren omstreeks 1635 in Pingjum. Obbe is overleden omstreeks 1681 in Pingjum, ongeveer 46 jaar oud. Obbe trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1675 in Pingjum met Geertie Harkes.
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 4 november 1659 in Pingjum met de ongeveer 25-jarige
673 Bauk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1634 in Zurich. Bauk is overleden omstreeks 1673 in Pingjum, ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antie Obbes Bangma, geboren omstreeks 1661 in Pingjum. Antie is overleden. Antie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1682 in Pingjum met Tiallingh Meinerts.
II. Sikke Obbes Bangma, geboren omstreeks 1664 in Pingjum. Sikke is overleden.
III. Oeds Obbes Bangma, geboren omstreeks 1668 in Pingjum (zie 336).
712 Lolcke Ulbes, geboren omstreeks 1624. Lolcke is overleden op maandag 30 juni 1692, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
Hij trouwde met
713 Bauck Lolckes Hommema. Bauck is overleden op vrijdag 23 mei 1681. Zij is begraven in Dronrijp.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolcke Lolckes Hommema, gedoopt op dinsdag 16 maart 1655 in Hitzum (zie 356).
II. Ulbe Lolkes, geboren omstreeks 1656. Ulbe is overleden op woensdag 4 november 1671, ongeveer 15 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
III. Grietje Lolckes. Zij is gedoopt op donderdag 13 maart 1659 in Dronrijp. Grietje is overleden.
IV. Gooick Lolckes. Zij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1660 in Dronrijp. Gooick is overleden.
V. ? Ulbes. Hij of zij is gedoopt op donderdag 27 november 1664 in Dronrijp. ? is overleden.
718 Arjen Lamberts. Arjen is overleden in 1679 in Stiens.
Hij trouwde op donderdag 29 december 1661 in St. Jacobiparochie met de 20-jarige
719 Sytske Tjalles Fopma, geboren op zaterdag 6 april 1641 in Ried. Sytske is overleden vr 1674, ten hoogste 33 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Arjens Fopma (zie 359).
736 Johannes Petrus Ennema, geboren op maandag 1 juli 1647 in Pingjum. Johannes is overleden op dinsdag 29 augustus 1679 in Franeker, 32 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 februari 1670 in Franeker met de 15-jarige Attie Ages Brunia. Johannes en Attie gingen op woensdag 5 februari 1670 in Franeker in ondertrouw.
737 Attie Ages Brunia, geboren op woensdag 1 juli 1654 in Franeker. Attie is overleden op maandag 16 oktober 1684 in Franeker, 30 jaar oud. Attie trouwde (2), 29 jaar oud, op donderdag 25 november 1683 in Franeker met Jurian Beerns Salverda (±1660-1734), ongeveer 23 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ageus Johannes Ennema, gedoopt op zondag 15 januari 1673 in Franeker (zie 368).
738 Tieerdt Bouwens van der Vorm, geboren omstreeks 1640 in Harlingen. Tieerdt is overleden op vrijdag 19 april 1720 in Harlingen, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 12 april 1663 in Harlingen met de 18-jarige
739 Lutske Syoerdts Eisma. Zij is gedoopt op donderdag 13 oktober 1644 in Harlingen. Lutske is overleden op donderdag 1 mei 1721 in Harlingen, 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tyerdt Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op donderdag 27 december 1663 in Harlingen. Tyerdt is overleden. Tyerdt trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23 mei 1685 in Harlingen met Trijntje Seerps Gratama, 5 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1690 in Harlingen. Trijntje is overleden.
II. Hiltje Tjeerds van der Vorm, gedoopt op donderdag 22 juli 1666 in Harlingen (Westerkerk) (zie 369).
III. Knierke Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1668 in Harlingen. Knierke is overleden op woensdag 11 augustus 1700 in Harlingen, 31 jaar oud. Knierke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1692 in Harlingen met Pybe Wytses van Tallum, 11 maanden oud, nadat zij op woensdag 13 augustus 1692 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1693 in Harlingen (op belijdenis). Pybe is overleden in mei 1705 in Harlingen, 11 jaar oud.
IV. Syoerd Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op zondag 12 juli 1671 in Harlingen. Syoerd is overleden vr 1674, ten hoogste 3 jaar oud.
V. Tryntie Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1673 in Harlingen. Tryntie is overleden vr 1681, ten hoogste 8 jaar oud.
VI. Sioerd Tyerdts van der Vorm. Hij is gedoopt op dinsdag 12 juni 1674 in Harlingen. Sioerd is overleden.
VII. Trijntje Tyerdts van der Vorm. Zij is gedoopt op dinsdag 3 juni 1681 in Harlingen. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 17 juni 1703 in Franeker met Ulbo Hania, nadat zij op vrijdag 1 juni 1703 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
740 Jacobus Vincents Hempenius.
Hij ging in ondertrouw op woensdag 16 mei 1668 in Bolsward met
741 Pytje Johannes Hansma.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Vincentius Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op dinsdag 26 maart 1669 in Workum. Vincentius is overleden vr 1674 in Workum, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op dinsdag 11 maart 1670 in Workum. Anna is overleden in 1672, 1 of 2 jaar oud.
III. Joannes Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op donderdag 21 mei 1671 in Workum. Joannes is overleden vr 1686 in Workum, ten hoogste 15 jaar oud.
IV. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op donderdag 1 september 1672 in Workum. Anna is overleden in 1676 in Workum, 3 of 4 jaar oud.
V. Vincentius Jacobs Hempenius, gedoopt op zondag 11 februari 1674 in Workum (zie 370).
VI. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1676 in Workum. Anna is overleden vr 1682, ten hoogste 6 jaar oud.
VII. Anna Jacobus Hempenius. Zij is gedoopt op woensdag 30 december 1682 in Workum. Anna is overleden.
VIII. Johannes Jacobus Hempenius. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1686 in Workum. Johannes is overleden.
742 Pier Jansen Faber. Pier is overleden vr 1698.
Hij trouwde op donderdag 14 september 1679 in Stavoren met Janke Fockes. Pier en Janke gingen op donderdag 24 augustus 1679 in Hallum in ondertrouw.
743 Janke Fockes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Simck Piers Faber. Zij is gedoopt op donderdag 3 oktober 1680 in Stavoren. Simck is overleden vr 1681, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Simck Piers Faber. Zij is gedoopt op donderdag 25 december 1681 in Stavoren. Simck is overleden. Simck trouwde, 19 jaar oud, op zondag 30 januari 1701 in Stavoren met Intje Ickeles.
III. Angenytjen Piers Faber. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1684 in Stavoren. Angenytjen is overleden op zaterdag 10 augustus 1743, 59 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren. Angenytjen trouwde, 17 jaar oud, op zondag 17 april 1701 in Stavoren met Symen Binkes.
IV. Jan Piers Faber. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1686 in Stavoren. Jan is overleden.
V. Sipk Piers Faber, geboren op zondag 3 juli 1689 (zie 371).
744 Eydtzes Agges, geboren in 1633. Eydtzes is overleden op maandag 17 mei 1688 in Franeker, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1657 in Franeker met
745 Pieckien Johannis. Zij is gedoopt in IJlst. Pieckien is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neltje Eyzes. Zij is gedoopt op donderdag 25 april 1658 in Franeker. Neltje is overleden.
II. Aegeus Eydses Eydsma, gedoopt op zondag 21 september 1659 in Franeker (zie 372).
III. Johannes Eydzes. Hij is gedoopt op donderdag 11 augustus 1661 in Franeker. Johannes is overleden.
IV. Claas Eydzes. Hij is gedoopt op donderdag 15 februari 1663 in Franeker. Claas is overleden.
V. Tryntje Eydzes. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1664 in Franeker. Tryntje is overleden.
748 Hylke Pyters van Houwerda, geboren omstreeks 1644 in Boer. Hylke is overleden op zondag 31 juli 1695 in Franeker, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk). Hylke trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 10 september 1665 in Schalsum met Hiltje Sybes. Hylke is weduwnaar van Sjuwke Sioerdts Kingma, met wie hij trouwde (2), ongeveer 51 jaar oud, op donderdag 14 april 1695 in Midlum.
Hij trouwde (3), ongeveer 324 jaar oud, op dinsdag 9 januari 1968 in Franeker met de ongeveer 343-jarige Ibeltje Tjepkes Abbema (zie 749 hieronder). Hylke en Ibeltje gingen op maandag 9 januari 1668 in Franeker in ondertrouw.
749 Ibeltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1625. Ibeltje is overleden omstreeks 1694, ongeveer 69 jaar oud. Ibeltje trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op zondag 19 maart 1651 in Franeker met Lambart Poppes Salverda.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jancke Hilarius Oosterdijken. Jancke trouwde op zondag 27 oktober 1709 in Franeker met Simon Nauta, nadat zij op vrijdag 11 oktober 1709 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Simon is overleden vr 1749. Hij is begraven in Franeker.
II. Johannes Hylkes van Houwerda.
III. Hylke Hylkes van Houwerda.
IV. Tjepke Hylkes van Houwerda, geboren op dinsdag 4 november 1670. Tjepke is overleden op vrijdag 1 november 1748 in Franeker, 77 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
V. Petrus Hilarides Oosterdijck, geboren omstreeks 1672. Petrus is overleden. Petrus trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zondag 6 juli 1710 in Franeker met Catharina Voogd, nadat zij op vrijdag 20 juni 1710 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
VI. Lambartus Hilarides van Houwerda, geboren in 1676 (zie 374).
776 Meinert Foeckes. Hij is gedoopt op donderdag 21 januari 1649 in Sneek. Meinert is overleden.
Hij trouwde in Mantgum met
777 Berber Klases.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaas Meinerts, gedoopt op donderdag 11 oktober 1674 in Mantgum/Schillaard (zie 388).
II. Age Meinerts. Hij is gedoopt op donderdag 11 oktober 1674 in Mantgum/Schillaard. Age is overleden.
802 Taeke (Taco) Groustra.
Kinderen van Taeke uit onbekende relatie:
I. Aafke Taekes Groustra (zie 401).
II. Hylckjen Taekes Groustra. Hylckjen trouwde op donderdag 25 december 1692 in Roordahuizum met Gerryt Juriens Verhey, nadat zij op donderdag 11 december 1692 in ondertrouw zijn gegaan.
III. Idske Taekes Groustra. Zij is gedoopt op donderdag 4 februari 1666 in Idaard. Idske is overleden. Idske trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 mei 1693 in Sneek met Hans Binnerts, nadat zij op woensdag 15 april 1693 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan.
808 Jasper Jacobs, geboren omstreeks 1638. Hij is gedoopt op donderdag 20 december 1657 in Minnertsga (op belijdenis). Jasper is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op donderdag 11 juli 1680 in Minnertsga met
809 Iedts Hendrix.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jaspers, gedoopt op donderdag 29 oktober 1682 in Minnertsga (zie 404).
II. Jan Jaspers. Hij is gedoopt op donderdag 21 maart 1686 in Minnertsga. Jan is overleden.
816 Siurdt Sassis (dezelfde als 272 in generatie 9).
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 december 1659 in Sexbierum met
817 Pittie Pitters (dezelfde als 273 in generatie 9).
818 Jacob Alberts (dezelfde als 274 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 7 april 1661 in Minnertsga met de ongeveer 21-jarige
819 Sijts Feddes (dezelfde als 275 in generatie 9).
820 Douwe Pieters (dezelfde als 276 in generatie 9).
Hij trouwde omstreeks 1662 met
821 Grietje Gosses (dezelfde als 277 in generatie 9).
828 Fedde Foeckes. Hij is gedoopt op donderdag 3 oktober 1658 in Sexbierum. Fedde is overleden omstreeks 1724 in Sexbierum, ongeveer 66 jaar oud.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1684 in Oosterbierum met de ongeveer 18-jarige
829 Rinske Hettes Hofman, geboren omstreeks 1666. Rinske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foeke Feddes. Hij is gedoopt op donderdag 4 oktober 1685 in Sexbierum. Foeke is overleden. Foeke trouwde, 28 jaar oud, op zondag 25 februari 1714 in Sexbierum met Antje Gerrits.
II. Maaike Feddes. Zij is gedoopt op donderdag 11 september 1687 in Sexbierum. Maaike is overleden.
III. Hette Feddes Hofman, gedoopt op donderdag 26 oktober 1690 in Sexbierum (zie 414).
IV. Hidde Feddes. Hij is gedoopt op donderdag 18 november 1694 in Sexbierum. Hidde is overleden.
830 Hessel Pieters.
Kind van Hessel uit onbekende relatie:
I. Janke Hessels Munnickhuis, geboren omstreeks 1680 in Klooster Lidlum, Oosterbierum (zie 415).
848 Tjeerd Geerts, geboren omstreeks 1625 in Kooten. Tjeerd is overleden op dinsdag 30 december 1681 in Kooten, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 1 april 1655 in Buitenpost met de ongeveer 20-jarige
849 Antie Sybes, geboren omstreeks 1635. Antie is overleden omstreeks 1672, ongeveer 37 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jouck Tjeerds, geboren in 1665. Jouck is overleden.
II. Tjebbe Tjeerds, geboren in 1667. Tjebbe is overleden.
III. Jelle Tjeerds, geboren omstreeks 1668 (zie 424).
IV. Rinske Tjeerds, geboren in 1669. Rinske is overleden.
V. Wybe Tjeerds, geboren omstreeks 1671. Wybe is overleden. Wybe trouwde met Dedtie Yppes.
850 Ane Riemers, geboren omstreeks 1650. Ane is overleden in 1694 in Tzummarum, ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde met
851 Bottje Gerbens, geboren omstreeks september 1650 in Firdgum. Bottje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerben Anes. Gerben is overleden na 1728.
II. Wopke Anes. Wopke is overleden na 1728.
III. Froukjen Anes. Froukjen trouwde met Claes Gerrits.
IV. Bottje Anes, geboren omstreeks 1670 in Oosterbierum (zie 425).
852 Elcke Annes. Hij is gedoopt op donderdag 21 februari 1636 in Sexbierum. Elcke is overleden. Elcke ging in ondertrouw (2), 30 jaar oud, op donderdag 25 februari 1666 in Sexbierum met Jintie Hiddesdr.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1659 in Sexbierum met
853 Tiets Olferts, geboren in Oosterbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aucke Elckes. Hij is gedoopt op donderdag 4 november 1660 in Sexbierum. Aucke is overleden. Aucke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1690 in Sexbierum met Jisk Gerrijts.
II. Anne Elckes, gedoopt op donderdag 14 december 1662 in Sexbierum (zie 426).
920 Johannes Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1666 in Leeuwarden. Johannes is overleden op vrijdag 13 september 1720 in Hardegarijp, 54 jaar oud. Johannes trouwde (2), 32 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1698 in Hardegarijp met Geertje Outgers.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op donderdag 6 mei 1688 in Leeuwarden met
921 Grietje Ulbes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ulbe Johannes Noordenbos, gedoopt op donderdag 26 maart 1693 in Hardegarijp (zie 460).
922 Anne Jelgers Finck, geboren omstreeks 1670. Anne is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 6 februari 1692 in Bergum met
923 Trijntje Hayes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haeye Annes Finck. Hij is gedoopt op donderdag 1 januari 1693 in Oostermeer Eestrum. Haeye is overleden. Haeye trouwde, 22 jaar oud, op zondag 31 maart 1715 in Oudkerk met Jeltie Bennes. Jeltie is geboren in Giekerk.
II. Jelger Annes Finck. Hij is gedoopt op donderdag 7 april 1695 in Oudkerk. Jelger is overleden. Jelger trouwde, 22 jaar oud, op zondag 6 maart 1718 in Leeuwarden (Grote kerk) met Froukjen Crans, 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 februari 1718 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Froukjen is een dochter van Claes Crans. Zij is gedoopt op donderdag 4 februari 1694 in Leeuwarden. Froukjen is overleden.
III. Akke Annes Finck, gedoopt op maandag 11 februari 1697 in Oudkerk (zie 461).
IV. Jenke Annes Finck. Zij is gedoopt op donderdag 22 oktober 1699 in Oudkerk. Jenke is overleden.
V. Tjitske Annes Finck. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1702 in Oudkerk. Tjitske is overleden.
VI. Tjitske Annes Finck. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1703 in Oudkerk. Tjitske is overleden.
928 Niclaus Clases Joha. Hij is gedoopt op zondag 18 april 1632 in Eupen, Belgi. Niclaus is overleden op dinsdag 8 december 1699 in Eupen, Belgi, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 augustus 1655 in Eupen, Belgi met de 25 of 26-jarige
929 Gertrud Ernst, geboren in 1629. Gertrud is overleden op donderdag 5 augustus 1677 in Eupen, Belgi, 47 of 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thomas Joha, geboren op zondag 22 mei 1667 in Eupen, Belgi (zie 464).
932 Meynse Meynses. Meynse trouwde (1) op donderdag 20 december 1668 in Leeuwarden met Antie Abels Tibinga. Meynse trouwde (2) op donderdag 5 maart 1671 in Leeuwarden met Lutske Nannes.
Hij trouwde (3) op donderdag 25 januari 1674 in Leeuwarden met de 19-jarige Sybrich Philippus van Bodendijck (zie 933 hieronder). Meynse en Sybrich gingen op woensdag 10 januari 1674 in Leeuwarden in ondertrouw.
933 Sybrich Philippus van Bodendijck. Zij is gedoopt op zondag 13 september 1654 in Dokkum. Sybrich is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Meynses Meinsma. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1675 in Leeuwarden. Martinus is overleden.
II. Philippus Meinses. Hij is gedoopt op donderdag 30 juli 1676 in Leeuwarden. Philippus is overleden omstreeks 1678, ongeveer 2 jaar oud.
III. Welmoet Meinses. Zij is gedoopt op zondag 17 oktober 1677 in Leeuwarden. Welmoet is overleden.
IV. Philipus Meinses. Hij is gedoopt op donderdag 8 december 1678 in Leeuwarden. Philipus is overleden vr 1690, ten hoogste 12 jaar oud.
V. Philippus Meynses Meinsma, gedoopt op zondag 1 januari 1690 in Leeuwarden (zie 466).
934 Abraham Harmens. Hij is gedoopt op dinsdag 1 mei 1674 in Leeuwarden (Op belijdenis). Abraham is overleden.
Hij trouwde, 2 jaar oud, op donderdag 3 december 1676 in Leeuwarden met de 30-jarige Doetje Rinses Hemringa. Abraham en Doetje gingen op woensdag 18 november 1676 in Leeuwarden in ondertrouw.
935 Doetje Rinses Hemringa. Zij is gedoopt op donderdag 10 mei 1646 in Leeuwarden. Doetje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietie Abrahams. Zij is gedoopt op zondag 12 september 1677 in Leeuwarden. Grietie is overleden.
II. Rinse Abrahams Ferwerda. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1679 in Leeuwarden. Rinse is overleden. Rinse trouwde, 30 jaar oud, op zondag 21 juli 1709 in Leeuwarden (Westerkerk) met Maria Schrooda (Schroot), nadat zij op zaterdag 6 juli 1709 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
III. Fokeltje Abrahams Ferwerda, gedoopt op zondag 14 september 1681 in Leeuwarden (zie 467).
IV. Maria Harmens. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1683 in Leeuwarden. Maria is overleden vr 1684, ten hoogste 1 jaar oud.
V. Maria Abrahams. Zij is gedoopt op donderdag 30 maart 1684 in Leeuwarden. Maria is overleden vr 1690, ten hoogste 6 jaar oud.
VI. Harmen Abrahams. Hij is gedoopt op dinsdag 9 april 1686 in Leeuwarden. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 24 jaar oud, op zondag 18 mei 1710 in Leeuwarden met Catharina Ymes, nadat zij op zaterdag 3 mei 1710 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in Leeuwarden.
VII. Marya Abrahams. Zij is gedoopt op dinsdag 16 mei 1690 in Leeuwarden. Marya is overleden.
VIII. Abraham Abrahams. Hij is gedoopt op donderdag 5 januari 1696 in Leeuwarden. Abraham is overleden.
936 Wolter Ielckes de Vries. Hij is gedoopt in Hasselt.
Hij trouwde op vrijdag 16 mei 1687 in Hasselt met
937 Griettien Gerrits Potmans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ileke Wolters de Vries, gedoopt op donderdag 25 maart 1688 in Hasselt (zie 468).
II. Gerrit Wolters de Vries. Hij is gedoopt op donderdag 4 augustus 1689 in Hasselt. Gerrit is overleden.
III. Derck Wolters de Vries. Hij is gedoopt op donderdag 22 maart 1691 in Hasselt. Derck is overleden.
IV. Annegien Wolters de Vries. Zij is gedoopt op woensdag 2 april 1692 in Hasselt. Annegien is overleden.
V. Henrdrikien Wolters de Vries. Zij is gedoopt op donderdag 25 november 1694 in Hasselt. Henrdrikien is overleden.
938 Abraham van der Mijlen.
Hij ging in ondertrouw op vrijdag 30 oktober 1676 in Amsterdam met
939 Geertruijt van Laer.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van der Mijlen, gedoopt op donderdag 26 augustus 1677 in Amsterdam Oude kerk (zie 469).
II. Isaac Abrahams van der Mijlen. Hij is gedoopt op dinsdag 15 augustus 1679 in Amsterdam Nieuwe kerk. Isaac is overleden. Isaac ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op zaterdag 17 september 1701 in Amsterdam met Anna de Vries.
III. Margrieta Abrahams van der Mijlen. Zij is gedoopt op zondag 14 december 1681 in Amsterdam Oude kerk. Margrieta is overleden. Margrieta trouwde met Willem Homma.
IV. Jacob Abrahams van der Mijlen. Hij is gedoopt op woensdag 19 april 1684 in Amsterdam Zuiderkerk. Jacob is overleden.
V. Christina Abrams van der Mijlen. Zij is gedoopt op vrijdag 17 december 1688 in Amsterdam Oude kerk. Christina is overleden. Christina trouwde met Esken Huting.
940 Jacob Cornelisse Out. Hij is gedoopt op maandag 1 januari 1657 in Oostzaan. Jacob is overleden op zaterdag 27 februari 1706, 49 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk. Jacob is weduwnaar van Lijsbeth Dircx de Vries (ovl. 1693), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op dinsdag 25 november 1681 in Amsterdam.
Hij trouwde (2), 37 jaar oud, op zondag 24 oktober 1694 in Amsterdam met de 26-jarige Maritje Claes van Tamen (zie 941 hieronder). Jacob en Maritje gingen op vrijdag 8 oktober 1694 in Amsterdam in ondertrouw.
941 Maritje Claes van Tamen. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1667 in Amsterdam Zuiderkerk. Maritje is overleden op donderdag 16 september 1706, 38 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Out. Hij of zij is overleden op woensdag 7 september 1695. Hij of zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk.
II. Cornelis Jacobs Out. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1696 in Amsterdam. Cornelis is overleden vr zondag 11 februari 1703, ten hoogste 6 jaar oud.
III. Elisabeth Jacobs Out. Zij is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1697 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
IV. Elijsabet Jacobs Out. Zij is gedoopt op woensdag 13 augustus 1698 in Amsterdam Zuiderkerk. Elijsabet is overleden.
V. Maria Jacobs Out. Zij is gedoopt op woensdag 17 maart 1700 in Amsterdam Zuiderkerk. Maria is overleden op zaterdag 19 januari 1754, 53 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Zuiderkerk. Maria ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op vrijdag 22 maart 1720 in Amsterdam met Harmanus van Noorle.
VI. Jacob Jacobs Out. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1701 in Amsterdam. Jacob is overleden.
VII. Cornelis Jacobs Out, gedoopt op zondag 11 februari 1703 in Amsterdam Amstelkerk (zie 470).
VIII. Claes Jacobs Out. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1704 in Amsterdam. Claes is overleden.
942 Eduart Justus Danckerts. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1679 in Amsterdam. Eduart is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 17 december 1722 in Amsterdam Noorderkerk.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 februari 1703 met de 24-jarige Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck. Eduart en Rijcktje gingen op vrijdag 9 februari 1703 in Amsterdam in ondertrouw.
943 Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck. Zij is gedoopt op vrijdag 11 november 1678 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel. Rijcktje is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 augustus 1717 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabet Eduarts Danckerts, gedoopt op zondag 2 december 1703 in Amsterdam (zie 471).
944 Siurdt Sassis (dezelfde als 272 in generatie 9).
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 december 1659 in Sexbierum met
945 Pittie Pitters (dezelfde als 273 in generatie 9).
946 Jacob Alberts (dezelfde als 274 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 7 april 1661 in Minnertsga met de ongeveer 21-jarige
947 Sijts Feddes (dezelfde als 275 in generatie 9).
948 Douwe Pieters (dezelfde als 276 in generatie 9).
Hij trouwde omstreeks 1662 met
949 Grietje Gosses (dezelfde als 277 in generatie 9).
956 Fedde Foeckes (dezelfde als 828).
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1684 in Oosterbierum met de ongeveer 18-jarige
957 Rinske Hettes Hofman (dezelfde als 829).
958 Hessel Pieters (dezelfde als 830).
972 Dirk Siebouts. Hij is gedoopt op donderdag 1 mei 1681 in Makkum. Dirk is overleden.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 januari 1705 in Makkum met de 21-jarige
973 Ysch Melchers. Zij is gedoopt op zondag 14 november 1683 in Makkum. Ysch is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Melcherts Dirks, gedoopt op zondag 17 februari 1709 in Makkum (zie 486).
976 Oeds Obbes Bangma (dezelfde als 336 in generatie 9).
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 12 mei 1694 in Pingjum met de ongeveer 24-jarige
977 Antje Jans (dezelfde als 337 in generatie 9).
1020 Taekle Claassen.
Hij trouwde op zondag 24 oktober 1706 in Minnertsga met de 28-jarige
1021 Dieuwke Aukes. Zij is gedoopt op donderdag 24 februari 1678 in Minnertsga. Dieuwke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 12 december 1706 in Minnertsga. Trijntje is overleden.
II. Claas Taekles. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1708 in Minnertsga. Claas is overleden.
III. Douwe Taekles, gedoopt op zondag 16 februari 1710 in Minnertsga (zie 510).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1344 Douwe Oedses Bangma, geboren omstreeks 1600 in EngwierXX. Douwe is overleden na 1667 in Pingjum, minstens 67 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628 met de ongeveer 16-jarige
1345 Griet Johannes, geboren in 1612 in Pingjum. Griet is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Obbe Douwes Bangma, geboren omstreeks 1635 in Pingjum (zie 672).
II. Johannes Douwes Bangma, geboren omstreeks 1636 in Pingjum. Johannes is overleden. Johannes:
(1) trouwde met Hiltie Doedes. Hiltie is overleden vr 1684 in Pingjum.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op donderdag 1 juni 1684 in Pingjum met Jiesk Lolkes, ongeveer 24 jaar oud. Jiesk is geboren omstreeks 1660 in Witmarsum. Jiesk is overleden.
III. Houck Douwes Banga, geboren omstreeks 1638 in Pingjum. Houck is overleden in 1679 in Tjerkwerd, ongeveer 41 jaar oud. Houck trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 8 november 1668 in Pingjum met Douwe Douwes Hoitinga. Douwe is geboren in Schettens.
1346 Sicke Hayes Gerlsma, geboren omstreeks 1605. Sicke is overleden vr zaterdag 23 april 1650 in Zurich, ten hoogste 45 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in februari 1630 in Zurich met de ongeveer 23-jarige Antie Siercks Donia. Sicke en Antie gingen op donderdag 7 februari 1630 in Kimswerd in ondertrouw.
1347 Antie Siercks Donia, geboren omstreeks 1607 in Kimswerd. Antie is overleden in 1653 in Kimswerd, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Haye Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1632 in Zurich. Haye is overleden.
II. Bauk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1634 in Zurich (zie 673).
III. Sierck Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1638 in Zurich. Sierck is overleden vr maandag 7 maart 1672, ten hoogste 34 jaar oud. Sierck trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op maandag 7 juli 1664 in Kimswerd met Grijtie Rients Haarda, ongeveer 26 jaar oud. Grijtie is geboren omstreeks 1638 in Minnertsga. Grijtie is overleden.
IV. Bauke Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1642 in Zurich. Bauke is overleden vr 1698, ten hoogste 56 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkwerd. Bauke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1665 met Grietie Tjepkes Camp, ongeveer 17 jaar oud. Grietie is geboren omstreeks 1648. Grietie is overleden op maandag 6 oktober 1721, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven in Tjerkwerd.
V. Rienk Sickes Gerlsma, geboren omstreeks 1646 in Zurich. Rienk is overleden.
1424 Ulbe Doeckles, geboren omstreeks 1595 in Arum. Ulbe is overleden in 1638, ongeveer 43 jaar oud.
Hij trouwde met
1425 Eelck Lolckes. Eelck is overleden na 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jouck Ulbes. Jouck is overleden op maandag 8 december 1698 in Arum. Zij is begraven in Arum. Jouck trouwde met Sjoerd Tjerks Hoitinga. Sjoerd is geboren omstreeks 1634, zoon van Tjerk Sjoerds Hoitinga en Hebel Franses Baerdt. Sjoerd is overleden in 1667 in Arum, ongeveer 33 jaar oud.
II. Doeckle Ulbes.
III. Lolcke Ulbes, geboren omstreeks 1624 (zie 712).
1426 Lolcke Hessels.
Hij trouwde met
1427 Dieuwer Dircks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bauck Lolckes Hommema (zie 713).
1436 Lammert Louws, geboren omstreeks 1600. Lammert is overleden op vrijdag 9 april 1677, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde met
1437 Jannichie Jarichs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arjen Lamberts (zie 718).
1438 Tjalle Sipkes Fopma, geboren omstreeks 1601. Tjalle is overleden in 1661 in Ried, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 25 mei 1633 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
1439 Gelske Sierscks Donia, geboren omstreeks 1613. Gelske is overleden op donderdag 27 januari 1678 in Ried, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sytske Tjalles Fopma, geboren op zaterdag 6 april 1641 in Ried (zie 719).
1472 Petrus Paulus Ennema, geboren omstreeks 1627 in Harlingen. Petrus is overleden op donderdag 16 november 1656 in Pingjum, ongeveer 29 jaar oud. Petrus trouwde (2), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1649 met Binke Thoenis Faber.
Hij trouwde (1), ongeveer 18 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1645 in Harlingen met de ongeveer 25-jarige
1473 Aeltie Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1620 in Franeker. Aeltie is overleden omstreeks 1652, ongeveer 32 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Petrus Ennema, geboren op maandag 1 juli 1647 in Pingjum (zie 736).
II. Paulus Petrus Ennema, geboren in 1651. Paulus is overleden op dinsdag 24 april 1657 in Pingjum, 5 of 6 jaar oud.
1474 Age Andries Brunia, geboren omstreeks 1615. Age is overleden op woensdag 6 oktober 1688 in Franeker, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 19 april 1640 in Wommels met de ongeveer 25-jarige
1475 Taetske Hanses Walpert, geboren omstreeks 1615. Taetske is overleden op zondag 10 december 1679 in Franeker, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sibrand Ages Brunia, geboren in 1636. Sibrand is overleden op dinsdag 15 november 1678 in Franeker, 41 of 42 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (Martinikerk).
II. Jorrit Ages Brunia, geboren op donderdag 16 oktober 1642. Jorrit is overleden op donderdag 12 mei 1678 in Franeker, 35 jaar oud. Jorrit trouwde met Yttje Dircks. Yttje is geboren in 1643. Yttje is overleden op maandag 19 januari 1693 in Franeker, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Franeker (Martinikerk).
III. Attie Ages Brunia, geboren op woensdag 1 juli 1654 in Franeker (zie 737).
1478 Sjoerdt Pijtters Eisma.
Hij trouwde op donderdag 10 maart 1644 in Harlingen met de 22-jarige Knierke Wickes. Sjoerdt en Knierke gingen op maandag 13 april 1643 in Vrouwenparochie in ondertrouw.
1479 Knierke Wickes. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1621 in St. Annaparochie. Knierke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lutske Syoerdts Eisma, gedoopt op donderdag 13 oktober 1644 in Harlingen (zie 739).
II. Pytter Sjoerds Eisma. Hij is gedoopt op donderdag 4 april 1647 in Harlingen. Pytter is overleden.
III. Tetske Sjoerds Eisma. Zij is gedoopt op dinsdag 20 december 1650 in Harlingen. Tetske is overleden.
1480 Vincent Jacobs Hempenius. Vincent is overleden op dinsdag 19 november 1641. Hij is begraven in Lekkum.
Hij trouwde met
1481 Catharina Fokkes Hettinga. Catharina is overleden op zondag 19 april 1637. Zij is begraven in Lekkum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Vincents Hempenius (zie 740).
II. Nicolaus Vincents Hempenius, geboren op donderdag 17 juni 1599 in Lekkum. Nicolaus is overleden op donderdag 1 juli 1599 in Lekkum, 14 dagen oud.
III. Anna Vincents Hempenius, geboren op woensdag 5 september 1601 in Lekkum. Anna is overleden op zondag 9 september 1601 in Lekkum, 4 dagen oud.
IV. Anna Vincents Hempenius, geboren op dinsdag 6 maart 1607. Anna is overleden op maandag 9 april 1607, 1 maand oud.
V. Nicolaus Vincents Hempenius, geboren op zaterdag 18 augustus 1607 in Lekkum. Nicolaus is overleden op dinsdag 21 augustus 1607 in Lekkum, 3 dagen oud.
1496 Pyter Scheltes, geboren omstreeks 1610. Pyter is overleden op maandag 23 maart 1682, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op maandag 25 april 1644 in Franekeradeel met de ongeveer 23-jarige
1497 Taets Gabbedr Reynsma, geboren omstreeks 1621. Taets is overleden. Taets trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op donderdag 5 maart 1637 in Tzummarum met Hylckes Jelles Bonnema (±1613-1648), ongeveer 24 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hylke Pyters van Houwerda, geboren omstreeks 1644 in Boer (zie 748).
1498 Tjepke Rinties Abbema, geboren omstreeks 1592 in Franeker. Tjepke is overleden op donderdag 10 januari 1669 in Franeker, ongeveer 77 jaar oud.
Hij trouwde met
1499 Antie Witsses, geboren in november 1589. Antie is overleden op zondag 12 september 1660 in Franeker (Martinikerk), 70 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltie Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1620 in Franeker (zie 1473).
II. Ibeltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1625 (zie 749).
III. Heiltje Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1632. Heiltje is overleden op woensdag 28 maart 1674 in Franeker, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Heiltje ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 18 mei 1651 in Franeker met Beern Poppes Salverda, ongeveer 33 jaar oud. Beern is geboren omstreeks 1618, zoon van Poppe Lamberts Salverda en Ydtje Sijbes Baerdt. Beern is overleden op zaterdag 2 april 1701 in Franeker, ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
IV. Rintje Tjepkes Abbema, geboren in 1636. Rintje is overleden op vrijdag 15 juni 1674 in Franeker (Martinikerk), 37 of 38 jaar oud. Rintje trouwde met Antje Aebes Alkema. Antje is geboren omstreeks 1636. Antje is overleden omstreeks 1681 in Franeker, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Martinikerk. Antje trouwde later in 1675 met Aemilus Jacobides (±1642-1709).
1552 Foecke Aegges. Foecke trouwde (1) op donderdag 29 december 1633 in Leeuwarden met Doettie Hylckes.
Hij trouwde (2) op dinsdag 25 november 1642 in Sneek met de ongeveer 22-jarige Eelck Meinerts (zie 1553 hieronder). Foecke en Eelck gingen op zaterdag 15 november 1642 in Sneek in ondertrouw.
1553 Eelck Meinerts, geboren omstreeks 1620. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1642 in Sneek (op belijdenis). Eelck is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aegge Foeckes. Hij is gedoopt op donderdag 9 juli 1643 in Sneek. Aegge is overleden.
II. Aegge Foeckes. Hij is gedoopt op donderdag 3 november 1644 in Sneek. Aegge is overleden.
III. Idtie Foeckes. Zij is gedoopt op donderdag 10 januari 1647 in Sneek. Idtie is overleden.
IV. Meinert Foeckes, gedoopt op donderdag 21 januari 1649 in Sneek (zie 776).
V. Doede Foekes. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1651 in Sneek. Doede is overleden.
1632 Sas Dircks (dezelfde als 544 in generatie 10).
Hij trouwde op donderdag 14 maart 1624 in Sexbierum met
1633 Griedt Heerdts (dezelfde als 545 in generatie 10).
1656 Foecke Feddes.
Hij trouwde op donderdag 3 januari 1658 in Sexbierum met de 42-jarige
1657 Trijntje Hiddes, geboren op dinsdag 11 augustus 1615 in Sexbierum. Trijntje is overleden in 1660, 44 of 45 jaar oud. Trijntje is weduwe van Aucke Eelckes (ovl. ±1655), met wie zij trouwde (1), 23 jaar oud, op donderdag 23 december 1638 in Sexbierum.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Fedde Foeckes, gedoopt op donderdag 3 oktober 1658 in Sexbierum (zie 828).
II. Tryntje Foeckes. Zij is gedoopt op donderdag 17 juni 1660 in Sexbierum. Tryntje is overleden na 1708, minstens 48 jaar oud. Tryntje trouwde, 19 jaar oud, in januari 1680 in Pietersbierum met Abe Keimpes.
1658 Hette Wybrands Hofman.
Hij trouwde met
1659 Antje Olpherts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rinske Hettes Hofman, geboren omstreeks 1666 (zie 829).
1696 Geerts Tjaerdts.
Hij trouwde met
1697 Jouck Jelles.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lammert Geerts. Lammert trouwde met Baerte Sybes. Zie 1699,VI voor persoonsgegevens van Baerte.
II. Tjeerd Geerts, geboren omstreeks 1625 in Kooten (zie 848).
1698 Sybe Egberts, geboren omstreeks 1608 in Kollumerzwaag. Sybe is overleden omstreeks 1680 in Buitenpost, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1630 met de ongeveer 20-jarige
1699 Frouck Tiebbes, geboren in 1610. Frouck is overleden op dinsdag 30 december 1681 in Buitenpost, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wybe Sybes. Wybe trouwde met Foolck Jans.
II. Taed Sybes. Taed trouwde met Reinier Roeloffs.
III. Rinske Sybes. Rinske trouwde met Simon Jansen.
IV. Folckert Sybes. Folckert is overleden in 1681. Folckert trouwde met Jetske Rompts. Jetske is overleden in 1681.
V. Egbert Sybes.
VI. Baerte Sybes. Baerte is overleden vr 1681. Baerte trouwde met Lammert Geerts. Zie 1697,I voor persoonsgegevens van Lammert.
VII. Antie Sybes, geboren omstreeks 1635 (zie 849).
VIII. Jelck Sybes, geboren in 1645 in Buitenpost. Jelck is overleden. Jelck trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 28 januari 1666 in Buitenpost met Egbert Jarigs, 29 of 30 jaar oud. Egbert is geboren in 1636, zoon van Jarig Egberts (zie 3397,VII) en Aeltie Wybes (zie 6797,IX). Egbert is overleden in 1671, 34 of 35 jaar oud. Egbert trouwde later in 1669 met Ankie Engberts (geb. 1649).
1704 Anne Eelckes, geboren omstreeks 1610. Hij is gedoopt op dinsdag 3 februari 1637 in Sexbierum (op belijdenis). Anne is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 25 oktober 1631 in Sexbierum met
1705 Walcke (Walkien) Hoytes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Griete Annes. Zij is gedoopt op donderdag 6 januari 1633 in Sexbierum. Griete is overleden. Griete trouwde, 20 jaar oud, op zondag 13 april 1653 in Sexbierum met Simon Gerloffs.
II. Elcke Annes, gedoopt op donderdag 21 februari 1636 in Sexbierum (zie 852).
III. Hoite Annes. Hij is gedoopt op donderdag 10 februari 1639 in Sexbierum. Hoite is overleden.
IV. Martien Annes. Zij is gedoopt op vrijdag 30 mei 1642 in Sexbierum. Martien is overleden.
1840 Wijbrandus Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1633 in Leeuwarden. Wijbrandus is overleden op zondag 18 juli 1677 in Leeuwarden, ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 10 mei 1663 in Leeuwarden met
1841 Pijtie Claeses Hardewijck. Pijtie is overleden op maandag 28 oktober 1680 in Leeuwarden. Pijtie trouwde (1) met Jouw Douwes Wolda.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taetske Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1664 in Leeuwarden. Taetske is overleden.
II. Johannes Wijbrandus Noordenbos, gedoopt op zondag 14 maart 1666 in Leeuwarden (zie 920).
III. Claeske Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op donderdag 12 april 1668 in Leeuwarden. Claeske is overleden.
IV. IJdtie Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1669 in Leeuwarden. IJdtie is overleden.
V. Franciscus Canter Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op dinsdag 6 februari 1674 in Leeuwarden. Franciscus is overleden.
1844 Jelger Jelgers Finckema. Hij is gedoopt op donderdag 19 mei 1644 in St. Annaparochie. Jelger is overleden vr maandag 3 juni 1697 in Bergum, ten hoogste 53 jaar oud. Jelger trouwde (2), 37 jaar oud, op donderdag 5 juni 1681 in Bergum met Vrouck Douwes (ovl. vr 1691). Jelger ging in ondertrouw (3), 47 jaar oud, op woensdag 4 juli 1691 in Bergum met Jencke Aerns (ovl. 1724).
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op donderdag 15 december 1667 in Leeuwarden met Auckien Annes (Akke) (zie 1845 hieronder). Jelger en Akke gingen op woensdag 30 november 1667 in Leeuwarden in ondertrouw.
1845 Auckien Annes (Akke), geboren in Leeuwarden. Akke is overleden vr 1681 in Bergum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anne Jelgers Finck, geboren omstreeks 1670 (zie 922).
1846 Haye Arends.
Kind van Haye uit onbekende relatie:
I. Trijntje Hayes (zie 923).
1856 Claes Clases Johae, geboren omstreeks 1605. Claes is overleden op dinsdag 26 juni 1668 in Eupen, Belgi, ongeveer 63 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 29 februari 1628 in Eupen, Belgi met de ongeveer 28-jarige
1857 Anna Peipers, geboren omstreeks 1600. Anna is overleden op maandag 12 juni 1651 in Eupen, Belgi, ongeveer 51 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gttchen Clases Johae. Zij is gedoopt op woensdag 27 december 1628 in Eupen, Belgi. Gttchen is overleden. Gttchen trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1657 met Leonard Kuyl.
II. Thomas Claeses Johae. Hij is gedoopt op zaterdag 9 maart 1630 in Eupen, Belgi. Thomas is overleden. Thomas:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1654 in Vaals met Anna Rmer.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1678 in Eupen, Belgi met Catharina Hoeckel.
(3) trouwde met Marichen Smidts.
III. Niclaus Clases Joha, gedoopt op zondag 18 april 1632 in Eupen, Belgi (zie 928).
IV. Johanna Clases Johae. Zij is gedoopt op woensdag 26 maart 1636 in Eupen, Belgi. Johanna is overleden vr zondag 2 juni 1641, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Johanna Clases Johae. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1641 in Eupen, Belgi. Johanna is overleden.
VI. Catharina Clases Johae. Zij is gedoopt op zaterdag 2 september 1645 in Eupen, Belgi. Catharina is overleden.
1866 Philippus Jurriens van Bodendijck.
Hij trouwde omstreeks 1649 met
1867 Froucke Gerrits.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. N.N. Philippus van Bodendijck. Hij of zij is gedoopt op zondag 16 januari 1650 in Dokkum. N.N. is overleden.
II. Jurrien Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op vrijdag 2 februari 1652 in Dokkum. Jurrien is overleden.
III. Sybrich Philippus van Bodendijck, gedoopt op zondag 13 september 1654 in Dokkum (zie 933).
IV. Gerrit Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1659 in Dokkum. Gerrit is overleden omstreeks 1660, ongeveer 1 jaar oud.
V. Gerrit Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op donderdag 3 maart 1661 in Dokkum. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 november 1685 in Dokkum met Graetske Pijtters Boeckhout.
VI. Johannes Philippus van Bodendijck. Hij is gedoopt op donderdag 22 maart 1663 in Dokkum. Johannes is overleden.
1870 Rinse Jeltis.
Kind van Rinse uit onbekende relatie:
I. Doetje Rinses Hemringa, gedoopt op donderdag 10 mei 1646 in Leeuwarden (zie 935).
1872 Ielcke (of Eelcke) de Vries. Hij is gedoopt omstreeks 1635 in Hasselt. Ielcke is overleden.
Hij trouwde met
1873 Annegien Sijmens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wolter Ielckes de Vries, gedoopt in Hasselt (zie 936).
1880 Cornelis Outgers, geboren omstreeks 1630 in Oostzanen. Cornelis is overleden in Oostzanen.
Hij trouwde met
1881 Trijntje Jans, geboren omstreeks 1630. Trijntje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis. Hij is gedoopt op donderdag 19 januari 1645 in Oostzaan. Jan is overleden.
II. Jacob Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 25 juli 1649 in Oostzaan. Jacob is overleden omstreeks 1655 in Oostzaan, ongeveer 6 jaar oud.
III. Seijmon Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1652 in Oostzaan. Seijmon is overleden op vrijdag 8 mei 1654 in Oostzaan, 1 jaar oud.
IV. Jacob Cornelisse Out, gedoopt op maandag 1 januari 1657 in Oostzaan (zie 940).
V. Outger Cornelis Outgers. Hij is gedoopt op dinsdag 15 april 1659 in Oostzaan. Outger is overleden.
VI. Aard Cornelis, geboren in 1661 in Oostzaan. Aard is overleden op woensdag 8 mei 1720 in Oostzaan, 58 of 59 jaar oud.
1882 Claes Pieters van Tamen, geboren omstreeks 1635. Claes is overleden op woensdag 14 november 1696 in Amsterdam, ongeveer 61 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 11 april 1665 in Amsterdam met de ongeveer 20-jarige
1883 Grietje Pieters Purmerendt, geboren omstreeks 1645. Grietje is overleden op donderdag 15 juni 1719 in Amsterdam, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Niessie Claes van Tamen. Niessie trouwde met Abraham Dircks van Eijsen.
II. Lijsbet Claes van Tamen. Zij is gedoopt op woensdag 3 maart 1666 in Amsterdam Zuiderkerk. Lijsbet is overleden.
III. Maritje Claes van Tamen, gedoopt op zondag 11 december 1667 in Amsterdam Zuiderkerk (zie 941).
IV. Trijntje Claes van Tamen. Zij is gedoopt op zondag 29 december 1669 in Amsterdam Zuiderkerk. Trijntje is overleden.
V. Pieter Claes van Tamen. Hij is gedoopt op woensdag 26 december 1674 in Amsterdam Amstelkerk. Pieter is overleden. Pieter trouwde met Aefie van der Leij.
VI. Geertje Claas van Tamen. Zij is gedoopt op woensdag 8 maart 1679 in Amsterdam Zuiderkerk. Geertje is overleden.
VII. Annitie Claes van Tamen. Zij is gedoopt op woensdag 9 juni 1683 in Amsterdam Zuiderkerk. Annitie is overleden op woensdag 24 mei 1702 in Amsterdam Oude kerk, 18 jaar oud.
VIII. Adrianus Claes van Tamen. Hij is gedoopt op woensdag 14 november 1685 in Amsterdam Zuiderkerk. Adrianus is overleden.
1884 Justus I Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op zondag 11 november 1635 in Amsterdam. Justus is overleden in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16 juli 1701 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 augustus 1659 in Amsterdam met de 22-jarige Elisabeth Dircks Vorsterman. Justus en Elisabeth gingen op vrijdag 25 juli 1659 in Amsterdam in ondertrouw.
1885 Elisabeth Dircks Vorsterman. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1636 in Amsterdam. Elisabeth is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 juni 1698 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theodorus I Danckerts. Hij is gedoopt op woensdag 10 november 1660 in Amsterdam. Theodorus is overleden in 1727, 66 of 67 jaar oud. Theodorus trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1703 in Amsterdam met Susanna Tjercks Dieprinck, 28 jaar oud. Zie 1887,VI voor persoonsgegevens van Susanna.
II. Anna Justus Danckerts. Zij is gedoopt op vrijdag 14 april 1662 in Amsterdam. Anna is overleden.
III. Cornelis Justusz. II Danckerts. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1664 in Amsterdam. Cornelis is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 juli 1717 in Amsterdam Noorderkerk. Cornelis trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1696 met Giertje Alberts (Geertruijt) Magnus, 21 of 22 jaar oud. Geertruijt is een dochter van Albert Magnus en Marritje Claas Vis. Zij is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1674 in Amsterdam. Geertruijt is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op maandag 27 november 1719 in Amsterdam Noorderkerk.
IV. Elisabeth Justus Danckerts. Zij is gedoopt op vrijdag 8 januari 1666 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
V. Justus Justus Danckerts. Hij is gedoopt op woensdag 8 februari 1668 in Amsterdam. Justus is overleden, 23 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 januari 1692 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
VI. Cornelia Justus Danckerts. Zij is gedoopt op woensdag 9 april 1670 in Amsterdam. Cornelia is overleden.
VII. Johannes Justus Danckerts. Hij is gedoopt op woensdag 9 maart 1672 in Amsterdam. Johannes is overleden in 1712, 39 of 40 jaar oud.
VIII. Eduart Justus Danckerts. Hij is gedoopt op zondag 8 april 1674 in Amsterdam. Eduart is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 oktober 1680 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel.
IX. Cornelia Justus Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 31 maart 1675 in Amsterdam. Cornelia is overleden.
X. Barbarina Justus Danckerts. Zij is gedoopt op woensdag 16 juni 1677 in Amsterdam. Barbarina is overleden.
XI. Eduart Justus Danckerts, gedoopt op zondag 10 september 1679 in Amsterdam (zie 942).
1886 Tierck Gerrits Dieprinck. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk. Tierck is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 januari 1717 in Amsterdam Oude kerk.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 25 april 1666 in Amsterdam met de 20-jarige Elisabeth Clases van der Graeff. Tierck en Elisabeth gingen op vrijdag 9 april 1666 in Amsterdam in ondertrouw.
1887 Elisabeth Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1645 in Amsterdam. Elisabeth is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op maandag 27 maart 1702 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op vrijdag 10 december 1666 in Amsterdam. Catrina is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 juni 1668 in Amsterdam Nieuwe kerk.
II. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op woensdag 27 juni 1668 in Amsterdam. Catrina is overleden op woensdag 4 januari 1679, 10 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
III. Gerrit Tjercks Dieprinck. Hij is gedoopt op vrijdag 25 oktober 1669 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel. Gerrit is overleden vr vrijdag 16 juni 1690, ten hoogste 20 jaar oud.
IV. Geertruijt Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op woensdag 25 maart 1671 in Amsterdam. Geertruijt is overleden.
V. Alida Dieprinck. Zij is gedoopt op woensdag 22 maart 1673 in Amsterdam. Alida is overleden vr 1735, ten hoogste 62 jaar oud. Alida ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 20 november 1699 in Amsterdam met Goddert de Roo, ongeveer 30 jaar oud. Goddert is geboren omstreeks 1669. Goddert is overleden.
VI. Susanna Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op vrijdag 7 december 1674 in Amsterdam. Susanna is overleden. Susanna:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1703 in Amsterdam met Theodorus I Danckerts, 42 jaar oud. Zie 1885,I voor persoonsgegevens van Theodorus.
(2) ging in ondertrouw, 62 jaar oud, op vrijdag 11 januari 1737 in Amsterdam met Lambert van Ede. Lambert is overleden vr vrijdag 11 januari 1737. Lambert trouwde voorheen met Lidia van Klaveren.
VII. Machtelt Jacoba Dieprinck. Zij is gedoopt op maandag 17 mei 1677 in Amsterdam. Machtelt is overleden.
VIII. Regina Tjerks (Rijcktje) Dieprinck, gedoopt op vrijdag 11 november 1678 in Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel (zie 943).
IX. Catrina Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op zondag 5 januari 1681 in Amsterdam. Catrina is overleden.
X. Laurensie Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op vrijdag 18 december 1682 in Amsterdam. Laurensie is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 15 oktober 1727 in Amsterdam Oude kerk.
XI. Catharina Elisabet Dieprinck. Zij is gedoopt op woensdag 25 april 1685 in Amsterdam. Catharina is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 april 1724 in Amsterdam Nieuwe kerk.
XII. Sara Tjercks Dieprinck. Zij is gedoopt op woensdag 26 november 1687 in Amsterdam. Sara is overleden.
XIII. Gerrit Tjercks Dieprinck. Hij is gedoopt op vrijdag 16 juni 1690 in Amsterdam. Gerrit is overleden, 30 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 1 april 1721 in Amsterdam Oude kerk. Gerrit ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1716 in Amsterdam met Maria Catharina Baert. Maria is overleden op dinsdag 1 april 1721. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk.
1888 Sas Dircks (dezelfde als 544 in generatie 10).
Hij trouwde op donderdag 14 maart 1624 in Sexbierum met
1889 Griedt Heerdts (dezelfde als 545 in generatie 10).
1912 Foecke Feddes (dezelfde als 1656).
Hij trouwde op donderdag 3 januari 1658 in Sexbierum met de 42-jarige
1913 Trijntje Hiddes (dezelfde als 1657).
1914 Hette Wybrands Hofman (dezelfde als 1658).
Hij trouwde met
1915 Antje Olpherts (dezelfde als 1659).
1952 Obbe Douwes Bangma (dezelfde als 672 in generatie 10).
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 4 november 1659 in Pingjum met de ongeveer 25-jarige
1953 Bauk Sickes Gerlsma (dezelfde als 673 in generatie 10).
2040 [waarschijnlijk] Claes Douwes.
Hij trouwde op donderdag 1 juni 1679 in Minnertsga met
2041 [waarschijnlijk] Trijntje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Taekle Claassen (zie 1020).
II. Douwe Claassens. Hij is gedoopt op donderdag 12 februari 1682 in Minnertsga. Douwe is overleden.
III. Douwe Claassens. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1687 in Minnertsga. Douwe is overleden.
IV. Aefke Claassens. Zij is gedoopt op donderdag 21 februari 1697 in Minnertsga. Aefke is overleden.
2042 Auke Freercks.
Kinderen van Auke uit onbekende relatie:
I. Hendrick Aukes. Hij is gedoopt op donderdag 17 december 1671 in Minnertsga. Hendrick is overleden.
II. Freerck Aukes. Hij is gedoopt op donderdag 12 april 1674 in Minnertsga. Freerck is overleden.
III. Hendrick Aukes. Hij is gedoopt op donderdag 7 januari 1677 in Minnertsga. Hendrick is overleden.
IV. Dieuwke Aukes, gedoopt op donderdag 24 februari 1678 in Minnertsga (zie 1021).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2688 Oeds Douwes Bangma, geboren omstreeks 1560 in EngwierXX. Oeds is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1580 met de ongeveer 20-jarige
2689 Fedtke Steffens, geboren omstreeks 1560. Fedtke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foockel Oedses Bangma, geboren in 1581 in Kornwerd. Foockel is overleden. Foockel:
(1) trouwde, 73 of 74 jaar oud, op donderdag 11 februari 1655 in Harlingen met Lolle Jans Jelma. Lolle is geboren in Pingjum.
(2) trouwde, 83 of 84 jaar oud, op maandag 16 november 1665 in Wonseradeel met Hans Nannes, nadat zij op maandag 12 april 1660 in ondertrouw zijn gegaan.
II. Tiets Oedses Bangma, geboren omstreeks 1582 in EngwierXX. Tiets is overleden.
III. Tedt Oedses Bangma, geboren omstreeks 1583 in EngwierXX. Tedt is overleden.
IV. Douwe Oedses Bangma, geboren omstreeks 1600 in EngwierXX (zie 1344).
2692 Haye Alles Gerlsma, geboren in 1565 in Zurich. Haye is overleden vr woensdag 2 februari 1628, ten hoogste 63 jaar oud.
Hij trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1603 met de 33 of 34-jarige
2693 Rinck Baukes, geboren in 1569. Rinck is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sicke Hayes Gerlsma, geboren omstreeks 1605 (zie 1346).
2694 Sierck Jans Donia, geboren in 1570 in Kimswerd. Sierck is overleden op dinsdag 31 juli 1629 in Kimswerd, 58 of 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 19-jarige
2695 Tiedt Piers, geboren omstreeks 1581 in Kimswerd. Tiedt is overleden op zaterdag 29 april 1656 in Kimswerd, ongeveer 75 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Siercks, geboren omstreeks 1603 in Kimswerd. Jan is overleden.
II. Pier Siercks, geboren omstreeks 1605 in Kimswerd. Pier is overleden vr 1660, ten hoogste 55 jaar oud.
III. Antie Siercks Donia, geboren omstreeks 1607 in Kimswerd (zie 1347).
IV. Gerls Siercks, geboren omstreeks 1609 in Kimswerd. Gerls is overleden.
V. Gelske Sierscks Donia, geboren omstreeks 1613 (zie 1439).
2848 Doeckle Oenes. Hij is gedoopt in 1570. Doeckle is overleden vr 1641 in Oosterlittens, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
2849 Jouck Djurres, geboren in 1570. Jouck is overleden vr 1642 in Oosterlittens, ten hoogste 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Oene Doeckles.
II. Ulbe Doeckles, geboren omstreeks 1595 in Arum (zie 1424).
2876 Sipke Sipkes Fopma. Sipke is overleden na 1626.
Hij trouwde met
2877 Lolck Franses Unia. Lolck is overleden omstreeks 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tjalle Sipkes Fopma, geboren omstreeks 1601 (zie 1438).
2878 Sierck Jans Donia (dezelfde als 2694).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 19-jarige
2879 Tiedt Piers (dezelfde als 2695).
2944 Paulus Jans Ennema.
Hij trouwde met
2945 Aecht Wytses.
Kind uit dit huwelijk:
I. Petrus Paulus Ennema, geboren omstreeks 1627 in Harlingen (zie 1472).
2946 Tjepke Rinties Abbema (dezelfde als 1498 in generatie 11).
Hij trouwde met
2947 Antie Witsses (dezelfde als 1499 in generatie 11).
2950 Hans Walpert.
Kinderen van Hans uit onbekende relatie:
I. Tjitske Hanses Walpert. Tjitske is overleden op zaterdag 17 juli 1666 in Franeker. Zij is begraven in Franeker Martinikerk. Tjitske trouwde met Taeke Ages Bruinia. Taeke is geboren in 1606. Taeke is overleden op zaterdag 25 mei 1658 in Franeker, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven in Martinikerk.
II. Taetske Hanses Walpert, geboren omstreeks 1615 (zie 1475).
2962 Fokke Hettes.
Kind van Fokke uit onbekende relatie:
I. Catharina Fokkes Hettinga (zie 1481).
2994 Gabbe Scheltes, geboren omstreeks 1588. Gabbe is overleden op dinsdag 13 mei 1631 in Longerhouw, ongeveer 43 jaar oud. Hij is begraven in Kerk te Longerhouw.
Hij trouwde met
2995 Brecht Hessels, geboren omstreeks 1590. Brecht is overleden op donderdag 22 maart 1635 in Longerhouw, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Kerk te Longerhouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Auck Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1616. Auck is overleden.
II. Schelte Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1620. Schelte is overleden. Schelte trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 13 december 1640 in Burgwerd met Ansck Eelckes Clingenburgh. Ansck is een dochter van Eelcke Sinnes en Ansk Wybes.
III. Taets Gabbedr Reynsma, geboren omstreeks 1621 (zie 1497).
IV. Gabbe Gabbes Reynsma, geboren omstreeks 1624. Hij is gedoopt op donderdag 9 januari 1648 in Longerhouw (op belijdenis). Gabbe is overleden. Gabbe trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1652 in Longerhouw met Reinsck Ulbes.
V. Brechtie Gabes Reynsma, geboren omstreeks 1626. Brechtie is overleden. Brechtie ging in ondertrouw, ongeveer 39 jaar oud, op woensdag 25 maart 1665 in Sneek met Willem Tiercx Westerbaen.
2996 Rintke Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1575. Rintke is overleden vr 1618, ten hoogste 43 jaar oud.
Kind van Rintke uit onbekende relatie:
I. Tjepke Rinties Abbema, geboren omstreeks 1592 in Franeker (zie 1498).
3314 Hidde Sioerdts, geboren in 1587. Hidde is overleden op dinsdag 30 mei 1645 in Sexbierum, 57 of 58 jaar oud. Hidde trouwde (1), 22 of 23 jaar oud, in juni 1610 met Tryn Baukes.
Hij trouwde (2), 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 6 september 1614 in Sexbierum met de 24 of 25-jarige
3315 Swob Jacobs, geboren in 1589. Swob is overleden op dinsdag 3 mei 1667 in Sexbierum, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Hiddes, geboren op dinsdag 11 augustus 1615 in Sexbierum (zie 1657).
II. Sjoerd Hiddes, geboren op zondag 14 augustus 1616 in Sexbierum. Sjoerd is overleden. Sjoerd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 maart 1643 in Pietersbierum met Acke Claeses.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 8 mei 1664 in Sexbierum met Jits Rutgers.
III. Tjerck Hiddes de Vries, geboren op zaterdag 6 augustus 1622 in Sexbierum. Hij is gedoopt op donderdag 25 augustus 1622 in Sexbierum. Tjerck is overleden op vrijdag 6 augustus 1666 in Vlissingen, 44 jaar oud. Tjerck trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1648 in Sexbierum met Nanneke Atses. Nanneke is overleden op dinsdag 10 augustus 1666 in Harlingen.
IV. Jacob Hiddes, geboren op vrijdag 14 juni 1624 in Sexbierum. Hij is gedoopt op donderdag 19 september 1624 in Sexbierum. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 13 mei 1655 in Stattum met Hiske Pieters.
V. Jurjen Hiddes. Hij is gedoopt op donderdag 19 maart 1626 in Sexbierum. Jurjen is overleden.
VI. Sjouck Hiddes, geboren op donderdag 2 maart 1628 in Sexbierum. Zij is gedoopt op donderdag 9 maart 1628 in Sexbierum. Sjouck is overleden. Sjouck trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1652 in Wijnaldum met Willem Sjoerds.
VII. Barend Hiddes de Vries, geboren op dinsdag 14 oktober 1631 in Sexbierum. Hij is gedoopt op donderdag 23 oktober 1631 in Sexbierum. Barend is overleden. Barend:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 april 1656 in Sexbierum met Grietje Hendriks.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 december 1657 in Sexbierum met Ittie Jans.
VIII. Tjerckje Hiddes, geboren op maandag 5 december 1633 in Sexbierum. Tjerckje is overleden. Tjerckje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 maart 1659 in St. Jacobiparochie met Pieter Martens.
IX. Marij Hiddes. Zij is gedoopt op donderdag 17 januari 1636 in Sexbierum. Marij is overleden.
X. Antje Hiddes. Zij is gedoopt op donderdag 12 november 1637 in Sexbierum. Antje is overleden vr 1643, ten hoogste 6 jaar oud.
XI. Eentje (Jintje of Intje), geboren op zondag 16 december 1640 in Sexbierum. Hij is gedoopt op woensdag 26 december 1640 in Sexbierum. Eentje is overleden. Eentje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 februari 1666 in Sexbierum met Elcke Annis.
XII. Antje Hiddes, geboren op zondag 14 juni 1643 in Sexbierum. Zij is gedoopt op donderdag 18 juni 1643 in Sexbierum. Antje is overleden. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 8 januari 1665 in Harlingen met Fedde Simens Doncker. Fedde is geboren in Harlingen.
3396 Egbert Folkerts, geboren in 1574 in Westergeest. Egbert is overleden op zondag 2 oktober 1616 in Kollumerzwaag, 41 of 42 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1595 in Kollumerzwaag met de ongeveer 25-jarige
3397 Ancke Gerbens (Antje), geboren omstreeks 1570 in Kollumerzwaag. Antje is overleden in november 1631, ongeveer 61 jaar oud. Antje trouwde (2), ongeveer 46 jaar oud, in oktober 1616 met Jan Sjoerds (1594-1651), 21 of 22 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoerd Egberts. Sjoerd is overleden in 1660 in Kollumerzwaag.
II. Tieert Egberts. Tieert is overleden in 1651 in Kollumerzwaag.
III. Gerben Egberts, geboren omstreeks 1599 in Kollumerzwaag. Gerben is overleden in 1654 in Kollumerzwaag, ongeveer 55 jaar oud. Gerben trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1630 in Kollumerzwaag met Geertie Nitters, ongeveer 30 jaar oud. Geertie is geboren omstreeks 1600, dochter van Nitte Louwerens en Tjiets Sijbes. Geertie is overleden in 1651 in Kollumerzwaag, ongeveer 51 jaar oud.
IV. Folckert Egberts, geboren in 1602 in Kollumerzwaag. Folckert is overleden in 1672 in Kollumerzwaag, 69 of 70 jaar oud.
V. Bauck Egberts, geboren omstreeks 1604 in Kollumerzwaag. Bauck is overleden na woensdag 27 januari 1655 in Kollumerzwaag, minstens 51 jaar oud.
VI. Sybe Egberts, geboren omstreeks 1608 in Kollumerzwaag (zie 1698).
VII. Jarig Egberts, geboren op vrijdag 16 november 1612 in Westergeest. Jarig is overleden op woensdag 21 februari 1657 in Westergeest, 44 jaar oud. Jarig trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1634 met Aeltie Wybes, 33 of 34 jaar oud. Zie 6797,IX voor persoonsgegevens van Aeltie.
3398 Tiebbe Wijbes, geboren omstreeks 1594 in Westergeest. Tiebbe is overleden in 1645, ongeveer 51 jaar oud.
Hij trouwde met
3399 Rins Tjeerds, geboren in 1594 in Buitenpost. Rins is overleden op vrijdag 27 februari 1643 in Buitenpost, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Taebke Tiebbes, geboren in 1610. Taebke is overleden. Taebke trouwde met Benne Jacobs.
II. Ridmer Tiebbes, geboren in 1610. Ridmer is overleden in 1652, 41 of 42 jaar oud. Ridmer:
(1) trouwde met Wisck Rierdts.
(2) trouwde met Geertie Jacobs. Geertie is overleden in 1659.
III. Frouck Tiebbes, geboren in 1610 (zie 1699).
IV. Beert Tiebbes, geboren in 1610. Beert is overleden.
V. Antie Tiebbes, geboren in 1610. Antie is overleden.
VI. Tiaerd Tiebbes, geboren in 1610. Tiaerd is overleden.
3680 Johannes Wijbrandus Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1605 in Leeuwarden. Johannes is overleden op vrijdag 7 oktober 1644 in Leeuwarden, 39 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 juli 1633 in Leeuwarden met de ongeveer 21-jarige
3681 Sjouckien Aerns Haijema, geboren omstreeks 1612 in Kollum. Sjouckien is overleden. Sjouckien trouwde (2) met Folkerus Harckema.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wijbrandus Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1633 in Leeuwarden (zie 1840).
II. Homme Johannes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1637 in Leeuwarden. Homme is overleden. Homme trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1661 in Amsterdam met Marritje Lamberts.
III. Taetie Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1639 in Leeuwarden. Taetie is overleden. Taetie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 26 februari 1660 in Leeuwarden met Matheus Douwes Wanninga.
IV. Lisbethtie Johannes Noordenbos, geboren omstreeks 1646 in Leeuwarden. Lisbethtie is overleden. Lisbethtie ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1665 in Sexbierum met Rimbolt Claeses (Bartholt) van Adlen van Cronenburgh, ongeveer 23 jaar oud. Bartholt is geboren omstreeks 1642 in Sexbierum?, zoon van Claes Claeses van Adlen van Cronenburgh en Maria Jelles Wythama. Bartholt is overleden.
3688 Jelger Jelgers, geboren in St. Annaparochie. Jelger is overleden vr zaterdag 29 november 1664.
Hij trouwde op donderdag 13 september 1640 in St. Annaparochie met
3689 [waarschijnlijk] Thieske Eelckes, geboren in St. Annaparochie. Thieske is overleden op zaterdag 1 september 1657 in Leeuwarden. Thieske trouwde (2) met Abraham Isaacx (1611-vr 1657).
Kind uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Jelger Jelgers Finckema, gedoopt op donderdag 19 mei 1644 in St. Annaparochie (zie 1844).
3692 Arend Wytzes. Arend is overleden op woensdag 26 april 1662 in Bergum.
Hij trouwde met
3693 Bauck Gercks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Haye Arends (zie 1846).
3712 Claes Johae, geboren omstreeks 1570. Claes is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met
3713 Gertrud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Clases Johae, geboren omstreeks 1605 (zie 1856).
II. Peter Clases Johae, geboren omstreeks 1615. Peter is overleden. Peter trouwde met Jannecken Peipers.
3760 Outger Aerts, geboren omstreeks 1605. Outger is overleden.
Hij trouwde met
3761 Grietje Jacobs, geboren omstreeks 1605. Grietje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtgen Outgers. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1629 in Kathoek (Oostzaan). Marijtgen is overleden.
II. Pieter Outgers. Hij is gedoopt op zondag 11 november 1629 in Kathoek (Oostzaan). Pieter is overleden.
III. Cornelis Outgers, geboren omstreeks 1630 in Oostzanen (zie 1880).
IV. Jan Outgers. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1631 in Kathoek (Oostzaan). Jan is overleden.
V. Pieter Outgers. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1634 in Kathoek (Oostzaan). Pieter is overleden.
VI. Aecht Outgers. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1637 in Kathoek (Oostzaan). Aecht is overleden. Aecht trouwde met Barend Arisz.
VII. Lobbrich Outgers. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1643 in Kathoek (Oostzaan). Lobbrich is overleden.
3765 Ariaantje Aarts.
Kind van Ariaantje uit onbekende relatie:
I. Claes Pieters van Tamen, geboren omstreeks 1635 (zie 1882).
3766 Pieter Jacobs, geboren omstreeks 1610. Pieter is overleden.
Hij trouwde met
3767 Jannitie Jacobs, geboren omstreeks 1610. Jannitie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijmon Pieters van Purmerent. Sijmon ging in ondertrouw op woensdag 25 juli 1640 in Amsterdam met Marija Helt. Marija is overleden op maandag 5 februari 1657. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk.
II. Grietje Pieters Purmerendt, geboren omstreeks 1645 (zie 1883).
3768 Cornelis Dankers Danckerts (van Sevenhove). Hij is gedoopt op vrijdag 11 juni 1604 in Amsterdam. Cornelis is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 27 april 1656 in Amsterdam.
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op vrijdag 11 februari 1633 in Amsterdam met
3769 Anneke Minnen. Anneke is overleden vr 1659.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Danckert Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1634 in Amsterdam. Danckert is overleden op woensdag 8 december 1666 in Amsterdam, 32 jaar oud.
II. Justus I Cornelis Danckerts, gedoopt op zondag 11 november 1635 in Amsterdam (zie 1884).
III. Ellisabeth Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1637 in Amsterdam. Ellisabeth is overleden vr maandag 30 november 1643, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Johannis Cornelis Danckerts (van Sevenhoven). Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1638 in Amsterdam. Johannis is overleden.
V. Eduardus Cornelis Danckerts. Hij is gedoopt op dinsdag 10 mei 1639 in Amsterdam. Eduardus is overleden.
VI. Aeltje Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1640 in Amsterdam. Aeltje is overleden.
VII. Anna Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1641 in Amsterdam. Anna is overleden.
VIII. Cornelia Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op dinsdag 25 november 1642 in Amsterdam. Cornelia is overleden.
IX. Elisabet Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op maandag 30 november 1643 in Amsterdam. Elisabet is overleden.
X. Susanna Cornelis Danckerts. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1645 in Amsterdam. Susanna is overleden.
3770 Dirck Vorsterman. Dirck is overleden. Hij is begraven op woensdag 4 april 1657 in Amsterdam Nieuwe kerk.
Hij trouwde met
3771 Barbara Vorstermans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Dircks Vorsterman. Zij is gedoopt op zondag 4 april 1632 in Amsterdam. Anna is overleden.
II. Elisabeth Dircks Vorsterman, gedoopt op zondag 24 augustus 1636 in Amsterdam (zie 1885).
3772 Gerrit Heinderik Dieperinck. Hij is gedoopt op maandag 1 oktober 1618 in Hamburg. Gerrit is overleden, 90 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 18 april 1709 in Amsterdam Oude kerk.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 17 mei 1643 in Amsterdam met de ongeveer 19-jarige Rijxtje Tiercks. Gerrit en Rijxtje gingen op zaterdag 25 april 1643 in Amsterdam in ondertrouw.
3773 Rijxtje Tiercks, geboren omstreeks 1624 in Oosterlittens. Rijxtje is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 maart 1696 in Amsterdam Oude kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Gerrits Dieprinck, gedoopt op zondag 20 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk (zie 1886).
II. Heindrik Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op dinsdag 3 april 1646 in Amsterdam Oude kerk. Heindrik is overleden vr dinsdag 6 oktober 1654, ten hoogste 8 jaar oud.
III. Melgior Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op donderdag 5 april 1646 in Amsterdam Nieuwe kerk. Melgior is overleden.
IV. Aeltje Gerrits (Alida) Dieperinck. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1648 in Amsterdam Oude kerk. Alida is overleden op dinsdag 25 juni 1726, 77 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Alida ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op donderdag 6 juli 1673 in Amsterdam met Jacobus Clases van der Graeff, 26 jaar oud. Zie 3775,III voor persoonsgegevens van Jacobus.
V. Laurens Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op dinsdag 9 april 1652 in Amsterdam Nieuwe kerk. Laurens is overleden.
VI. Hendrick Gerrits Dieperinck. Hij is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1654 in Amsterdam Nieuwe kerk. Hendrick is overleden.
VII. Saertje Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op donderdag 25 mei 1656 in Amsterdam Oude kerk. Saertje is overleden op dinsdag 15 maart 1740, 83 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Saertje trouwde met Barnard Klemrink. Barnard is overleden vr dinsdag 15 maart 1740.
VIII. Geertruijt Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op vrijdag 27 september 1658 in Amsterdam Oude kerk. Geertruijt is overleden.
IX. Hendrickje Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op zondag 6 juni 1660 in Amsterdam Oude kerk. Hendrickje is overleden.
X. Rijcktien Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1662 in Amsterdam Zuiderkerk. Rijcktien is overleden.
XI. Susanna Gerrits Dieperinck. Zij is gedoopt op vrijdag 12 september 1664 in Amsterdam Oude kerk. Susanna is overleden.
3774 Claes Jacobs van der Graeff. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1619 in Delft. Claes is overleden. Claes trouwde (2) met Elisabeth Noordijns.
Hij ging in ondertrouw (1), 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1643 in Amsterdam met de 19-jarige
3775 Catharina Thomas Sargeant. Zij is gedoopt op donderdag 25 januari 1624 in Amsterdam Oude kerk. Catharina is overleden op dinsdag 12 juli 1661, 37 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op donderdag 10 maart 1644 in Amsterdam Oude kerk. Jacobus is overleden op donderdag 7 april 1644, 28 dagen oud. Hij is begraven in Amsterdam Westerkerk.
II. Elisabeth Clases van der Graeff, gedoopt op zondag 11 juni 1645 in Amsterdam (zie 1887).
III. Jacobus Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op zondag 21 april 1647 in Amsterdam Oude kerk. Jacobus is overleden op dinsdag 29 mei 1703, 56 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Jacobus ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op donderdag 6 juli 1673 in Amsterdam met Aeltje Gerrits (Alida) Dieperinck, 24 jaar oud. Zie 3773,IV voor persoonsgegevens van Alida.
IV. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1649 in Amsterdam Nieuwe kerk. Cornelia is overleden.
V. Tomas Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1651 in Amsterdam Nieuwe kerk. Tomas is overleden op zaterdag 25 februari 1651, 6 dagen oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk.
VI. Thomas Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op zaterdag 27 april 1652 in Amsterdam Nieuwe kerk. Thomas is overleden.
VII. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 20 december 1654 in Amsterdam Nieuwe kerk. Cornelia is overleden vr zondag 11 juni 1656, ten hoogste 1 jaar oud.
VIII. Cornelia Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1656 in Amsterdam Nieuwe kerk. Cornelia is overleden.
IX. Maria Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1657 in Amsterdam Nieuwe kerk. Maria is overleden.
X. Magtelt Clases van der Graeff. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1659 in Amsterdam Nieuwe kerk. Magtelt is overleden.
XI. Joannes Clases van der Graeff. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1660 in Amsterdam Nieuwe kerk. Joannes is overleden.
3826 Hidde Sioerdts (dezelfde als 3314).
Hij trouwde (2), 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 6 september 1614 in Sexbierum met de 24 of 25-jarige
3827 Swob Jacobs (dezelfde als 3315).
3904 Douwe Oedses Bangma (dezelfde als 1344 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1628 met de ongeveer 16-jarige
3905 Griet Johannes (dezelfde als 1345 in generatie 11).
3906 Sicke Hayes Gerlsma (dezelfde als 1346 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in februari 1630 in Zurich met de ongeveer 23-jarige
3907 Antie Siercks Donia (dezelfde als 1347 in generatie 11).
4080 Douwe Claessen.
Hij trouwde op maandag 27 januari 1631 in Franekeradeel met
4081 Doycke Oenes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Claes Douwes (zie 2040).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

5390 Pier Gerlofs, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd. Pier is overleden in 1601, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kimswerd met de ongeveer 25-jarige
5391 Anne Taeckes, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd. Anne is overleden vr 1607 in Kimswerd, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerloff Piers, geboren omstreeks 1573 in Kimswerd. Gerloff is overleden vr 1625 in Kimswerd, ten hoogste 52 jaar oud. Gerloff trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1595 met Tijed Scheltes, ongeveer 22 jaar oud. Tijed is geboren omstreeks 1573. Tijed is overleden.
II. Doed Piers, geboren in 1575 in Kimswerd. Doed is overleden.
III. Jelte Piers, geboren omstreeks 1577 in Kimswerd. Jelte is overleden in 1607 in Kimswerd, ongeveer 30 jaar oud.
IV. Siets Piers, geboren omstreeks 1579 in Kimswerd. Siets is overleden.
V. Tiedt Piers, geboren omstreeks 1581 in Kimswerd (zie 2695).
VI. Siuck Piers, geboren omstreeks 1583 in Kimswerd. Siuck is overleden.
5696 Oene Doeckles, geboren omstreeks 1531. Oene is overleden.
Hij trouwde met
5697 Jouck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Doeckle Oenes, gedoopt in 1570 (zie 2848).
5698 Djurre Romckes, geboren omstreeks 1553. Djurre is overleden vr maandag 22 april 1624, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
5699 Siouck Greolts, geboren in 1553. Siouck is overleden vr zondag 19 januari 1642, ten hoogste 89 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Romke Diurres.
II. Reinsch Diurres.
III. Jouck Djurres, geboren in 1570 (zie 2849).
5754 Frans Fockes Unia. Frans is overleden op dinsdag 3 november 1609.
Hij trouwde met
5755 Saapke Gijsberts Ysra. Saapke is overleden op maandag 2 maart 1592.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lolck Franses Unia (zie 2877).
5758 Pier Gerlofs (dezelfde als 5390).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kimswerd met de ongeveer 25-jarige
5759 Anne Taeckes (dezelfde als 5391).
5892 Rintke Tiepcke Abbema (dezelfde als 2996 in generatie 12).
5988 Scholte Haytses. Scholte is overleden in 1618.
Hij trouwde met
5989 Frouck Reyns.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gabbe Scheltes, geboren omstreeks 1588 (zie 2994).
5990 Hessel Lieuwes Sasma.
Hij trouwde met
5991 Ansck Haitzes Bonnema.
Kind uit dit huwelijk:
I. Brecht Hessels, geboren omstreeks 1590 (zie 2995).
5992 Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1551. Tiepcke is overleden op dinsdag 23 juli 1577 in Rauwerd, ongeveer 26 jaar oud. Tiepcke trouwde (1) met Yaey Alles (±1550-±1598).
Hij trouwde (2), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1575 in Franeker met de ongeveer 25-jarige
5993 Gerk Alles, geboren omstreeks 1550. Gerk is overleden omstreeks 1598 in Franeker, ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rintke Tiepcke Abbema, geboren omstreeks 1575 (zie 2996).
6630 Jacob.
Hij trouwde met
6631 Maria Cornelis. Maria is overleden omstreeks woensdag 16 juni 1621.
Kind uit dit huwelijk:
I. Swob Jacobs, geboren in 1589 (zie 3315).
6792 Folckert Wybes, geboren omstreeks 1545 in Kollumerzwaag. Folckert is overleden vr 1618 in Kollumerzwaag, ten hoogste 73 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kollumerzwaag met de ongeveer 20-jarige
6793 Beerte Egberts, geboren omstreeks 1550 in Westergeest. Beerte is overleden in 1618 in Kollumerzwaag, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Egbert Folkerts, geboren in 1574 in Westergeest (zie 3396).
II. Aaff Folkerts. Aaff is overleden vr 1618. Aaff trouwde met Lenert Jans.
III. Jets Folkerts. Jets is overleden op vrijdag 20 september 1596 in Kollum. Jets trouwde in 1590 met Folkert Wabes. Folkert is geboren in Kollum. Folkert trouwde later op zondag 6 november 1605 met Lijfke Pieters.
IV. Anne Folkerts. Anne is overleden in 1614 in Kollumerzwaag. Anne trouwde in 1601 in Kollumerzwaag met Wick Jarichs. Wick is overleden vr 1614.
V. Aelcke Folkerts. Aelcke is overleden op zondag 20 januari 1619 in Kollumerzwaag. Aelcke trouwde in 1615 met Pieter Luyttiens.
VI. Wybe Folkerts, geboren omstreeks 1569 in Kollumerzwaag (zie 6796).
6794 Gerbe Jarichs, geboren omstreeks 1530 in Kollumerland. Gerbe is overleden.
Hij trouwde met
6795 Bauck Sijbes, geboren in 1530 in Kollumerland. Bauck is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ancke Gerbens (Antje), geboren omstreeks 1570 in Kollumerzwaag (zie 3397).
6796 Wybe Folkerts, geboren omstreeks 1569 in Kollumerzwaag. Wybe is overleden op zaterdag 9 juni 1629 in Kollumerland, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1590 met de ongeveer 20-jarige
6797 Antie Tiebes, geboren omstreeks 1570. Antie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jets Wybes.
II. Jan Wybes.
III. Frouck Wybes.
IV. Wobbe Wybes.
V. Tead Wybes, geboren vr 1610. Tead is overleden. Tead trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1630 met Jenne Taeckes.
VI. Siouck Wybes.
VII. Folkert Wybes, geboren omstreeks 1590. Folkert is overleden.
VIII. Tiebbe Wijbes, geboren omstreeks 1594 in Westergeest (zie 3398).
IX. Aeltie Wybes, geboren in 1600 in Westergeest. Aeltie is overleden in 1662 in Westergeest, 61 of 62 jaar oud. Aeltie:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1627 met Roeloff Gerryts, ongeveer 32 jaar oud. Roeloff is geboren omstreeks 1595 in Westergeest. Roeloff is overleden.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1634 met Jarig Egberts, 21 of 22 jaar oud. Zie 3397,VII voor persoonsgegevens van Jarig.
X. Retse Wybes, geboren in 1600. Retse is overleden in 1652, 51 of 52 jaar oud.
6798 Tyeert Folckerts.
Hij trouwde met
6799 Taeb Eyntes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rins Tjeerds, geboren in 1594 in Buitenpost (zie 3399).
7360 Wijbrandus Johans Noordenbos, geboren omstreeks 1575 in Leeuwarden. Wijbrandus is overleden in Leeuwarden.
Hij trouwde met
7361 Taetske Hommesdr., geboren omstreeks 1581. Taetske is overleden op vrijdag 30 januari 1654 in Leeuwarden, ongeveer 73 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goswinus Wijnbrendus Noordenbos, geboren omstreeks 1602. Goswinus is overleden omstreeks 1652, ongeveer 50 jaar oud.
II. Johannes Wijbrandus Noordenbos, gedoopt op zondag 13 februari 1605 in Leeuwarden (zie 3680).
III. Elisabeth Wijbrandus (Lijsbet) Noordenbos. Zij is gedoopt op donderdag 11 juni 1609 in Leeuwarden. Lijsbet is overleden op maandag 20 april 1665 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Lijsbet ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op woensdag 7 november 1640 in Leeuwarden met Simon Douwes Languaerd.
IV. Aeltie Wijbrandus Noordenbos. Zij is gedoopt op donderdag 22 december 1611 in Leeuwarden. Aeltie is overleden omstreeks 1680, ongeveer 69 jaar oud.
V. Tialchien Wijbrandus Noordenbos, geboren omstreeks 1613 in Leeuwarden. Tialchien is overleden.
7424 Johae.
Kinderen van (7424) uit onbekende relatie:
I. Claes Johae, geboren omstreeks 1570 (zie 3712).
II. Johann Johae, geboren omstreeks 1574 in Eupen, Belgi. Johann is overleden. Johann trouwde met Eubel.
III. Welter Johae, geboren omstreeks 1584 in Eupen, Belgi. Welter is overleden. Welter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1610 met Maria.
7520 Aert.
Kinderen van Aert uit onbekende relatie:
I. Mari Aerts. Mari trouwde met Sijmon Jacobs.
II. Jan Aerts.
III. Outger Aerts, geboren omstreeks 1605 (zie 3760).
7536 Danker Cornelisz. Danker is overleden in 1619 in Amsterdam.
Hij trouwde met
7537 Lijsbet Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Dankers Danckerts (van Sevenhove), gedoopt op vrijdag 11 juni 1604 in Amsterdam (zie 3768).
II. Grietje Dankers. Zij is gedoopt op dinsdag 14 februari 1606 in Amsterdam. Grietje is overleden.
III. Anna Dankers. Zij is gedoopt op donderdag 3 april 1608 in Amsterdam. Anna is overleden.
IV. Jan Dankers. Hij is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1609 in Amsterdam. Jan is overleden.
V. Lijsbet Dankers. Zij is gedoopt op dinsdag 13 september 1611 in Amsterdam. Lijsbet is overleden.
VI. Dancker Dankers. Hij is gedoopt op donderdag 20 maart 1614 in Amsterdam. Dancker is overleden.
VII. Anna Dankers. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1616 in Amsterdam. Anna is overleden.
VIII. Abraham Dankers. Hij is gedoopt op donderdag 7 februari 1619 in Amsterdam. Abraham is overleden.
7544 Hinrich Dieperinck, geboren omstreeks 1600. Hinrich is overleden.
Hij trouwde met
7545 Alheidt de Lichtt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Heinderik Dieperinck, gedoopt op maandag 1 oktober 1618 in Hamburg (zie 3772).
7546 Tierck Rienicx. Tierck is overleden in juni 1637 in Goutum.
Hij trouwde met
7547 Lolck Aeltses.
Kind uit dit huwelijk:
I. Rijxtje Tiercks, geboren omstreeks 1624 in Oosterlittens (zie 3773).
7548 Jacob Claes van der Graef de Jonge. Jacob is overleden op donderdag 19 september 1624. Hij is begraven in Delft Oude kerk.
Hij trouwde op zondag 7 juli 1619 in Delft met Neeltgen Willems van Sijsbergen. Jacob en Neeltgen gingen op zaterdag 22 juni 1619 in Delft in ondertrouw.
7549 Neeltgen Willems van Sijsbergen. Neeltgen is overleden op vrijdag 20 september 1624. Zij is begraven in Delft Oude kerk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Jacobs van der Graeff, gedoopt op zondag 1 december 1619 in Delft (zie 3774).
II. Willem Jacobs van der Graef. Hij is gedoopt op dinsdag 30 maart 1621 in Delft. Willem is overleden op dinsdag 25 januari 1622, 9 maanden oud. Hij is begraven in Delft Oude kerk.
III. Machtelt Jacobs van der Graef. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1623 in Delft.
7550 Thomas Jacobsz Sargeant, geboren omstreeks 1585 in Dordrecht. Thomas is overleden op donderdag 3 januari 1658 in Amsterdam, ongeveer 73 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1607 in Amsterdam met de ongeveer 21-jarige
7551 Lijsbeth Jans van Oukoop, geboren omstreeks 1586 in Rotterdam. Lijsbeth is overleden op vrijdag 25 augustus 1679, ongeveer 93 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Thomas Sargeant, geboren omstreeks 1609 in Schiedam. Jacob is overleden op zaterdag 11 oktober 1636, ongeveer 27 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Westerkerk. Jacob ging in ondertrouw, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1629 in Amsterdam met Aaltje Willems, ongeveer 21 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1608 in Beverwijk. Aaltje is overleden. Aaltje ging later in ondertrouw op zaterdag 24 oktober 1637 in Amsterdam met Robrecht Dircks.
II. Johannes Thomas (Jean) Sargeant, geboren omstreeks 1610 in Schiedam. Jean is overleden. Jean ging in ondertrouw, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 20 januari 1639 in Amsterdam met Annetje Reijers, ongeveer 35 jaar oud. Annetje is geboren omstreeks 1604 in Harderwijk. Annetje is overleden. Annetje trouwde voorheen met Matheus van Hove.
III. Annetje Thomas Sargeant. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1613 in Amsterdam Nieuwe kerk. Annetje is overleden op vrijdag 16 juni 1673, 60 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam Oude kerk. Annetje ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op dinsdag 15 maart 1639 in Amsterdam met Jacob du Pire. Jacob is overleden.
IV. Matheus Thomas Sargeant. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1614 in Amsterdam Oude kerk. Matheus is overleden.
V. Jonas Thomas Sargeant. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1618 in Amsterdam Oude kerk. Jonas is overleden.
VI. Maximiliaen Thomas Sargeant. Hij is gedoopt op donderdag 13 februari 1620 in Amsterdam Oude kerk. Maximiliaen is overleden. Maximiliaen ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op vrijdag 24 juli 1643 in Amsterdam met Marritje Harinx. Marritje trouwde voorheen met Cornelis Jans.
VII. Elisabeth Thomas Sargeant. Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1622 in Amsterdam Oude kerk. Elisabeth is overleden. Elisabeth ging in ondertrouw, 43 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1666 in Amsterdam met Johannes Saragon. Johannes is overleden op dinsdag 27 maart 1708. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Johannes ging voorheen in ondertrouw op vrijdag 5 november 1660 in Amsterdam met Rachel Stagniete (ovl. 1665).
VIII. Catharina Thomas Sargeant, gedoopt op donderdag 25 januari 1624 in Amsterdam Oude kerk (zie 3775).
IX. Thomas Thomas Sargeant. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1629 in Amsterdam Nieuwe kerk. Thomas is overleden op maandag 18 augustus 1664, 35 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam Nieuwe kerk. Thomas ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op donderdag 24 maart 1650 in Amsterdam met Geertrui Huddens. Geertrui is een dochter van Hendrik Hudden en Clara Nijs.
7654 Jacob (dezelfde als 6630).
Hij trouwde met
7655 Maria Cornelis (dezelfde als 6631).
7808 Oeds Douwes Bangma (dezelfde als 2688 in generatie 12).
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1580 met de ongeveer 20-jarige
7809 Fedtke Steffens (dezelfde als 2689 in generatie 12).
7812 Haye Alles Gerlsma (dezelfde als 2692 in generatie 12).
Hij trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1603 met de 33 of 34-jarige
7813 Rinck Baukes (dezelfde als 2693 in generatie 12).
7814 Sierck Jans Donia (dezelfde als 2694 in generatie 12).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 19-jarige
7815 Tiedt Piers (dezelfde als 2695 in generatie 12).

Generatie 14 (stamoudouders)

10780 Gerlof Annes, geboren in 1510 in Kimswerd. Gerlof is overleden in 1560, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1540 met
10781 Taecke.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pier Gerlofs, geboren omstreeks 1545 in Kimswerd (zie 5390).
II. Heere Gerlofs, geboren omstreeks 1547 in Kimswerd. Heere is overleden vr 1595, ten hoogste 48 jaar oud.
III. Douwe Gerlofs, geboren omstreeks 1549 in Kimswerd. Douwe is overleden.
IV. Dirk Gerlofs, geboren omstreeks 1551 in Kimswerd. Dirk is overleden vr vrijdag 27 september 1613, ten hoogste 62 jaar oud.
V. Romke Gerlofs, geboren in 1555 in Hichtum. Romke is overleden in 1618 in Hichtum, 62 of 63 jaar oud. Romke trouwde met Lisbeth Schelits. Lisbeth is geboren in 1575. Lisbeth is overleden.
11392 Rycxt.
Hij trouwde met
11393 Doeckles Ansckes. Doeckles is overleden vr 1560.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oene Doeckles, geboren omstreeks 1531 (zie 5696).
11396 Romcke Claesz, geboren omstreeks 1526. Romcke is overleden omstreeks dinsdag 24 maart 1579 in Irnsum, ongeveer 53 jaar oud.
Kinderen van Romcke uit onbekende relatie:
I. Jetze Romckes.
II. Djurre Romckes, geboren omstreeks 1553 (zie 5698).
11398 Greolt Hoytes. Greolt is overleden vr maart 1606.
Hij trouwde met
11399 Ydt Heres, geboren omstreeks 1539. Ydt is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Siouck Greolts, geboren in 1553 (zie 5699).
11516 Gerlof Annes (dezelfde als 10780).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1540 met
11517 Taecke (dezelfde als 10781).
11784 Tiepcke Abbema (dezelfde als 5992 in generatie 13).
Hij trouwde (2), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1575 in Franeker met de ongeveer 25-jarige
11785 Gerk Alles (dezelfde als 5993 in generatie 13).
11976 Haytse Auckes. Haytse is overleden vr 1608.
Hij trouwde met
11977 Scholtje Scheltes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Scholte Haytses (zie 5988).
11978 Reyn Binckes.
Hij trouwde met
11979 Tryn Tyalkes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frouck Reyns (zie 5989).
11980 Lieuwe Siercks.
Kind van Lieuwe uit onbekende relatie:
I. Hessel Lieuwes Sasma (zie 5990).
11982 Haytse Jelles Bonnema. Haytse is overleden op zaterdag 17 december 1611. Hij is begraven in Kimswerd.
Hij trouwde met
11983 Tyam Rinckes. Tyam is overleden op dinsdag 8 december 1620. Zij is begraven in Kimswerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ansck Haitzes Bonnema (zie 5991).
13592 Folckert Wybes (dezelfde als 6792 in generatie 13).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kollumerzwaag met de ongeveer 20-jarige
13593 Beerte Egberts (dezelfde als 6793 in generatie 13).
13594 Tiebbe.
Hij trouwde met
13595 Sjouk Ebeles.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antie Tiebes, geboren omstreeks 1570 (zie 6797).
14720 Johan Wijbes, geboren omstreeks 1540 in Noordwolde. Johan is overleden op donderdag 31 juli 1586 in Leeuwarden, ongeveer 46 jaar oud.
Hij trouwde met
14721 Johanna Martens, geboren omstreeks 1545. Johanna is overleden omstreeks 1581 in Leeuwarden, ongeveer 36 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wijbrandus Johans Noordenbos, geboren omstreeks 1575 in Leeuwarden (zie 7360).
14722 Homme Lolckes.
Hij trouwde met
14723 Aelcke Andries. Aelcke trouwde (2) met Hans van Dinckelo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Taetske Hommesdr., geboren omstreeks 1581 (zie 7361).
15074 Jan.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Lijsbet Jans (zie 7537).
15092 Rienick Syurdts.
Hij trouwde met
15093 Gerlts Tyarcx.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tierck Rienicx (zie 7546).
15094 Aeltsen Sakeles, geboren omstreeks 1552. Aeltsen is overleden op zaterdag 12 november 1616, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven in Baard.
Hij trouwde met
15095 Ricxt Hessels Unia, geboren omstreeks 1554 in Beers. Ricxt is overleden op dinsdag 12 november 1613, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven in Baard. Ricxt trouwde (2) met Frans van Aylva (1513-1563).
Kind uit dit huwelijk:
I. Lolck Aeltses (zie 7547).
15100 Jacques le Sergeant. Jacques is overleden omstreeks 1588 in Antwerpen.
Hij trouwde met [waarschijnlijk]
15101 Barbe Loyson.
Kind uit dit huwelijk:
I. Thomas Jacobsz Sargeant, geboren omstreeks 1585 in Dordrecht (zie 7550).
15102 Jan van Oukoop.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. [waarschijnlijk] Emerenske Jans van Oukoop. Emerenske ging in ondertrouw op zaterdag 22 maart 1603 in Amsterdam met Abraham Vercammen.
II. [misschien] Jan Jans van Oukoop. Jan trouwde met Betteke Mercijs.
III. Lijsbeth Jans van Oukoop, geboren omstreeks 1586 in Rotterdam (zie 7551).
15630 Pier Gerlofs (dezelfde als 5390 in generatie 13).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 in Kimswerd met de ongeveer 25-jarige
15631 Anne Taeckes (dezelfde als 5391 in generatie 13).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

21560 Anne Pijbes, geboren omstreeks 1475. Anne is overleden omstreeks 1546, ongeveer 71 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1495 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
21561 Teydt Gerlofs Donia, geboren in 1475 in Kimswerd. Teydt is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Annes, geboren omstreeks 1498. Douwe is overleden.
II. Doeke Annes, geboren omstreeks 1499. Doeke is overleden.
III. Sijoert Annes, geboren omstreeks 1500. Sijoert is overleden.
IV. Adriaan Annes, geboren omstreeks 1501. Adriaan is overleden.
V. Pijbe Annes, geboren omstreeks 1506. Pijbe is overleden. Pijbe:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1530 met Eelck Jarichs, ongeveer 20 jaar oud. Eelck is geboren omstreeks 1510. Eelck is overleden vr 1551, ten hoogste 41 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1565 met Aecht Jans, ongeveer 35 jaar oud. Aecht is geboren omstreeks 1530. Aecht is overleden.
(3) trouwde, minstens 64 jaar oud, na 1570 met Anna Tjaerds Goerda.
VI. Gerlof Annes, geboren in 1510 in Kimswerd (zie 10780).
VII. Pier Annes, geboren omstreeks 1520. Pier is overleden. Pier trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op woensdag 17 maart 1574 met Bot Hendriks, ongeveer 34 jaar oud. Bot is geboren omstreeks 1540. Bot is overleden.
22786 Anscke.
Kinderen van Anscke uit onbekende relatie:
I. Doeckles Ansckes (zie 11393).
II. Ansck Ansckes.
III. Reynsck Ansckes.
22796 Hoyte Gerrolts Walpert, geboren omstreeks 1510. Hoyte is overleden.
Hij trouwde met
22797 Jets.
Kind uit dit huwelijk:
I. Greolt Hoytes (zie 11398).
22798 Here Jorrits, geboren in 1515. Here is overleden vr 1597, ten hoogste 82 jaar oud.
Hij trouwde met
22799 Gats Gerbens. Gats is overleden vr 1587.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lioepck Heres.
II. Rinck Heres.
III. Ydt Heres, geboren omstreeks 1539 (zie 11399).
23032 Anne Pijbes (dezelfde als 21560).
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1495 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
23033 Teydt Gerlofs Donia (dezelfde als 21561).
29442 Marten, geboren omstreeks 1509. Marten is overleden.
Hij trouwde met
29443 Aleijdt Claeses, geboren omstreeks 1513. Aleijdt is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Martens, geboren omstreeks 1545 (zie 14721).
30188 Saeckle Ryoerdts. Saeckle is overleden op zondag 12 juni 1569 in Itens.
Hij trouwde met
30189 Syoerdtie Fongers Jousma. Syoerdtie is overleden op zaterdag 9 oktober 1599 in Itens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Siebrand Sakeles. Siebrand is overleden op donderdag 4 maart 1632. Hij is begraven in Itens. Siebrand trouwde met Saakje Wopkes Popta. Saakje is overleden op woensdag 11 september 1630. Zij is begraven in Itens.
II. Ruurd Sakeles. Ruurd is overleden op maandag 16 december 1613. Hij is begraven in Kubaard. Ruurd trouwde met N.N.. N.N. is overleden vr 1613. Zij is begraven in Kubaard.
III. Aeltsen Sakeles, geboren omstreeks 1552 (zie 15094).
30190 Hessel Riurdts Wybranda, geboren in Oosterlittens. Hessel is overleden op donderdag 6 juni 1602. Hij is begraven in Beers.
Hij trouwde met
30191 Lolck Tiercks Unia. Lolck is overleden op vrijdag 3 maart 1600. Zij is begraven in Beers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jelle Hessels Wybranda. Jelle is overleden op donderdag 25 mei 1634. Hij is begraven in Beers. Jelle:
(1) trouwde met Antje Klazes. Antje is overleden. Zij is begraven in Beers.
(2) trouwde met Rienkje Jenkes. Rienkje is overleden op woensdag 13 juli 1611. Zij is begraven in Beers.
II. Ricxt Hessels Unia, geboren omstreeks 1554 in Beers (zie 15095).
III. Ruurd Hessels Wybranda, geboren in 1577. Ruurd is overleden op donderdag 10 juni 1627, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven in Beers. Ruurd trouwde met Ienske Scheltes. Ienske is geboren in 1579. Ienske is overleden op zaterdag 18 februari 1623, 43 of 44 jaar oud. Zij is begraven in Beers.
31260 Gerlof Annes (dezelfde als 10780 in generatie 14).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1540 met
31261 Taecke (dezelfde als 10781 in generatie 14).

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

43122 Gerlof Piers Donia, geboren in 1454. Gerlof is overleden vr 1510, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1470 met de ongeveer 16-jarige
43123 Fokel Sybrants Bonga, geboren in 1454 in Kimswerd. Fokel is overleden op woensdag 1 februari 1525, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijbren Gerlofs Donia, geboren omstreeks 1471. Sijbren is overleden vr juli 1537 in Kimswerd, ten hoogste 66 jaar oud.
II. Teydt Gerlofs Donia, geboren in 1475 in Kimswerd (zie 21561).
III. Pier Gerlofs Donia, geboren omstreeks 1480. Pier is overleden op zondag 28 oktober 1520, ongeveer 40 jaar oud. Pier trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1495 met Rintz Sijerx Siersma, ongeveer 25 jaar oud. Rintz is geboren in 1470 in Kimswerd. Rintz is overleden.
IV. Abbe Gerlofs Donia, geboren in 1485 in Kimswerd. Abbe is overleden vr 1555, ten hoogste 70 jaar oud. Abbe trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1510 in Kimswerd met Gerland Douwma van Oenema.
45592 Gerrolt Mintthies. Gerrolt is overleden vr 1540 in Wommels.
Kinderen van Gerrolt uit onbekende relatie:
I. Doede Gerrolts Walpert. Doede:
(1) trouwde vr 1555 met Lolck.
(2) trouwde vr 1559 met Jayts.
II. Hoyte Gerrolts Walpert, geboren omstreeks 1510 (zie 22796).
45596 Jorryt Heres.
Hij trouwde met [misschien]
45597 Liupck.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goethie Jorrits.
II. Eelck Jorrits.
III. Here Jorrits, geboren in 1515 (zie 22798).
46066 Gerlof Piers Donia (dezelfde als 43122).
Hij trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1470 met de ongeveer 16-jarige
46067 Fokel Sybrants Bonga (dezelfde als 43123).
60378 Fonger Jousma.
Kind van Fonger uit onbekende relatie:
I. Syoerdtie Fongers Jousma (zie 30189).
60380 Rieurdt Lieuwes.
Kind van Rieurdt uit onbekende relatie:
I. Hessel Riurdts Wybranda, geboren in Oosterlittens (zie 30190).
60382 Tierck Auckes van Unia. Tierck is overleden in 1567.
Hij trouwde met
60383 Wick Buwes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lolck Tiercks Unia (zie 30191).
II. Jochem Tjerks Unia. Jochem is overleden op vrijdag 28 maart 1614. Hij is begraven in Beers. Jochem trouwde met Trijntje Epes Adema. Trijntje is overleden op vrijdag 16 februari 1618. Zij is begraven in Beers.
62520 Anne Pijbes (dezelfde als 21560 in generatie 15).
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1495 in Kimswerd met de ongeveer 20-jarige
62521 Teydt Gerlofs Donia (dezelfde als 21561 in generatie 15).

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

86246 Sybrandt Doytthies Bonga, geboren in 1426 in Kimswerd. Sybrandt is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1450 met de ongeveer 24-jarige
86247 Wilsck Idserts Douma, geboren in 1426 in Kimswerd. Wilsck is overleden. Wilsck trouwde (1) met Douwe Bottes Oeninga van Hoytema.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fokel Sybrants Bonga, geboren in 1454 in Kimswerd (zie 43123).
91184 Mintthie.
Kinderen van Mintthie uit onbekende relatie:
I. Gerrolt Mintthies (zie 45592).
II. Douwe Mintthies.
III. Gosse Mintthies.
IV. Fed Mintthies.
V. Tryn Mintthies.
VI. Gotk Mintthies.
VII. Doed Mintthies.
91192 [misschien] Hera Mynnaz.
Kind van Hera uit onbekende relatie:
I. [misschien] Jorryt Heres (zie 45596).
92134 Sybrandt Doytthies Bonga (dezelfde als 86246).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1450 met de ongeveer 24-jarige
92135 Wilsck Idserts Douma (dezelfde als 86247).
120764 Aucke Keympes van Unia. Aucke is overleden op vrijdag 11 juni 1501.
Hij trouwde met
120765 Ansck Tiercks Juwinga van Walta.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tierck Auckes van Unia (zie 60382).
II. Juw Auckes van Unia. Juw is overleden in 1544.
III. Keympe Auckes van Unia. Keympe is overleden in 1560. Hij is begraven in Beers.
IV. Teth Auckes van Unia. Teth is overleden op donderdag 30 juni 1530. Zij is begraven in Beers. Teth trouwde met Poppe van Heemstra. Poppe is een zoon van Tako van Obbema en Olzen Clant. Poppe is overleden in 1516.
V. Tiberius Auckes van Unia.
125042 Gerlof Piers Donia (dezelfde als 43122 in generatie 16).
Hij trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1470 met de ongeveer 16-jarige
125043 Fokel Sybrants Bonga (dezelfde als 43123 in generatie 16).

Generatie 18 (edelouders)

172492 Doytsee Bonga, geboren in 1400. Doytsee is overleden.
Kind van Doytsee uit onbekende relatie:
I. Sybrandt Doytthies Bonga, geboren in 1426 in Kimswerd (zie 86246).
172494 Idsert Janckes Douma, geboren in 1404. Idsert is overleden vr 1505, ten hoogste 101 jaar oud. Idsert trouwde (2) met May Bottes van Oenema.
Hij trouwde (1) met
172495 Gaets Foppes Popma, geboren in 1408. Gaets is overleden. Gaets trouwde (2) met Sjoerd Wijbes van Grovestins.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wilsck Idserts Douma, geboren in 1426 in Kimswerd (zie 86247).
II. Jancko Idserts Douma. Jancko is overleden op woensdag 8 juni 1552 in Langweer. Jancko trouwde met Mary Douwes van Burmania. Mary is een dochter van Douwe Riencks van Burmania en Ath Piers Bonninga van Siaerdema.
184268 Doytsee Bonga (dezelfde als 172492).
184270 Idsert Janckes Douma (dezelfde als 172494).
Hij trouwde (1) met
184271 Gaets Foppes Popma (dezelfde als 172495).
250086 Sybrandt Doytthies Bonga (dezelfde als 86246 in generatie 17).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1450 met de ongeveer 24-jarige
250087 Wilsck Idserts Douma (dezelfde als 86247 in generatie 17).

Generatie 19 (edelgrootouders)

344988 Jancke Douwes Douwema, geboren omstreeks 1383. Jancke is overleden in 1476 in Irnsum, ongeveer 93 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1430 met
344989 Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Epe Janckes van Douma. Epe is overleden in 1473. Hij is begraven in Leeuwarden Galilerkerk. Epe trouwde met Graets van Cammingha. Graets is een dochter van Sicke van Cammingha en Doedt Sjucks van Dokema. Graets is overleden na 1476 in Leeuwarden Galilerkerk.
II. Idsert Janckes Douma, geboren in 1404 (zie 172494).
344990 Foppe Renicks Popma, geboren omstreeks 1380. Foppe is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1407 met de ongeveer 27-jarige
344991 Wilsck Aedes Gerbranda, geboren in 1380. Wilsck is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauck Foppes Popma. Bauck is overleden in 1501. Bauck trouwde met Doeke Hettes Hemmema.
II. Ebel Foppes Popma. Ebel trouwde met Johan van Bonga.
III. Jarich Foppes Popma. Jarich trouwde met Beyts Franses van Humalda.
IV. Gaets Foppes Popma, geboren in 1408 (zie 172495).
V. Jel Foppes Popma.
VI. Jezel Foppes Popma.
VII. Taets Foppes Popma.
368540 Jancke Douwes Douwema (dezelfde als 344988).
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1430 met
368541 Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia (dezelfde als 344989).
368542 Foppe Renicks Popma (dezelfde als 344990).
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1407 met de ongeveer 27-jarige
368543 Wilsck Aedes Gerbranda (dezelfde als 344991).
500172 Doytsee Bonga (dezelfde als 172492 in generatie 18).
500174 Idsert Janckes Douma (dezelfde als 172494 in generatie 18).
Hij trouwde (1) met
500175 Gaets Foppes Popma (dezelfde als 172495 in generatie 18).

Generatie 20 (edelovergrootouders)

689976 Douwe van Douma, geboren omstreeks 1351. Douwe is overleden.
Hij trouwde met
689977 Foeck Janckes Fockema, geboren in 1355. Foeck is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jancke Douwes Douwema, geboren omstreeks 1383 (zie 344988).
II. Saepk Douwes Douwema. Saepk trouwde met Doijtze Sickes van Albada. Doijtze is een zoon van Sicke Ruurds van Albada en Katharijn Rienks Popma. Doijtze is overleden na 1466.
III. Ulcke Douwes van Douma. Ulcke trouwde in 1410 met Jouck Epes, 20 of 21 jaar oud. Jouck is geboren in 1389 in Rauwerd. Jouck is overleden.
689978 Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia. Douwe is overleden in 1500.
Hij trouwde in 1454 met
689979 Rixt Hilles Bonninga. Rixt is overleden omstreeks 1505.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijn Douwes van Harinxma, geboren in Koudum. Trijn is overleden in Koudum. Trijn trouwde met Gale Yges Galama. Gale is geboren in 1410 in Koudum. Gale is overleden in 1470 in Koudum, 59 of 60 jaar oud.
II. Lisck van Harinxma. Lisck trouwde met Oene Jans Juwsma.
III. Ysck van Harinxma. Ysck trouwde met Freerck Douwes Fercksma.
IV. Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia.
V. Edzart van Harinxma.
VI. Agge Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia.
VII. Haringh Harinxma thoe Heeg van Donia. Haringh is overleden in 1478. Hij is begraven in Heeg. Haringh trouwde met Popck Riencksdr. Popma. Zie 689981,III voor persoonsgegevens van Popck.
VIII. Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 344989).
689980 Rienck Poppes Popma, geboren in 1370. Rienck is overleden na dinsdag 23 juni 1467, minstens 97 jaar oud.
Hij trouwde met
689981 Gaets, geboren in 1348. Gaets is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foppe Renicks Popma, geboren omstreeks 1380 (zie 344990).
II. Laes Riencks Popma.
III. Popck Riencksdr. Popma. Popck is overleden. Popck:
(1) trouwde met Haringh Harinxma thoe Heeg van Donia. Zie 689979,VII voor persoonsgegevens van Haringh.
(2) trouwde met Douwe Aedes Gerbranda. Zie 689983,II voor persoonsgegevens van Douwe.
IV. Wijbe Riencks Popma. Wijbe trouwde met Bauck Aedes Gerbranda. Zie 689983,I voor persoonsgegevens van Bauck.
V. Riem Riencks van Popma. Riem trouwde met Tjaert Agges Aggema van Harinxma.
689982 Aede Gerbranda, geboren omstreeks 1348. Aede is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1379 met
689983 N.N..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bauck Aedes Gerbranda. Bauck trouwde met Wijbe Riencks Popma. Zie 689981,IV voor persoonsgegevens van Wijbe.
II. Douwe Aedes Gerbranda. Douwe:
(1) trouwde met Popck Riencksdr. Popma. Zie 689981,III voor persoonsgegevens van Popck.
(2) trouwde met N.N..
III. Wilsck Aedes Gerbranda, geboren in 1380 (zie 344991).
737080 Douwe van Douma (dezelfde als 689976).
Hij trouwde met
737081 Foeck Janckes Fockema (dezelfde als 689977).
737082 Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia (dezelfde als 689978).
Hij trouwde in 1454 met
737083 Rixt Hilles Bonninga (dezelfde als 689979).
737084 Rienck Poppes Popma (dezelfde als 689980).
Hij trouwde met
737085 Gaets (dezelfde als 689981).
737086 Aede Gerbranda (dezelfde als 689982).
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1379 met
737087 N.N. (dezelfde als 689983).
1000348 Jancke Douwes Douwema (dezelfde als 344988 in generatie 19).
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1430 met
1000349 Eets Douwes Harinxma thoe Heeg van Donia (dezelfde als 344989 in generatie 19).
1000350 Foppe Renicks Popma (dezelfde als 344990 in generatie 19).
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1407 met de ongeveer 27-jarige
1000351 Wilsck Aedes Gerbranda (dezelfde als 344991 in generatie 19).

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1379954 Jancke Fockema, geboren in 1322. Jancke is overleden.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1353 met de 26 of 27-jarige
1379955 Beyck, geboren in 1326. Beyck is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Foeck Janckes Fockema, geboren in 1355 (zie 689977).
1379956 Haringh Harinxma, geboren omstreeks 1323. Haringh is overleden na 1404, minstens 81 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1353 met de ongeveer 26-jarige
1379957 Jelck, geboren omstreeks 1327. Jelck is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 689978).
II. Hotze Thoe Heegh van Harinxma.
III. Epe Haringhs van Harinxma thoe Heeg van Donia. Epe:
(1) trouwde met Jitske Heemstra.
(2) trouwde met Jel Hettinga.
IV. Ymcke van Harinxma thoe Heeg van Donia. Ymcke trouwde met Humme Hummingha.
V. Agge Haringhs toe Heech van Harinxma, geboren omstreeks 1360. Agge is overleden in 1422 in Sneek, ongeveer 62 jaar oud. Agge:
(1) trouwde met Hisck Riencksdr Bockema. Hisck is geboren in 1358, dochter van Rienck Bockema Heer van Sneek en Bott Feickesdr. Sickingha. Hisck is overleden in 1412 in Sneek, 53 of 54 jaar oud.
(2) trouwde met NN.
VI. Syrck (of Tjerk) Haringhs van Harinxma, geboren omstreeks 1345. Syrck is overleden. Syrck trouwde met Auck Benedictusdr. Donia. Auck is geboren omstreeks 1340, dochter van Benedictus Doynga Donia en Etteke. Auck is overleden omstreeks 1371, ongeveer 31 jaar oud.
1379958 Hille Lous Bonninga, geboren omstreeks 1410. Hille is overleden.
Hij trouwde met
1379959 Jetske Wybes Minnema.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rixt Hilles Bonninga (zie 689979).
II. Teth Hilles Bonninga. Teth trouwde met Sijtzes Epes Harinxma thoe Heeg. Sijtzes is een zoon van Epe Haringhs van Harinxma thoe Heeg van Donia (zie 1379957,III) en Jel Hettinga.
III. Minne Hilles Bonninga, geboren omstreeks 1440. Minne is overleden. Minne bleef ongehuwd.
IV. Pierk Hilles Bonninga, geboren omstreeks 1460. Pierk is overleden. Pierk trouwde met Foppe Foppes Sjaerdama. Foppe is overleden op zondag 19 september 1490.
1379960 Poppe Sjoerds Popma, geboren in 1352. Poppe is overleden na 1422, minstens 70 jaar oud.
Kinderen van Poppe uit onbekende relatie:
I. Sjoerd Poppes Popma. Sjoerd is overleden vr dinsdag 23 juni 1467. Sjoerd trouwde met Ebel Goffes van Sjaerdema of Sjaerda. Ebel is een dochter van Allart van Sjaerda en Edwert Hobbesdr van Gerbranda. Ebel is overleden na dinsdag 23 juni 1467.
II. Rienck Poppes Popma, geboren in 1370 (zie 689980).
1474162 Jancke Fockema (dezelfde als 1379954).
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1353 met de 26 of 27-jarige
1474163 Beyck (dezelfde als 1379955).
1474164 Haringh Harinxma (dezelfde als 1379956).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1353 met de ongeveer 26-jarige
1474165 Jelck (dezelfde als 1379957).
1474166 Hille Lous Bonninga (dezelfde als 1379958).
Hij trouwde met
1474167 Jetske Wybes Minnema (dezelfde als 1379959).
1474168 Poppe Sjoerds Popma (dezelfde als 1379960).
2000696 Douwe van Douma (dezelfde als 689976 in generatie 20).
Hij trouwde met
2000697 Foeck Janckes Fockema (dezelfde als 689977 in generatie 20).
2000698 Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia (dezelfde als 689978 in generatie 20).
Hij trouwde in 1454 met
2000699 Rixt Hilles Bonninga (dezelfde als 689979 in generatie 20).
2000700 Rienck Poppes Popma (dezelfde als 689980 in generatie 20).
Hij trouwde met
2000701 Gaets (dezelfde als 689981 in generatie 20).
2000702 Aede Gerbranda (dezelfde als 689982 in generatie 20).
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1379 met
2000703 N.N. (dezelfde als 689983 in generatie 20).

Generatie 22 (edeloudouders)

2759916 Lou Broers Bonninga, geboren omstreeks 1390. Lou is overleden in 1494, ongeveer 104 jaar oud.
Hij trouwde met
2759917 Sits Hillesdr. Albada, geboren omstreeks 1390. Sits is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bonne Lous Bonninga. Bonne is overleden op donderdag 4 oktober 1453.
II. Ath Lous Bonninga. Ath is overleden vr vrijdag 28 februari 1472. Ath trouwde met Syrck Syrcks Harinxma van Donia.
III. Broer Lous Bonninga. Broer trouwde met Ath Oeges Reynarda.
IV. Hille Lous Bonninga, geboren omstreeks 1410 (zie 1379958).
2759918 Wybe Minnema. Wybe is overleden in 1429.
Kind van Wybe uit onbekende relatie:
I. Jetske Wybes Minnema (zie 1379959).
2759920 Sjoert Sjoerts Popma, geboren omstreeks 1328 in Terschelling. Sjoert is overleden na dinsdag 27 augustus 1398 in Terschelling, minstens 70 jaar oud.
Kind van Sjoert uit onbekende relatie:
I. Poppe Sjoerds Popma, geboren in 1352 (zie 1379960).
2948332 Lou Broers Bonninga (dezelfde als 2759916).
Hij trouwde met
2948333 Sits Hillesdr. Albada (dezelfde als 2759917).
2948334 Wybe Minnema (dezelfde als 2759918).
2948336 Sjoert Sjoerts Popma (dezelfde als 2759920).
4001394 Jancke Fockema (dezelfde als 1379954 in generatie 21).
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1353 met de 26 of 27-jarige
4001395 Beyck (dezelfde als 1379955 in generatie 21).
4001396 Haringh Harinxma (dezelfde als 1379956 in generatie 21).
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1353 met de ongeveer 26-jarige
4001397 Jelck (dezelfde als 1379957 in generatie 21).
4001398 Hille Lous Bonninga (dezelfde als 1379958 in generatie 21).
Hij trouwde met
4001399 Jetske Wybes Minnema (dezelfde als 1379959 in generatie 21).
4001400 Poppe Sjoerds Popma (dezelfde als 1379960 in generatie 21).

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

5519832 Broer Bonninga, geboren omstreeks 1360. Broer is overleden.
Kinderen van Broer uit onbekende relatie:
I. Feijcke Broers Bonninga. Feijcke is overleden in 1428. Feijcke bleef ongehuwd.
II. Pier Broers Bonninga.
III. Lou Broers Bonninga, geboren omstreeks 1390 (zie 2759916).
5519840 Sjoert Popma, geboren omstreeks 1290. Sjoert is overleden.
Kinderen van Sjoert uit onbekende relatie:
I. Sjoert Sjoerts Popma, geboren omstreeks 1328 in Terschelling (zie 2759920).
II. Rienck Sjoerts Popma. Rienck trouwde met Tjets Rotterda.
5896664 Broer Bonninga (dezelfde als 5519832).
5896672 Sjoert Popma (dezelfde als 5519840).
8002796 Lou Broers Bonninga (dezelfde als 2759916 in generatie 22).
Hij trouwde met
8002797 Sits Hillesdr. Albada (dezelfde als 2759917 in generatie 22).
8002798 Wybe Minnema (dezelfde als 2759918 in generatie 22).
8002800 Sjoert Sjoerts Popma (dezelfde als 2759920 in generatie 22).

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

11039680 [misschien] Claes Elfs Popma, geboren omstreeks 1265. Claes is overleden na 1323, minstens 58 jaar oud.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. [misschien] Sjoert Popma, geboren omstreeks 1290 (zie 5519840).
11793344 [misschien] Claes Elfs Popma (dezelfde als 11039680).
16005592 Broer Bonninga (dezelfde als 5519832 in generatie 23).
16005600 Sjoert Popma (dezelfde als 5519840 in generatie 23).

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)

22079360 [misschien] Elf Popma, geboren omstreeks 1235. Elf is overleden.
Kind van Elf uit onbekende relatie:
I. [misschien] Claes Elfs Popma, geboren omstreeks 1265 (zie 11039680).
23586688 [misschien] Elf Popma (dezelfde als 22079360).
32011200 [misschien] Claes Elfs Popma (dezelfde als 11039680 in generatie 24).

Generatie 26 (edelstamouders)

64022400 [misschien] Elf Popma (dezelfde als 22079360 in generatie 25).
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 01-09-2014 17:30