Kwartierstaat van Aaltje Jelles Post

Index

I
II
III
IV
V
16 Watse P. Post ♂
*08-06-1783 Sexbierum
†09-11-1830 Barradeel
X 07-05-1814 Barradeel
17 Rigtje S. Douma ♀
*30-08-1794 Sexbierum
†10-09-1846 Barradeel
8 Jentje W. Post ♂
*18-06-1820 Barradeel
†20-06-1876 Barradeel
X 22-05-1851 Barradeel
18 Siebren C. Smith ♂
*24-04-1794 Marrum
†20-07-1849 Ferwerderadeel
X 16-06-1816 Ferwerderadeel
19 Saeaeske J. Steensma ♀
*07-12-1792 Marrum
†08-05-1830 Ferwerderadeel
9 Nieske S. Smith ♀
*20-05-1824 Marrum
†19-06-1873 Barradeel
4 Sybren J. Post ♂
*10-02-1859 Oosterbierum
†24-11-1934 Sexbierum
X 17-05-1883 Barradeel
20 Feike H. Bruinsma ♂
*05-06-1781 Lollum
†13-02-1835 Barradeel
X 23-04-1810 Wonseradeel
21 Tietje J. Bangma ♀
*25-05-1788 Arum
†09-05-1827 Franekeradeel
10 Jan F. Bruinsma ♂
*07-09-1814 Arum
†27-02-1885 Sexbierum
X 25-04-1840 Sexbierum
22 Seerp P. Anema ♂
*09-07-1770 Sexbierum
†07-08-1832 Minnertsga
X 28-04-1805 Dongjum
23 Jetske P. Ennema ♀
*24-10-1780 Dongjum
†10-09-1835 Minnertsga
11 Aaltje S. Anema ♀
*01-04-1817 Barradeel
†09-07-1871 Sexbierum
5 Aaltje J. Bruinsma ♀
*07-07-1856 Sexbierum
†17-10-1947 Sexbierum
2 Jelle S. Post ♂
*02-04-1899 Sexbierum
†06-03-1981 Sexbierum
X 22-03-1923 Sexbierum
24 Pieter H. Westra ♂
*27-06-1806
†27-07-1865 Barradeel
X 17-05-1834 Barradeel
25 Reintje J. Stellingwerf ♀
*13-11-1805 Pietersbierum
†10-12-1897 Barradeel
12 Harmen P. Westra ♂
*18-12-1834 Barradeel
†28-11-1883 Barradeel
X 21-05-1859 Barradeel
26 Riemer P. Wiersma ♂
*19-05-1806 Sexbierum
†30-04-1842 Sexbierum
X 25-04-1829 Barradeel
27 Jantje P. Ruim ♀
*04-08-1808 Sexbierum
†02-03-1884 Barradeel
13 Wilhelmina R. Wiersma ♀
*19-07-1836 Barradeel
†18-09-1921 Barradeel
6 Pieter H. Westra ♂
*14-06-1867 Sexbierum
†01-05-1950 Sexbierum
X 25-10-1888 Barradeel
28 Thijs H. Bakker ♂
*09-04-1803 Sexbierum
†29-05-1856 Sexbierum
X 24-05-1823 Barradeel
29 Maria H. Joha ♀
*27-03-1805 Sexbierum
†23-03-1869 Barradeel
14 Mathijs T. Bakker ♂
*27-11-1843 Barradeel
†27-06-1898 Barradeel
X 23-04-1864 Barradeel
30 Rients W. Leeman ♂
*01-12-1819 Achlum
†03-12-1855 Franekeradeel
X 18-05-1844 Franekeradeel
31 Antje G. Heslinga ♀
*04-10-1823 Midlum
†22-05-1845 Wonseradeel
15 Antje R. Leeman ♀
*29-04-1845 Wonseradeel
†30-04-1885 Barradeel
7 Maria M. Bakker ♀
*05-03-1869 Midlum
†22-11-1949 Sexbierum
3 Reintje P. Westra ♀
*16-07-1899 Sexbierum
†12-10-1993 Veenwouden
1 Aaltje J. Post ♀
*20-04-1929 Sexbierum
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 06-12-2009 18:06
Man
Vrouw
M/V
1 ♀
Aaltje Jelles Post
leeftijd:
*20-04-1929 Sexbierum
huwelijk 12-11-1953 in Sexbierum met
Tsjipke Martens Wiersma
leeftijd: 72 jaar
*22-11-1928 Kollumerland
03-12-2000 Dokkum
[]07-12-2000 Ee
2 ♂
Jelle Sybrens Post
leeftijd: 81 jaar
*02-04-1899 Sexbierum
06-03-1981 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 22-03-1923 in Sexbierum met
Reintje Pieters Westra
leeftijd: 94 jaar
*16-07-1899 Sexbierum
12-10-1993 Veenwouden
[] Sexbierum
4 ♂
Sybren Jentjes Post
leeftijd: 75 jaar
*10-02-1859 Oosterbierum
24-11-1934 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 17-05-1883 in Barradeel met
Aaltje Jans Bruinsma
leeftijd: 91 jaar
*07-07-1856 Sexbierum
17-10-1947 Sexbierum
[] Sexbierum
8 ♂
Jentje Watses Post
leeftijd: 56 jaar
*18-06-1820 Barradeel
20-06-1876 Barradeel
huwelijk 22-05-1851 in Barradeel met
Nieske Sybrens Smith
leeftijd: 49 jaar
*20-05-1824 Marrum
19-06-1873 Barradeel
16 ♂
Watse Pieters Post
leeftijd: 47 jaar
*08-06-1783 Sexbierum
~20-06-1783 Sexbierum
09-11-1830 Barradeel
huwelijk 07-05-1814 in Barradeel met
Rigtje Sytses Douma
leeftijd: 52 jaar
*30-08-1794 Sexbierum
~14-09-1794 Sexbierum
10-09-1846 Barradeel
17 ♀
Rigtje Sytses Douma
leeftijd: 52 jaar
*30-08-1794 Sexbierum
~14-09-1794 Sexbierum
10-09-1846 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 07-05-1814 in Barradeel met
Watse Pieters Post
leeftijd: 47 jaar
*08-06-1783 Sexbierum
~20-06-1783 Sexbierum
09-11-1830 Barradeel
(2) huwelijk 17-08-1833 in Barradeel met
Nies Taekes Zondervan
leeftijd: 77 jaar
*09-06-1804 Sexbierum
~15-07-1804 Sexbierum
20-06-1881 Franeker
9 ♀
Nieske Sybrens Smith
leeftijd: 49 jaar
*20-05-1824 Marrum
19-06-1873 Barradeel
huwelijk 22-05-1851 in Barradeel met
Jentje Watses Post
leeftijd: 56 jaar
*18-06-1820 Barradeel
20-06-1876 Barradeel
18 ♂
Siebren Cornelis Smith
leeftijd: 55 jaar
*24-04-1794 Marrum
~04-05-1794 Marrum
20-07-1849 Ferwerderadeel
relaties:
(1) huwelijk 16-06-1816 in Ferwerderadeel met
Saeaeske Jans Steensma
leeftijd: 37 jaar
*07-12-1792 Marrum
~16-12-1792 Marrum
08-05-1830 Ferwerderadeel
(2) huwelijk 16-10-1834 in Ferwerderadeel met
Sijke Jans Steensma
leeftijd: 54 jaar
*07-07-1790 Marrum
~25-07-1790 Marrum
06-09-1844 Ferwerderadeel
19 ♀
Saeaeske Jans Steensma
leeftijd: 37 jaar
*07-12-1792 Marrum
~16-12-1792 Marrum
08-05-1830 Ferwerderadeel
huwelijk 16-06-1816 in Ferwerderadeel met
Siebren Cornelis Smith
leeftijd: 55 jaar
*24-04-1794 Marrum
~04-05-1794 Marrum
20-07-1849 Ferwerderadeel
5 ♀
Aaltje Jans Bruinsma
leeftijd: 91 jaar
*07-07-1856 Sexbierum
17-10-1947 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 17-05-1883 in Barradeel met
Sybren Jentjes Post
leeftijd: 75 jaar
*10-02-1859 Oosterbierum
24-11-1934 Sexbierum
[] Sexbierum
10 ♂
Jan Feikes Bruinsma
leeftijd: 70 jaar
*07-09-1814 Arum
27-02-1885 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-04-1840 in Sexbierum met
Aaltje Seerps Anema
leeftijd: 54 jaar
*01-04-1817 Barradeel
09-07-1871 Sexbierum
[] Sexbierum
20 ♂
Feike Hilbrands Bruinsma
leeftijd: 53 jaar
*05-06-1781 Lollum
~08-07-1781 Lollum
13-02-1835 Barradeel
huwelijk 23-04-1810 in Wonseradeel met
Tietje Jans Bangma
leeftijd: 38 jaar
*25-05-1788 Arum
~08-06-1788 Arum
09-05-1827 Franekeradeel
21 ♀
Tietje Jans Bangma
leeftijd: 38 jaar
*25-05-1788 Arum
~08-06-1788 Arum
09-05-1827 Franekeradeel
huwelijk 23-04-1810 in Wonseradeel met
Feike Hilbrands Bruinsma
leeftijd: 53 jaar
*05-06-1781 Lollum
~08-07-1781 Lollum
13-02-1835 Barradeel
11 ♀
Aaltje Seerps Anema
leeftijd: 54 jaar
*01-04-1817 Barradeel
09-07-1871 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-04-1840 in Sexbierum met
Jan Feikes Bruinsma
leeftijd: 70 jaar
*07-09-1814 Arum
27-02-1885 Sexbierum
[] Sexbierum
22 ♂
Seerp Pieters Anema
leeftijd: 62 jaar
*09-07-1770 Sexbierum
~24-10-1802 Sexbierum (op belijdenis)
07-08-1832 Minnertsga
huwelijk 28-04-1805 in Dongjum met
Jetske Paulus Ennema
leeftijd: 54 jaar
*24-10-1780 Dongjum
~12-11-1780 Dongjum
10-09-1835 Minnertsga
23 ♀
Jetske Paulus Ennema
leeftijd: 54 jaar
*24-10-1780 Dongjum
~12-11-1780 Dongjum
10-09-1835 Minnertsga
huwelijk 28-04-1805 in Dongjum met
Seerp Pieters Anema
leeftijd: 62 jaar
*09-07-1770 Sexbierum
~24-10-1802 Sexbierum (op belijdenis)
07-08-1832 Minnertsga
3 ♀
Reintje Pieters Westra
leeftijd: 94 jaar
*16-07-1899 Sexbierum
12-10-1993 Veenwouden
[] Sexbierum
huwelijk 22-03-1923 in Sexbierum met
Jelle Sybrens Post
leeftijd: 81 jaar
*02-04-1899 Sexbierum
06-03-1981 Sexbierum
[] Sexbierum
6 ♂
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 82 jaar
*14-06-1867 Sexbierum
01-05-1950 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-10-1888 in Barradeel met
Maria Mathijs Bakker
leeftijd: 80 jaar
*05-03-1869 Midlum
22-11-1949 Sexbierum
[] Sexbierum
12 ♂
Harmen Pieters Westra
leeftijd: 48 jaar
*18-12-1834 Barradeel
28-11-1883 Barradeel
huwelijk 21-05-1859 in Barradeel met
Wilhelmina Riemers Wiersma
leeftijd: 85 jaar
*19-07-1836 Barradeel
18-09-1921 Barradeel
24 ♂
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 59 jaar
*27-06-1806
~27-07-1806 Boer
27-07-1865 Barradeel
huwelijk 17-05-1834 in Barradeel met
Reintje Johannes Stellingwerf
leeftijd: 92 jaar
*13-11-1805 Pietersbierum
~08-12-1805 Pietersbierum
10-12-1897 Barradeel
25 ♀
Reintje Johannes Stellingwerf
leeftijd: 92 jaar
*13-11-1805 Pietersbierum
~08-12-1805 Pietersbierum
10-12-1897 Barradeel
huwelijk 17-05-1834 in Barradeel met
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 59 jaar
*27-06-1806
~27-07-1806 Boer
27-07-1865 Barradeel
13 ♀
Wilhelmina Riemers Wiersma
leeftijd: 85 jaar
*19-07-1836 Barradeel
18-09-1921 Barradeel
huwelijk 21-05-1859 in Barradeel met
Harmen Pieters Westra
leeftijd: 48 jaar
*18-12-1834 Barradeel
28-11-1883 Barradeel
26 ♂
Riemer Pieters Wiersma
leeftijd: 35 jaar
*19-05-1806 Sexbierum
~08-06-1806 Sexbierum
30-04-1842 Sexbierum
huwelijk 25-04-1829 in Barradeel met
Jantje Pieters Ruim
leeftijd: 75 jaar
*04-08-1808 Sexbierum
~21-08-1808 Sexbierum
02-03-1884 Barradeel
27 ♀
Jantje Pieters Ruim
leeftijd: 75 jaar
*04-08-1808 Sexbierum
~21-08-1808 Sexbierum
02-03-1884 Barradeel
huwelijk 25-04-1829 in Barradeel met
Riemer Pieters Wiersma
leeftijd: 35 jaar
*19-05-1806 Sexbierum
~08-06-1806 Sexbierum
30-04-1842 Sexbierum
7 ♀
Maria Mathijs Bakker
leeftijd: 80 jaar
*05-03-1869 Midlum
22-11-1949 Sexbierum
[] Sexbierum
huwelijk 25-10-1888 in Barradeel met
Pieter Harmens Westra
leeftijd: 82 jaar
*14-06-1867 Sexbierum
01-05-1950 Sexbierum
[] Sexbierum
14 ♂
Mathijs Thijsses Bakker
leeftijd: 54 jaar
*27-11-1843 Barradeel
27-06-1898 Barradeel
relaties:
(1) huwelijk 23-04-1864 in Barradeel met
Antje Rients Leeman
leeftijd: 40 jaar
*29-04-1845 Wonseradeel
30-04-1885 Barradeel
(2) huwelijk 09-06-1886 in Barradeel met
Inskje Sjoerds Janzen
leeftijd: 78 jaar
*15-02-1843 Oosterbierum
19-01-1922 Westdongeradeel
28 ♂
Thijs Hendriks Bakker
leeftijd: 53 jaar
*09-04-1803 Sexbierum
~01-05-1803 Sexbierum
29-05-1856 Sexbierum
huwelijk 24-05-1823 in Barradeel met
Maria Hermanus Joha
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1805 Sexbierum
~05-05-1805 Sexbierum
23-03-1869 Barradeel
29 ♀
Maria Hermanus Joha
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1805 Sexbierum
~05-05-1805 Sexbierum
23-03-1869 Barradeel
huwelijk 24-05-1823 in Barradeel met
Thijs Hendriks Bakker
leeftijd: 53 jaar
*09-04-1803 Sexbierum
~01-05-1803 Sexbierum
29-05-1856 Sexbierum
15 ♀
Antje Rients Leeman
leeftijd: 40 jaar
*29-04-1845 Wonseradeel
30-04-1885 Barradeel
huwelijk 23-04-1864 in Barradeel met
Mathijs Thijsses Bakker
leeftijd: 54 jaar
*27-11-1843 Barradeel
27-06-1898 Barradeel
30 ♂
Rients Willems Leeman
leeftijd: 36 jaar
*01-12-1819 Achlum
03-12-1855 Franekeradeel
relaties:
(1) huwelijk 18-05-1844 in Franekeradeel met
Antje Gerlofs Heslinga
leeftijd: 21 jaar
*04-10-1823 Midlum
22-05-1845 Wonseradeel
(2) huwelijk 16-12-1848 in Franekeradeel met
Antje Rinzes Brunia
leeftijd: 25 jaar
*05-03-1828 Herbayum
08-11-1853 Franekeradeel
31 ♀
Antje Gerlofs Heslinga
leeftijd: 21 jaar
*04-10-1823 Midlum
22-05-1845 Wonseradeel
huwelijk 18-05-1844 in Franekeradeel met
Rients Willems Leeman
leeftijd: 36 jaar
*01-12-1819 Achlum
03-12-1855 Franekeradeel