Kwartierstaat van Aaltje Jelles Post


I
II
III
IV
V
16 Watse P. Post
*08-06-1783 Sexbierum
†09-11-1830 Klooster Lidlum, Oosterbierum
X 07-05-1814 Barradeel
17 Rigtje S. Douma
*30-08-1794 Sexbierum
†10-09-1846 Barradeel
8 Jentje W. Post
*18-06-1820 Klooster Lidlum, Oosterbierum
†20-06-1876 Oosterbierum
X 22-05-1851 Barradeel
18 Siebren C. Smith
*24-04-1794 Marrum
†20-07-1849 Marrum
X 16-06-1816 Ferwerderadeel
19 Saeaeske J. Steensma
*07-12-1792 Marrum
†08-05-1830 Ferwerderadeel
9 Nieske S. Smith
*20-05-1824 Marrum
†19-06-1873 Oosterbierum
4 Sybren J. Post
*10-02-1859 Oosterbierum
†24-11-1934 Sexbierum
X 17-05-1883 Barradeel
20 Feike H. Bruinsma
*05-06-1781 Lollum
†13-02-1835 Tzummarum
X 23-04-1810 Wonseradeel
21 Tietje J. Bangma
*25-05-1788 Arum
†09-05-1827 Tzum
10 Jan F. Bruinsma
*07-09-1814 Tzum
†27-02-1885 Sexbierum
X 25-04-1840 Sexbierum
22 Seerp P. Anema
*09-07-1770 Sexbierum
†07-08-1832 Minnertsga
X 28-04-1805 Dongjum
23 Jetske P. Ennema
*24-10-1780 Dongjum
†10-09-1835 Minnertsga
11 Aaltje S. Anema
*01-04-1817 Minnertsga
†09-07-1871 Sexbierum
5 Aaltje J. Bruinsma
*07-07-1856 Sexbierum
†17-10-1947 Achlum
2 Jelle S. Post
*02-04-1899 Sexbierum
†06-03-1981 Sexbierum
X 22-03-1923 Sexbierum
24 Pieter H. Westra
*27-06-1806
†27-07-1865 Barradeel
X 17-05-1834 Barradeel
25 Reintje J. Stellingwerf
*13-11-1805 Pietersbierum
†10-12-1897 Barradeel
12 Harmen P. Westra
*18-12-1834 Sexbierum
†28-11-1883 Sexbierum
X 21-05-1859 Barradeel
26 Riemer P. Wiersma
*19-05-1806 Sexbierum
†30-04-1842 Sexbierum
X 25-04-1829 Barradeel
27 Jantje P. Ruim
*04-08-1808 Sexbierum
†02-03-1884 Barradeel
13 Wilhelmina R. Wiersma
*19-07-1836 Sexbierum
†18-09-1921 Oosterbierum
6 Pieter H. Westra
*14-06-1867 Sexbierum
†01-05-1950 Sexbierum
X 25-10-1888 Barradeel
28 Thijs H. Bakker
*09-04-1803 Sexbierum
†29-05-1856 Sexbierum
X 24-05-1823 Barradeel
29 Maria H. Joha
*27-03-1805 Sexbierum
†23-03-1869 Sexbierum
14 Mathijs T. Bakker
*27-11-1843 Barradeel
†27-06-1898 Barradeel
X 23-04-1864 Barradeel
30 Rients W. Leeman
*01-12-1819 Achlum
†03-12-1855 Herbayum
X 18-05-1844 Franekeradeel
31 Antje G. Heslinga
*04-10-1823 Midlum
†22-05-1845 Lollum
15 Antje R. Leeman
*29-04-1845 Arum
†30-04-1885 Sexbierum
7 Maria M. Bakker
*05-03-1869 Midlum
†22-11-1949 Sexbierum
3 Reintje P. Westra
*16-07-1899 Sexbierum
†12-10-1993 Veenwouden
1 Aaltje J. Post
*20-04-1929 Sexbierum
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 08-07-2018 17:50:25 door Reiny Wiersma
Man
Vrouw
M/V
1 ♀
Aaltje Jelles Post
leeftijd:
*20-04-1929 Sexbierum
huwelijk 12-11-1953 in Sexbierum met
Tsjipke Martens Wiersma
leeftijd: 72 jaar
*22-11-1928 Westergeest
03-12-2000 Dokkum (Sionsberg)
[]07-12-2000 Ee
2 ♂
Jelle Sybrens Post
leeftijd: 81 jaar
*02-04-1899 Sexbierum
06-03-1981 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 22-03-1923 in Sexbierum met
Reintje Pieters Westra
leeftijd: 94 jaar
*16-07-1899 Sexbierum
12-10-1993 Veenwouden
[] Sexbierum
4 ♂
Sybren Jentjes Post
leeftijd: 75 jaar
*10-02-1859 Oosterbierum
24-11-1934 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 17-05-1883 in Barradeel met
Aaltje Jans Bruinsma
leeftijd: 91 jaar
*07-07-1856 Sexbierum
17-10-1947 Achlum
[] Sexbierum
8 ♂
Jentje Watses Post
leeftijd: 56 jaar
*18-06-1820 Klooster Lidlum, Oosterbierum
20-06-1876 Oosterbierum
relaties:
(1) huwelijk 22-05-1851 in Barradeel met
Nieske Sybrens Smith
leeftijd: 49 jaar
*20-05-1824 Marrum
19-06-1873 Oosterbierum
(2) relatie 08-06-1876 in Oosterbierum met
Geertje Jetzes Andringa
leeftijd: 66 jaar
*29-08-1834 Franeker
20-04-1901 Franeker
16 ♂
Watse Pieters Post
leeftijd: 47 jaar
*08-06-1783 Sexbierum
~29-06-1783 Sexbierum
09-11-1830 Klooster Lidlum, Oosterbierum
huwelijk 07-05-1814 in Barradeel met
Rigtje Sytses Douma
leeftijd: 52 jaar
*30-08-1794 Sexbierum
~14-09-1794 Sexbierum
10-09-1846 Barradeel
17 ♀
Rigtje Sytses Douma
leeftijd: 52 jaar
*30-08-1794 Sexbierum
~14-09-1794 Sexbierum
10-09-1846 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 07-05-1814 in Barradeel met
Watse Pieters Post
leeftijd: 47 jaar
*08-06-1783 Sexbierum
~29-06-1783 Sexbierum
09-11-1830 Klooster Lidlum, Oosterbierum
(2) huwelijk 17-08-1833 in Barradeel met
Nies Taekes Zondervan
leeftijd: 77 jaar
*09-06-1804 Sexbierum
~15-07-1804 Sexbierum
20-06-1881 Franeker
9 ♀
Nieske Sybrens Smith
leeftijd: 49 jaar
*20-05-1824 Marrum
19-06-1873 Oosterbierum
huwelijk 22-05-1851 in Barradeel met
Jentje Watses Post
leeftijd: 56 jaar
*18-06-1820 Klooster Lidlum, Oosterbierum
20-06-1876 Oosterbierum
18 ♂
Siebren Cornelis Smith
leeftijd: 55 jaar
*24-04-1794 Marrum
~04-05-1794 Marrum
20-07-1849 Marrum
relaties:
(1) huwelijk 16-06-1816 in Ferwerderadeel met
Saeaeske Jans Steensma
leeftijd: 37 jaar
*07-12-1792 Marrum
~16-12-1792 Marrum
08-05-1830 Ferwerderadeel
(2) huwelijk 16-10-1834 in Ferwerderadeel met
Sijke Jans Steensma
leeftijd: 54 jaar
*07-07-1790 Marrum
~25-07-1790 Marrum
06-09-1844 Ferwerderadeel
19 ♀
Saeaeske Jans Steensma
leeftijd: 37 jaar
*07-12-1792 Marrum
~16-12-1792 Marrum
08-05-1830 Ferwerderadeel
huwelijk 16-06-1816 in Ferwerderadeel met
Siebren Cornelis Smith
leeftijd: 55 jaar
*24-04-1794 Marrum
~04-05-1794 Marrum
20-07-1849 Marrum
5 ♀
Aaltje Jans Bruinsma
leeftijd: 91 jaar
*07-07-1856 Sexbierum
17-10-1947 Achlum
[] Sexbierum
huwelijk 17-05-1883 in Barradeel met
Sybren Jentjes Post
leeftijd: 75 jaar
*10-02-1859 Oosterbierum
24-11-1934 Sexbierum
[] Sexbierum
10 ♂
Jan Feikes Bruinsma
leeftijd: 70 jaar
*07-09-1814 Tzum
27-02-1885 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-04-1840 in Sexbierum met
Aaltje Seerps Anema
leeftijd: 54 jaar
*01-04-1817 Minnertsga
09-07-1871 Sexbierum
[] Sexbierum
20 ♂
Feike Hilbrands Bruinsma
leeftijd: 53 jaar
*05-06-1781 Lollum
~08-07-1781 Lollum
13-02-1835 Tzummarum
huwelijk 23-04-1810 in Wonseradeel met
Tietje Jans Bangma
leeftijd: 38 jaar
*25-05-1788 Arum
~08-06-1788 Arum
09-05-1827 Tzum
21 ♀
Tietje Jans Bangma
leeftijd: 38 jaar
*25-05-1788 Arum
~08-06-1788 Arum
09-05-1827 Tzum
huwelijk 23-04-1810 in Wonseradeel met
Feike Hilbrands Bruinsma
leeftijd: 53 jaar
*05-06-1781 Lollum
~08-07-1781 Lollum
13-02-1835 Tzummarum
11 ♀
Aaltje Seerps Anema
leeftijd: 54 jaar
*01-04-1817 Minnertsga
09-07-1871 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-04-1840 in Sexbierum met
Jan Feikes Bruinsma
leeftijd: 70 jaar
*07-09-1814 Tzum
27-02-1885 Sexbierum
[] Sexbierum
22 ♂
Seerp Pieters Anema
leeftijd: 62 jaar
*09-07-1770 Sexbierum
~24-10-1802 Sexbierum (op belijdenis)
07-08-1832 Minnertsga
huwelijk 28-04-1805 in Dongjum met
Jetske Paulus Ennema
leeftijd: 54 jaar
*24-10-1780 Dongjum
~12-11-1780 Dongjum
10-09-1835 Minnertsga
23 ♀
Jetske Paulus Ennema
leeftijd: 54 jaar
*24-10-1780 Dongjum
~12-11-1780 Dongjum
10-09-1835 Minnertsga
huwelijk 28-04-1805 in Dongjum met
Seerp Pieters Anema
leeftijd: 62 jaar
*09-07-1770 Sexbierum
~24-10-1802 Sexbierum (op belijdenis)
07-08-1832 Minnertsga
3 ♀
Reintje Pieters Westra
leeftijd: 94 jaar
*16-07-1899 Sexbierum
12-10-1993 Veenwouden
[] Sexbierum
huwelijk 22-03-1923 in Sexbierum met
Jelle Sybrens Post
leeftijd: 81 jaar
*02-04-1899 Sexbierum
06-03-1981 Sexbierum
[] Sexbierum
6 ♂
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 82 jaar
*14-06-1867 Sexbierum
01-05-1950 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-10-1888 in Barradeel met
Maria Mathijs Bakker
leeftijd: 80 jaar
*05-03-1869 Midlum
22-11-1949 Sexbierum
[] Sexbierum
12 ♂
Harmen Pieters Westra
leeftijd: 48 jaar
*18-12-1834 Sexbierum
28-11-1883 Sexbierum
huwelijk 21-05-1859 in Barradeel met
Wilhelmina Riemers Wiersma
leeftijd: 85 jaar
*19-07-1836 Sexbierum
18-09-1921 Oosterbierum
24 ♂
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 59 jaar
*27-06-1806
~27-07-1806 Boer
27-07-1865 Barradeel
huwelijk 17-05-1834 in Barradeel met
Reintje Johannes Stellingwerf
leeftijd: 92 jaar
*13-11-1805 Pietersbierum
~08-12-1805 Pietersbierum
10-12-1897 Barradeel
25 ♀
Reintje Johannes Stellingwerf
leeftijd: 92 jaar
*13-11-1805 Pietersbierum
~08-12-1805 Pietersbierum
10-12-1897 Barradeel
huwelijk 17-05-1834 in Barradeel met
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 59 jaar
*27-06-1806
~27-07-1806 Boer
27-07-1865 Barradeel
13 ♀
Wilhelmina Riemers Wiersma
leeftijd: 85 jaar
*19-07-1836 Sexbierum
18-09-1921 Oosterbierum
relaties:
(1) huwelijk 21-05-1859 in Barradeel met
Harmen Pieters Westra
leeftijd: 48 jaar
*18-12-1834 Sexbierum
28-11-1883 Sexbierum
(2) huwelijk 21-02-1889 in Barradeel met
Engele Klases Kool
*23-07-1841 Makkum
26 ♂
Riemer Pieters Wiersma
leeftijd: 35 jaar
*19-05-1806 Sexbierum
~08-06-1806 Sexbierum
30-04-1842 Sexbierum
huwelijk 25-04-1829 in Barradeel met
Jantje Pieters Ruim
leeftijd: 75 jaar
*04-08-1808 Sexbierum
~21-08-1808 Sexbierum
02-03-1884 Barradeel
27 ♀
Jantje Pieters Ruim
leeftijd: 75 jaar
*04-08-1808 Sexbierum
~21-08-1808 Sexbierum
02-03-1884 Barradeel
huwelijk 25-04-1829 in Barradeel met
Riemer Pieters Wiersma
leeftijd: 35 jaar
*19-05-1806 Sexbierum
~08-06-1806 Sexbierum
30-04-1842 Sexbierum
7 ♀
Maria Mathijs Bakker
leeftijd: 80 jaar
*05-03-1869 Midlum
22-11-1949 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-10-1888 in Barradeel met
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 82 jaar
*14-06-1867 Sexbierum
01-05-1950 Sexbierum
[] Sexbierum
14 ♂
Mathijs Thijsses Bakker
leeftijd: 54 jaar
*27-11-1843 Barradeel
27-06-1898 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 23-04-1864 in Barradeel met
Antje Rients Leeman
leeftijd: 40 jaar
*29-04-1845 Arum
30-04-1885 Sexbierum
(2) huwelijk 09-06-1886 in Barradeel met
Inskje Sjoerds Janzen
leeftijd: 78 jaar
*15-02-1843 Oosterbierum
19-01-1922 Westdongeradeel
28 ♂
Thijs Hendriks Bakker
leeftijd: 53 jaar
*09-04-1803 Sexbierum
~01-05-1803 Sexbierum
29-05-1856 Sexbierum
huwelijk 24-05-1823 in Barradeel met
Maria Hermanus Joha
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1805 Sexbierum
~05-05-1805 Sexbierum
23-03-1869 Sexbierum
29 ♀
Maria Hermanus Joha
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1805 Sexbierum
~05-05-1805 Sexbierum
23-03-1869 Sexbierum
huwelijk 24-05-1823 in Barradeel met
Thijs Hendriks Bakker
leeftijd: 53 jaar
*09-04-1803 Sexbierum
~01-05-1803 Sexbierum
29-05-1856 Sexbierum
15 ♀
Antje Rients Leeman
leeftijd: 40 jaar
*29-04-1845 Arum
30-04-1885 Sexbierum
huwelijk 23-04-1864 in Barradeel met
Mathijs Thijsses Bakker
leeftijd: 54 jaar
*27-11-1843 Barradeel
27-06-1898 Barradeel
30 ♂
Rients Willems Leeman
leeftijd: 36 jaar
*01-12-1819 Achlum
03-12-1855 Herbayum
relaties:
(1) huwelijk 18-05-1844 in Franekeradeel met
Antje Gerlofs Heslinga
leeftijd: 21 jaar
*04-10-1823 Midlum
22-05-1845 Lollum
(2) huwelijk 16-12-1848 in Franekeradeel met
Antje Rinzes Brunia
leeftijd: 25 jaar
*05-03-1828 Herbayum
08-11-1853 Franekeradeel
31 ♀
Antje Gerlofs Heslinga
leeftijd: 21 jaar
*04-10-1823 Midlum
22-05-1845 Lollum
huwelijk 18-05-1844 in Franekeradeel met
Rients Willems Leeman
leeftijd: 36 jaar
*01-12-1819 Achlum
03-12-1855 Herbayum